Tietoa kirjoittajasta


Leo K Tossavainen

Leo K Tossavainen
Tekn. fys. DI
Kirjoittajan muita artikkeleita

09.01.2010 [02, 03]
»  PAHASTA UHKASTA INNOSTAVAAN MAHDOLLISUUTEEN 

05.05.2009 [07, 10, 16]
»  TILANNEARVIO PÄHKINÄNKUORESSA

04.03.2009 [02, 19]
»  KANSALAISJÄRJESTÖT OMANTUNNON HERÄTTÄJINÄ

28.02.2009 [02, 04]
»  MISSÄ OIKEUDEN MIEKKA, JOKA AVAA GORDIONIN SOLMUN? 

31.12.2008 [02, 04]
»  LAIN KIRJAIMESTA JA HENGESTÄ 

01.11.2008 [15, 16]
»  SUOMEN SÄILYTETTÄVÄ KULTTUURINSA JA KIELENSÄ 

28.10.2008 [10]
»  SUURUUDEN MAHTI JA TAAKKA 

14.09.2008 [07, 10]
»  PETTÄMÄTÖN MENETELMÄ 

26.06.2008 [10]
»  NEUVOSTOLIITON JA VENÄJÄN VOIMAVARAT

30.05.2008 [02, 10]
»  MUUTOKSET – MAHDOLLISUUDET

27.01.2008 [16]
»  SYDÄNTÄ LÄMMITTÄVÄÄ

18.01.2008 [16]
»  PAISUMISESTA VALAISTUMISEEN

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

09.01.2010
Leo K Tossavainen

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[03] Taloudelliset

PAHASTA UHKASTA INNOSTAVAAN MAHDOLLISUUTEEN

Pro Karelia on nettisivuillaan käsitellyt 29.11 ja 07.12.2009 ansiokkaasti teemoja ilmastonmuutos, Pohjoinen ulottuvuus, Petsamo ja Karjala. Erinomaiset tutkielmat, joissa osoitetaan mitä mahdollisuuksia meneillään oleva ilmaston lämpeneminen voi tuottaa toisistaan kaukana sijaitseville alueille, valtioille tai valtioryhmittymille.

Ilmaston lämpenemisen seurauksena on pohjoisen napa-alueen jäämassojen asteittainen sulaminen, jolloin itä-länsi -suunnassa avautuu väljä, esteetön merireitti Skandinaviasta ja Koillis-Venäjältä Beringin salmen kautta Koreaan, Japaniin ja aina Kiinan merelle asti.

Karttapallon tarkastelu pohjoisnavan suunnalta kertoo lahjomattoman rehellisesti, kuinka dramaattinen vaikutus läpivuoden avoinna olevalla pohjoisella purjehdusreitillä on kauppamerenkulkuun. Näin muodostuu pohjoinen logistiikkareitti: Kiina, Japani, Korea, Venäjä, Norja, EU.

Nykytilanteessa Norja ja Venäjä ovat jo hyvin aktiivisessa touhussa satamien ja rantatieyhteyksien rakentamisessa. Tällä järjestelyllä tavaraliikenne EU-Kauko-Itä kulkisi Norjan ja Venäjän satamien kautta.

Suomi on tällä hetkellä luonnottomalla tavalla hankkeista täysin sivussa, mikä tarkoittaa tulevaisuuden materiaalivirtojen kulkevan ohitsemme meitä hyödyttämättä. Tämä tilanne on taas kerran seurausta omasta passiivisuudestamme!

Miljardiväestöisen Kiinan määrätietoinen pyrkimys Aasian johtavaksi talousmahdiksi ja väestön elintason kohottamiseksi edellyttää läheisiä, toimivia yhteyksiä EU:n valtioihin. Tämä merkitsee ajatusten vaihtoa, teknologian siirtoa ja kauppatavaran vaihtoa kustannustehokkaalla tavalla.

Materiaalikuljetus avomerellä on nykytekniikan ansiosta todella tehokas ja taloudellinen menetelmä. Kuljetuskaluston koko vaihtelee kohtuullisen pienistä erikoisaluksista ydinreaktorin vauhdittamiin jättiläisiin.

Kun tavarakontit on ahdattu alukseen tahi tankit täytetty polttonesteillä tai paineastiat esim. kryogeenisella kaasulla, sujuu matkanteko, vähän pitempikin, varsinkin tuolla pohjoisella selkeällä reitillä, kun ei tarvitse vältellä Somalian merirosvoja, eikä sohlata Suezin kanavan tungoksessa.

Tässä liikenteessä: EU-Kauko-Itä, aika on todella rahaa. Näin merimatkan osuudella ja samoin satamatoimintojen ja maakuljetusten osalta.

Suomi, itse pohjoinen EU-maa, vielä Ruotsi kainalossaan, on mitä luonnollisin tulo- ja lähtösatama Suur-Kiinan EU-kaupalle. Petsamosta saadaan hyvät yhteydet Pohjanlahden satamiin, Suomen ja Ruotsin rautatieverkostoon; edelleen Keski-Eurooppaan ja myös Venäjälle.

Venäjä tietenkin hoitaa pääosan omista yhteyksistään pohjoisten satamiensa kautta, mutta Pietarin talousalue hyötyisi epäilemättä Suomen Petsamon ja Karjalan Kannaksen kautta ohjatuista yhteyksistä - suomalaisella logistiikalla.

Eipä sitten muuta kuin käynnistämään ja hoitamaan ripeästi palautusprojektia, kuten Pro Karelia em. viitekirjoituksissa osoittaa. Olisi kaiketi oikein ja kohtuullista, jos tässä liiketoimessa mukana olevat ‘suurosakkaat’ Kiina ja EU toimisivat Venäjän suuntaan puhemiehinä.

Tässä kohdin on paikallaan muistaa, millä dynamiikalla Vapaussodan jälkeinen isänmaamme lähti toteuttamaan Petsamon tarjoamia mahdollisuuksia - Ragnar Nordström, jääkäriupseeri, Vienan ja Aunuksen kävijä, Marsalkan uskottu, suurliikemies.

Puutetta oli kaikesta - varsinkin pääomasta - mutta väki oli ahnas työlle, oli yrityshalua ja niin ura urkeni. Syntyi toimiva satama ja Jäämeren kalastus, merenkulku lähti käyntiin.

Nyt meillä olisi vallan toiset lähtökohdat; häpeä, jollei avautuvaa tilaisuutta osattaisi käyttää.

Vielä viittaus tuohon koululaisen karttapalloon, mikä osoittaa, kuinka valtioryhmittymä EU - lähes kolmekymmentä (30) jäsentä - saisi pohjoisen mallioppilasedustajansa - Suomen - kautta Venäjästä riippumattoman suoran yhteyden Kiinan mahtivaltioon ynnä Japaniin ja Koreaan sekä myöskin kontaktin suunnattoman Siperian jokisuistojen arvaamattomiin aarteisiin.

Tässä sitä on Pohjoista ulottuvuutta pohdittavaksi huimasti edistyvän Kiinan, raaka-ainerikkaan Venäjän ja Euroopan alueen rikkaan kulttuurin ja korkean tekniikan valtioiden edustajille.

Kun Suomi on neuvoteltu kokonaiseksi - Petsamo, Salla, Suomen Karjala – niin silloin se kykenee antamaan tuohon tärkeään logistiikkaketjuun merkittävän tehosteen kaikille hyödyksi ja saa itsekin pienen - mutta meille niin tärkeän - siivun kokonaistuloksesta. Todella ‘multilateraalinen‘ projekti!

Aloite saatava aikaseksi, valmistelut liikkeelle! Aika kuluu – Tempus fugit!

Viivyttely, mantrojen hokeminen on lopetettava. Taustatyötä on tehtävä, tarvitaan aloitteita eri suuntiin. Yrittänyttä ei laiteta.

Viitatuissa Pro Karelia -kirjoituksissa on heitetty esille Idea. Kuten luonnontieteellisten keksintöjen kyseessä ollen, se on puettava tekniseen muotoon ja hiottava käytännössä toimivaksi sekä vielä markkinoitava.

Tämä tulee olemaan tasavaltamme seuraavan presidenttikauden haaste.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Kannattava kauppa-asema vieraan maan rannikolta meille ja heti

Pilviä hipova "innostava mahdollisuus", joka hoituu kunhan vain otetaan haltuun eräs toiselle valtiolle kuuluva maa-alue sillä perusteella että se on kuulunut Suomelle 20 vuoden ajan vuosikymmeniä sitten ja koska itse Kansojen Kaitselmus on määrännyt valitun kansansa tätä valkoisen miehen taakkaa kantamaan.
Tosikko [2010-01-10 14:03:26]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].