Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

14.06.2010
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[15] Kulttuuri
[21] Poliittiset

KARJALAN LIITON SEMINAARI KÄSITTELEE PALAUTUSTA 17.06.10

- Karjalan Liiton seminaari palautusasiasta
- Karjalan kysymys sääntöjen tarkoituspykälässä
- Etujärjestötoiminta ja Karjalan kysymys
- Karjalan kysymyksen sisältö
- Seminaari käsittelee asiaa eri näkökulmista
- Alustajina useita asiantuntijoita
- Seminaarihinta Karjala-kortilla 35 euroa
- Seminaarin järjestäminen positiivinen asia
- Karjalan kysymys tärkeä koko Suomelle ja EU:lle

Karjalan Liiton seminaari palautusasiasta

Karjalan kysymys -seminaari on osa Karjalan Liiton 70-vuotisjuhlavuoden ja Karjalaisten laulujuhlien ohjelmavalikoikoimasta.

Karjalan kysymys –käsite on luotu suomettumisen aikana kuvaamaan Karjalan palautuksen käsittelyä, koska ei ole haluttu suoraan ilmaista, että puhutaan erityisesti poliitikoille arkaluontoisesta palautusasiasta.

Karjalan Liitto järjestää usean tunnetun asiantuntijan voimin seminaarin, jossa Karjalan kysymystä tarkastellaan eri näkökulmista. Seminaari pidetään Karjalatalolla 17.06.2010 klo 17 alkaen.

Karjalan kysymys sääntöjen tarkoituspykälässä

Karjalan Liiton sääntojen 2 §:n mukaan liitolla on koettu perinteisesti olevan kaksi toimintakenttää: kulttuuri ja palautus.

Liiton säännöissä kuitenkin asia ilmaistaan laajemmin: ”Liiton tarkoituksena on toimia karjalaisten sekä karjalaisuudesta kiinnostuneen väestön kulttuuri- ja etujärjestönä sekä toimia luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi”.

Tarkoituspykälän tarkempi lukeminen löytää siten liitolle kolme toimintakenttää: kulttuuri, etujärjestötoiminta ja Karjalan kysymys. Heti sotien jälkeen etujärjestötoiminta-käsite oli selvä, koska Karjalan noin 420 000 evakkoa tuli asuttaa ja tehdä elämän uusi aloittaminen heille mahdolliseksi.

Etujärjestötoiminta ja Karjalan kysymys

Etujärjestötoiminnan voi tänä päivänä tulkita tarkoittavan karjalaisten ja muiden pakkoluovutetuilta alueilta siirrettyjen/siirtyneiden ihmisten ihmisoikeuksien palauttamista. Selvimmin tämä tulee esille YK:n ns. Pinheiron periaatteissa, joiden ydinsisältö on selkeä: ”Jokaisella pakolaisella on oikeus palata kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin”.

Tätä toimintaa mm. The European Union of Exiled and Expelled People eli EUEEP harjoittaa Eurooppa-tasoisesti. Pro Karelia ry on tässä toiminnassa jäsenenä.

Karjalan Liitto on puheenjohtajansa Markku Laukkasen mukaan usempaan kertaan todennut, ettei liitolla ole esteitä liittyä EUEEP:n toimintaan mukaan, vain aikatekijä on estänyt asiaan liittyvät neuvottelut.

Karjalan kysymyksen sisältö

Kolmas Karjalan Liiton tarkoituspykälän osa on Karjalan kysymys. Yksinkertaisesti ilmaistuna kyse on Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamiseen tähtäävästä toiminnasta. Liitto on tässä toiminnassa ollut kymmenisen vuotta verraten näkymätön toimija.

Liiton johto on kuitenkin linjannut asiaa uudelleen ja esimerkiksi vuoden 2009 kesällä liiton puheenjohtaja Markku Laukkanen, varapuheenjohtaja Risto Kuisma ja toiminnanjohtaja Satu Hallenberg hyvin selväsanaisesti ilmaisivat palautuksen kuuluvan liiton kaikkeen toimintaan sen yhtenä peruspilarina, kuten liiton sääntöjen mukaan tilanne onkin.

Pakkoluovutettujen alueitten palautusta kannattavat järjestöt, kuten Pro Karelia ry ja Karelia Klubi ry, myös käyttävät säännöissään ilmausta Karjalan kysymys. Tämä johtuu rekisteriviranomaisten finnofobisesta asenteesta, he pelkäävät edelleen palautus-sanan esiintymistä virallisissa asiakirjoissa.

Seminaari käsittelee asiaa eri näkökulmista

Karjalan kysymys –seminaari käsittelee siten liiton sääntömääräistä toimintaa hyvin keskeiseltä osaltaan. Seminaarin ohjelma torstaina 17.06.10 on seuraava:

klo 16.00 Ilmoittautuminen alkaa
klo 17.00 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Risto Uimonen
klo 17.15 Karjalasta on kysymys, kansleri Kauko Sipponen
klo 17.45 Karjalan kysymys – Karjalan palautus, Heikki A Reenpää
klo 18.15 Karjala utopiana, FT Outi Fingerroos
Kahvitauko
klo 19.15 Karjalan kysymys, FT Tuomas Forsberg
klo 19.45 Karjala Venäjän Federaation näkökulmasta
klo 20.15 Karjalan Liitto ja Karjalan kysymys, puheenjohtaja Markku Laukkanen
Keskustelua alustusten pohjalta
klo 21.00 Seminaarin päätös, puheenjohtaja Risto Uimonen

Alustajina useita asiantuntijoita

Seminaarin alustajina on mielenkiintoinen joukko Karjalan asiantuntijoita. Alustusotsikoiden pohjalta on vaikea arvioida, käsittelevätkö alustajat palautusasiaa monipuolisesti vai ottavatko he laajan näkökulman Karjalan kysymykseen sekä kulttuurisena, palautukseen liittyvänä että menetetyn Karjalan muistelukysymyksenä.

Karjalan Liiton, kuten kaikkien ns. palautusjärjestöjenkin, käsityksen mukaan Karjalan palautus –käsite pitää sisällään Karjalan Kannaksen ja Laatokan Karjalan palauttamisen lisäksi myös Petsamon, Kuusamon ja Sallan itäosien sekä eräiden Suomenlahden ulappasaarien palautuksen.

Vain professori Heikki A Reenpään alustuksen kohdalle on selvästi merkitty sanat Karjalan palautus. Tämä aihe on nyt erittäin ajankohtainen, koska Jäämeren odotettua nopeampi sulaminen muuttaa globaaleja logistisia ja poliittisia ratkaisuja.

Tämän vuoksi Suomi ja muut Euroopan unionin maat joutuvat pitkälle Venäjästä riippuvaisiksi myös Aasia-logistiikkansa osalta, ellei Petsamon palautusasiaa pikaisesti ratkaista.

Seminaarihinta Karjala-kortilla 35 euroa

Karjalan Liitto on nettisivujensa mukaan tarkentanut seminaarin hinnoittelua. Seminaarin hinnaksi ilmoitetaan edelleen 75 euroa ja Karjala-kortilla 55 euroa. Hinta sisältää Karjalasta on kysymys –kirjan ja kahvit.

Seminaariin on myös mahdollista osallistua ostamatta kirjaa, jolloin hinnat ovat 55 euroa ja Karjala-kortilla 35 euroa. Tämä ratkaisu on tarpeen, sillä monilla henkilöillä jo on ko. kirja, eikä kirjan pakko-ostattaminen ainakaan lisää osallistusintoa.

Koska tämä Karjalan kysymys –seminaari on käytännössä ensimmäinen palautukseen liittyvä liiton seminaari vuosikausiin, olisi ollut myönteistä nähdä, ettei seminaarihinta muodostaisi mitään estettä osallistua tämän erittäin kiinnostavan ja ajankohtaisen aiheen selvittämiseen.

Seminaari pidetään Karjalatalolla, Käpylänkuja 1, Helsinki. Paikka löytyy tämän Google-kartan avulla.

Seminaarin järjestäminen positiivinen asia

Karjalan kysymys –seminaarin järjestämistä voidaan pitää hyvin positiivisena asiana useistakin syistä. Seminaari viitoittaa liiton tietä sen sääntöjen mukaisen toiminnan toteuttamiseksi.

Seminaari rakentaa yhteistyöpohjaa liiton ja ns. palautusjärjestöjen välille. Kyse ei näiden tahojen osalta ole siten tavoitteisiin liittyvistä eriävistä näkökannoista, vaan paremminkin siitä aktiivisuuden tasosta ja niistä menettelytavoista, joita eri tahoilla halutaan toteuttaa.

Viime vuosikymmenenä karjalainen kulttuuri on saanut kohtuuttoman suuren painoarvon liiton toiminnassa verrattuna etujärjestötoimintaan ja Karjalan kysymys –toimintaan.

Yhtenä palautuksen esille ottamisen perusteena on se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Karjalan palautuksen kannatus on noussut hyvin tasaisesti 5 – 10 % tasolta noin 40 % tasolle. Tämä merkitsee valtakunnan tasolla yli kahta miljoonaa ihmistä.

Karjalan kysymys tärkeä koko Suomelle ja EU:lle

Karjalan palautuskysymys ei siten herätä kysymyksiä vain Karjala-juurisissa ihmisissä, koska heitä lasketaan olevan noin miljoona henkeä.

Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueittein palautuskysymys koskee koko Suomea, kaikki suomalaisia. Mutta se koskee myös EU:ta aivan keskeisesti.

Siksi on hyvä kuulla, miten suuri suomalainen kansalaisjärjestö, Karjalan Liitto, linjaa tätä koko kansalle erittäin merkittävää Karjalan kysymystä.

Lisätiedot: Karjalan LiittoArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Karjala kestää


Toisen maailmansodan jälkeen suurin osa miehityksistä ja seurauksista
on kokenut muutoksen, maiden hallinto palautettu niiden alkuperäisille
asukkaille. Esim saksa on tehnyt tilin sodasta, venäjä ja suomen karjalan
asia odottaa yhä asiallista käsittelyä ja hyvitystä. Venäjä ei pääse karkuun
rikoksiaan, on vain ajan kysymys, milloin asia purkautuu. On outoa, että
venäläiset eivät ymmärrä myönteistä mainosarvoa jos itse pyytäisivät anteeksi ja korvaisvat suomelle vahingot. Sen jälkeen aidosti venäläisiin
alettaisiin luottaa.
Mikään diktatuuri eikä pakkovallan teot ole jääneet voimaan, joten tulem-
me vielä lähivuosina näkemään karjala- kysymyksen ratkeavan myöntei-
sesti ja rauhanomaisesti. Nuoret ammatti-ihmiset suomessa ja venäjällä
pääsevät luomaan uutta Karjalaa jälleenrakennuksen merkeissä.
Karjala 2020 [2010-06-21 11:35:36]


mihin unohtui

Mihin unohdit Aluepalautus ry:n .Terveisin Yrjö Rantanen Järvenpää.
Hyvää kesää!
paikalla ollut [2010-06-20 08:29:10]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].