Karjala / Karelia kuuluu Suomelle - Pro Karelian fokus.
Karelia / Karjala is part of Finland - Pro Karelia's focus.


Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

15.03.2016 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS JATKUU

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

15.01.2010
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[06] Sotasyyllisyys
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

FINNOFOBIA

- Suomettuminen edelsi finnofobiaa
- Finnofobia on uusi käsite
- Finnofobia on itsensä syyllistämistä
- Finnofobi ei halua korjata vääriä sopimuksia
- Finnofobia on mielentila, asenne tai sairaus
- Russofobia ja finnofobia
- Nord Stream –valvonta ja finnofobia
- Sotasyyllisyys ja finnofobia
- Perustuslain vastaisuus ei ole finnfobille tärkeä
- Karjalan ja Petsamon palautus ja finnofobia
- Revansistiksi nimittämisen pelko ja finnofobia
- Voidaanko finnofobia voittaa?
- Voitto finnofobiasta on win-win -perusta

Suomettuminen edelsi finnofobiaa

Suomen kieleen on kylmän sodan ajoilta vakiintunut sana suomettuminen, joka viittaa Suomen omaksumaan menettelytapaan suhteessa Neuvostoliittoon. On esitetty, että suomettuminen on loppunut, eikä sen vuoksi enää saisi käyttää tätä negatiiviseksi koettua käsitettä.

Todellisuudessa suomettuminen ei ole hävinnyt mihinkään. Se on vain muuttanut muotoaan. Eturivin politiikkomme ovat useassa asiassa suomettuneita kuten ennenkin. Onko kukaan kuullut tunnettujen politiikkojen keskustelevan avoimesti sotasyyllisyyden purkamisesta, Karjalan palauttamisesta tai Neuvostoliiton rikosten korjaamisesta? Joitakin harvoja poikkeuksia tästä vaikenemisen säännöstä on, mutta ei poliittisella huipulla ainuttakaan.

Suomettumisen sijasta voidaan käyttää käsitettä finnofobia. Tätä käsitettä ei vielä ole olemassa, vaikka jotkut nettiforumeiden tai –blogien kirjoittajat ovat sellaiseen oivaltavasti viitanneetkin.

Finnofobia on uusi käsite

Fobia merkitsee suurta ja tuntematonta pelkoa. Useille suomalaisille tutuksi on tullut russofobia, jolla poikkeuksellisesti on kaksi ulottuvuutta: venäläisviha ja –pelko.

Finnofobialla ei ole vielä virallista määrittelyä. Suomi ei ole väkivaltainen maa, joka hyökkäisi toisiin maihin tai pyrkisi maailmanvalloitukseen. Sen vuoksi finnofobiakaan ei voi tarkoittaa suomalaisiin kohdistuvaa pelkoa. Kyse ei siten ole suomalaisista aiheutuvasta pelosta maan ulkopuolella.

Finnofobia koskeekin suomalaisten omaan toimintaansa kohdistamaa pelkoa. Määrittely voisi olla seuraava: finnofobia on suomalaisten tehokkaan propagandan tuloksena tuntema pelko ajaa omia oikeuksiaan ja laillisia etujaan, tarve mitätöidä omat saavutukset ja tarve tuntea syyllisyyttä niistä rikoksista, joita Suomi ei ole tehnyt.

Finnofobia on itsensä syyllistämistä

Finnofobia on itsensä alistamista ja syyllistämistä. Siinä on Tukholman syndrooman piirteitä eli ollaan valmiita samaistumaan hyökkääjään ja katsomaan asioita hänen tavoitteittensa pohjalta.

Finnofobia on usein voimakasta tarvetta puolustaa Suomeen hyökänneen valtion legaaleiksi sanottuja oikeuksia tai etuja riippumatta niiden lainmukaisuudesta.

Finnofobi siten hyväksyy väkivallan avulla synnytetyt sopimukset sitovina ja ikuisina ja katsoo, ettei niitä missään tapauksessa saa yrittää määrittää uudelleen.

Finnofobi ei halua korjata vääriä sopimuksia

Tämä tosin koskee vain Suomen oikeuksia loukkaavia sopimuksia, tokihan väärin tekevällä vieraalla vallalla pitää olla oikeus rikkoa tai irtisanoa kaikki haluamansa sopimukset ilman sanktioita.

Erityisen vahvasti finnofobia tulee esille Suomeen kohdistuvien virheellisten sopimusten kiinni pitämisessä.

Kunnon finnofobi tuntee ehdottoman tarpeelliseksi sen, että Suomi pitää kiinni ja muuttamattomina kaikki sopimukset täysin riippumatta siitä, millä tavoin ne on aikaansaatu. Esim. Pariisin rauhansopimus on tällainen finnofobinen sopimus.

Finnofobia on mielentila, asenne tai sairaus

Finnofobia on mielentila, asenne tai sairaus riippuen siitä, kuinka vahvasti henkilö on omaksunut sen periaatteet. Dosentti Martti Siirala on (Martti Siirala ja Sirpa Kulonen: Syvissä raiteissa. Kansallisen itsetunnon matka, WSOY 1991) esittänyt tästä selventävän analogian. Sen mukaan Suomi oli hävinnyt sodan, menettänyt Karjalan, siten Suomesta oli tullut Neuvostoliiton ystävä.

Finnofobia liittyy russofobian tavoin tavalla tai toisella Neuvostoliittoon ja/tai Venäjään. Finnofobiaa tuskin esiintyy puhtaana minkään muun maan kanssa toimittaessa. Finnofobinen käyttäytyminen on osa sitä historiaa, minkä talvi- ja jatkosota sekä kylmä sota aiheuttivat.

Russofobia ja finnofobia

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 62 % suomalaisista on russofobisia eli heillä on Venäjään kohdistuvaa pelkoa ja/tai vihaa. Russofiili puolestaan on venäjämyönteinen ja usein Venäjää ja/tai Neuvostoliittoa verraten kritiikittömästi ihannoiva.

Russofobinen ihminen ei välttämättä ole finnofobinen, vaikka erityisesti Venäjään kohdistuva pelko lisää selvästi finnofobisuutta. On jo paljon vaikeampi arvioida sitä, onko tällöin taustalla Venäjä-pelkoa vai ei.

Russofiili suomalainen voi olla finnofobinen tai fobiasta vapaa. Venäjän ihannointi ja positiiviset tunteet sitä kohtaan eivät edellytä suomalaisten oikeuksien polkemista.

Nord Stream –valvonta ja finnofobia

Muutama esimerkki valaisee finnofobista käyttäytymistä. Tuoreita esimerkkejä löytyy esim. Nord Stream –kaasuputken osalta. Vuosina 2006-08 finnofobisteista näytti lähes pyhäinhäväistykseltä, kun joku rohkeni tuoda esille kaasuputken valvontaan liittyviä turvallisuusuhkia.

Vaikka Venäjän presidentti oli selvin sanoin luvannut, että Venäjän armeija tulee sotavoimillaan valvomaan putkea, oli ehdottomasti ”kiellettyä” edes ajatella, että Suomi olisi saanut katsoa omia legaaleja oikeuksiaan ja vaatia oman suvereniteettinsa täyttä säilyttämistä talousvyöhykeellään ja oman lainkäyttönsä alueella.

Kunnon finnofobi nimitti välittömästi tällaista uhkakuvan rakentajaa russofobistiksi ja väitti, että Venäjän valvonta-aspekti oli aivan normaali ja ettei tällaista uhkakuvaa edes voisi kuvitella, jos ei aikoisi itse hyökätä putkea vastaan.

Vuonna 2009 kesällä tämä finnofobinen asenne alkoi muuttua, ei kuitenkaan poliittisen eliitin piirissä. Siellä se sai koomisen pirteen, jonka mukaan putkea tarkastellaan vain ympäristökysymyksenä. Sillä tavoin kaikki ongelmat lakaistiin maton alle – josta ne tulevat vielä ongelmina esille.

Sotasyyllisyys ja finnofobia

Vielä vahvemmin finnofobismi tulee esille suhtautumisessa sotasyyllisyystuomioihin. Suomessa on muodostettu vahvoja ”totuuksia” siitä, että Suomi todellakin oli syyllinen talvi- ja jatkosotaan.

Tosin nykyään gallupin mukaan vain 8 % uskoo Suomen talvisotasyyllisyyteen ja 82 % Neuvostoliiton syyllisyyteen. Tehokkaan KGB-propagandan vuoksi 23 % uskoo Suomen syylliseksi jatkosotaan.

Tuomioiden purkamisen esteiksi on pyritty etsimään mitä ihmeellisimpiä perusteita. Yhden perusteen mukaan tuomitut eivät menettäneet kunniaansa, joten ei tuomioita voida purkaa.

Ehkä hämmästyttävin on väite, ettei vääriä tuomioita saisi purkaa, ettei purkamalla niitä vahvisteta todellisiksi. Kummastakaan lausahduksessa ei juuri taida logiikkaa tai sisältöä löytyä.

Perustuslain vastaisuus ei ole finnfobille tärkeä

Korkein oikeus on kahdesti ja oikeuskansleri kerran viran puolesta todennut, että sotasyyllisyystuomiot olivat perustuslain vastaisia, vaikka lain säätämisprosessi oli perustuslain mukainen. Taannehtiva laki ei kuitenkaan ole perustuslain mukainen yhtä vähän kuin jäävit tuomarit tai erityinen tuomioistuin.

Finnofobinen ihminen kuitenkin tiukasti haraa tuomioiden purkamista vastaan. Miksi? Silloinhan Suomi siirtyisi syyllisestä syyttömäksi uhriksi ja se voisi pahasti suututtaa Venäjän.

Venäläisten patrioottien taitaa olla tällaista ajattelua vaikea ymmärtää, vaikka he siihen varmasti hyvin tyytyväisiä ovatkin. Suomi ei siten finnofobin mukaan saa ajaa omia legaaleja oikeuksiaan.

Karjalan ja Petsamon palautus ja finnofobia

Jokainen kunnon finnofobi vastustaa tiukasti Suomelta viime sotien vuoksi pakkoluovutettujen alueitten palautuspuheita ja –toimia. Olisihan se kauheaa, jos syyllinen osapuoli joutuisi palauttamaan ryöstösaaliin. Se olisi myös suomalaisten legaalien Venäjään liittyvien oikeuksien ajamista.

On käsittämätöntä, miten Suomen poliittinen johto vaikenee julkisesti tästä asiasta. Siitä ei puhuta. Kuitenkin jokaisella vähänkin historiaa lukeneella on tiedossa, että esim. talvisodan aloittaneella hyökkäyksellään Neuvostoliitto rikkoi Tarton rauhansopimuksen, Hyökkäämättömyyssopimuksen ja sen jatkosopimuksen.

Lisäksi Neuvostoliitto rikkoi ratifioimansa Atlantin julistuksen ja voimassa olevia kansainvälisiä säännöksiä. Suomalaisten ihmisoikeuksilla, kuten esim. omitusoikeuden pysyvyydellä rajansiirrosta huolimatta, ei näytä olevan mitään merkitystä. Fobia voittaa terveen järjen vaatimukset.

Revansistiksi nimittämisen pelko ja finnofobia

Ns. antifasistisessa ryhmässä on ryhdytty viljelemään runsaasti käsitettä revansismi. Sitä tarjotaan taudinkuvana kaikkeen sellaiseen, mikä on heidän neuvosto- ja venäjämyönteistä ideologiaansa vastaan, mutta myös silloin, vaikka kyse olisi työpaikasta erottamisesta, kansainvälisten sopimusten rikkomusten korjaamisesta tai historiallisen totuuden kertomisesta.

Esitetyt revansismi-väitteet ovat lähes sataprosenttisesti puhdasta propagandaa ja tyhjänpäiväistä puhetta. Silti lukuisat finnofobit ottavat erityisesti Venäjään liittyvät revansismi-väitteet tosissaan, vaikka itse asiassa ei olisi minkäänlaisia revansismin piireitä.

Finnofobi ei siten aina kykene erottamaan, mikä on todellisuus ja mikä on propagandaa, joten hän varmuuden vuoksi kaikessa Venäjään liittyvässä noudattaa finnofobismin periaatteita. Revansistin kanssa suosittuja sanoja ovat fasisti, apartheidin kannattaja ja historian uudelleenkirjoittaminen.

Voidaanko finnofobia voittaa?

Jos hyväksytään määrittely, että finnofobia on mielentila, asenne tai sairaus, sen voittaminen on mahdollista. Mieli voi muuttua, asenteet muuttua ja sairaus voidaan parantaa. Ennen kaikkea parantaminen edellyttää oikeaa tietoa, ei lisäpropagandaa.

Monella poliittisella päättäjällä ei välttämättä ole kovin suurta intoa ”parantua” finnofobiasta, koska se edellyttäisi rehellisyyttä itseään kohtaan ja totuuden hyväksymistä ajattelun ja toiminnan perustaksi. Kun on vaikkapa 50 vuotta elämästään etusijan asettanut naapurimaan eduille oman maan oikeuksien sijaan, voi muutos olla lähes mahdoton.

Voitto finnofobiasta on win-win -perusta

Muutos on mahdollinen ja siihen pitäisi kaikin tavoin rohkaista. Selviytyäkseen globaalista kriisistä voittajien joukossa ja parantaakseen kilpailuasemaansa maailmalla, Suomen tulee kyetä rekrytoimaan kaikki vaikuttamiseen kykenevät ihmiset ajamaan Suomen legaaleja oikeuksia ja etuja.

Se ei ole toisten sortamista, koska suurin oma etu on pitemmällä tähtäyksellä useimmiten win-win –pohja.

Kun molemmat tai kaikki osapuolet voittavat, ovat tulokset parhaita mahdollisia. Kaikkien osapuolten motivaatio on paras mahdollinen. Finnofobia ei edistä aitoa luottamusta tai win-win –periaatteen käyttöä. Siksi fobiat tulee siirtää syrjään ja siirtyä pelon, vihan ja alistumisen tunteista aviomeen ja vapaaseen toimintaan.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Tahtotila

Kaikki riippuu tahtotilasta.Asioista täytyy keskustella avoimesti eikä peitellä
kuin kissa jätöksensä.
"Haitallisesti ei koskaan vaikuta totuus vaan valhe.Totuus tosin vaatii pitemmän ajan levittääkseen puhdistavaa ja parantavaa vaikutustaan
yhteiskuntaan.Kansakuntamme tarvitsee kipeästi keskustelua menneisyydestämme ja ennenkaikkea tämänhetkisestä näennäisdemokratista,sekä lainsäädännöstämme jolla on vain ohjaava merki-
tys,koska sanktiot puuttuvat .Ei sanktioita, ei myöskään rikosta,virkamies
saa samoin kuin hallintotuomioistuimet tehdä siloittelevia päätöksiä ja
näin karavaani kulkee!!!!
Aimo Remes [2010-03-25 09:06:07]


...heikosti lohdutti seikka se että oli pullossa tilkkanen äänisen vettä

Titovka mitens olisi tämä:
Ne muutama tuhat itä-karjalan vankileireillä nälkään kuollutta siviiliä silloin 41-42 talvella. Eipä silti, eihän sitä oltu ekaa kertaa siellä riehumassa vaan lähtö sieltä se tuli meikäläisille oikein kahdesti.

houston we have a problem [2010-01-26 22:09:38]


Finnofobia ja Suomen Sotamiehet. Hannu Kilpeläiseelt

No niin Hannu Kilpeläinen: Ootkos sie se sama mies joka muutama vuos sit ol Karjala Liito toiminnanjohtajaan? Jos oot nii eihä se sit oo mikkää ihmekää ku Karjala Liitto ei oo olt Karjalan palauttamise kannaalkaa ku sie tuollasii höpiset. Sanoha sie sit iha suoraa mitä myö Suomalaiset sielt Itä Karjalaast oikee ryöstettii? Ooha sie nyt oikee syti ja kerro se muillekii nii et kaik muutkii sen sit tietää. Ajatteleha sie asjat täl taval: Mitäs jos sie Hannu oisit siihe aikaa olt täysikäse kirjoiis nii siekii iha varmaast oisit tehnyt niiko Suome siiheaikane johto tek Itä Karjalaas. Määhä siekii joskus itsees ja ota nuo punaset lasit pois päästääs nii siekii varmaast sillo ymmärtäisit sen aja tilanteen hiuka paremmi ku nyt 70 vuotta sitten. Muute, satutkos sie tietämää kuka se oikee ryöstäjä on olt? Miekii satu olemaa viel samal matkaal ku se siukii ystävä tul meijänkii kyllää tykit paukkuen ja panssarit ulvoen! Miu mieleest se ol oikee ryöstöretkien Kenraali näytös joka viel jatkuukii!

Titovka, Kannakselaine Sotaveteraani [2010-01-25 02:37:32]


tässä olisi muutama "finnofobisti"


Paasikivi:
Jo ennen Erkon sotaa hän pyrki ajamaan sovittelevaa linjaa NL:n kanssa. Hän jatkoi tuota linjaa välirauhan aikana, epäonnistuen siinä rosvo-rydin & co sabotoidessa hänen yrityksiään ( eikä hän edes yrittänytkään kannaksen palauttamista ) ja loppujen lopuksi hän hyväksyi oikeudenmukaisen sotasyyllisyysproseduurin.
Kekkonen:
Jo pelkästään se että Kekkoseen liittyy käsite "suomettuminen" tekee Kekkosesta "finnofobistin" eikö vain. Mutta Kekkonenhan käytti sotasyyllisyysprosedyriä parantaakseen omia poliittisia asemiaan.
Manneheim:
Kun isä aurinkoinen salli tämän sotarikollisen luikerrella vastuustaan kuin koira veräjästä, ei hän tehnyt sitä säälistä vanhaa kosmopoliittia kohtaan. Vaan siksi että nostamalla Mannerheimin valtion nokkamieheksi isä aurinkoinen pakotti suomen upseerikunnan ( ja varsinkin ne nuoret kuumakallet ) miettimään kannattaako heidän ruveta kapinoimaan epäjumalaansa vastaan tämän tehdessä rauhan NL:n kanssa. Ja aiheestakin: ei tarvitse kuin muistaa miksi Törni tuomittiin maanpetoksesta.
houston we have a problem [2010-01-23 22:25:49]


Finnfobia tehtiin suomessa

Finnfobia tekaistiin täällä suomessa. Urkki sen aloitti. Halusi alueluovutusasian hoitaa itse. Urkki ei luottanut parlamenttarismiin tässä asiassa. Urkki oli karismaattinen ja venäjän uhan avulla luoda sopivan uhkaavan ilmapiirin itsensä käyttöön. Aluepalautukset menivät piariksi kuten tiedetään vaikka lähellä oli. Luovutusmahdollisuus meni mutta työkalu, suomessa rakennettu fobia jäi. Urkki käytti tätä työkalua mm. sisöpolitiikkaan ym kuten tiedetään. Urkki ei sietänyt vertaisiaan. tämä näkyi hyvin mm. nuorisohallituksina. Urkki poistui näyttämöltä mutta edelleen työkalu jäi eli suomessa rakenettu fobia. Nyt nuoriso, sosialismin rakentajatahot innostuivat. He saivat haltuunsa tämän työkalun. He edelleen kehittivät sitä. Pantiin hurjia huhuja ammattiyhdistysliikkeen kautta liikkeelle venäjän uhasta. Pelon taso nousi. Otettiin vielä nöyryytys avuksi karjanvalloituksen avulla. Nyt oli kansa sopivan hiljainen ja sisäpoliittinen valta oli siirtynyt lähinnä herra sorsan orkesterille. silloinen vasemmistonuoriso ilmoitti aika suoraan haluavansa siirtya suuren sosialistisen perheen piiriin jollakin tasolla. Kansa oli edelleen hiljaa ja uskoi lähes kaiken mitä syötettiin fobiainfoissa. Nyt ruvettiin rakentamaan korvaavaa sosialismia mikä perustuikin normeihin ja säädöksiin. Mm. käytännössä sosialisoitiin metsät. Omistaja ei käytännössä voinut myydä omaa puutaan vapaasti markkinoille. Kaikki puu laitettiin pulkkituotannon piiriin. Samaan aikaan ruotsalaiset myivät samasta raakaineesta tehtyjä tuotteita 20 kertaisella tuotolla. Meillä ai voinut tehdä normien takia. (esim. huonekalut) Nyt eletään vuotta 1010. Tämä meidän normipohjainen sosialismikokeilu alkaa näkyä läpi. Nähdään se aiheuttamia kansantaloudessa olevia rakenteellisia vaurioita. Niin kellekkän se viestikapula nimeltään Finnfobia seuraavaksi siirtyy. Vai jos heitettäisiin se helvetin kalikka jo nuotioon.
kari kinnunen [2010-01-22 13:26:52]


FINNOFOBIA

Hyvin on kirjoitettu. Kirjoittaja haluaa luoda "viisautta" pölkkypäihin. Kyllä ne sitä tarvitsevatkin. Kumma kun niitä pölkkypäitä on niinkin paljon suomessa! Ja poliittisessa ylimystössäkin niitä on aivan liiaksi.
Titovka, Kannakselainen sotaveteraani.
titovka [2010-01-22 06:16:42]


Finnofobia ja Suomen sotamiehet

Termi ”finnofobia” on varmasti tunnettu Venäjän Karjalassa. Siellä on muistissa Suomen sotamiesten karjalanvalloitus. Sen tuloksena vallattiin ja miehitettiin Petroskoi ja muutettiin sen nimeksi Äänislinna. Äänislinnaan luotiin suomalainen hallinto, koululaitos, suomenkielinen nimistö jne. Suomalaiset sotapapit kastoivat väkivalloin Karjalan ortodoksit (uudestaan) luterilaisiksi. Venäläiset asukkaat suljettiin keskitysleireihin tai ammuttiin. Operaation tarkoituksena oli luoda Suur-Suomi. Se oli siis ryöstöretki, mutta ryöstetyt alueet jouduttiin palauttamaan. Miksi sinne mentiin ja pilattiin Suomen asia?

Hannu Kilpeläinen

Hannu Kilpeläinen [2010-01-16 13:04:53]


Finnofobian lisäpiirteitä

Patologisin piirre finnofobiassa vaikuttaa olevan sen edustajien tarve hyökätä Baltian maita, erityisesti Viroa vastaan. Baltian maissa kun on vallalla yleismaailmallinen ja -inhimillinen tahto olla itsenäisiä ja ajaa omia myötäsyntyisiä oikeuksia.

Jos haluaa verrata finnofobiaa sairauteen, niin ensimmäisenä tulevat mieleen autoimmuunitaudit (esim. reuma), joissa lähinnä perinnöllisistä syistä johtuen kehon omat puolustusmekanismit aktivoituvat ulkoisista vaikutteista, mutta muuttuvatkin omaa kehoa runtelevaksi mekanismiksi.

Ihmistä, joka on sortunut finnofobiaan, voidaan verrata valkosoluun. Tämä harhainen valkosolu alkaa vahingoittamaan ympärillään olevia muita terveitä ihmisiä, ja viime kädessä koko kansakuntaa. Voi pitää ihmeenä, että finnofobinen kehityskulku ei ole johtanut kansakunnan kehon täydelliseen luhistumiseen. Vain ns. poliittisen eliitin osalta tuho on miltei täydellinen.

Ehkä tässä yhteydessä voi ehdottaa pientä aikajanaakin:
1917-1939 Neuvosto-Suomen havittelu
1940-1944 Esisuomettumisen kausi (rauhanopposition vanavesi)
1944-1991 Syvä suomettuminen (1956 alkaen Kekkos-johtoinen disinformaatiotulva)
1991- Finnofobia (kuvitellun fasismin etsintäoperaatio)
Maa_Mykrä [2010-01-15 09:57:35]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].