Tietoa kirjoittajasta


Kádár György
tohtori
Kirjoittajan muita artikkeleita

20.01.2011 [04, 09]
»  HYVÄ JUKKA SALOVAARA!

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

20.01.2011
Kádár György

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[09] Viro ja muut maat
[21] Poliittiset

TISZTELT JUKKA SALOVAARA!

A múlt év utolsó napjaiban finnbarát magyar ismerőseim kissé csalódottan telefonáltak nekem, miután a magyar HírTV-ben riportot láttak "egy finn politikussal".

Kikerestem a kérdéses riportot, s megnéztem azt magam is. Valóban Jukka Salovaara, az EU-ügyekért felelős államtitkár-helyettes (a magyar nyelvű adás szerint "Finnország EU-minisztériumának igazgatója") a magyar EU-elnöklettel kapcsolatban a riport fordítása szerint a következőket mondta: Ellen kell állni a kísértésnek, hogy az EU-elnöklést nemzeti érdekek céljára használják fel." Valamint, hogy "A magyar EU-elnöklettől a költségvetési fegyelem szigorú betartását várjuk."

Megértéssel voltam ismerőseim felháborodása miatt. Különösen tudván, hogy a magyar emberek régtől fogva nagy reményeket fűznek a finnekhez. Úgy gondolják, hogy egy sokat szenvedett kis nép megértéssel tud lenni egy másik kis nép iránt.

Tisztelt Jukka Salovaara! Engedjen meg Magyarország közeli történelméből néhányt tényt elmondanom annak érdekében, hogy újabb csalódásoknak elejét vegyük.

A világháborúkat követően Magyarország területének 2/3-át vették el. Ennek következtében 7 különböző országba vettetve kb. 3-4 millió magyar rekedt az ország határain kívülre. (Összehasonlításképpen: Észtország lakossága: 1,3 millió.)

Az ő státuszuk minden egyes országban kisebbség, minden egyes országban a maga súlyos problémáival együtt. Példának okáért nemrégiben ha valaki az EU-Szlovákiában rossz helyen talált magyarul megszólalni, akkor 5000 euróra büntethették.

Manapság, ha valaki magyar állampolgárságot kér magának, akkor ezzel elvesztheti szlovák állampolgárságát. A szlovákiai Benes-dekrétumok szerint minden egyes magyar, a ma született is, bűnös. (Meg kell nézni a google-ban, a törvény jelenleg is érvényben van.)

Romániában a magyar városokat elrománositották, a magyar nyelvű oktatás romokban van. A szerbiai háború idején a szerb menekülteket célzatosan küldték magyarok lakta vidékekre, sőt néha otthonokba is letelepülni.

A magyarság élete egységes népként szinte teljesen lehetetlenné vált. A szenvedések igen nagyok. Röviden: Magyarország népének, a magyarságnak nincsen meg az önrendelkezési joga! A közép-európai népek között ez az egyetlen, amelynek a határait még mind a mai napig nem rendezték!

Véleményem szerint Magyarországnak már csak az EU alapeszméi miatt is javítania kell ezeken a problémáin.

De persze gondolhatjuk azt is, hogy "mit érdekel az bennünket finneket, vagy nyugatiakat". Az EU-nak bizony érdemes volna törődnie a kérdéssel, ha emberiességi okokból már nem is, hát a gazdasági okok miatt is.

A Kárpát-medence Magyar Királysága, a maga sokféle népével együtt egy olyan geopolitikai egységet alkotott, mely rendkívül gazdag, igen fejlődőképes vidék, mely az EU egyik éléskamrája lehetett volna, mely az EU-t a mainál sokkalta erősebbé tehette volna. Ebben a vidékben hatalmas erők rejlenek. Sajnos ezt a Nyugat mind a mai napig nem vette észre.

Itt sajnos a szocializmus összeomlása/összeomlasztása a romboláson kívül sok mást nem hozott. Megsemmisítették példának okáért a Kárpát-medence élelmiszeriparát, mezőgazdaságát, iparát, a sok szakterületen igen fejlett szaktudást, s hagyták, hogy a korrupció virágozzon.

Ezekből az országokból szinte gyarmatokat csináltak, mely gyarmatok a nyugati áru számára csupán csak jó felvevő piacnak kellettek, s olcsó munkaerőt jelentettek, s innen kaptak a nyugati országok a maguk ipara és egészségügye számára ingyen magasan képzett munkaerőt.

Tisztelt Jukka Salovaara! A magyar történelemből jó tudnia 1956-ról is, melynek 50. évi megemlékezésén, 2006 őszén, csak négy éve - a nyugati államfők jelenlétében - lőtték az ünneplő tömeget (egyebek között a jelenlegi kormányzó párt híveit). A bűnösök mind a mai napig nincsenek rácsok mögött. Ebből mindenki levonhatja a maga következtetéseit.

Tisztelt Jukka Salovaara! A fent elmondottak alapján úgy látnám, hogy bizony az EU javára lenne, miként a magyar 56 is Európa és talán az egész világ javára volt, ha Magyarország az elnökségét kihasználná, s mentől többet tenne a maga és a szomszédos országok nemzeti érdekeiért.

Úgy látom ugyanis, hogy egy erős Közép-Európa hallatlan nagy előnyt, míg egy eltiport Közép-Európa súlyos terhet jelentene az EU számára. Úgy gondolom, hogy a közép-európai kis országok érdekeinek képviselete olyan kis országoknak is érdeke, mint Finnország vagy a balti országok. Megértem, ha úgy az átlagos, mint az értelmiségi magyarok megütköznek azon, ha azt látják, hogy bennünket, sokat szenvedett magyarokat még a finn politikusok sem értenek meg.

dr. György Kadar, Vaasa

***

A levél finn eredetije (ls. alább) megtalálható a Finn Államtanács Irattárában (VNK.Kirjaamo@vnk.fi).


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].