Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

10.10.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[03] Taloudelliset
[21] Poliittiset

KARJALAN PALAUTUS KANNATTAA

- Palautusinvestoinnit 30 mrd. euron luokkaa
- Investointien tuotot ja vaikutukset laskettava
- Luottamus on katalyytti
- Palautuksesta Suomen talousveturi
- Palautus elvyttää itäisen Suomen
- Palautus säteilee positiivisesti Venäjälle
- Jälleenrakentamisen rahoitus ei ole ongelma
- Venäläisväestö luontaisesti vähenee
- Yritystoiminta avainasemassa
- Palautuksen eteneminen
- Venäjän nykytila monitahoinen

Palautusinvestoinnit 30 mrd. euron luokkaa

Karjalan ja muiden Suomelta pakkoluovutettujen alueitten palauttaminen on ajankohtainen aihe. Valtaosa suomalaisista katsoo, että maitten vieminen oli vääryys. Vaikka palautus on merkittävä ihmisoikeuskysymys, se on vahvasti myös talouskysymys – sekä Suomelle että Venäjälle.

Palautuksen taloudellisisista rasituksesta ja etenemisestä on mm. tiedottaja Lasse Koskinen ottanut kantaa Lahden alueradiossa ja aiheesta on US kertonut 07.10.2009. Hän päätyi investointiarvioissaan 8 mrd. euron luokkaan, joista kolme mrd. olisi julkisia investointeja.

Realistisempi lähtökohta on arvioida, että julkiset investoinnit ovat 10 mrd. euron luokkaa ja yksityiset 20 mrd. euron luokkaa ensimmäisen 10 vuoden aikana. Merkitseekö palautus tällöin Suomen konkurssia vai kulta-aikaa?

Investointien tuotot ja vaikutukset laskettava

Investointien osalta ei pidä tuijottaa pelkkiä lukuja ja hokea, että kalliiksi tulee, konkurssi tulee. Tällaisen ajatuksen pohjalta jokainen suuri investointi, esim. atomivoimala, merkitsisi konkurssia.

Palautuksen poliittisesti ja taloudellisesti tärkein seuraus on luottamusasteen kohoaminen. Kaikenlainen yhteistyö pohjautuu luottamukselle. Nyt sitä ei liiemmin ole, minkä vuoksi Venäjälle sijoitetaan hyvin nihkeästi ja vain täysin varmoiksi uskottuihin kohteisiin.

Luottamus Neuvostoliittoon ja Venäjään on matalalla, koska näiltä mailta on puuttunut luottamusta herättävät toimenpiteet. Sen sijaan luottamusta rikkovia toimenpiteitä on ollut liian paljon. Yksi niistä on historian väärentämien.

Luottamus on katalyytti

Luottamus on se katalyytti, joka tuottaa keskinäiselle poliittiselle ja liiketoiminnalle täysin uuden tason. Sillä on siten emergenssiä eli täysin uutta luova vaikutus. Tämä merkitsee esim. erittäin merkittävää keskinäisen liiketoiminnan kasvua.

Kun ennen sotia vallinneet luontaiset talousakselit pääsevät vaikuttamaan, Karjalasta muodostuu jälleen lännen portti Venäjälle. Siitä muodostuu Venäjä-liiketoiminnan keskus, jossa myös logistiikalla on Petsamon jäävapaan sataman oheella merkittävä asema.

Palautuksesta Suomen talousveturi

Kun Suomi saa Karjalan, Petsamon, Sallan, Kuusamon ja eräät ulappasaaret takaisin, alkaa niiden ripeä jälleenrakentaminen. Siihen uhrattavat varat eivät ole hukkaan heitettyjä kustannuksia, vaan investointeja.

Noin 30 mrd. euron investoinnit merkitsevät sitä, että palautetusta alueesta tulee Suomen talousveturi. Se antaa työtä ja toimeentuloa suoraan ja välillisesti kymmenille tuhansille ihmisille. Jokainen voi laskea, kuinka suuren elvyttävän ruiskeen palautusinvestoinnit tuovat Suomen kansantalouteen.

Palautusinvestoinnit eivät ole elvytystä sosiaalitukien muodossa. Kun sellainen tuki loppuu, myös tuen vaikutus loppuu. Palautusalueen investoinnit sen sijaan alkavat tuottaa ja generoida uutta yhteiskunnallista liiketoimintaa ja aktiviteettia.

Palautus elvyttää itäisen Suomen

Aluepalautus säteilee suoraan nykyisen itäisen Suomen kehitykseen hyvin positiivisesti. Sen aktiviteettitaso nousee merkittävästi. Raha alkaa kiertää itäisen Suomen liiketoiminnassa siten, että nykyinen rajakauppa osoittautuu suhteellisen pieneksi puroksi.

Palautusinvestoinneilla on koko Suomen talouteen positiivinen vaikutus. Palautus ei ole pois muualta, vaan se on lisäarvo, minkä 45 000 km2 alue ja sen jälleenrakentaminen tuottavat.

Palautus säteilee positiivisesti Venäjälle

Palautuksella on Venäjän talouteen positiivinen vaikutus. Luottamusaseman noustessa yhä useampi sijoittaja rohkenee panostaa Venäjälle. Onhan siellä jotain voimakkaasti muuttunut, kun Venäjä lisäalueiden hankkimisen sijaan on ryhtynyt korjaamaan vanhoja aggressioita.

Erityisen positiivista kehitys on Pietarin metropolille. Jokainen suurkaupunki tarvitsee ympärilleen palvelukehiä, jotka antavat kaupungille lisää elin- ja kasvuvoimaa. Pietari on ollut yksinäinen saareke, johon on kylläkin satsattu valtavasti, mutta jonka ympärillä ei ole mitään kasvua todellisesti tukevaa toimintaa.

Luottamuksen kasvaessa raja väistämättä madaltuu. Tämä puolestaan säteilee Pietarin lisäksi Petroskoin suuntaan. Samoin Etelä- ja Pohjois-Karjalan taloudellinen nousu tuovat varallisuutta myös Venäjän puolelle.

Jälleenrakentamisen rahoitus ei ole ongelma

Jälleenrakentamisen rahoituksen malli on yksinkertainen. Julkiset investoinnit jakautuvat etupainotteisesti 10 vuodelle. Niiden rahoittamiseksi on maailmalta saatavissa kansainvälistä rahoitusta niin paljon kuin tarvitaan.

Suomen valtion tarvitsee kattaa vain pohjariski, Lahden moottoritien kaltaisiin rahoitusjärjestelyihin halukkaita löytyy. Suomi on luotettava maa, jolla ei ole ongelmaa rahoittaa tuottavia investointeja.

Yksityisten investointien osalta jokainen yritys ja talousyksikkö hoitaa itse rahoituksen, kuten yleensäkin. On mielenkiintoista selvittää, olisiko kannattavaa perustaa erillinen Karelia Fund rahoittamaan kaikki Karjalan ja Petsamon järkevät investoinnit.

Venäläisväestö luontaisesti vähenee

Pakkoluovutetulla alueella asuu nyt kokoluokkana 300 000 henkeä. Rajan siirtyessä Venäjä vetää alueelta pois rajajoukkonsa, armeijansa, turvallisuuspalvelunsa ja korkeimmat virkamiehensä. Osa ihmisistä ei varmastikaan halua asua muualla kuin Venäjällä, joten he muuttavat vanhan rajan taakse.

Voidaan arvioida, että alueelle jää noin 200 000 ihmistä. Heistä merkittävä osa on iäkkäitä naisia, koska miesten eliniän odotus on vain 59 vuotta ja nuoret ovat lähteneet etsimään elämisen mahdollisuuksia muualta.

Alueelle jäävät venäläiset eivät ikänsä vuoksi synnytä uusia kansalaisia. Parinkymmenen vuoden kuluttua alkuperäinen venäläisväestö on supistunut verraten vähäiseksi.

Yritystoiminta avainasemassa

Alueella käynnistettävä yritystoiminta on avainasemassa kehityksen jatkuvuuden ja suomalaisen väestön muuton kannalta. Suomalaiset muuttavat yritysten mukana alueelle. Alueelle on mahdollista rakentaa mittava teollisuus- ja kauppakeskittymä esim. Pietarin kupeeseen. Alueella on valtavat mahdollisuudet myös matkailun ja monen muun talouden alan toimintaan.

Suomen todelliset lähimarkkinat yli kaksinkertaistuvat, kun raja Pietarin metropolin vaikutusalueella aidosti madaltuu. Palautettava alue kiinnostaa sekä koti- että ulkomaisia yrityksiä. Molempia kiinnostaa Pietarin alueen lisäksi se, että Karjala on turvallisessa EU-maassa oleva portti Venäjälle.

Kun Venäjän poliittinen ja taloudellinen ilmasto muuttuu, Karjalasta on helppo ottaa askel yli rajan. Tällä hetkellä sen askeleen ottaminen on poikkeuksellisen riskialtista.

Palautuksen eteneminen

Palautuksessa on kyse suuresta asennemuutoksesta, mikä luonnollisesti vie aikaa. Suomessa palautusvalmiuden kehitys on ollut tasaisesti kasvavaa. Vuonna 2000 palautusta kannatti reilut 10 % kansalaisista ja yli 80 % vastusti. Tällä hetkellä voidaan arvioida, että palautus ja vastustus ovat molemmat noin 40 % luokkaa. Kehitys menee selvästi kohti palautusmyönteisyyttä.

Tässä vaiheessa Suomen ei ole mitään syytä ehdottaa Venäjälle palautusneuvotteluja, koska Suomen valtionjohto ja virkakoneisto ei ole lainkaan valmistautunut sellaiseen toimintaan. Kunkin ministeriön on ryhdyttävä osaltaan selvittämään palautuksen vaikutuksia ja tarvittavia toimenpiteitä.

Palautussuunnittelun koordinointi voidaan järjestää esim. pääministerin kansliaan erillisenä toimistona. Selvitystyötä on paljon, mutta positiivisten tulosten aikaansaamisen edestä kannattaa tehdä työtä, eikä vain odottaa, josko se lama joskus loppuisi.

Venäjän nykytila monitahoinen

Palautus voi edetä yllätyksellistäkin vauhtia ja muotoa noudattaen. Venäjällä eletään erittäin turbulenttisia ja epävarmoja aikoja. Maan talous on kireällä ja 50 – 60 miljoonaa ihmistä elää alle alueellisen toimeentulominimin.

Maan johdossa on silovikeistä koostuva klaani, joka tällä hetkellä edistää isovenäläistä geopoliittista laajentumispolitiikkaa. Se on huono pohja ihmisoikeuksien toteutumiselle ja hyville naapurisuhteille. Se myöskin tuhoaa keskinäistä luottamusta vaarallisella tavalla.

Suomen on siitä huolimatta varauduttava esittämään Venäjälle vahva win-win –pohjainen ehdotus, jossa itse palautustapahtuma on se luottamusta lisäävä ja siten win-win –tilannetta voimaperäisesti edistävä tapahtumaketju ja katalyytti. Tilanteet voivat muuttua nopeasti ja ikkunan mahdollinen raottuminen on käytettävä molempien osapuolien hyödyksi.

Lisätiedot:

Karjalan palautus –kirja, Veikko Saksi, Pro Karelia ry, 2005
Karjalan palautus –kirja internetissä
Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Palauttamisen puolesta-WIN-WIN

Asiallinen artikkeli. Win-win ajattelu on todella mainio. Toivon hallituksemme myös toteneen tämän ja tiedostaneen sen olemassa olemisen. Kuten artikkeli kertoo on suomen valtiojohdon aika paneutua karjalan palautus asiaan koska kuka ties asia voi ratketa hyvinkin yllättävästi ja olisi harmi jos ei suomelta tätä valmiutta toimenpiteisiin löytyisi. Uuden suomen artikkeli on johtanut suureen keskusteluun. Mielenkiintoista lukea monen niin positiiviset kuin negatiiviset kommentit.http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/73403-karjalan-palauttajien-hurjat-laskelmat

Suojärvi [2009-10-11 23:59:27]


Venäjän tulevaisuus, näivettyminen.

Karjalan palauttamatta jättämisellä Venäjä pelaa itsensä sellaiseen paitsioon, että
länsirajalla olevat valtiot seuraavat katseella, kun Kiina etsii elintilaa Venäjältä.
Mihin muuhun asiaan Kiina nykyaikaistaa armeijaansa, kuin se , että lähitulevai-
suudessa nuijii venäläiset. Kiinan väestöpainetta, ei enää pidätä mikään, ja
sellaisia moraalikäsityksiä ei ole, millä paine ei purkautuisi aluevaatimuksina.

Aina historiassa väkivaltainen ja verinen diktatuuri on kaadettu tavalla tai toisella.
Tässä ei kaadeta mitään kansallisuusvaltiota, vaan sekalainen paimentolaisjoukko hajotetaan pienempiin osiin, joista osa liitetään niihin maihin , mistä ne maineen on varastettu, ja kaasua ja öljyä sijaisevat seudut ruokkivat idän nousevaa jättiläistä, eli Kiinaa.
Mantsuria on vain astinlauta, minkä Venäjä pelossaan luovuttaa, uskoen saavansa
rajarauhan, mutta saavat muutaman vuoden vain jatkoaikaa.

Tietysti venäläiset sitä ennen kadota jänisruttoon verrattavaan epidemiaan, kun hygenia on sitä sun tätä. Tämä on luonnonlaki, millä teosofian mukaan karsii huonot yksilöt (ks.kansat). Huonot yksilöt poistetaan, että ihmiskunnan henkisellä
ja fyysisellä jalostumisella olisi jatkumoa. Samahan pätee kasvi-ja eläinkuntaan.

Venäjän toiminta on kuin syöpä, joka jäytää ihmiskunnan rakenteissa, estäen YK:n
tavoitetta rauhanomaiseen ja humaaniin tulevaisuuteen kansojen ystävyydessä ja
kanssakäymisessä.

Otso Pehvonen [2009-10-10 18:14:22]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].