Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

06.02.2010
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

NORD STREAM –LUPA ALKUVIIKOSTA ALUEHALLINTOVIRASTOSTA?

- Aluehallintovirastolta pikainen jääviyspäätös
- Jääviyden hylkäämisperusteet
- Virasto ei odota EIT:n turvaamispäätöstä
- Muutoksenhakua päätökseen ei sallita
- Aluehallintoviraston lupapäätös heti alkuviikosta?
- Kaasuputken ongelmana on Venäjän valvontailmoitus
- Mitä Itämeri-kokous aikoo tehdä?

Aluehallintovirastolta pikainen jääviyspäätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei pitänyt kiirettä vastauksen antamisella Nord Stream –jääviyskysymykseen. Asianaja Kari Silvennoinen oli päämiehensä puolesta 11.01.2010 esittänyt virastolle vaatimuksen kaasuputkesta päättävien hallintotuomareiden jääviydestä ja heidän korvaamisestaan esteettömillä henkilöillä.

Jääviyskysymyksen tultua julkiseksi aluehallintovirasto on 02.02.2010 monijäsenisen ratkaisukokoonpanonsa istunnossa ratkaissut jääviysasian. Ratkaisun mukaan aluehallintovirasto hylkää vaatimuksen virkamiesten esteellisyydestä.

Jääviyden hylkäämisperusteet

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan jääviysvaatimus on koskenut sitä, että asian ratkaisevat virkamiehet olisivat jäävejä käsittelemään ja ratkaisemaan hakemuksen, joka koskee Venäjä-Saksa merenalaisen maakaasuputken rakentamista Suomen talousvyöhykkeellä ja töiden aloittamista ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista (ESAVI/28/04.09/2010).

Vaatimuksen hylkäämisen perusteluiksi todetaan, että ”Helsingin Sanomien artikkelissa 2.9.2009 ei ole kukaan virkamiehistä todennut, minkä sisältöisenä päätös asiassa Dnro ESAVI/28/04.09/2010 on ratkaistava. Kokko ei ole STT:lle antamassaan haastattelussa ottanut kantaa, minkä sisältöisenä asia ratkaistaan.”

On selvää, ettei HS:n artikkelissa ole voitu ennakoida tulevan päätöksen sisältöä ja diarinumeroa. Sen sijaan saman hakijan samaan asiakokonaisuuteen liittyvän hakemuksen samat virkamiehet ovat ratkaisseet myönteisesti ja antaneet artikkelissa etukäteen positiivista valoa tulevalle päätökselle.

Virasto ei odota EIT:n turvaamispäätöstä

Asianajaja Silvennoinen oli pyytänyt aluehallintovirastoa odottamaan siihen asti, kunnes EIT ratkaisee hänen päämiehensä esittämän vaatimuksen väliaikaisesta turvaamistoimesta. Tästä hakemuksesta on kerrottu Nord Stream –jääviyskysymys EIT-käsittelyyn –artikkelissa 01.02.2010.

EIT:ssä tämä jääviyskysymys on vireillä jaoston puheenjohtajan käsittelyssä, minkä liitteeksi asianajaja toimittaa aluehallintoviraston päätöksen.

Muutoksenhakua päätökseen ei sallita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa muutoksenhausta, että ”Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla (hallintolain 29 §:n 2 momentti)”.

On mielenkiintoista nähdä, onko viraston varsinaisessa lupapäätöksessä lauseke, joka mahdollistaa päätöksen toimeenpanon mahdollisista valituksista huolimatta.

Suomen hallitus teki kiirehtien 05.11.2009 heti toimeenpantavan päätöksen myöntäessään Nord Stream AG:lle luvan Suomen talousvyöhykkeen käyttämiseksi. Päätöksestä on valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Aluehallintoviraston lupapäätös heti alkuviikosta?

Voidaan arvioida, mitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, etteivät virkamiehet ole jäävejä tekemään Nord Stream –päätöksiä, merkitsee. Kun havaitaan, että ensin virasto ei vastannut mitään asiaan ja sitten sen tultua julkiseksi teki pikaisen päätöksen, tulee väistämättä johtopäätökseen, että varsinainen luparatkaisu tulee pian.

Asianajaja Silvennoisen arvioi, että ”käytännössä virasto on jo antanut luvan Nord Stream –kaasuputkelle. Lupa annettaneen näinä päivinä, veikkaan maanantaita tai tiistaita” (eli 08. tai 09.02.2010).

Kiirehtimisen motivaatiota lisännee se, että lupapäätös halutaan, ennen kuin EIT mahdollisesti ehtii jääviystutkimuksineen hankaloittamaan asiaa.

Putinin Suomi-vierailu kiirehtii päätöstä?

Toiseksi merkittäväksi kiirehtimistä lisääväksi tekijäksi voitaneen arvioida pääministeri Vladimir Putinin vierailu Suomessa Itämeri-kokouksessa 10.02.2010. Paikalla on naapurimaan kuningas, presidenttejä, pääministereitä ja ministereitä kymmenestä Itämeren maasta.

Olisihan se Suomen presidentti Tarja Haloselle ja pääministeri Matti Vanhaselle aika nolo tilanne, jos jo aikaa sitten luvattua kaasuputken rakentamislupaa ei tähän kokoukseen mennessä saataisikaan kuntoon. Tulevana maanantaina tai tiistaina tehty päätös ehtii juuri tähän laajaan kokoukseen.

Kaasuputken ongelmana on Venäjän valvontailmoitus

Nord Stream –kaasuputki on kannatettava ja tarpeellinen ratkaisu. Itämeren pohjassa noin 1220 km kulkeva putki on kuitenkin monessa suhteessa ongelmallinen, eikä pelkästään ympäristönäkökulmista.

Suurimman ongelman kaasuputken merenalaiselle osalle tekee presidentti Putinin lausuma ja pääministeri Putinin vahvistama ilmoitus, että Venäjä tulee kansainvälisen konsortiumin kaasuputkea valvomaan sotavoimillaan ja että tämä on pohjoisen alueen sotavoimien tärkein tehtävän.

Jättämällä Putinin ilmoituksen kokonaan noteeraamatta, vaikka siitä seuraa Venäjän sotavoimien vahvat operaatiot Suomen talousvyöhykkeellä, Suomen hallitus käytännössä on luovuttanut osan Suomen suvereniteetista kolmannelle valtiolle. Suvereniteetin kaikki muutokset edellyttävät eduskunnan päätöstä.

Mitä Itämeri-kokous aikoo tehdä?

Helsingin Itämeri-kokoukseen saapuu arvovaltainen ja poikkeuksellisen korkeatasoinen osanottajajoukko. Olisi vähintään suotavaa, että tämä kokoonpano rohkenisi ottaa Itämeren kaikki asiat keskustelujen alle.

Pääministeri Putinilta on saatava Venäjän yksiselitteinen vahvistus sille, ettei Venäjä ryhdy ylimitoitettuihin putken käytön turvaamistoimiin ja ettei se toimissaan saata rantavaltioiden maanpuolustusta uhanalaiseksi.

Myös kaasuputkesta ja mm. rantavaltioiden päästöistä aiheutuvista ympäristöhaitoista pitäisi olla paljon keskusteltavaa. Jos korkeat päättäjät vain seuraavat katseella ja nyökyttelevät nykyiselle kehityssuunnalle, odotettavissa voi piankin olla laajeneva ongelmakenttä. Sen yhtenä keskeisenä aiheuttajana voi olla Nord Stream –kaasuputki ja siihen liittyvä valvonta.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


vastustan

törkeätä-väkivallan käyttöö valheen pohjalla
[2010-02-09 14:59:44]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].