Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

01.07.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[10] Venäjä

VENÄJÄLLÄ ON HUIKEA TALOUDELLINEN VELKA

- Velka ei näy valtiontalouden kirjanpidossa
- Mikä on rahastojen todellinen määrä?
- Korvausinvestointien puute on valtava
- Investointivaje julkisella ja yksityisellä puolella
- Valtion ote kiristynyt, myös vastuu laajentunut
- Odotettavissa oleva kaasupula yksi seuraus
- Yhteiskunnallinen infrastruktuuri tarvitsee investointeja
- Jalostuskapasiteettia puuttuu
- Onko velan kokonaismäärä 3 – 5 kertaa kansantuote?
- Heikko tuottavuus ja korruptio köyhdyttäneet
- Venäjä ei koskaan ole varaton
- Onko järjestystarpeesta tullut tavoite, ei väline?
- Suomessa ei Venäjän tilaa tunneta tai tunnusteta
- Riittääkö aika korjauksiin?
- Resurssit eivät riitä talousvelan ”maksamiseen”
- Venäjä on johtajuuskriisissä ja vaikeat ajat ovat edessä

Velka ei näy valtiontalouden kirjanpidossa

Venäjää on viime vuosina virallisten tietojen mukaan pidetty velattomana valtiona. Onko velattomuus todellisuutta vai fiktio? Voidaan väittää, että Venäjä on taloudellisesti huippuvelkainen maa.

Väite Venäjän huippuvelkaisuudesta ei perustu siihen, että valtio olisi viime vuosina maailmanmarkkinoilta lainannut kovia summia rahaa. Velka ei näy valtiontalouden kirjanpidossa. Velkaisuus johtuu ehdottomasti välttämättömien investointien tekemättä jättämisestä eli uusinvestointitarpeesta, mikä edistää maan romahdusvaaraa.

Miksi tällaista asiaa nostetaan esille? Meidän on välttämätöntä varautua Venäjän tulevaan tilaan oli se mikä tahansa. Tieto kenties osaltaan auttaa ymmärtämään maassa nyt toteutettavia asioita, kuten suvereenia historiankirjoitusta ja historiatulkintoja kanonisoivaa lakia. Pyrkiväthän ne samalla sulkemaan tämän päivän kriittisen kirjoittelun ja erilaisten vaihtoehtojen etsinnän.

Mikä on rahastojen todellinen määrä?

Venäjällä on mm. öljyyn liittyvä vakautusrahasto ja merkittävä valuuttavaranto. Niiden todellisesta määrästä ei kukaan ulkopuolinen kuitenkaan ole tietoinen. Voidaan toistella virallisia lukuja, kuten Suomen Pankki on vuosikymmeniä tehnyt. Tosin silloin yleensä mennään jossain vaiheessa pahasti metsään.

On todennäköistä, että lännessä tahallisesti aiheutettu globaali finanssikriisi on syönyt esim. vakautusrahastoa paljon kerrottua pahemmin. Rahat tuskin ovat olleet pankin nurkassa pölyttymässä. Olisi myös ihme, ellei kaiken kattava korruptio olisi nakertanut melkoisen lisäloven rahastoon.

Korvausinvestointien puute on valtava

Venäjän huippuvelkaisuusväite perustuu siihen, että esim. kaasu- ja öljyteollisuudessa on jätetty valtavia summia investoimatta ja kerrytetty sellainen velkamäärä, että se tulevaisuudessa on todellinen uhka.

Yritystoiminnassa yleisestikin uusinvestointeja on jätetty merkittävästi tekemättä. Sen vuoksi teollinen toiminta ei ole taloudellista, vaan tuhlailevaa. Länsimaitten kanssa kilpailevaa tuotantoa on todella vähän. Minkä venäläisen korkeatasoisen tuotteen olet viimeksi ostanut lännestä?

Venäläiseen periaatteeseen kuuluu, että kone hankitaan ja sitten sitä käytetään niin kauan kuin se vain toimii. Huoltojen ja korjausten osalta ei olla niin tarkkoja.

Investointivaje julkisella ja yksityisellä puolella

Yritystoiminnassa valtionhallinto on kahmaissut yhä suurenevan osan perustettujen holding-yhtiöiden kautta. Niistä useimmat ovat suurissa vaikeuksissa. Näissäkin yhtiöissä ongelmana on koko maan ongelma eli johtamisen kriisi.

Korkeimpina johtajina olevat silovikit eivät ole parhaita yritysjohtajia. Investoinnit jäävät tekemättä, koska vain tämän hetken tulot kiinnostavat.

Viime aikoina ei julkisuudessa ole puhuttu mitään liikemies Oleg Svartsmanin johtamasta Finansgroupista, joka ”sosiaalisena yrityksenä” ilmoitti palkanneensa satojatuhansia entistä silovikia kollaamaan venäläisiä yrityksiä ja erilaisilla konsteilla pudottamaan niiden arvoa, jotta yhtiöstä voisi ostaa sopivan osuuden pilahintaan.

Kun näin on saatu valvonnan alle yksityistäkin yritystoimintaa, jäävät uusintainvestoinnit niissäkin entistä helpommin tekemättä.

Yhteiskunnallinen infrastruktuuri tarvitsee investointeja

Yhteiskunnallisen infrastruktuurin osalta vastuu kaatuu valtion niskaan. Valtionhallinnon eri puolia, kuten sosiaalisia uudistuksia tulisi tehokkaasti toteuttaa.

Maassa on köyhiä 50 – 60 miljoonaa, kun alueitten eriarvoisuus otetaan huomioon. Sairaiden määrä on hälyttävä. Tuoreen tiedon mukaan viina on kuolinsyy puoleen kuolemantapauksista. Yhä suurempi osa väestöstä poistuu työmarkkinoilta, koska on kykenemätöntä tekemään työtä.

Valtavat infastruktuuri-investointien tarpeet odottavat – turhaan. Putinin mukaan liikenteeseen sijoitetaan 170 mrd. dollaria ja rahat otetaan yrityksiltä. Ei voida ottaa, koska yritykset tarvitsevat valtion tukea selviytyäkseen.

Jalostuskapasiteettia puuttuu

Hyvinä aikoina noin 10 % venäläisistä pärjää hienosti ja lukuisat muut aikaisempaa paremmin. Maalla on mahtavat määrät raaka-ainetta ja energian raaka-ainetta. Ongelmana on niiden jalostuskapasiteetin ja logistiikan puute. Myöskään uusia raaka-ainelähteitä ei ole avattu, vaikka ehdottomasti pitäisi, jos aiotaan suoriutua luvatuista toimituksista.

Teollisuuden ongelmana on investointien lisäksi mm. tuotekehityksen puute. Maassa on esim. korkealuokkaisia autojen kokoonpanotehtaita, mutta niissä materiaalit, teknologia ja know-how tulevat ulkomailta, ja pääomat valuvat ulkomaille.

Rikastunut venäläinen (kuten yleensä länsimaalainenkin) tekee ökytalon. Se nostaa tekohetkellä kansantaloutta, mutta onkin sen jälkeen valtaosaltaan rasite, koska se ei lainkaan nosta tuotannon jalostusarvoa. Varmuuden vuoksi varakas venäläinen ostaa talon lännestä ja mahdollisesti siirtää perheensäkin sinne valmiiksi.

Moskovassa ja Pietarissa on sijoitettu paljon mm. loistaviin palatseihin ja kalliisiin autoihin. Ehkä olisi kannattanut sijoittaa enemmän tuottaviin kohteisiin, eikä pelkästään lisärahaa vaativiin kohteisiin.

Heikko tuottavuus ja korruptio köyhdyttäneet

Venäjää on köyhdytetty perusteellisesti heikolla tuottavuudella, investointien puutteella ja korruptiorahojen keräämisellä. Se kertoo yksinkertaisesti johtamisen kriisistä. Tähän taloudellisen velan arviointiin ei ole lainkaan laskettu mukaan moraalista ja taloudellis-moraalista velkataakkaa, mikä Venäjän osalta on raskas. Siihen palataan myöhemmässä vaiheessa.

Venäjän taloudellinen, moraalinen ja moraalis-taloudellinen velkataakka on kokonaisuudessaan sellainen, että Venäjän muiden ongelmien kanssa se johtaa vääjäämättä romahdukseen. Venäjä kriisissä –kirjassa marraskuussa 2008 romahduksen arvioitiin sen hetkisten näkymien pohjalta toteuvan noin kolmen vuoden kuluessa.

Tällä hetkellä Venäjä elää välitilassa. Näyttää kuin ongelmia ei juuri olisi. Valtakunnan johdon käyttäytyminen ja ihmisten elämän kurjistuminen kuitenkin osoittavat, että romahdukseen johtava kehitys etenee. Seuraavat konkreettiset tapahtumat kärjistynevät ensi talvena ja sitä seuraava talvi on todennäköinen ratkaisuvaihe. Raaka-aineiden hintojen voimakas nousu voi lykätä kärjistymistä, mutta ei poista perusongelmia.

Venäjä ei koskaan ole varaton

Venäjän valtavilla raaka-ainelähteillä on se etu, ettei maa oikeastaan koskaan ole täysin varaton. Kun romahdus on tapahtunut ja resursseja saadaan jälleen kokoon, voidaan turvautua raaka-ainelähteisiin ja aloittaa sama kierre kuin aikaisemminkin.

Tällä hetkellä esim. öljyteollisuudessa tuottavuuden matala taso on todellinen ongelma. Kun öljyn barrelihinta on 50 – 60 dollarin alapuolella, toiminta on kannattamatonta. Länsimaissa ollaan olennaisesti alhaisemmalla kustannustasolla. Vastaavasti länsimaissa öljytonni käytetään 10 – 20 kertaa tehokkaammin kuin Venäjällä.

Yhdeksi tulevaisuuden ongelmaksi voi muodostua Kiinan etukäteen maksamat öljytoimitukset. Rahat ovat merkittävältä osaltaan menneet kaiken kattavaan korruptioon, mutta toimitukset pitää taata vuosikausiksi eteenpäin.

Valtion ote kiristynyt, myös vastuu laajentunut

Venäläisestä taloudellisesta velasta on tullut myös valtion vastuulla olevaa velkaa. Valtionhallinto on ottanut haltuunsa suuria yhtiöitä ja määrää niissä. Esim. Gazpromissa valtio on pääomistaja ja määräävässä asemassa. Samoin tilanne on Rosneftissa.

Hallinnon rakentama holding-yhtiörakenne johtaa siihen, että faktisesti nämä yhtiöt ja niiden alaiset yhtiöt ovat valtion vastuulla. Kokonaan eri asia on, pidetäänkö niitä elossa, kun tiukka paikka tulee.

Valtiojohdon harjoittaman korruption kautta valtion vastuu tekemättömistä investoinneista kaatuu valtion niskaan.

Odotettavissa oleva kaasupula yksi seuraus

Yhtenä esimerkkinä on ennakoitu kaasupula, joka johtuu investointien tekemättä jättämisestä. Kaasupulaan liittyvistä seurauksista näkymistä Anatoli Chubais ja Igor Gaidar kirjan. Heidän haastattelujaan löytyy mm. Newsru.co’sta ja Kommersantista. Tästä artikkelista löytyy linkkejä venäläisiin lähteisiin.

Yksi keskeisen huono muuttuja venäläisten ja Venäjän tulevaisuuden kannalta on se, ettei tämä valtava velka näy valtion tilinpidossa. Jos se näkyisi, syntyisi mahdollisesti jonkinlainen paine, jopa pakko, tehdä jotain. Nyt sanktiot ja pakot puuttuvat, kun mitkään tarvesummat eivät ole tiedossa.

Onko velan kokonaismäärä 3 – 5 kertaa kansantuote?

Miten tällainen tilanne on mahdollinen, kun valtion tulot ovat olleet viime vuosina valtavat? Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi korruptio Venäjällä on. Se on nyt ollut suurempi kuin koskaan ennen. Kun katse tähdätään tähän hetkeen ja omaan pussiin, tulevaisuudesta huolehtiminen unohtuu.

Täsmällisiä lukuja investointitarpeesta on mahdotonta sanoa. Jos kuvitellaan kokoluokkia, niin yritystoiminnasta puuttuvien investointien määrä on vähintään 2 000 mrd. dollaria. Sosiaalipuolelta puuttuu toinen 2 000 mrd. dollaria. Yhteiskunnan infran puolelle kolmas 2 000 mrd. dollaria olisi tarpeen. Ympäristövahinkojen osalta puhuttaneen sadoista miljardeista dollareista.

On selvää, että nämä luvut on ammuttu ilmasta, kuten entisen nimismiehen riistatilastot, mutta ne antanevat jotain suuntaa siihen velan ja hoitamattomien asioitten määrään, mikä Venäjällä nyt vallitsee.

Todellisen velan määrä siten ylittänee 3 – 5 kertaisesti vuotuisen bruttokansantuotteen määrän. Suomessa se tarkoittaisi noin 750 - mrd. dollaria ja USA:ssa 40 – 50 000 mrd. dollaria. Vertailun vuoksi Yhdysvaltain Lend-lease II maailmansodassa Neuvostoliitolle olisi nykyrasitteena noin 2 000 mrd. dollaria.

Onko järjestystarpeesta tullut tavoite, ei väline?

On sanottu, ettei Venäjä voi romahtaa, koska johto on hyvissä ja taitavissa käsissä ja kansa aina joustaa. Verrattuna Boris Jeltsinin loppuaikaan tilanne on monessa suhteessa erilainen. Maassa vallitsee ko. aikaan verrattuna suorastaan erinomainen järjestys.

Järjestyksenpito ei kuitenkaan oikeuta oman edun kahmintaan, toisten painostamiseen ja ongelmien hoitamisen lykkäämiseen. Järjestyksen pitämisestä ja kansan pitämisestä herran nuhteessa on mahdollisesti tullut tavoite, kun sen pitäisi olla yksi väline myönteisen kehityksen mahdollistamiseksi.

Venäjällä johto ei ole ryhtynyt juuri mihinkään merkittäviin toimenpiteisiin uhkan torjumiseksi. Tästä presidentti Dmitri Medvedev jopa kritisoi pääministeri Vladimir Putinia julkisesti.

Suomessa ei Venäjän tilaa tunneta tai tunnusteta

Suomessa kuvitellaan, että Venäjä ja sen tila tunnetaan. Se kuvitelma on pääosiltaan väärä. Kuinka moni varoitti Neuvostoliiton romahtamisesta? He ovat varmasti yhden käden sormilla laskettavissa. Väärät tiedot johtavat vääriin johtopäätöksiin ja päätöksiin, jotka puolestaan voivat tulla hyvin kalliiksi.

Kuinka monti varoitti viime vuonna Fortumin Siperiahankkeen vaaroista? Tiettävästi vain yksi ainoa taho, Pro Karelia ry, joka jo maaliskuussa 2008 toi asian esille. Nyt asiaa on käsitellyt kriittisesti esim. Helsingin Sanomat ja Financial Times.

Suurin virhearvio syntyy siitä, että tuijotetaan virallisia lukuja, eikä katsota muuttujia. Eiväthän tilastot voi edes väestön osalta pitää paikkansa, koska väestön määrä viime väestönlaskennassa oli käytännössä hyvin pitkälle arvio. Heitto voi hyvinkin olla parikymmentä miljoonaa ihmistä, todennäköisesti alaspäin.

Riittääkö aika korjauksiin?

Investointien ja korvausinvestointien puutteen yksi suuri ongelma on ajallinen. Jos nyt aloitetaan esim. uuden öljy- tai kaasukentän avaaminen, se nielee kymmeniä miljardeja ja vie vuosia aikaa. Mistä laman aikana otetaan tarvittavat rahat ja miten aika riittää?

Venäjä on keskimäärin investoinut ennen lamaa 15 % tasolla, kun Kiina kulkee 35 - 40 % tasolla kansantuotteesta. Venäjällä merkittävä määrä näistäkin investoinneista on tarpeettomia ökyinvestointeja. Todellinen tilanne on virallisia lukuja huonompi.

Venäjällä on arvioiden mukaan kaasua 400 vuodeksi. Hidastelu kenttien avaamisessa ja kaasuvarmuuden toteuttamisessa ei johda pelkästään hinnan kohoamiseen, vaan korvaavien energialähteiden hakemiseen. Samalla haetaan riippumattomuutta. Esim. atomivoimala on olennaisesti kotimaisempi ja jauhaa energiaa siitä riippumatta, kuka Venäjän johtajana toimii.

Resurssit eivät riitä talousvelan ”maksamiseen”

Edellä on suhteellisen hajanaisesti käsitelty Venäjän huikeaa taloudellista velkaa. Sen ”maksamiseen” ei ole resursseja, eikä koko ongelmakenttää juurikaan haluta tunnustaa.

Venäjän nykyiseen ongelmaan on tiettävästi etsitty ratkaisua, jossa Putin siirtyisi takaisin presidentiksi. Millä lailla sellainen parantaisi tilannetta? Yrityksen – ja maan – eri kehitysvaiheissa tarvitaan erilaisia ihmisiä. Liikkeelle lähdettäessä tarvitaan dynamoa, joka saa muutoksen aikaan. Sen Putin ja hänen joukkonsa ovat pystyneet tekemään.

Sen jälkeen tarvitaan toisenlaista johtajuutta. Kun Venäjä romahtaa, voi syntyä uusi johtajuus tai Putin valitaan ”uudeksi” johtajaksi. Tällöin voi alkaa uusi nousu ja uho, mutta sitä seuraa nopea tuho, koska johtamisen virheitä todennäköisesti ei uusita.

Venäjä on johtajuuskriisissä ja vaikeat ajat ovat edessä

Venäjä on johtajuuskriisissä, jonka ratkaiseminen on erittäin ongelmallinen ja monitahoinen kysymys. Nyt eletään eräänlaista väliaikaa, jossa suunta näyttäisi oikealta ja voitaisiin huokaista helpotuksesta. Se huokaisu tulee liian aikaisin. Varsinaiset vaikeat ajat ovat vasta edessä.

+

Tätä samaa asiakokonaisuutta on käsitelty Veikko Saksin blogissa Uudessa Suomessa.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Suomalaiset kapitalistit kuolaa kommunismiin.

Ihmettelen.
Mikä ihme saa duunarin vihaajan kuolaamaan kommunisteja.
Kaikilla rahakkailla Porvaripiireillä on menossa kilvanjuoksu
nuolemaan kommunisteja kiinaan????????.
Pitäisikö Suomessa sosialisoida kaikki maat ja mannut ja rahat,
jotta Amerikkalaiset juoksisivat kilpaa sijoittamaan Suomeen.
Okei Jenkit voivat voivat miehittää suomen jo kansallisen turvallisuuden
vuoksi,niin kuin Iraqin tai Afganistanin ja laittaaa meille oman nukkehallituksen.Vai onko meillä jo nyt se.

Oh Hoh.
Vastaus Ilkka S.lle [2009-10-03 00:56:26]


Venäjän maatalouden tila?

Kommentoisiko ProKarelia myöskin otsikossa esitettyä asiaa. Sehän on luultavasti yhtä huonossa jamassa kuin koko Venäjän talous?
Kolhooseja ei enää ole - eivätkä ne edes kansaa pystyneet ruokkimaan - ja yksityisviljelystäkin kai olemattomasti?
Suurella osalla itänaapurin väestöstä on kai edelleenkin ainoa keino saada juures- ja lihatuotteensa vain omalta pikku palstaltaan ja eläinsuojarähjästään? Rahaakaan kun ei ole niitä ostaa, jos edes kaupassa olisi.
Pertti Rampanen [2009-07-09 10:54:31]


Venäjä "rotankillerössä".

Kun venäjä tekee öljy- ja kaasusopimuksia joka suuntaan, niin kyllä kai niihin
sisällytetään sanktiot. Jos ei toimituksia pysty toimittamaan terrorismin, ankaran
talven, ja työntekijöiden laiskuuden ja saamattomuuden takia.
Kun tunnetusti venäläinen työntekijä ei ole pihaviriä työn suhteen, koukistaa
vain sen verran kämmeniä, että kintaat pysyy kädessä.
Venäjällä infrastruktuuri, sosiaalitoimi, maksamattomat eläkkeet ja palkat,
luonnonsuojelu, vanhan sotamateriaalin hävitys, toisten kansojen
tappokorvaukset yksilötasolla (Suomussalmi) ja massatasolla (Tsetsenia, Puola).
Tämä kaikki luetellut rahareijät vievät venäjän toivottavasti ikuiseen konkurssiin.
Ei valtion kultavaranto riitä, ja Mauno Koiviston malliin sitä ei voi kansalla
maksattaa, kun kansalainen ei omista muuta, kuin yhden vinossa olevan
alahampaan.

Venäläisenä johtohenkilönä minun housuni vipattaisivat katsoessani Kiinan
suuntaa, he valloittavat heille sopivia alueita väestömäärällä ja pohjalla, aloittaen
Mantsuriasta.
Venäjän romahdus valtionkonkurssissa pilkkoo koko maan, ja Kiinalaiset haistaa
tilaisuutensa ajallaan.
Olikohan se aivan sattuma, että 300 Kiinalaista liikemiestä tulee tekemään
Suomeen kauppoja, ja myytävistä artikkeleista jopa osa salataan!
Tässä taannoin glygooli loppui maailmanmarkkinoilta, kun Kiina tarvitsi
konekiväärien vaippoihin kaiken saatavilla olevan, mm. Suomessakin asia pantiin
merkille. Vielä on atrain on russkin niskassa, ja Kiinanpoika pitelee sitä kaksin
käsin. Jalkapohjat vain vilkkuu. kun iivana yrittää pyristellä.
Energiavarat on maalle tulonlähde, mutta vaarallinen omistaa, kun miljardikansa
Kiina etsii elintilaa, olen täysin varma tulevaisuuden mega-yhteenotosta.
Venäläiset ei ole edes selustaansa varmistaneet, pitkäaikainen myyräntyö saa
palkkansa. Olisikohan venäjällä selvitettävää Japanin, Suomen, Viron , Georgian,
Unkarin ja monien pikkuvaltioitten kanssa.
Kun venäläiset tyhmyyttään laittavat päänsä "rotankilleröön", voi kysyä kaduttaako vai hiottaako, vai tekeekö molempia.IlkkaS. [2009-07-02 20:50:07]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].