Tietoa kirjoittajasta


Merja Pohjankoski

Merja Pohjankoski
varapuheenjohtaja, turvallisuusasiantuntija

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

28.05.2009 [04, 10]
»  SUOMENLAHDEN MERIVALTAUSALUE 

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

28.05.2009
Merja Pohjankoski

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[10] Venäjä

SUOMENLAHDEN MERIVALTAUSALUE

- Rantavaltioiden oikeudet vaakalaudalla
- Suomi näkee putken vain ympäristökysymyksenä
- Vaiettu merivaltaus voi estää rakentamisen
- Merivaltauksen lisätiedot lähetetty TEM:lle
- Mitä Nord Stream tekee?
- Nord Stream tarpeen harkita uudelleen

Tämä artikkeli on julkaistu 28.05.09 ilmestyneessä Karelia Klubi -lehdessä, joka on luettavissa verkkoversiona. Paperiversion jakelu tapahtuu perjantaina-tiistaina.

Rantavaltioiden oikeudet vaakalaudalla

Nord Stream –meriputkisuunnitelmaa ajetaan esteistä piittaamatta eteenpäin käyttäen poliittista ja energiapoliittista painostusta. On luonnollista, että niin Venäjä kuin muutkin maat pyrkivät ajamaan omaa etuaan.

Nord Streamissa kyse on kuitenkin niin vakavista Suomenlahden rantavaltioiden oikeuksista, ettei päätöksiä voida tehdä pelkästään Venäjän ja Saksan etujen näkökulmasta.

Suomi näkee putken vain ympäristökysymyksenä

Onko kyse heikosta tilannetajusta vai poliittisesta kyvyttömyydestä, kun Suomen valtionjohto tarkastelee Nord Stream –hanketta edelleenkin vain ympäristökysymyksenä? Kuitenkin yhä useampi poliitikko tunnustaa, että se on myös turvallisuus-, maanpuolustus- ja taloudellinen kysymys. Miksi niitä aiheita ei uskalleta tuoda esille?

Kaasuputki kulkee Kannaksella suomalaisten maiden läpi. Kuitenkaan suomalaisten kiinteistönomistajien kanssa ei asiasta ole neuvoteltu. Milloin neuvotellaan? Milloin virallinen Suomi ryhtyy ajamaan kansalaistensa oikeuksien turvaamista?

Vaiettu merivaltaus voi estää rakentamisen

Sangen merkittävän, täysin vaietun kysymyksen, muodostaa Suomenlahdella elokuussa 2008 toteutettu merivaltaus, josta käytetään nimeä Suomenlahden merivaltausalue. Nord Streamin puolelta on todettu, ettei se vaikuta asiaan, putki vedetään suunnitelman mukaisesti.

Ehkä asiassa ei kannattaisi olla niin ylimielinen. Kaivosvaltaus on tehty Suomen kaivoslain mukaisesti ja tämä laki on tunnetusti vahva. On hyvä ottaa huomioon, että Suomessa lähdetään siltä perustalta, että lakeja noudatetaan, vaikka ne olisivat valtiojohdon käsitysten vastaisia. Esim. presidentin ”ukaasilla” ei ohiteta kaivoslakia.

Asianajaja Kari Silvennoinen kertoo, että hänen päämiehensä ei hyväksy Nord Streamin vetämistä kaivosvaltauksen lävitse. Merivaltaajalla on hyvin selkeä ajallinen prioriteetti Nord Streamin jättämään hakemukseen verrattuna.

Merivaltauksen lisätiedot lähetetty TEM:lle

Asianajaja toteaa, että hänen päämiehensä on huhtikuun 2009 alussa jättänyt TEM:lle (Työ- ja elinkeinoministeriö) pyydetyt lisätiedot, mm. tutkimussuunnitelman. Lisätiedoissa todetaan, ettei valtausalueella ole rajanaapureita sanan tavanomaisessa merkityksessä.

Lisätiedoissa on otettu kantaa Suomen taloushyöhykkeeseen ja sen vaikutuksiin. Kaivoslain mukaan valtausta ei voida yleensä tehdä rajavyöhykkeellä, mutta merirajalla ei ole samanlaista rajavyöhykettä kuin maarajalla.

Valtausalue sijaitsee suoraan 25. pituuspiiriä pitkin Sitin-merimerkistä etelään päin Viron rajalle saakka. Silvennoinen kertoo, että Viron puolella tullaan tätä 50 metrin levyistä valtauskaistaa jatkamaan rannikolle saakka.

Mitä Nord Stream tekee?

Mitä Nord Stream voi tässä tilanteessa tehdä? Se mahdollisesti aloittaa putken rakennustyöt ja samalla painostaa Suomen valtioneuvostoa, ettei se hyväksyisi merivaltausta.

Venäjän suuntaan poliittisesti heikkotahtoisella valtioneuvostolla voi kiusaus tällaiseen olla melkoinen – eihän se näe kuin ympäristöongelmia.

Merivaltauksen tekijällä on mahdollisuus valittaa päätöksestä, jos valtioneuvosto vastoin kaivoslakia päättäisi hylätä hakemuksen. Tämä voi osaltaan pitkittää asiaa melkoisesti.

Venäjän presidentin, pääministerin tai hallituksen päätöksellä putkea ei voida rakentaa merivaltauksen läpi, ellei valtauksen tekijä siihen suostu.

Nord Stream tarpeen harkita uudelleen

Eiköhän Nord Streamin olisi viisainta harkita asia kokonaan uudelleen ja selvittää maaputken linjaus, jonka kustannukset ovat tiettävästi 20 – 30 % luokkaa meriputken hinnasta. Pohjoismaat ovat luotettavia yhteistyökumppaneita. Suojelihan Suomi jopa Leningradia viime sotien aikana päättäessään olla hyökkäämättä sinne – painostuksesta huolimatta.

Lisätiedot: Merja PohjankoskiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Oikeaa julkisuutta

Tämä kaasuputki-asia elää omaa elämäänsä paljolti julkisuudelta salassa.
Mikäli näin jatketaan menettään kallista aikaa mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi. Missä on se lehti/julkaisu joka laatisi rehellisen ja avoimen
selvityksen kaasuputken linjauksesta karttapiirroksieeen, mittatietoineen
etäisyyksistä rannikolle.... venäläisten sota-alusten ja sotilaskoneitten valvonta-alueesta. Mitä tällainen Suomen rannikon militarisoiminen edellyttää Suomen armeijalta. Lisää investointeja, lisää suojautumista ja
valvontaa...? Tällainen syvääluotaava ja tulevaisuutta ennakoivaa lehtijuttua karttatietoineen lisättynä vielä siviili- ja sotilasviranomaisten
lausunnoilla olisi välttämätöntä osoittamaan, että kaasuputki ei ole Suomelle vain ja yksinomaan ympäristökysymys. Historiaa on osattava lukea
jotta osattaisiin ennakoida tulevaisuutta. Jotta nykyiset viranomaiset ja poliitikot voisivat pelastaa maineensa olisi lupa kaasuputken vetämisestä
Suomen vesien kautta siirtää vaalien jälkeen seuraavan eduskunnan päätettäväksi. Näin demokratia toimisi ja jäisi aikaa riittäviin selvityksiin
ja antaisi aikaa Suomelle hinnoitella ulkopuolisten kaupallisten putkien
sijoittamisesta hallinnoimilleen alueille. Näin tehdään mm. kaupallisten
lentoyhtiöitten kohdalla jossa ne joutuvat maksamaan ylilentomaksuja.
Venäläisetkin keräävät miljoonia yhtiöiltä jotka lentävät Siperian ylitse.
Kyllä venäläisillä on varaa maksaa - näillä maksuilla venäläiset kustantaisivat niitä kuluja joita venäläisten sota-alusten ja sotilaskoneitten liikehdintä Suomen rannikolla tulevat aiheuttamaan.
Toimenpiteitä [2009-06-06 11:58:47]


Hyvä oivallus sotilaskoneista

Tuli uutta tietoa venäläisten sotilaskoneiden hommista. Tuohan lisää riskiä ja turvallisuuskysymystä vielä entisestään.

Miten puoluejohtajat voivat vaaligallupissa kovin sanoin ja tiukin äänenpainoin sanoa, ettei kaasuputki ole kuin ympäristökysymys? Ovatko he jotenkin vajaasti informoituja vai tarkoituksellisesti tyhmiä?

Huolestautunut [2009-06-06 00:14:23]


Venäläiset sotakoneet kaasuputkivahteina

Keskusteluani muutamien sotilas- ja siviili-ilmailun edustajien kanssa heidän yhteinen huolensa oli, että suomalaiset poliitikot ja virkamiehet näkevät kaasuputkessa vain ekologisen ympäristökysymyksen.
Jos putki rakenneteaan niin ekologian lisäksi asiaan tulee sisältymään myös
sotilaspoliittisia kysymyksiä....
Lennonjohtajat toivat huolensa esiin siinä, että kuinka voidaankaan pitää
Suomen ilmatilaa turvallisena kun putkea valvovat sotalaivojen lisäksi venäläiset sotilaskoneet. Venäläiset lentävät koneillaan ilman mitään
ennakolta annettua lentosuunnitelmaa, heidän lentäjänsä eivät puhu toiminnastaan suomalaiselle lennonjohdolle jotta muun siviililiikenteen
voisi porrastaa riittävillä turvallisuusväleillä... venäläiset eivät käytä koneissaan transponderia jolloin tutkalla voisi edes alkeellisesti varmistaa
alueen ilmatilan turvallisuutta.
Ekologiaongelmien lisäksi kaasuputki tuo Suomen etelärajoille sotilaspoliittisen ongelman joka on ja pysyy... ja on peruuttamaton.Turvallisuudesta huolestunut [2009-06-05 23:48:28]


"Venäjän Viipurista"

Prokarelia ei `lietso harhaluuloja´, vaan avaa mielestäni foorumin kriittiselle tarkastelulle myös Itämeri-kysymyksessä. Aivan kuten monessa muussakin naapuriamme koskevassa kysymyksessä.

Jos venäläinen laivasto avaa tulen jokaisena venäläiskansallisena merkkipäivänä, on tulitulitus jatkuvaa
Tynkä-Karjalan Antti [2009-06-04 00:02:46]


Huu ja haa

Viipurissa syntynyt: "Suomalaiset viranomaiset ja poliitikot ottavat hyvin suuren ja raskaan vastuun jos venäläinen sotaväki päästetään valvomaan putken "turvallisuutta" Suomen aluevesialueella. "

Näin se Prokarelian harhaluulojen lietsonta tuottaa tulosta. Viipurissa syntynytkin jo luulee, että venäläiset sotalaukset tulevat putken myötä seilaamaan Suomen aluevesialueella. Todellisuudessa putki tulee alueelle, jossa venäläisillä sota-aluksilla on jo nyt täysi oikeus seilata niin kuin tahtovat. Ei sieltä mitään yllätyshyökkäystä ole tulossa putken jälkeen sen enempää kuin nytkään sillä putken laskemisen jälkeenkin Suomen rannikkopuolustus seuraa sitä liikennettä merellä ihan samalla tavalla kuin nytkin. Kaikein hupaisin on kyllä ollut Saksin väite, että kaasuputken takia rannikon mökkitonttien arvo laskee. Vaan entäpä jos merenpohjaa aletaan kaivelemaan Silvennoisen jengin toimesta? Siitä ne vasta saasteet Suomenlahteen leviäisi, miksei se huoleta ketään? Siksi, että kaikki tietävät, ettei sinne oikeasti mitään kaivostoimintaa ole tulossakaan.
mikävaan [2009-06-01 09:55:23]


Mainilan laukausten toisinto..?

Venäläisen sota-alus ampui ilmatorjuntatykillä rannikkokylään - tällä kertaa
venäläiskylään. Tosin lähellä Suomen rajaa.

Voidaanko tästä tehdä johtopäätöksiä? Venäläisten sota-alusten määrä Suomenlahdella lisääntyy muka kaasuputken valvontaa varten. Mikä on
silloin venäläisten aseitten suuntatarkkuus ja kuinka herkkä on silloin
venäläisten liipasinsormi? Menevätkö Suomanlehden merikartat uusiksi
venäläisten määrätessä vain rajatut väylät suomalaissatamiin...? Millaiseksi
silloin muuttuu käsite merten vapaudesta. Tuntuu kammottavalta ajatella
joutua venäläisten pidättämäksi Suomen talousvesialueella! Kysymys: Onko tämä kuitenkin vain ympäristökysymys?

Suomalaiset viranomaiset ja poliitikot ottavat hyvin suuren ja raskaan vastuun jos venäläinen sotaväki päästetään valvomaan putken
"turvallisuutta" Suomen aluevesialueella. On todella vastuutonta ja Suomen itsenäisyyttä halventavaa jos suomalaiset voivat nähdä venäjän armeijan näköetäisyyden päässä omasta rannikostaan! Kysymys: Onko tämä kuitenkin vain ympäristökysmys?


Viipurissa syntynyt [2009-05-30 12:54:19]


Nord Stream - kuin käärmettä piippuun

Avain asemassa on Saksa valtiona ja sen ympäristöliike. Saksa on EU:n nettomaksaja, joten siitä seuraa sen sanojen painoarvo. Saksan on kuitenkin syytä muistaa, että ollakseen EU:n johtovaltio, tulee talousliiton olla olemassa.

Liettua, Latvia, Viro ja miksei Puolakin ryhtyvät liittoon kenen kanssa tahansa, ettei vuoden 1939 tapaan `Putin-Schröder´ -sopimus aiheuta vastaavia seuraamuksia. - Ensimmäinen vaikutus on, että Puolaan tulee USA:n ohjuskilpiasemat nopeutetussa aikataulussa.

Suomen pääministerin ilmoitus, että NS on puhtaasti ympäristökysymys, on vähintään erikoinen, mutta samalla meitä hallintoalamaisia halveksiva.
Tynkä-Karjalan Antti [2009-05-28 21:11:47]


Ei mene läpi

"Asianajaja Kari Silvennoinen kertoo, että hänen päämiehensä ei hyväksy Nord Streamin vetämistä kaivosvaltauksen lävitse."

Mistä lähtien Suomen kaivoslaki on ollut voimassa aluevesirajojen ulkopuolella eli kansainvälisellä merialueella?

Putki on ympäristökysymys ja niin on merenalainen kaivostoimintakin. Kumpikohan saastuttaisi merta enemmän?

Kaivoslakia on ennenkin yritetty käyttää väärin estämään jotakin ei-toivottua hanketta ja harvemmin se on onnistunut. Ei onnistu nytkään, koska valtauksella ei ole muuta todellista tarkoitusta kuin putken haittaaminen.
mikävaan [2009-05-28 11:48:17]


"Valtausalue sijaitsee suoraan 25. pituuspiiriä pitkin Sitin-merimerkistä etelään päin Viron rajalle saakka. Silvennoinen kertoo, että Viron puolella tullaan tätä 50 metrin levyistä valtauskaistaa jatkamaan rannikolle saakka."

Tämäkin lainaus eo. artikkelista osoittaa selvästi, että kysymys on suunnitellusta kaasuputken rakentamisen estämisyrityksestä. Valtauksella - Suomessa tehdyllä ja Viroon suunnitellulla, jotka siis on taktisesti koordinoitu keskenään - ei ilmiselvästi ole mitään tekemistä taloudellisen kaivos- tms. toiminnan kanssa.

Tämän tosiasian valtioneuvosto toki tulee ottamaan huomioon tekaistuin perustein rakentamisen häirintätarkoituksessa tehdyn kaivosvaltaushakemuksen aikanaan hylätessään.

Kaivosvaltaushakemuksella tulee olemaan sama kohtalo kuin taannoisella sipoolaisten pyrkimyksellä pyristellä nurkka-advokaatin keinoin kehitystä vastaan alueliitoskysymyksessä. Erona on se, että sipoolaisilla oli sentään joitakin asiallisia perusteluja toiminnalleen.

Kehitysmyönteinen patriootti [2009-05-28 10:58:13]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].