Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

01.06.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[06] Sotasyyllisyys
[21] Poliittiset

NS. SOTASYYLLISTEN TUOMIOIDEN PURKAMINEN ON TAHDON ASIA

Tämä artikkeli on julkaistu myös Karelia Klubi 20 -lehdessä 28.05.09.


On merkittävää havaita, että kahdessa Korkeimman oikeuden päätöksessä ja yhdessä Oikeuskanslerin päätöksessä sekä tohtori Jukka Tarkan että dosentti Hannu Rautkallion kirjoissa, Yrjö Soinin Kuin Pietari hiilivalkealla –kirjassa ja monessa muussa teoksessa tullaan yksiselitteisesti siihen tuloksen, että koko prosessi oli perustuslakimme vastainen.

Kyse oli siten tuomioistuimen tietoisesti painostuksen alla tekemistä raskaista ihmisoikeusrikoksista.

Kaiken kirjallisuuden pohjalta pitäisi järjen mukaan keskittyä siihen, miten nämä kansalaisten oikeustajua, perustuslakia ja ihmisoikeuksia vastaan olevat väärät tuomiot saataisiin puretuiksi.

Järki ja politiikka eivät ilmeisesti kulje käsi kädessä. Vielä yli 60 vuotta tuomioitten jälkeenkin jokin estää asiallisesti käsittelemästä sotasyyllisyystuomioita. Ei liene kaukaa haettua, kun todetaan, että kaiken takana on pelko.

Mitä pelätään, se jää avoimeksi, mutta järkiperäisen toiminnan se pelko tässä asiassa estää. Tähän mennessä ei ole esitetty mitään järkiperäistä saati oikeudellista perustetta, miksi tuomioita ei voitaisi purkaa. Sen sijaan naiiveja perusteluja tuomioiden pysyttämiseksi on kyllä keksitty. Ja koska ne ovat osa kanonisaatiota, niitä ei ole uskallettu asettaa kyseenalaisiksi aikaisemmin.

Sillä ei ole keskeistä merkitystä, olivatko sotasyyllisyystuomiot kotimaista konspiraatiota vai Neuvostoliiton painostusta. Joka tapauksessa Suomen oikeusjärjestelmä tuotti väärät tuomiot. Ne on korjattava ja koko Suomen syyllisyys sotaan lopetettava. Tällainen nykyinen järjetön tilanne voi olla mahdollista vain Suomessa.

Ei ole tarpeen ryhtyä käymään sotasyyllisyystuomioihin päätynyttä prosessia kokonaisuudessaan läpi. Mutta on hyvä kiinnittää huomiota muutamaan tekijään, joita ei juurikaan ole julkisuudessa esitelty.

Moskovan välirauhan 13. artikla toteaa: "Suomi sitoutuu yhteistoimintaan Liittoutuneiden Valtojen kanssa sotarikoksista syytettävien henkilöiden pidättämiseksi ja tuomitsemiseksi".

Olivatko Suomen syytetyt ja tuomitut johtajat sotarikollisia? Eivät olleet, joten Moskovan välirauhan 13. artiklaa ei voi esittää syyllisyysperusteena.

Tohtori Jukka Lindstedt katsoo, että oikeudellinen tie olisi loppuun käsitelty. Asianajaja Kari Silvennoinen kuitenkin analysoi KKO:n päätöstä toisin:

- Huomattavaa on, että KKO ei katso asian olevan vanhentunut tai kantelijalta puuttuneen kelpoisuutta prosessiin. ... KKO katsoo siten, että asiaa voidaan käsitellä ja että sotasyyllisyystuomio on väärä, kuten KKO jo vuonna 1945 katsoi. ... On outoa, ettei poikkeusoloja saisi tarkastella normaalioloissa.

Professori Jyrki Virolainen kirjoittaa blogissaan 20.10.2008: - Korkeimmalla oikeudella on tuomionpurkuasioissa yleistoimivalta, jonka juuret löytyvät kuninkaan vallankäytöstä ja vuoden 1734 laista. Alkuperäisen OK 31 luvun mukaan kuninkaalla oli valta purkaa väärät tuomiot. Tämä kuninkaalle kuulunut toimivalta on aikojen kuluessa siirtynyt korkeimmalle oikeudelle.

Virolainen: - Voidaan vedota vanhaan periaatteeseen, jonka mukaan rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus ainakin yhden kerran tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa, ylioikeuden tai erityistuomioistuimen rikostuomio valtakunnan ylimmässä tuomioistuimessa. Nykyisin tämä periaate ilmenee Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 2 artiklasta.

Virolainen: - KKO:n päätöksessä vedotaan sotasyyllisyyslain ja siihen perustuvan sotasyyllisyysprosessin ja tuomion "poikkeukselliseen taustaan", joka olisi esteenä. KKO:n mukaan "eduskunnan huomattava enemmistö katsoi sotasyyllisyyskysymyksen hoitamisen välirauhansopimuksen täyttämiseksi niin tärkeäksi, että se oli vallinneissa oloissa tehtävä, vaikka samalla päädyttiin loukkaamaan useita oikeusjärjestyksen keskeisiä periaatteita". Tällainen perustelu edustaa minusta kuitenkin varsin yksipuolista näkemystä ja jonkinlaista "antautumismielialaa" - antautumista nimenomaan vääryydelle.

Virolainen: - Eduskunta voi muuttaa jo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai säätää uutaa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että KKO:lla on toimivalta tutkia sotasyyllisyysoikeuden menettelyn asianmukaisuutta ja ratkaisun oikeellisuutta.

Eräänlaisen sinetin koko keskustelulle tuo presidentti Kekkosen entinen kansliapäällikkö, arvostettu hallinto- ja oikeusmies, professori Kauko Sipponen:

- OK 31:8 § sopii keskustelun pohjaksi, mutta se on tarpeettoman avara. Siihen voitaisiin esim. lisätä "toimivalta purkaa poikkeuslain perusteella rikosasioissa annetut tuomiot". Silloin voitaisiin jo harkita, olisiko lisäys käsiteltävissä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

- Säätämisjärjestys on kuitenkin varsin monimutkainen asia. Löytyisikö johtoa ns. Lex Tokoista, jolla Oskari Tokoi vapautettiin aikaisemmista vastuista?

Silvennoisen on tätä samaa käsitystä tuonut aikaisemmin esille. Hän on myös vedonnut kuninkaalta periytyneeseen oikeuteen purkaa tuomio.

Suomen asetuskokoelmasta löytyy Asetus [Pariisin] rauhansopimuksen voimaansaattamisesta 16.09.1947, jonka johdosta 19.09.1944 tehdyn välirauhansopimuksen määräykset ovat lakanneet olemasta voimassa. Sen II luvun 6 artiklassa on velvoittava määräys:
- Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille rotuun, sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta oikeuden nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, joihin sisältyvät sananvapaus, paino- ja julkaisuvapaus, uskonnonvapaus, vapaus poliittisiin mielipiteisiin sekä kokoontumisvapaus”.

Saman asetuksen 9 artiklassa määritetään sotarikolliset seuraavasti: - 1. Suomi ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin taatakseen, että pidätetään ja luovutetaan tuomittaviksi: a) henkilöt, joita syytetään sotarikosten sekä rauhaa ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten suorittamisesta, niihin käskemisestä tai niihin osallistumisesta;

Se poikkeustila, mikä katsottiin sotasyyllisyysoikeudenkäynnin aikana vallitsevan, on rauhansopimuksen tultua voimaan poistunut. Ihmisten oikeustajun mukaista on se, että poikkeustilan aikana tehdyt rikokset ja vääryydet korjataan normaalioloissa mahdollisimman pian. Onko tämä jotenkin vastoin poliittisten päättäjien tai oikeuslaitoksen oikeustajua?

Kaikki poliitikot eivät ole yhtä rähmällään pelon vankeina tänäkään päivänä. On historiallista, että Kokoomuksen Nuorten Liitto on liittokokouksessaan 14.11.2008 yksimielisesti hyväksynyt aloitteen, jossa vaaditaan ns. sotasyyllisinä tuomittujen suomalaisten johtajien tuomioiden purkamista.

Kun tästä lehdestä luetaan EU-ehdokkaiden mielipiteitä, ne osoittavat eräiden poliitikkojen uskaltavan tuoda sotasyyllisyyden purkamisen esille. Soviet Story ja sotasyyllisyystilaisuuksiin osallistuneet ihmiset lähes sataprosenttisesti kannattivat tuomioiden purkamista, joten kansa ei vielä ole unohtanut tätä asiaa.

Purkamista eivät ole unohtaneet myöskään Pro Kareliaan liittyvä Nuorten työryhmä sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi tai Pro Karelia Valtuuskunta, joka antoi asiasta oheisen julkilausuman.


JULKILAUSUMA SOTASYYLLISYYSTUOMIOIDEN PURKAMISEKSI

Viime sotien seurauksena Suomi painostettiin vuosina 1945-46 järjestämään oikeudenkäynti kahdeksaa maan sodanaikaista johtomiestä vastaan.

Heidät tuomittiin sotaan syyllisinä erityistuomioistuimessa, joka perustettiin taannehtivalla poikkeuslailla. Koska suomalaiset olivat valinneet johtajansa laillisesti ja demokraattisesti, syyllistettiin samalla koko kansakunta.

Osa tuomioistuimen tuomareista oli jäävejä. Syytetyiltä evättiin mahdollisuus vedota talvisotaan, jota ilman jakosotaakaan ei olisi syttynyt. Oikeudenkäynnissä ei muutenkaan noudatettu syytetyille kuuluvaa oikeusturvaa.

Sotasyyllisinä tuomitut eivät kansamme mielestä menettäneet kunniaansa. Silti jälkipolville, historian lehdille ja oikeuden pöytäkirjoihin on jäänyt syyllinen-leima. Suomen on tästä syyllisyydestä vapauduttava ja totuus tuotava esille ja tehtävä maailmanlaajuisesti tunnetuksi.

Pro Karelia Valtuuskunta esittää, että eduskunta, presidentti ja hallitus ryhtyvät toimenpiteisiin ihmisoikeuksia loukanneiden sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi sekä ns. sotasyyllisten menetysten korvaamiseksi.

Helsingissä 20.05.2009

PRO KARELIA VALTUUSKUNTA
Sotasyyllisyystyöryhmä

Puolesta:

Heikki A Reenpää
puhemies, professori

Lisätiedot: Veikko Saksi
Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Omissa käsissä

Tähän valtuuskunnan esittämään ja professori Reenpään puoltamaan julkilausumaan on rehellisen, omantunnontarkan ihmisen helppo yhtyä.

Ratkaisu asiaan ei löydy lakipykälistä, koska koko prosessi perustui valheelle, vaan politiikasta. Asian ratkaisuvalta on Suomen Eduskunnalla.
Tynkä-Karjalan Antti [2009-06-03 22:25:07]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].