Tietoa kirjoittajasta


Pekka Virkki

Pekka Virkki
opiskelija

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

05.02.2011
»  KARJALA-KESKUSTELU HERÄÄMÄSSÄ - KIITOS PUTININ JA WIKILEAKSIN

29.01.2011 [06, 15, 19]
»  NUORISSA ON MAHDOLLISUUS - MUTTA ANNETAANKO SE HEILLE?

17.11.2010 [04, 06]
»  BJARNE KALLIKSEN LAKIALOITE SOTASYYLLISYYDESTÄ 

06.02.2010 [04, 06]
»  JULKILAUSUMA: EI TANSSIVALLE REHABILITAATIOLLE! 

27.01.2010 [02, 06, 16]
»  MUISTITIETO JA HISTORIAN KIPUPISTEET 

09.07.2009 [09, 15, 16]
»  TALLINNAN MAHTAVAT LAULUJUHLAT 

30.05.2009 [02, 06]
»  SUOMALAISTEN HERÄÄMINEN ETENEE 

07.04.2009 [02]
»  SUOMEN VALTIONJOHDON HARHAUTUSTAKTIIKKA 

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

17.11.2010
Pekka Virkki

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[06] Sotasyyllisyys

BJARNE KALLIKSEN LAKIALOITE SOTASYYLLISYYDESTÄ

Kansanedustaja Bjarne Kallis (kd) on jättänyt 16.11.2010 erinomaisen lakialoitteen.

Aloite käsittelee oikeudenkäymiskaaren muutosehdotusta verrattuna nykyiseen tilanteeseen, joka on mm. Euroopan ihmisoikeussopimusten vastainen.

Allekirjoittanut on jättänyt asiasta jo aiemmin kantelun oikeuskanslerille.

Lakialoitteen on Kalliksen lisäksi allekirjoittanut viisi muuta kd:n, neljä kokoomuksen, neljä perussuomalaisten, yksi keskustan ja yksi vihreiden edustaja.

Lakimuutosta perustellaan aloitteessa sotasyyllisyyskysymyksen ratkaisemisella, joskin kyseessä on myös laajempi asia: länsimaisessa oikeusvaltiossa tulee tuomioistuimilla olla muutosinstanssi.

Sotasyyllisyyden purkamisesta on keskusteltu jo iät ja ajat, asiaa käsiteltiin oikeusistuimessa viimeksi vuonna 2008, jolloin KKO totesi, ettei sillä ole toimivaltaa purkaa tuomioita.

Muutaman viikon kuluttua tästä Kokoomuksen Nuorten Liitto hyväksyi liittokokouksessaan ponnen, jossa esitettiin tuomioiden purkamista.

On selvä, että asia tulee olemaan esillä niin kauan kuin on syytä keskustella. Toisin sanoen siihen asti, kunnes se on korjattu.

Tätä lakialoitetta tukeva adressi on tällä sivulla.

+++

Lakialoite kokonaisuudessaan

LA 108/2010 vp - Bjarne Kallis /kd ym.
Laki oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Jatkosodan jälkeen tuomittiin sotaan syyllisinä kahdeksan kansamme johtajaa eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Tuomitut olivat jatkosodan aikana toimineet presidentti Risto Ryti, pääministeri J. W. Rangell, pääministeri Edwin Linkomies, ministeri Väinö Tanner, lähettiläs T. M. Kivimäki, ministeri Henrik Ramsay, ministeri Antti Kukkonen ja ministeri Tyko Reinikka.

Tähän päivään mennessä on sekä kansan että poliitikkojen keskuudessa kritisoitu näiden tuomioiden epäoikeudenmukaisuutta. Ministeri Brax on todennut, että ko. oikeudenkäynti oli oikeusvaltion periaatteiden vastainen. Brax toteaa kuitenkin myös, että tuomitut ovat jo kärsineet annetut rangaistukset eikä jatkotoimenpiteitä tarvita. Kiistatonta on, että sotasyyllisyystuomiot olivat Suomen perustuslain vastaisia.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 2 artiklan määräyksen mukaan rikoksesta tuomitulla on oikeus saada syyllisyyskysymys tai tuomittu rangaistus ainakin yhden kerran tutkittavaksi ylemmässä tuomioistuimessa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, joten lainsäädäntöä tulee tältä osin muuttaa niin, että syyllisyyskysymys olisi mahdollista ottaa käsittelyyn uudestaan.

KKO totesi kaksi vuotta sitten (H2007/266, 20.10.2008), ettei sillä olisi toimivaltaa toimia sotasyyllisyystuomioistuimen (perustuslain vastainen erityinen tuomioistuin) muutosinstanssina. Asiaan liittyvä tarvittava muutos olisi kuitenkin yksinkertainen, ja siihen tarvittaisiin ainoastaan yhden momentin muuttaminen yhdessä laissa. Ihmisten oikeustajun mukaista on se, että poikkeustilan aikana tehdyt rikokset ja vääryydet korjataan normaalioloissa mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 109/1960, uusi 5 kohta seuraavasti:

31 luku
Ylimääräisestä muutoksenhausta

8 §
Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa:
...

5) jos poikkeuslain perusteella on rikosasiassa annettu ilmeisesti väärä tuomio.

...

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2010

Bjarne Kallis / kd
Toimi Kankaanniemi / kd
Tarja Tallqvist / kd
Sari Palm / kd
Kari Kärkkäinen / kd
Päivi Räsänen / kd
Raija Vahasalo / kok
Raimo Vistbacka /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Olli Nepponen /kok
Petri Salo /kok
Lyly Rajala /kok
Pekka Vilkuna /kesk
Pietari Jääskeläinen /ps
Pertti Virtanen /ps
Timo Juurikkala /vihr


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Joutavaa propagandaa Kalliksen vanhaan tapaan

He ovat vakavissaan olevia ja vakavasti otettavia poliitikkoja (no, Laukkanen ainakin). Eivät ryhdy joutaviin läpinäkyvän populistisiin propagandahankkeisiin siitä riippumatta mitä mieltä asioista itse ovat.

Tämä lakialoitehan ei missään nimessä edes teoriassa ehdi käsittelyyn näiden valtiopäivien aikana ja raukeaa sitten automaattisesti. Tekijät tämän oikein hyvin tietävät, mutta yrittävät näinkin kalastella irtopisteitä lähestyviä vaaleja ajatellen. Kallis ja KD-puolue ovat tehneet vastaavanlaisia propagandatemppuja ennenkin aina vaalien alla. Tällä kertaa he laskelmoivat tämän aiheen tuovan huomiota ja ääniä.

Millä tavoin muuten T-K-Antti näkee tämän lakialoitteen aiheeltaan liittyvän Karjala-kysymykseen, kuten hänen otsikostaan voi päätellä?
Liikkuva äänestäjä, mutta ei minne tahansa [2010-11-30 20:22:50]


Karjala-kysymys ja Karjalan Liitto

"Lakialoitteen on Kalliksen lisäksi allekirjoittanut viisi muuta kd:n, neljä kokoomuksen, neljä perussuomalaisten, yksi keskustan ja yksi vihreiden edustaja."

Onko kukaan kysynyt tai muuten tietoinen, miksi Karjalan Liiton puheenjohtaja Markku Laukkanen (kesk) ja varapuheenjohtajat Risto Kuisma (sdp) Marjo Matikainen-Kallström (kok) EIVÄT OLE allekirjoittaneet kyseistä lakialoitetta?

Rauhallista Talvisodan alkamisen muistopäivää Teille kaikille!
Tynkä-Karjalan Antti [2010-11-30 13:10:39]


sotasyyllisyyspä hyvinkin

Eikös fasistisen saksan napamiesten tuomioihin kuulunut myös syytteet sodan aloittamisesta. Dönitz, Frick, Funk, Göring, Hess, Jodl, Keitel, Neurath, Räder, Ribbentropp, Rosenberg ja Seyss-Inquart tuomittiin muiden rikostensa ohella myös sodan suunnittelemisesta, aloittamisesta ja sodankäynnistä. Se miksi HR jättää mainitsematta tuon asian on HR:n asia, mutta se ei muuta mihinkään sitä tosiasiaa että fasistisen saksan napamiehiä tuomittiin myös niistä samoista rikoksista mistä tuomittiin suomen sodan-aikainen poliittinen eliitinkin. Siis miksi Liittoutuneet voivat tuomita fasistisen saksan johtoporrasta sodan sytyttämisestä, mutta suomi ei voisi tehdä ihan sitä samaa varsinkin kun nykyisin suomen syyllistyminen sodan sytyttämiseen on historiallisesti todistettu?
Kysymys siitä täyttävätkö sotasyyllisemme myös Nurembergin sotarikollisuuden kriteerit on mielenkiintoinen kysymys. Suomessa kuoli nälkään 18 000 sotavankia, 4500 siviiliä itä-karjalassa ja suomi osallistui Leningradin piiritykseen jakaen syyllisyyden noin miljoonan leningradilaisen nälkäkuolemiin.
Mitä pitäisi tehdä?
Pitäisikö suomen eduskunnan tunnustaa että suomen sodanaikainen poliittinen eliitti oli syyllistynyt niihin rikoksiin joista heidät tuomittiin? Pitäisikö aloittaa oikeusprosessi suomen sotasyyllisyyteen syyllistyneen sodanaikaisen eliitin tuomioiden nostaminen sotarikollisuudeksi, vai pitäisikö ehkä lopultakin saada se yksi sotasyyllisyys/sotarikollisuus oikeudesta livistänyt ( kuin kapinen koira veräjästä ) ruotsia & venäjää mogertanut tsaarin virkaheitto skenu tuomituksi ( enkä nyt tarkoita hänen luokkasodan aikaisia sotarikoksia )?
Vähintään voisi suomi ( joko eduskunta tai presidentti ) pyytää anteeksi leningradilaisilta suomen vastuuta Leningradissa tapahtuneisiin nälkäkuolemiin.

houston we have a problem [2010-11-21 13:48:04]


Sotasyyllisyys

Kaikilla lienee tiedossa jo se että kyseisten syytteiden perusteena ei ollut alunperinkään sotasyyllisyysartiklan määrittelemät perusteet (esim. rikokset ihmiskuntaa vastaan, kansanmurha ym.) kuten esim. saksan sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä vaan perusteena olivat osallistuminen sodan aloittamiseen parlantamentaarisessa järjestyksessä ja kannanotto rauhantunnusteluihin ja niitten ehtoihin jotka kummatkaan eivät täytä silloisia tai nykyisiäkään sotasyyllisyyden ehtoja.

Syytteet ja tuomiot eivät näin ollen olleet mitenkään sotasyyllisyyslakien mukaisesti laillisesti perusteltavissa.
Mielestäni tuomioista valittaminen antaisi valheellisen kuvan siitä että oikeudenkäynti on käyty laillisessa järjestyksessä ja alkuperäinen oikeudenkäyntiprosessi pitäisikin sen sijaan mitätöidä kokonaan ja todeta tuomiot laittomiksi ja käynnistää välittömästi mahdollisten korvausvaatimusten prosessoinnit.
HR [2010-11-20 10:06:24]


Olisihan se aika

Jo korjata tuo ammottava vääryys ja epäkohta, mikä oikea tuomio se sellainen on, jonka tuomari lukee(vastoin omaatuntoaan) pyssyn piippu ohimollaan?
Jarkke K [2010-11-18 21:33:11]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].