Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

12.11.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[03] Taloudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

NORD STREAM –VALVONTA UHKAA SUOMEN SUVERENITEETTIA

- Putken valvonta on turvallisuusuhka Suomelle
- Nord Stream on sveitsiläinen logistiikkayhtiö
- Gazprom omistaa putkissa kulkevan kaasun
- Hanke Suomelle poliittisesti tulenarka
- Turvallisuusvaikutukset selvittämättä
- Valvonta voi aiheuttaa perustuslain vastaisen tilanteen
- Onko Suomi varautunut turvallisuusuhkaan?
- YK:n meriyleissopimus määrittää periaatteet
- Putki Karjalassa Saimaan kanavan alitse
- Merivaltaus katkaisee putken reitin
- Käräjäoikeus kielsi miinanraivauksen valtausalueella
- Nord Stream –hanke keskeneräinen

[The original article in English]

Nord Stream on sveitsiläinen logistiikkayhtiö

Nord Stream AG on kansainvälinen konsortium, joka on perustettu 02.12.2005 Sveitsin Zugiin, EU:n ulkopuolelle. Yhtiöllä on haarakonttori Moskovassa. Sen pääosakas [51 %] on venäläinen energiajätti Gazprom. BASF SE/Wintershall Holding AG ja E.ON Ruhrgas omistavat kumpikin 20 %. Gasunie’lla on 9 % omistusosuus [www.nord-stream.com/fi].

Nord Streamin tarkoituksena oli alunperin rakentaa kaasuputkilinja Stokhmanin kentältä Saksaan. Tänä vuonna kaasun lähteiksi on päätetty Siperiassa olevat kaasukentät. Suomen kannalta tärkeimmät putken kulkureitit ovat Karjalan Kannaksella Saimaan kanavan alittava putken osuus sekä Viipurista Greifswaldiin kulkeva noin 1 220 km pituinen meriputki (tavoitteena on rakentaa kaksi putkea). Putkilinjasta 375 km sijaitsee Suomen talousvyöhykkeellä.

Putken kautta aiotaan kuljettaa 55 mrd. kuutiota kaasua vuodessa Eurooppaan noin 25 miljoonalle taloudelle. Putki on siten erittäin merkittävä Euroopan energiansaannin ja energiariippuvuuden kannalta.Gazprom omistaa putkissa kulkevan kaasun

Nord Stream on putkiyhtiö. Putkissa kulkevan kaasun omistaa Gazprom. Venäjän hallinto siten määrää lopulta kaasun saantiin liittyvistä kaikista asioista. Hallinto määrää myös kaasuputkesta osalta Gazpromin enemmistöosakkuuden turvin. Yhtiön todellinen pääkonttori on Kremlissä.

Läntiset yhtiöt antavat hankkeelle imagoa ja rahoittavat sitä merkittävästi. Kokonaisinvestointi on 7.4 – 12 mrd. euroa. Hankkeen rahoitus on Venäjän heikon taloudellisen aseman ja luottamuspulan vuoksi vielä avoin.

Merkittävä ongelma on se, että kaasuputki on Venäjän federaation johdolle ja mukaan hyväksytyille oligarkeille myös henkilökohtainen kysymys. Kaikkeen Venäjällä tapahtuvaan toimintaan liittyy suurempi korruptio kuin koskaan ennen.

Anatoli Chubaisin ja Igor Gaidarin mukaan Venäjää uhkaa kaasupula siten, että suuria kaupunkeja voidaan joutua evakuoimaan jo vuonna 2010. Miten kaasun saannin varmuus silloin kyetään varmistamaan? Ehkä vielä suuremman ongelman aiheuttaa Venäjän nykyinen johtamiskriisi, minkä seurauksena maa voi kohdata hyvin turbulenttisia aikoja.

Eräiden kansainvälisten energialähteiden mukaan kaasusta on syntymässä ylituotantoa, mikä tarkoittaa sitä, että Nord Streamille tulee ongelmia myydä kaasuaa. Kuka silloin kantaa taloudellisen riskin?YK:n meriyleissopimus määrittää periaatteet

Kaasuputki tulee kulkemaan 375 km Suomen talousvyöhykkeellä, joka on osittain määritetty kansainväliseksi merialueeksi. Putken rakentamiseen liittyvät periaatteet löytyvät YK:n meriyleissopimuksen 56. artiklasta. Se antaa rantavaltioille (esim. Suomelle) talousvyöhykkeellään laajat oikeudet, lainkäyttövallan ja velvollisuuksia.

Lainkäyttövalta koskee esim. tekosaaria, laitteita ja rakennelmia, tutkimusta, ympäristön suojelua ja muita oikeuksia. 79. artiklan 4 momentin mukaisesti Suomella on täysi oikeus asettaa ehtoja alueelle tuleville kaapeleille ja putkistoille.

Putken valvonta on turvallisuusuhka Suomelle

JOS: Vuonna 2013 Itämerellä Nord Stream –kaasuputkea valvova Venäjän laivaston sota-alus, sukellusvene ja lentokone sekä Gazpromin aseistettu valvonta-alus havaitsevat, että Suomen rannikon suunnalta tullut huvivene pudottaa kaasuputken kohdalla jotain mereen.

Pidätetäänkö huviveneilijä asevoimin vai ammutaanko hänet saman tien? Viedäänkö hänet Venäjälle kuulusteltavaksi? Leimaako Venäjä Suomen syylliseksi? Lähettääkö Venäjä Suomelle uhkaavan nootin? Vaatiiko Venäjä sen jälkeen Suomelta tukikohtia rannikolta? Mitä tekee suomalaisten merivartijoiden pieni laiva venäläisten sotalaivojen keskellä?

Tämä kärjistetty esimerkki kertoo siitä suunnasta, mihin Nord Stream –kaasuputkea koskevien päätösten osalta mennään.

Hanke Suomelle poliittisesti tulenarka

Suomen valtionjohto katsoo kaasuputkea vain ympäristökysymyksenä. Se kieltäytyy näkemästä putken valvontaan liittyviä turvallisuus- ja maanpuolustuskysymyksiä. Pääministeri Matti Vanhanen on luvannut, että päätös kaasuputkesta tehdään valtioneuvostossa marraskuun alussa. Ympäristöluvasta päättää Länsi-Uudenmaan ympäristökeskus.

Presidentti Tarja Halonen on liputtanut kritiikittä kaasuputken puolesta. Hän ei halua nähdä putkeen liittyviä muita kuin ympäristötekijöitä.

Putkea lobbaa suomalaisille poliittisille päättäjille entinen pääministeri ja puoluejohtaja Paavo Lipponen. Yhtiön osakaskomiteaa johtaa Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.

Ympäristön osalta on selvittämättä, miten putken rakentaminen vaikuttaa sedimenttikerroksiin. Putken linjalla on alueita, joilla ydinsäteily on toiseksi suurinta Euroopassa Tsernobylin jälkeen. Mitä pohjan raivaus vaikuttaa säteilyn leviämiseen? Putken reitillä on upotettuja myrkkyjä, miinoja, laivoja ja muita ympäristöä saastuttavia aineita.

Turvallisuusvaikutukset selvittämättä

Kaasuputken valvontaan liittyvät turvallisuuspoliittiset vaikutukset johtuvat presidentti Vladimir Putinin lausunnosta 2006, jonka mukaan kaasuputken valvonta on Venäjän pohjoisen armeijan tärkein tehtävä. Hän on tämän viestin toistanut myöhemminkin.

Suomen pääministeri on mitätöinyt Putinin sanat ilmoittamalla, että Suomen hallitus näkee asian vain ympäristökysymyksenä. Suomi myöntää putkelle poliittisin perustein luvan täysin siitä riippumatta, mitä Venäjä antaa ”vastineeksi”. Vastineeksi on ”luvattu” ottaa Itämeri Venäjän sisämereksi, jota erilaiset sota-alukset valvovat.

Putken valvonta johtaa Venäjän vahvaan aseistettuun läsnäoloon 10 – 15 minuutin päässä Suomen pääkaupungista ja rannikosta. Rakenteilla olevat valvonta-alukset ovat luonteeltaan maihinnousualuksia. Suomen kuuntelujärjestelmä osittain dementoituu ja korvautuu venäläisellä järjestelmällä.

Valvonta voi aiheuttaa perustuslain vastaisen tilanteen

Nord Stream –putki kulkee Suomen talousvyöhykkeellä ja Suomen lainkäytön alueella. Suomen merivoimien ja rajavartioston tehtävänä on valvoa ja puolustaa Suomen merialueita.

Putkeen liittyvän turvallisuusuhan laiminlyönti johtaa siihen, että Venäjän tuleva valvonta aiheuttaa Suomessa perustuslain vastaisen tilanteen. Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisen yhtiön omaisuutta valvoo Suomen talousvesialueella ja lainkäytön alueella Euroopan unionin ulkopuolisen maan armeija.

Luovutamme 375 km rajavalvontaa vieraan valtion hoidettavaksi ilman perustuslaillisia päätöksiä. Aikooko Suomen eduskunta vain katsoa, kun hallitus luovuttaa osan Suomen suvereniteetistä ulkomaille tekemättä mitään?

Onko Suomi varautunut turvallisuusuhkaan?

Virallinen Suomi haluaa unohtaa turvallisuuskysymykset. Pro Karelia ry kertoi niistä ensimmäisenä Suomessa jo 15.11.2006 ja sen jälkeen noin 20 artikkelissa. Asiasta on käyty kiihtyvää keskustelua vasta noin 1.5 kuukautta. Baltian maat, Ruotsi ja Puola ovat hyvin huolissaan turvallisuudestaan. Jopa Saksan puolustusministeri on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Kansalaiset eivät tiedä, onko Suomi mitenkään valmistautunut tähän turvallisuusstatuksen muutokseen, koska kaikki viralliset puheenvuorot ovat turvallisuusuhkaa mitätöiviä. Maassa ei ole lainkaan käyty keskustelua putken valvonnasta johtuvasta perustuslaillisesta ongelmasta.

Keskustelu on erittäin vähäistä myös taloudellisista, kultturiin ja matkailuun liittyvistä kysymyksistä. Suomi on putken osalta vain maksaja, sillä ei käytännössä ole muutaman lyhytaikaisen työpaikan lisäksi siitä mitään muuta kuin kustannuksia.

Putki Karjalassa Saimaan kanavan alitse

Kaasuputkeen liittyy mielenkiintoisia yksityiskohtia. Putki kulkee Karjalan Kannaksella suomalaisten yhä omistamien kiinteistöjen läpi. Suomalaisten kanssa ei asiasta ole neuvoteltu. Pariisin rauhansopimuksessa vain raja siirtyi, kiinteistöjen omistusoikeus ei siirtynyt, mutta siitä tuli latentti.

Kaasuputki on linjattu kulkemaan Suomen 1962 vuokraaman Saimaan kanavan alitse. Kanava-alueeseen liittyy keskimäärin 30 metriä leveä ranta-alue ja eräiden vesirakennusteknisten laitteiden kohdalla 200 m leveä kaistale. Valtiojohto ei ole kertonut, onko kanavan alituksesta neuvoteltu Venäjän kanssa.Merivaltaus katkaisee putken reitin

Mielenkiintoisin erityiskysymys on Suomenlahdella tehty merenalainen kaivosvaltaus. Erkki Sederqvist on tehnyt Suomen kaivoslain mukaisen valtauksen, joka kulkee 25. pituuspiiriä myöten Helsingistä etelään Suomen ja Viron väliselle merirajalle 50 m leveänä vyöhykkeenä.

Valtaushakemus on tehty elokuussa 2008. Nord Stream –kaasuputkeen liittyvä lupahakemus on tehty vuoden 2009 puolella. Kaivosvaltauksella on siten ajallinen prioriteetti. On mahdollista, että valtaus estää kaasuputken rakentamisen valtausalueella.

Suomen hallitus on hylännyt merivaltauksen syyskuussa 2009. Kaivosvaltaajan asiamies, asianajaja Kari Silvennoinen on kertonut valtaajan valittavan päätöksestä. Valitus lykkää valtausalueen käyttämistä. Esim. vuoden lykkäys kaasuputken käyttöönotossa merkitsee 4 - 5 mrd. euron liikevaihtomenetystä ja 100 - 200 milj. euron korkomenetystä.

Käräjäoikeus kielsi miinanraivauksen valtausalueella

Valtioneuvosto on antanut Nord Streamille luvan räjäyttää miinoja suunnitellun putken alueella. Merivaltaaja on asianomistajan asemassa pyytänyt Helsingin käräjäoikeudelta kaivosvaltauksen alueella turvaamistoimenpiteenä miinanraivauskieltoa. Käräjäoikeus antoi kiellon 08.10.2009. Kiellon perusteena on merivaltaajan ilmeisen oikeus valtausalueella.

Helsingin ulosottovirasto asetti käräjäoikeuden päätöksen tueksi 100 000 euron uhkasakon. Oikeus siten vahvistaa valtaajan kaivoslain mukaista oikeutta valtausalueella.

Merivaltaukseen liittyy Venäjän hallinnon edustajan kysely, millä ehdoilla merivaltaaja luopuisi oikeudestaan. Valtaajan edustajan mukaan, jos Venäjä tekee neuvottelualoitteen Karjalan palautuksesta, merivaltaus vedetään pois.

Venäjän edustaja levitti tiedon neuvottelukosketuksesta ja vastauksesta hyvin nopeasti ja laajasti venäläiselle medialle. Voidaan arvioida, että kyseessä oli venäläisen tahon yritys mustamaalata jotenkin merivaltaaja. Nord Stream sanoo, ettei se ole mitenkään osallinen tässä asiassa. Venäläinen neuvottelualoite kuivui saman tien hyvin epämääräiseksi.

Nord Stream –hanke keskeneräinen

Nord Streamin hankkeen osalta on useita avoimia asioita. Putken rahoitus ei ole vielä kokonaisuudessaan selvä. Merivaltauksen mahdollinen viivästysvaikutus ei ole selvillä. Miten kaasun saanti on varmistettu, ei ole tiedossa.

Suomen kannalta todelliset ympäristövaikutukset eivät ole vielä selvillä. Turvallisuusnäkökohdat ovat täysin avoinna. Putkeen liittyvä taloudellinen rasite on selvittämättä. Putken aiheuttamista kulttuurihäviöistä ei juuri tiedetä.

Tuskin kukaan kiistää kaasuputken tarpeellisuutta, joten itse hanke on kannatettava. Nord Stream –kaasuputkeen liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, jotka tulee ensin selvittää, ennen kuin Suomen hallitus myöntää lupia hankkeelle. Järkevin luottamusta lisäävä win-win –vaihtoehto olisi maaputki.

+

Tämä artikkeli on kauppat. maisteri Veikko Saksin esitelmä Rotary International’in kokouksessa Helsingissä 09.11.2009.Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Suvereriteetin täydellinen menetys?

Julkisuudessa näkyy jo ensimmäisiä merkkejä suomalaisten silmien avautumisesta: on mainittu tämän kaasuputkiasian yhteydessä mahdollisuus, että Venäjä voisi vaatia esim. tukikohta-alueita etelärannikoltamme kaasuputken suojelun varjolla.

Jos ajatusta rakentaa edelleen, ei ole ehkä poissuljettua, että Venäjä voisi vaatia samaan hengenvetoon Suomen eroa EU:sta - ja 'ystävällisesti pyytää' täydellistä liittosuhdetta. Voisiko kuvitella, että nykyinen valtiojohtomme kykenisi vastustamaan tällaista? Alkaa valjeta asioiden tila, että olemme läntisen maailman heikoin lenkki.

Huomautan heti, että en kuvittele, että Nord Stream-putki olisi Venäjän kavala salajuoni Suomen valloittamiseksi. Ei mitään salajuonta tarvita, näiden asioiden kytkeminen on vain looginen ja kätevä 'järjestely'.
Maa_Mykrä [2009-11-13 10:37:47]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].