Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

31.08.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

MERIVALTAAJA: KAASUPUTKILUPA EDUSKUNNAN HARKITTAVAKSI

- Nord Streamin vaikutukset selvittämättä
- Merivaltaajan asiamiehen lausunto
- Nord Streamista maaputki?

Nord Streamin vaikutukset selvittämättä

Nord Stream –kaasuputken merenalainen osuus puhuttaa tällä hetkellä erittäin paljon suomalaisia, jotka vähitellen ovat heräämässä arvioimaan putken vaikutuksia.

Putken suunnitellulla kulkureitillä on merivaltaukseksi sanottu kaivosvaltaus. Suomen kaivoslaki on vahva ja se antaa valtaajalle merkittävät oikeudet. Tästä asiasta odotetaan seuraavaksi valtioneuvoston päätöstä.

Kaasuputken merenalaiseen osaan liittyy useita juridisia asioita, joita ei ainakaan julkisuudessa ole käsitelty lainkaan. Kaivosvaltausta ajavan liikemiehen asiamies, asianajaja Kari Silvennoinen kertoo, että valtioneuvosto on 23.06.2009 pyytänyt hänen päämieheltään lausumaa Nord Stream –yhtiön kaasuputkiluvasta. Annetun lausuman pääsisältö on seuraava.

Merivaltaajan asiamiehen lausunto

1) Valtioneuvosto ei voi myöntää tällaista lupaa, koska asiasta päättäminen kuuluu perustuslain 1 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan eduskunnalle. On kysymys osasta Suomen suvereenisuudesta sekä osasta aluevalvonnasta luopumisesta. Venäjä on muuttanut lainsäädäntöään merkittävästi tämän kaasuputkihankkeen johdosta. Käsittääksemme mitään valtiosääntöoikeudellista selvitystä asian käsittelyjärjestyksestä ei ole tehty.

2) Kaasuputken aiheuttaman kansainvälisoikeudellisen arvioinnin tekeminen on kokonaan laiminlyöty. Kaasuputki sivuaa Suomenlahdella kolmenlaista rajaa: Viron ja Suomen välistä keskilinjaa, Suomen ja Viron välistä talousvesialueen rajaa sekä Suomen aluevesirajaa. Suomalaisten kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden on perusteellisesti selvitettävä, miten asiaa on Suomen kansainvällisen oikeuden näkökulmasta katsottava.

3) Turvallisuuskysymysten selvittely on kokonaan laiminlyöty. Venäjä turvaa kaasuputkea kansainvälisessä oikeudessa ennen näkemättömällä tavalla. Venäjän turvallisuusintressien kääntöpuolena on isänmaamme turvallisuus. Turvallisuuskysymykset on perusteellisesti puolustusministeriön ja armeijan asiantuntijoiden toimesta selvitettävä.

4) Kaasuputki ja sen valvonta Venäjän toimesta muuttaa Suomen (ja Helsingin turvallisuustilannetta). Nyt meillä on rajanaapurina Natoon kuuluva Viro. Meidän ja Viron välisen aluevalvonnan siirtyessä Naton ulkopuoliselle taholle, kansainvälisoikeudellinen tilanne Suomen ja Viron välisellä raja-alueella muuttuu ratkaisevasti. Neuvottelut Suomen ja rajanaapurimme Viron kesken on saamieni tietojen mukaan kokonaan laiminlyöty.

5) Päämieheni vaativat luvan hylkäämistä siltä osin kuin lupahakemus kohdistuu heidän alueeseensa.


Nord Streamista maaputki?

On mielenkiintoista nähdä, miten valtioneuvosto ja eduskunta suhtautuvat tähän esitykseen. Tähän saakka hallitus ei ole suostunut näkemään meriputken valvonnan osalta mitään turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyviä uhkatekijöitä, aivan kuin niitä ei olisi lainkaan olemassa.

On toivottavaa, että tämä lausuma osaltaan johtaa siihen, että Nord Stream katsoo viisaaksi luopua meriputkihankkeesta ja tutkia perusteellisesti kaksi muuta vaihtoehtoa: Pohjois-Suomen ja Ruotsin kautta tai Etelä-Suomen kautta kulkevat maaputkivaihtoehdot.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Siitä, mistä ei voi puhua, täytyy vaieta

Kun valtioneuvosto pyytää kaivoslupaa hakeneilta lausuntoa kaasuputkesta, se pyytää sitä nimenomaan kaivoshankkeen kannalta. Toisin sanoen valtioneuvosto antaa kaivosluvan hakeneille tilaisuuden tulla kuulluksi heidän hakemukseensa mahdollisesti vaikuttavan toisen hankkeen johdosta. Tietenkään valtioneuvosto ei määrää tai ohjeista sitä mitä asioita pyydetyssä lausunnossa tulee käsitellä ja mitä ei. On siis annettu tilaisuus tulla kuulluksi omassa asiassaan. Jos lausunnossa ei tästä asiasta mitään mainita, on haluttu jättää tämä tilaisuus käyttämättä. Voidaan kohtuudella edellyttää että ammattitaitoiselle asianajajalle tämä on selvää.

Jos pyydetyssä lausunnossa käsitellään vain ihan muuta kuin oman pääintressin asiaa (tässä tapauksessa vain valtion yleistä turvallisuuspolitiikkaa sen asemesta mikä olisi kaasuputken konkreettinen vaikutus aiottuun kaivostoimintaan), voidaan tehdä se johtopäätös ettei omasta, valtioneuvoston lausuntopyynnön olettamasta pääintressistä ole mitään sanottavaa. Tai siis että se asia, mistä lausunnossa puhutaan, juuri onkin se lausunnonantajan pääintressi.

Annetusta lausunnosta käy selväksi, että todellista kaivostoimintatarkoitusta ei lupaa hakeneilla ole, koska he eivät ole siitä mitään lausunnossaan maininneet. Se asia, mitä heidän lausunnossaan käsitellään, osoittautuu täten jätetyn kaivoslupahakemuksen tarkoitukseksi.
Rannikkolaivuri [2009-09-02 09:50:05]


Kunniaa kiavoskuvan hakijoille

Saattaapa olla, että kaivoslupaa hakeneet liikemiehet ovat huolissaan selvästi havaittavasta Suomen itsmääräämisoikeuden alamäestä (nykyisen valtionjohdon isänmaakielteisyys) ja siksi kiirehtineet kaivostoiminnan aloittamista. Myöhemmin siihen ei kenties ole mahdollisuutta, ellei valtionjohdon vaihtaminen kiireesti onnistu. Vanhanen ja Lehtomäki "pelaavat vastustajan puolella". Halonen on sitä tehnyt jo kohta kaksitouista vuotta.
Suomalainen [2009-08-31 13:58:23]


Rannikkolaivurille

Mitenkäs sitä kaivostoimintaa voi harjoittaa, jos turvallisuutta ei ole eikä Suomen lainsäädäntö ole voimassa? Sehän olisi sama kuin kaivostoimintaa harjoittettaisiin venäjällä.
Sivusta seuraaja [2009-08-31 13:45:12]


Mitä lienee kysytty?

Tekstin mukaan." Kari Silvennoinen kertoo, että valtioneuvosto on 23.06.2009 pyytänyt hänen päämieheltään lausumaa Nord Stream –yhtiön kaasuputkiluvasta". En tiedä onko Rannikkolaivurilla muuta parempaa tietoa mutta kaasuputkilupaahan se vastaus juuri näkyy käsittelevän. Jos valtioneuvosto on pyytänyt lausumaa putkiluvasta niin ei kai siihen voi vain vastata että "Vastustan" , tokihan sitä vastustusta täytyy jotenkin perustella, näinhän se on muissakin rakennusluvan vastustamisissa. Mielestäni asia on tuotu hyvin esille, eli ne näkökohdat jotka valtaushakemuksen tekijän mielestä tulee tutkia ennenkuin putkikysymykseen voidaan antaa vastaus.

Reiska [2009-08-31 12:50:30]


Lausuntoa pyydettiin kaivostoiminnasta, se annettiin turvallisuuspolitiikasta

Tämä kaivosvaltauslupaa hakeneiden lausunto vahvistaa entisestäänkin näkemystä, että valtaushakemus on tehty aivan muussa kuin kaivostoiminnan harjoittamismielessä.

On yleinen käytäntö että tämän kaltaisissa asioissa lausuntoja pyydetään eri intressipiireiltä. Kaivosvaltausluvan hakijoiltakin sellaista on pyydetty koskien heidän käsitystään kaasuputkihankkeen vaikutuksesta heidän suunnittelemaansa taloudelliseen kaivostoimintaan.

Mutta lukekaapa uudelleen Silvennoisen antama lausunto! Sanallakaan siinä ei käsitellä kaasuputken mahdollista teknistä ja fyysistä vaikutusta aiottuun kaivostoimintaan ja valtauksen tekijöiden kantaa näihin vaikutuksiin, vaikka juuri tästä asiasta valtioneuvosto on heiltä lausuntoa pyytänyt.

Sen sijaan koko lausunto käsittelee vain kaasuputken vaikutusta Suomen turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen. Tietenkin he saavat näistäkin asioista lausua käsityksensä, mutta kun koko lausunto käsittelee yksinomaan näitä asioita, on selvää ettei kaivosvaltaushakemusta olekaan tehty vakavassa kaivostoimintamielessä. Se on tehty tarkoituksella torjua kaasuputki niihin näkökantoihin vedoten, joita tämäkin Silvennoisen lausunto käsittelee.

Valtioneuvosto voi erittäin hyvin perustein hylätä kaivosvaltaushakemuksen, koska sitä ei ole tehty kaivostoiminnan harjoittamismielessä. Tämän osoittaa hyvin selvästi mm. tämä Silvennoisen lausunto.

Rannikkolaivuri [2009-08-31 12:19:03]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].