Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

12.02.2010
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

NORD STREAM -PÄÄTÖS "ELÄÄ TOIVOSSA"

- Aluehallintovirasto myönsi odotetusti luvan
- 70 miljoonan vakuus muutoksenhaun varalle
- Lupapäätös oli ennakoidun mukainen
- Euroopan energiariippuvuus kasvaa
- Putkeen liittyvät turvallisuusasiat ratkaisematta

Aluehallintovirasto myönsi odotetusti luvan

Nord Stream -kaasuputken lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ei tullut alkuviikosta, vaan loppuviikosta. Virasto päätti valtioneuvoston tavoin myöntää luvan merikaasuputken rakentamiselle.

Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan: "Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi 12.2.2010 vesilain mukaisen luvan Nord Stream AG:lle Venäjä-Saksa kaasuputken rakentamiselle Suomen talousvyöhykkeellä."

"Kaasuputki koostuu kahdesta kaasuputkilinjasta, jotka sijoitetaan Suomen talousvyöhykkeelle 375 kilometrin matkalle. Putkien kautta Venäjältä kuljetetaan maakaasua 55 miljardia m3 vuodessa Saksaan ja sieltä edelleen useisiin Euroopan maihin."

70 miljoonan vakuus muutoksenhaun varalle

"Hakijalle on myönnetty töidenaloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Luvan saajan on asetettava 70 miljoonan euron vakuus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sen varalle, että päätös kumotaan muutoksenhaun johdosta. Lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen."

Luvan pohjalta rakentaminen voidaan siten aloittaa mahdollisista valituksista huolimatta. Tässäkin suhteessa virkamiehistä koostuva aluehallintavirasto noudatti täysin valtioneuvoston eli poliitikkojen linjaa.

Ministeri Paula Lehtomäki on kiirehtinyt pitämään epätodennäköisenä sitä, että valitukset kaataisivat lupapäätöksen. Media-uutisten mukaan poliitikot näyttävät olevan hyvin onnellisia lupapäätöksestä.

Lupapäätös oli ennakoidun mukainen

Lupapäätös oli täysin odotettavissa. Olivathan Suomen presidentti ja pääministeri sen jo aikaisemmin luvanneet Venäjälle. Erityisen ilahtuneelta vaikutti putkilobbariksi ryhtynyt entinen pääministeri Paavo Lipponen.

Putken osalta on vireillä useampia valituksia, joiden käsittely jatkuu poliittisten paineiden alla. Viimeisimmäksi on esitetty vaatimus virkamiesratkaisun tehneiden hallintotuomareiden jääviydestä. Tuomarikollegio teki päätöksen, etteivät he ole jäävejä.

Näyttää ilmeiseltä, että valitukset tuomareiden jääviydestä sekä ajallisesta prioriteetista suhteessa ns. merivaltaukseen jäävät voimaan.

Euroopan energiariippuvuus kasvaa

Nord Stream -kaasuputkihanke on sinänsä kannatettava ja se on sangen tärkeä sekä Venäjälle että Euroopalle. Meriputkeen liittyy kuitenkin suuri joukko muitakin ratkaisemattomia ongelmia kuin vain ympäristöongelmat.

Voitaneen arvioida, että ympäristöongelmat ovat hallinnassa, koska tuomarin vastuulla toimiva virkamieskollegio on antanut asiasta päätöksensä. Näillä hallintotuomareilla on vastuu päätöksestä täysin siitä riippumatta, mikä heidän poliittisten esimiestensä poliittinen tahto asiasta on.

Putken mukana Euroopan energiariippuvuus Venäjästä tulee kasvamaan, mitä ei voida pitää positiivisena kehityksenä. Tarvittaessa Venäjä voi sotilasdoktriininsa ja poliittisen toimintansa pohjalta käyttää tätä energia-asetta halutessaan viedä läpi tavoitteitaan. Tästä on selviä esimerkkejä viime vuosilta.

Putkeen liittyvät turvallisuusasiat ratkaisematta

Kaasuntoimisten varmuus näyttää sivusta katsoen jossain määrin epävarmalta. Alunperin Nord Streamin kaasun piti tulla Stokhmanin kentiltä Barentsin mereltä. Tätä kenttää ei kuitenkaan ole kyetty avaamaan. Kaasu tulee Siperian kentiltä. Kaasulle on kotimaisten ottajien lisäksi useita ulkomaisia sopimuksia.

Nord Stream -putken osalta on tarkoituksellisesti vaiettu erityisesti sen turvallisuuteen vaikuttavista kysymyksistä. Presidentti Vladimir Putin yksiselitteisesti ilmoitti jo 2006, että Venäjän sotavoimat turvaavat putken rakentamisen ja käytön. Pääministerinä hän vahvisti lausumansa.

Putin ei ole vetänyt lausumaansa takaisin. Sitä vahvistavat Venäjän toteuttamat sotaharjoitukset. Sitä vahvistaa Venäjän sotilasdoktriini. Sitä vahvistavat sukellusvene- ja maihinnousualushankinnat.

Arvaamattomien riskien merkitys kasvaa

Vaikka putkipäätökset on tehty. Se ei tarkoita, että turvallisuuteen liittyvät uhkatekijät poistuisivat ja kaikki voisivat olla onnellisia ja luottavaisia. Päätös tarkoittaa sitä, että uhkatekijöiden toteutumismahdollisuus kasvaa.

Valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja Putinin Venäjän päätökset merkitsevät sitä, että putkeen liittyvien arvaamattomien tekijöiden riski kasvaa.

Poliittiset päättäjät erityisesti Suomessa sulkevat edelleen silmänsä täydellisesti näiltä maan puolustukseen, turvallisuuteen, jopa suvereniteettiin liittyviltä tekijöiltä.

Päättäjät sulkevat silmänsä, uhkatekijät eivät poistu

Poliittisten päättäjien yksimielinen päätös siitä, että putkea halutaan tarkastella vain ympäristökysymyksenä, ei miltään muulta kannalta, on poikkeuksellisen yksisilmäinen. Sitä voitaisiin luonnehtia nimellä nai'ivi, koska putkeen liittyy lukemattomia muitakin dimensioita kuin ympäristöasiat.

Mikään turvallisuusuhka tai -tekijä ei poistu omat silmät sulkemalla. Suljetuin silmin ei itse edes näe mahdollisen uhkatekijän lähestymistä. Kun ei halua nähdä tai kuulla, jää toisten toiminnan hyväntahtoisuuden varaan.

Kun kaikki kortit on ilman valmistautumista ja vastavuoroisuutta annettu toiselle osapuolelle, jää jäljelle vain toivo. Syvä toivo siitä, ettei mitään vain tapahtuisi. Se on kovin heikko suoja, mutta juuri parempaakaan ei ole. Joten, eletään toivossa.

Nord Stream -putkiasiaa on käsitelty mm. seuraavissa artikkeleissa:

06.02.2010 Nord Stream -lupa alkuviikosta aluehallintovirastosta?
01.02.2010 Nord Stream -jääviyskysymys EIT-käsittelyyn
12.01.2010 Nord Stream -ympäristöpäättäjät jäävejä?
15.12.2009 Suomen Nord Stream -päätös KHO:n ratkaistavaksi
13.11.2009 Käräjäoikeus kumosi miinanraivauskiellon
12.11.2009 Nord Stream -valvonta uhkaa Suomen suvereniteettia
06.11.2009 Hallitus unohti Nord Streamin ongelmat
04.11.2009 Venäläislehti: Nord Stream maaputkena mahdollinen
15.10.2009 Ulosottovirasto asetti 100 000 € uhkasakon Nord Streamille
14.10.2009 Nord Stream on Venäjän etu, mutta missä Euroopan etu?
08.10.2009 Käräjäoikeus kielsi Nord Streamia
24.09.2009 Hallitus hylkäsi merivaltauksen, valitus tulee kalliiksi
18.09.2009 Nord Stream on Euroopan ja Venäjän testi
03.09.2009 Suomenlahti kriittisenä toimintaympäristönä -tilaisuus
31.08.2009 Merivaltaaja: Kaasuputkilupa eduskunnan harkittavaksi
30.08.2009 Mitä Vanhanen kertoo Putinille kaasuputkiluvista?
28.08.2009 Hallitus kiirehtii kaasuputkilupaa, asia avoin
27.08.2009 Merivaltaus avaa Karjalan palautuksen patoumaa
26.07.2009 Saako merivaltauksen ylittää laivalla?
21.07.2009 Nord Stream ja merivaltausalue
11.07.2009 Ulkoistaako Nord Stream rajavalvontaa?
03.06.2009 Putinin ja Vanhanen unohtivat Nord Streamin ongelmia
15.03.2009 Miksi kaasuputken todellisista ongelmista vaietaan?
16.01.2009 Gazprom ja Transneft ottavat romahduksen vastaan asein
25.11.2008 Nord Stream - missä Saksan uho?
15.10.2008 Kaasuputki, Saimaan kanava ja Karjala
13.10.2008 "Valtaus on taivaan lahja poliitikoille"
03.10.2008 Kaivosvaltaus pysäyttää Nord Stream -meriputken
01.09.2008 Mikä on Halosen ja Vanhasen motivaatio Nord Streamissa?
27.08.2008 Halosen Itämeri-palkinto ihmetyttää
13.05.2008 Halonen unohtaa Nord Streamin turvallisuusuhat
28.10.2007 Kaasuputki Pietari-Helsinki -radan linjaukselle
26.09.2007 "Merimielenilmaus"
18.08.2007 Nord-Stream -kongressi Tallinnassa
31.01.2007 Pro Karelian lausunto maakaasuputkesta
05.01.2007 Maakaasuputken ongelmat ratkaisematta
15.11.2006 Silvennoinen: Karjala kaasuputken hinnaksi

Lisätiedot: Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


halveksivaa naurua viranomaisille

Tapahtuiko virhe...... Putkilinjan miinanraivauksesta ei tehty EU:n edellyttämää
urakkatarjouiskipailua? Sodan jälkeen suomalaiset miinanraivaajat puhdistivat
rannikot eikä taito ole nytkään kadoksissa laivaston taistelusukeltajien hyppysistä! Suomalaiset viranomaiset hyväksyvät itsestäänselvyytenä, että venäläiset saavat itse määritellä kuka saa urakoida alueella jolle edellytetään urakkatarjouskilpailua. Venäläiset edellyttävät Hangosta jälleen tukikohtaa!
Eikö siellä ole jo riittävästi kokemuksia venäläisistä Ja varmaan suomalaiset
viranomaiset luovuttavat senkin... tietysti ilman mitään korvauksia!
rannikonpuolustaja [2010-03-05 13:51:32]


SDP:n asenteessa piilee vaara!

SDP:n Urpilainen ja Heinämaa katsovat, että Suomen turvallisuus on vuosiksi
eteenpäin auvoisen turvallista eikä näköpiirissä ole mitään sellaista, että olisi
tarpeelista ajatella liittymistä Natoon. Demari-lehti ei ilmeisesti ole sanallakaan
maininnut, että Putinin putki tuo Etelä-Suomen rannikolle venäläistä sotavoimaa... Putinin suulla mainittuna se on heidän armeijansa tärkein tehtävä. Umpisilmäiset Urpilainen ja Heinämaa eivät näe tässä mitään ristiriitaa. Tuolle rannikkomme putkilinjalle kuuluu vain suomalaista sotavoimaa, ei venäläistä - tai natomaista.
Tuollaisella suomalaisten turvallisuutta vähättelevällä asenteella SDP pelaa
itsensä ulos äänestäjien mielestä. Toivottavasti suomalaisten poliitikkojen joukosta löytyy riittävä määrä vastuuntuntoisia kansanedustajia jotka osaavat nähdä, että venäläistä sotaväkeä ei tarvita näköetäisyyden päässä rannikoltamme.
Ruotsalaiset ovat ilmoittaneet tulevansa apuun jos Suomi tuntee olevansa painostuksen alla. Meillä on oma ensiapu eduskunnassa. Näköjään ei SDP:ssä.

Mies Karjalasta

SDP muka tietää tulevaisuuden! [2010-02-18 14:29:44]


Konkreettisesti Nord-Stream on

Tämän lupapäätöspläjäyksen jälkeen ei voi olla enää muuta mieltä kuin, että
Nord-Stream on PUTININ PITKÄ P . . . A
Tarja Tellervo [2010-02-14 12:17:16]


th

Joo,joo Tarja. Kaikki harashoo. On meillä Suomettuneita(uus) politikkoja. Koko rivistö. Lipposta,Vanhasta,Halosta,Väyrystä,Koivistoa ym,ym... Selkärangatonta porukkaa. Virolais Jussin tapaista politiikkoa kaipais Suomi neito. Ja monta!
alik [2010-02-14 11:35:43]


Ovatko päättäjien aivot umpipuuta ja sydämmet umpijäätä?

Miksi kaasuputkihankkeeseen ehdottomasti liittyviä turvallisuus/puolustus- kysymyksiä ei otettu lainkaan puntaroitavaksi ja keskusteltavaksi.


Keskustelu Facebookissa:

Stop Nordstream: http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1102120403#!/group.php?gid=63152183085&ref=ts

474 jäsentä per 12.2.2010

Rename The Nord Stream Pipeline After Molotov-Ribbentrop:

616 jäsentä per 12.2.2010

Nord Stream kaasuputkihanke uutisia: http://www.ilab.fi/forum/Forum4/HTML/004684.html


Raimo Partanen [2010-02-12 16:39:59]


Päättäjillä loistauti...

Mitä varten Suomalaisten pitää aina uhrautua, näköjään Venäjän karhun/karjun kita on pohjaton.
Kultavadilla taas tarjottiin pala ihokastamme kaasuputken sijoituksen muodossa, ja Venäjä antaa vastapalvelukseksi alistusta ja holhousta.
Koska on tullut uutinen, että Venäjä huomioi pienen naapurinsa, ja yllättäen toimisi niin, että Suomen etua voisi huomioida. Ele voisi olla Suomen omien alueitten palautus.
Mitä pikkusorko maata voi Venäjälle merkitä, että Suomi voisi saada jäättömän sataman, mutta Venäläiselle luonteelle ja ahneudelle ei ole rajoja.
Putin antoi ymmärtää Tarjalle kiitoksen muodossa, että rakentakaa se Pietarin ulostelaitos valmiiksi, ja kun se on valmis, voisitte Kaliningradiin rahoittaa samanlaisen.
Kyllä oli naiviuden huippu, kun Suomalaiset virkamiehet ilmoitti isoksi voitoksi Suomalaisten päättäväisyydestä, että putkea laskevaa laivaa ei saa ankkuroida, ja miinat pitää räjäyttää varoen, voi hellan lettas!
Oikeuslaitos näytti taas sen mikä se on, kansalaisten oikeudet pienessä ja isossa asiassa, ei yhtään mitään. Toivottavasti asiantunteva valittaa tästä Brysseliin. Vasemmiston valtakaudella oikeuslaitoksesta on tullut varjosirkus ja marionetti-tivoli, ja pokka piisaa selityksiin.
Kyllä punatarjassa on venäläistä elonleikkaaja, antaisivat nyt hänelle isomman isomman sirpin rintapieleen, että saisi Kaarle Kustaalle "elvistellä".
Tunnelman taisi aistia, kun päämiehet valmistautuivat ryhmäkuvaan, niin punatarja veti Putinin housunkauluksesta viereensä, ja toisella kädellä koukki Kalle Kustaata toiselle puolelle. Kun asetelma oli valmis, niin suu oli leveää hymyä.
Hymy entisestään leveni, kun stasi-listat pysyvän piilossa, mutta kun joku valtaapitävä ei ole vallassa tai kuolee, niin kyllä ne julkistetaan lähivuosina.
Mitä varten ne pitää piilottaa, jos niissä ei mitään vakavaa ole?
Minä ymmärrän Suomen kansan reaktion, mikä rähinä alkaisi, siitä on tässä kysymys.
Miksi esim. työläinen äänestää vasemmistolaisia päämiehiä Suomen ruoriin, luuleeko, että hyvinpalkattua työtä riittää, ja avustukset nousee, päinvastoin, menee se loppukin.
Vaikka itse olisin minkälainen spurgu, äänestyskäyttäytyminen on toinen.
PS: Tiedoksi Tehtaankadulle!

Otso Pehvonen [2010-02-12 15:52:13]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].