Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

11.07.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

ULKOISTAAKO NORD STREAM RAJAVALVONTAA?

- Valtionjohto unohtanut Suomen turvallisuuden
- Venäjä rakentaa yhtiölle oman ”turvajärjestelmän”
- Ulkoistetaanko Suomen rajavalvontaa?
- Lisääntyykö Venäjä-rajamme 369 kilometrillä?
- Venäjä haluaa Itämerestä oman sisämerensä
- Nyt ei ole jännitteitä, tulevaisuus on aina avoin
- Aseellinen selkkaus tarvitsee syyn ja mahdollisuuden
- Miten turvataan tietoliikenteen koskemattomuus?
- Mikä on merivoimien rooli Nord Streamista?
- Mitkä ovat maitten merivoimien alistussuhteet?
- Mitä vastuuta merivoimat joutuvat kantamaan?
- Merivoimien hyvä maine voi joutua vaakalaudalle
- YK:n meriyleisoikeus ei tavoittele turvallisuusuhkaa
- Maaputki on ylivoimainen ratkaisu
- Mikä pääministerin ja presidentin vastuu?

Valtionjohto unohtanut Suomen turvallisuuden

Nord Stream -meriputkella on vahvoja ympäristö-, turvallisuus-, maanpuolustus-, kulttuuri- ja taloudellisia vaikutuksia. Suomen valtionjohto ei käsittele putken turvallisuuskysymyksiä, aivan kuin niitä ei olisi olemassakaan.

Sellainen on vaarallista välinpitämättömyyttä. Samalla se on äänestäjien halveksumista ja kansalaisten tiedonsaantioikeuden rajaamista. Tällainen menettely sopii huonosti avoimuutta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia korostavalle valtiolle.

Presidentti Tarja Halonen ja pääministeri Matti Vanhanen sanovat, että Suomi tarkastelee putkea vain ympäristökysymyksenä. He tietoisesti sulkevat silmänsä mm. siltä, että putki merkittävästi tuhoaa Suomen meripuolustusjärjestelmiä ja avaa eteläisen rannikkomme maihinnousulle alttiiksi kuin hääkutsuna. Putkella on yllättävän paljon potentiaalisia turvallisuusuhkia.Kuva: kaasuputken alustava linjaus. Lähde: Nord Stream AG, Ramboll Finland Oy selvitys

Venäjä rakentaa yhtiölle oman ”turvajärjestelmän”

Kaasuputken turvallisuusongelmat muodostuvat siitä, että suurten kansainvälisten yhtiöiden hallinnoiman kaasuputken turvallisuudesta onkin ilmoittanut ottavansa vastuun Venäjän federaatio. Normaalisti turvallisuudesta vastaa yhtiö itse, joka voi tarvittaessa pyytää apua siltä rantavaltiolta, jonka rajojen sisällä tai läheisyydessä putki kulkee.

Uhka muodostuu siitä, että entisen presidentti Vladimir Putinin mukaan Venäjä suojelee kaasuputkea sukellusveneillään ja pinta-aluksillaan sekä lentokoneillaan. Suojelua antavat merivoimien ja armeijan muiden yksiköiden lisäksi Gazpromin omat aseistetut alukset.

Venäjä rakentaa putken ympärille oman vedenalaisen kuuntelujärjestelmän, joka pitkälle mitätöi suomalaisen järjestelmän. Kun aseistetut alukset ja lentokoneet sahaavat putken reitillä, ei siitä nopeilla aluksilla Suomen rannikolle ole kuin 10 – 15 minuutin matka.

Ulkoistetaanko Suomen rajavalvontaa?

Kaasuputki kulkee 369 km Suomen talousvesialueella eli Suomen rajojen sisäpuolella. Kun venäläiset yksiköt vartioivat putkea, eivät suomalaiset merivartijat enää mahdu sekaan, tuskin niitä sinne lasketaankaan.

Venäjän federaation asevoimat siten valvovat Suomen ja Viron välistä rajaa. Onko se sitä oikeaa rajavalvonnan ulkoistamista?

Vähän määrittelystä riippuen voitaneen sanoa, että tuolloin syntyneessä tilanteessa Venäjän sotajoukot miehittävät osaa Suomesta. Kaasuputki on linjattu Suomen puolelle rajaa, vaikkakin se on linjattu kansainvälisen merialueen osalle.

Lisääntyykö Venäjä-rajamme 369 kilometrillä?

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Suomen ja Venäjän välinen raja lisääntyy 369 kilometrillä. Muodostuu erikoinen kaistale Suomen sisälle, Viron rajan välittömään tuntumaan, jossa suvereenia valtaa käyttääkin kolmas valtio eli Venäjä.

Näistä asioista Suomen valtionjohto ei halua keskustella, ehkä ei halua niitä liian pelottavina ajatellakaan. On kuitenkin kysyttävä, luovuttaako näiden suunnitelmien toteutuessa Suomi maa-aluettaan vieraan valtion haltuun ja poistuuko 369 kilometrin osalta Suomen mahdollisuus rajavalvontaan?

Onko Nord Stream –päätös siten enää vain valtioneuvoston asia? Tulisiko se jättää eduskunnan päätettäväksi juuri valtiorajojen ja suvereniteetin vuoksi?

Venäjä haluaa Itämerestä oman sisämerensä

Venäjän tavoitteena on muodostaa Itämerestä sen oma sisämeri, mikä on ehdottomasti vastustettava suunnitelma. Venäjällä on oma ranta-osuutensa Suomelta pakkoluovutetun Karjalan osalta sekä sen ja Viron rajan välillä.

Venäläiseen toimintaan liittyy perinteisesti kyky ja halu ottaa tilaa sieltä, mistä sitä on saatavana. Nyt Suomi tarjoaa ilmaisena, avoimena ja lähes ilman ehtoja olevana tarjouksena 369 kilometriä, karkeasti 1 100 km2 (vyöhykkeen leveydeksi on arvioitu 3 km) omaa aluettaan Venäjälle strategisesti upeasta paikasta. Mikä valtio sellaista tarjousta voisi vastustaa?

Venäläiset voivat vain onnitella itseään siitä, että heillä on naapurimaan johdossa ihmisiä, jotka katsovat enemmän Venäjän ”legitiimejä” vaatimuksia kuin omia oikeuksiaan tai turvallisuuttaan. Sen jälkeen niin Helsinki kuin Tallinnakin ovat entistä tiukemmin venäläisvalvonnan alaisia.

Nyt ei ole jännitteitä, tulevaisuus on aina avoin

Turvallisuustarkastelussa Suomen viranomaisten ja Puolustusvoimien velvollisuutena on miettiä erilaisia vaihtoehtoja siitä, mitä todennäköisissä ja jopa epätodennäköisissä tilanteissa voisi sattua ja miten niihin tulisi reagoida. Ennakoiminen ja valmistautuminen ei ole vahingon enne, vaan viisasta varautumista ja vahingon mahdollista ennalta estämistä.

Tällä hetkellä Suomen ja Venäjän välillä ei ole mitään sellaisia jännitteitä, jotka viittaisivat välien tulehtumiseen. Venäjä ei ole osoittanut merkkejä aseellisen aggression uusimisesta. Joten voidaanko nyt vaipua rauhaisaan uneen ilman mitään uhkakuvia? Ainoina kuvina vain haasteet ja mahdollisuudet?

Historia on osoittanut sellaiset vaiheet kohtalokkaiksi. Muutos Venäjällä voi tapahtua nopeasti, eikä meistä kukaan kykene arvioimaan, romahtaako Venäjä vai ei ja toteutuuko siellä odottamaton vallankaappaus. Odotettavissa sellaista ei ole, mutta kaikki on Neuvostoliiton sortumisen jälkeen mahdollista.

Aseellinen selkkaus tarvitsee syyn ja mahdollisuuden

Aseellisen selkkauksen alkamiseen tarvitaan motivaatio, syy ja mahdollisuus. Nord Streamin tapauksessa Suomen valloituksen kaltaisena motivaationa voi toimia kaasuputken turvallisuus.

Miten Suomi suhtautuisi asiaan, jos Venäjä ilmoittaisi, että kyetäkseen estämään terrorihyökkäykset kaasuputkea vastaan, se tarvitsee joukon maatukikohtia Suomen etelärannikolta? Kielteinen vastaus voisi olla hyvä syy käynnistää aggressiot. Siinä olisivat ne ”Mainilan laukaukset”.

Kaasuputki voisi toimia tällaisen aseellisen aggression mahdollisuutena. Liikkuvathan Putinin ilmoituksen mukaan Venäjän federaation alukset ja lentokoneet aseistettuina ahkerasti alueella. Mahdollisuus puolustautua Suomen tai Viron rannikolle suunnatusta hyökkäyksestä on lähes olematon, aikaa olisi vain minuutteja.

Miten turvataan tietoliikenteen koskemattomuus?

Nord Streamin osalta tulee luonnollisena kysymyksenä Suomen ja Viron välisen tietoliikenteen turvallisuuden ja salauksen ylläpitäminen. Miten se aiotaan varmistaa?

Tietoliikenneyhteydet kulkevat poikittain kaasuputken reittiin verrattuna. Ottaen huomioon Venäjän federaation mittava työ putken turvallisuuden varmistamiseksi, voivat myös tietoliikenneyhteydet olla pahasti vaarassa.

Kansainvälisellä yhtiöllä ei olisi vieraan maan tietoliikenteeseen intressiä, mutta valtiolla on. Venäjällä jo 2000-luvun alussa määrättiin, että kaikki kotimainen interenet-liikenne on yhdistettävä piuhoilla FSB:n toimistoihin. Itämeren pohjassa ei juuri olisi valvojia seuraamassa, millaisia lisäyhteyksiä Viron ja Suomen tietoliikennekaapeleihin yhdistettäisiin.

Miten turvataan kalastus- ja huvialusten liikkuminen?

Kaasuputki on turvallisuusnäkökulmasta ongelmallinen muutenkin. Miten varmistetaan, etteivät aseistetut venäläiset vartijat pysäyttele suomalaisia kalastusaluksia ja huviveneitä ja ryhdy tutkimaan niitä miinojen varalta – ehkä myös korruptiorahojen saannin toivossa?

Millainen tilanne syntyy, jos venäläinen 100 000 tonnin öljytankkeri karauttaa päin sopivasti aseistettua vartioalusta tai muuten vain karille ja tuhoaa koko Itämeren? Kuka ”saa” puhdistaa meren kaasuputken ympäriltä? Kuka kantaa vastuun? Kuka maksaa?

Mikä on merivoimien rooli Nord Streamista?

Puolustusvoimien työnjaon mukaisesti merivoimilla on oma puolutussektorinsa, jossa sen vastuu-alueet ovat seuraavat (lyhennettynä):

1. Vastaa valtakunnallisesta merivalvonnasta ja meritiedustelusta
2. Turvaa alueellisen koskemattomuuden merialueella tarvittaessa voimakeinoja käyttäen
3. Vastaa valtakunnan meriyhteyksien turvaamisesta ja johtaa meriliikenteen suojaamisen
4. Torjuu merialueen kautta suuntautuvat hyökkäykset
5. Pitää yllä korkeaa valmiutta
6. Kouluttaa merivoimien tarvitseman henkilöstön
7. Antaa lain edellyttämää virka-apua muille viranomaisille
8. Osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön

Mitkä ovat maitten merivoimien alistussuhteet?

Nord Stream tulee väistämättä osaksi Puolustusvoimien suunnitelmia ja toimintaa edellä siteeratun vastuulistan pohjalta. Miten merivoimat voivat vastata kohtien 1 – 5 tehokkaaseen hoitamiseen Nord Streamin osalta, kun Venäjän merivoivat ovat luvanneet presidentin suulla ottaa alueen haltuunsa?

Ovatko Suomen merivoimat siltä osin Venäjän voimille alistetut vai päinvastoin? Kuka on korkein komentaja tässä ketjussa ja mitkä ovat johtosuhteet? Kuka/mikä päättää, miten turvaaminen järjestetään?

Mitä vastuuta merivoimat joutuvat kantamaan?

Tällä hetkellä merkittävin kysymys on se, miten merivoimat voivat hoitaa sille kuuluvia vastuullisia tehtäviä, jos Suomen poliitikot käytännössä kieltävät heitä suorittamasta tehtäviään tai antavat omilla päätöksillään puolustuksen 369 merikilometrin osalta romuttua?

Kuitenkin voidaan arvioida, että kun jotain merialueella sattuu, merivoimat ja rannikkovartiosto ovat ”syyllisiä”. Eivät poliitikot ainakaan itseänsä syyllisiksi nimeä.

Kun Nord Streamin turvallisuuskysymyksistä aikanaan kysyttiin, amiraali Juhani Kaskeala Puolustusvoimien komentaja otti kantaa, ettei asiassa ollut ongelmia. Eräiden tietojen mukaan korkeimman meriupseeriarvon omaava komentaja on myöhemmin ilmaissut asian jossain määrin toisin.

Merivoimien hyvä maine voi joutua vaakalaudalle

Riittääkö merivoimien maineen puhdistamiseksi toteamus, ettei heillä ole lupa antaa tämän tyypisiin asioihin lausuntoja? Toivottavasti riittää, sillä tähänastisen käsityksen mukaan suomalainen merivoimien upseeristo on erinomaisesti tehtäviensä tasalla. Olisi syytä ainakin kirjoittaa niin vahva lausunto asiasta, ettei tarvitsisi poliittisesti voimattoman tilanteen vuoksi myöhemmin tarpeettomasti kärsiä.

Poliitikot ovat ottaneet itselleen vastuun, joten he saavat sen kantaa täysimääräisesti. Esim. ministerivastuu ei ole aivan vähäinen. Sitä vastuuta todennäköisesti ryhdytään kysymään heti, kun virallinen päätös Nord Streamista on tehty.

YK:n meriyleisoikeus ei tavoittele turvallisuusuhkaa

Kaasu on Euroopalle ja Venäjälle erittäin tärkeä, sen saanti tulee varmistaa. YK:n meriyleisoikeuden mukaan meriputki saadaan kuljettaa kansainvälisellä merialueella, jollaiseksi Suomi on viisaudessaan myöntänyt noin 3 km levyisen rännin Itämerellä. Rantavaltiot saavat kuitenkin asettaa ehtoja putken rakentamiselle.

YK:n lähtökohtana ei ole ollut maakohtaisen turvallisuuden heikentäminen putken avulla. Suomi ei heikennä toiminnallaan vain omaa turvallisuuttaan, mutta samalla mm. Viron ja muiden Itämeren maiden turvallisuutta. Onko Suomella siihen oikeus?

Maaputki on ylivoimainen ratkaisu

Miksi Suomi ei esitä Venäjälle maavaihtoehtoa, joka ei rikkoisi suomalaisten omitusoikeutta Karjalan Kannaksella, eikä olisi uhka Suomen turvallisuudelle?

Murmanskista Pohjois-Suomen ja Ruotsin kautta linjattu maaputki maksanee 2 – 3 mrd. euroa. Meriputkelle arvioidaan kaikkiaan yli 10 mrd. euron hintaa. Missä on taloudellisuuteen liittyvä järki, kun rahoituksen kokoaminen muutoinkin on suuri ongelma?Kuva: kaasuputken alustava linjaus. Lähde: Nord Stream AG, Ramboll Finland Oy selvitys

Mikä pääministerin ja presidentin vastuu?

Suomen presidentti on Puolustusvoimien ylipäällikkö. Onko hänen tehtävänsä suomalaisen puolustuksen alasajaminen vai siitä huolehtiminen? Miksi ehdottomasti halutaan meripuolustus murentaa ja tehdä Itämerestä Venäjän sisämeri? Alistuuko Suomen kansa hymisten tähänkin vaiettuun ja kanonisoituun tilanteeseen?

Tässä kirjoituksessa ei ole käsitelty maakaasuputken taloudellisia- ja kulttuuriin liittyviä vaikutuksia tai sitä, millaisen esteen merivaltaus putkelle asettaa. Niitä käsitellään eri kirjoituksissa.

”Se mitä emme pysty kohtaamaan, etsiytyy eteemme joka tapauksessa” (John Trudell).

Lisätiedot: Veikko Saksi

Tästä artikkelista mahdollisesti syntyvä keskustelu pyydetään käymään Uuden Suomen blogissa, jossa artikkeli on lyhennettynä alkuperäisine kommentteineen.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Toisella korvalla kuultua...

Putinin uho vetää vastavoimia Itämerelle. Venäläiset aikovat valvoa kaasuputken rakentamista ja toimintaa sotavoimillaan ja näinollen
amerikkalaiset katsovat, että tasapainon vuoksi on tarpeellista tuoda
vastavoimaa näköpiiriin... Amerikkalaisista aluksista mainitsi kansanedustaja
Kanerva - näin aamun radiouutissa kerrottiin.
Putin on tässä tapauksessa aloittanut uhoamisen sotavoimilla. Kummallista
kaasukauppaa kun sitä aiotaan kovat piipuissa kontrolloida!
Uskaltaako Kanerva ottaa avoimeen keskusteluun Putinin uhon, ovathan
venäläisten sotasuunnitelmat aivan liian lähellä Suomen rannikkoa.
Aamuradio torstaina [2009-10-08 11:54:56]


Vanhan vihan ylläpitäminen on lähinnä heikkojen puuhaa.

Viipurissa syntyneellä soppa pahasti sekaisin.
Selvitäpä itsellesi mikä ero on valtioiden rajoilla ja talouvyöhykkeillä.
Sitä paitsi karjala menetettiin lopullisesti hyppäämällä natsien kanssa homo-liittoon(suomeksi ruskeakieliksi).
Natsien hyökkäystä olisi pitänyt hyödyntää omilla voimilla rikkomatta
talvisodan päättänyttä sopimusta.Osa meistä suomalaisista ei osaa
näköjään hyväksyä tappiota ollessa osa natsi-valtakuntaa.
Herätys! elämme eri vuosituhatta,katsokaamme tulevaisuuteen,eikä
synkkään menneisyyteen.

Olemmeko todellakin edelleen kiinni menneisyydessä,jos näin on
ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Suomalainen.

Omatunto [2009-10-02 23:55:45]


Provokaatio

Yksityisajattelija pohtii, että tuo Ruotsin rannikolla tapahtunut laivakaappaus
taitaa olla provokaatio jolla venäläiset haluavat osoittaa, että kaasuputki
tarvitsee venäläistä sotavoimaa kaasuputken suojaksi. Provokaation taustoja
emme vielä tiedä mutta tapahtuman poikkeuksellisuus tuo mieleen pahojen
voimien olevan liikkeellä. Muistakaamme kuinka venäläisten pahat voimat
yrittivät väkivalloin vallata container-sataman Pietarissa.

Kaasuputkea aiotaan valvoa venäläisellä sotavoimalla mutta toivottavasti suomalaiset voivat osoittaa, että Suomen talousvesille on varattu suomalaista vastavoimaa...

yksityisajattelija [2009-07-31 21:32:00]


Täsmennyspyyntö Vilpille

Mikä olisi se elin, jonka "pitäisi" ja jolla olisi toimivalta "kutsua Lipponen kotiin" (mistä muuten)?
Asialinjalla [2009-07-20 16:31:13]


Jurppii se Lipponen

Se saakelin Paavo Lipponen on kutsuttava välittömästi kotiin sieltä Nord Streamin johtopaikalta. Yleensäkään ketään Demaria ei tule päästää mihinkään vastuullisiin tehtäviin ulkomaille. Lipponen on kuitannut sen linjauksen jonka Mauno Koivisto aloitti Neuvostoliiton romahduksen yhteydessä. Demari linjauksen myötävaikutuksella Venäjä rakentaa kaasuputkia ristiin rastiin ympäri Karjalan kannasta, ilman minkäänlaista kansainvälistä vastuuta ja kontrollia.
Vilppi [2009-07-18 10:09:50]


Auktoriteetti asialle!

Mielestäni Nobel-palkinnolla palkittu presidentti Martti Ahtisaari olisi vakavasti
otettava auktoriteetti nostamaan julkiseen keskusteluun edelläolevassa artikkelissa esilletuodut argumentit. Ahtisaari on ajatuksineen selkeästi elossaolevista presidenteistä parhain... mies jota poliitikot kuuntelevat ja jota
venäläiset eivät ylikävele.

Julkinen keskustelu [2009-07-18 09:05:40]


Kansanedustajat asialle

Edelläolevaan artikkeliin on erinomaisesti koottu Nord Stream-putkeen liittyviä
ongelmakohtia. Tämä teksti tulisi toimittaa kuittausta vastaan jokaiselle kansanedustajalle toimenpiteitä varten. Julkinen keskustelu soittaisi sellaisia kelloja joita kansalaisten, viranomaisten, virkamiesten ja poliitikkojen tulee kuulla ja ottaa vastuuskantoa Suomen valtion oikeuksien puolesta.

Suomen talousvesialueen hyötykäyttö ei ole vieraan valtion ilmainen oikeus.
Suomalaiset maksavat vuosimaksua Saimaan kanavasta ja niin myös venäläisten tulee maksaa vuosimaksua kaasuputken sijoituksesta. Perusmaksu voisi määräytyä Saimaan kanavan vuosimaksusta per kilometri
kertaa 369 kilometriä talousvesialueen pituus. Lisäksi maksettavaksi tulevat
suomalaisten viranomaisten ja puolustusvoimien putken valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Itsestään selväähän on, että Suomen talousvesialueella toimivat vain suomalaiset - eivät venäläiset sotavoimat.

Viipurissa syntynyt [2009-07-14 08:20:21]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].