Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

16.04.2011
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[05] Omistusoikeus
[21] Poliittiset

RESTITUUTIO TOTEUTETTAVA JA VÄKIVALTASOPIMUS KORJATTAVA

- Restituutio-ajatus sai kannatusta
- Restituutio-oikeus on YK:n resoluutio
- Palautusselvityskin sai kannatusta
- Valtionjohto estänyt oikeuksien toteutumisen
- Pariisin rauhansopimus oli väkivaltasopimus
- Kyselyn asiat eivät ole tuttuja kaikille
- Kahdenvälisetkin sopimukset osittain vieraita
- KGB-propaganda yhä käytössä
- Mistä kumpuaa ehdokkaan etukäteisepätoivo?
- Läpileikkaus kysymyksiin, joita media ei esitä

Restituutio-ajatus sai kannatusta

Karjalan Kuvalehden kyselyyn vastanneilla kansanedustajaehdokkailla oli kaikkiin esitettyihin kysymyksiin keskimäärin positiivinen kanta. Tämän kertoo vastausten keskiarvo 3.7.

Suomalaisten evakkojen omaisuuden restituutio eli omaisuuden palauttaminen alkuperäiselle ja oikealle omistajalle sai suhteellisen positiivisen kannatuksen eli 3.8.Restituutio-oikeus on YK:n resoluutio

Restituutio on juridisesti merkittävä, sillä jokainen kansainvälinen tai kahdenvälinen sopimus tukee restituutiota, eikä yksikään ole sitä vastaan.

Voimakkaimmin ja selvimmin omaisuuden restituution tuo esille YK:n ns. Pinheiron periaatteet: ”Jokaisella pakolaisella on oikeus palata kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin”. Vaatimus on selkeä ja jokaisen YK:n jäsenen, niin Suomen kuin Venäjän, tulee tätä YK-resoluutiota noudattaa.

Palautusselvityskin sai kannatusta

Pakkoluovutetun alueen palautusneuvotteluihin liittyvä selvitystyö sai 3.6 pisteen kannatuksen. Useat äänestäjät eivät ilmeisesti havainneet, että kyse ei vielä ollut palautuksesta, vaan vasta selvitystyön aloittamisesta.

Miten Suomen poliittinen johto voisi edes käydä mitään neuvotteluja Petsamon, Salla-Kuusamon itäosien, Laatokan Karjalan, Karjalan Kannaksen ja eräiden Suomenlahden ulappasaarien palautuksesta, kun heillä ei palautuksesta ole mitään syvällisempää tietoa?

Valtionjohto estänyt oikeuksien toteutumisen

Selvityksen tekemistä on viimeksi estänyt esim. presidentti Tarja Halosen kategorinen suhtautuminen asiaan: ”Suomella ei ole mitään vaatimuksia Venäjälle”.

Kun presidentille ei riitä se, että 45 000 km2 maasta on vieraan vallan alaisuudessa ja vieras valta hyödyntää evakkojen omaisuutta kaikista sopimuksista huolimatta, on vanhan vallan ensin vaihduttava, jotta ihmisoikeuksia aletaan kunnioittaa.

Pariisin rauhansopimus oli väkivaltasopimus

Väkivaltasopimuksiin liittyvien kysymysten muotoilu ei ollut erityisen onnistunut. Väkivaltasopimusten purkamiseen liittyvä työ sai kuitenkin selvän tuen 3.6 pisteellä.

Selkein väkivallan ja väkivaltasopimuksen hyväksyminen on Pariisin rauhansopimus. Siinä syytön Suomi tunnustaa syyllisyyden Neuvostoliiton aloittamaan sotaan, sitoutuu sotakorvauksiin ja maa-alueen menetyksiin. Suomella oli kaksi vaihtoehtoa: allekirjoittaa tai joutua uuden väkivallan kohteeksi.

Maitten välit ovat nyt rauhalliset, minkä vuoksi sopimukseen liittyvien erittäin suurten vääryyksien korjaamiseen liittyvä selvitystyö voidaan hyvin aloittaa.

Kyselyn asiat eivät ole tuttuja kaikille

Vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida vastauksiaan. Mahdollisuutta käytettiin runsaasti hyväksi. Moni ehdokas toi esille omat karjalaiset juurensa. Suhtautuminen palautuskysymykseen ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen karjalaisiin sukujuuriin.

Kommentit osoittivat, etteivät kaikki ehdokkaat tunne hyökkäyssotaan, omaisuuden pysyvyyteen ym. liittyviä kansainvälisiä. Yksikään kansainvälinen sopimus ei hyväksy hyökkäyssodan aloittamista.

Talvisodan aloittaneen hyökkäyksensä vuoksi Neuvostoliitto erotettiin Kansainliitosta.

Kahdenvälisetkin sopimukset osittain vieraita

Myöskään Suomen ja Neuvostoliiton/Venäjän väliset sopimukset eivät näytä olevan tuttuja. Tarton rauhansopimus 1920 oli ensimmäinen Neuvosto-Venäjän ja Suomen välinen sopimus. Sen NL rikkoi.

Pariisin rauhansopimus puolestaan oli väkivaltasopimus. Sopimuksia on käsitelty yksityiskohtaisesti kirjassa: Veikko Saksi, Karjalan ja Petsamon palautus, 2010, Karjalan Kuvalehti.

KGB-propaganda yhä käytössä

Eräät kommentit osoittivat, että KGB:n tuottama propaganda ja disinformaatio ovat edelleenkin ihmisten mielissä sitä oikeata tietoa. Pakkoluovutetun alueen palautus on kuitenkin Suomelle – ja Venäjälle - talousveturi, ei taloudellinen katastrofi.

Kaikkein tärkein asia palautuksessa on luottamuksen palautuminen Venäjää kohtaan. Presidentti Dmitri Medvedev on puheessaan tuonut vahvasti esille, että Venäjä tarvitsee luottamusta, jonka se on kadottanut.

Kommenteissa Karjalan palautusta ja Saksojen yhdistymistä vertaillaan keskenään. Vertailu ei ole hedelmällistä jo pelkästään siksi, että asioitten välillä on viisi erittäin merkittävää eroavuutta – palautuksen eduksi.

Mistä kumpuaa ehdokkaan etukäteisepätoivo?

Muutamat ehdokkaat ovat jo etukäteen täysin epätoivoisia. Eivät he halua edes yrittää mitään, koska he uskovat valmiiksi, etteivät he onnistu. Asenne on aika erikoinen, kun vastaukset samalla osoittavat, etteivät he ole näihin kysymyksiin syvällisemmin perehtyneet.

Usealla ehdokkaalla näyttää olevan valmius hyväksyä sodan vuoksi tehty vääryys, aivan kuin väkivallan käyttö antaisi jonkinlaisen legitimiteetin vääryyden tekemiselle.

Tavanomaisesta elämästä poikkeavia ovat sellaiset ilmaukset, joissa todetaan, että vääryys on tehty, antaa asian olla. Mikä on sen parempi pohja uudelle vääryydelle kuin vanhan vääryyden jättäminen tuloksineen kaikkineen vääryydentekijän hyväksi?

Läpileikkaus kysymyksiin, joita media ei esitä

Kansanedustajaehdokkaiden vastaukset antavat mielenkiintoisen läpileikkauksen Suomelle ja suomalaisille tärkeissä kysymyksissä, joita media ei heille esitä. Kysely osoitti, että poliittinen johto edelleen ylimielisesti vaikenee näistä asioista.

Sotasyyllisyys- tai palautusasia eivät ole ainoita vaiettuja asioita, mutta ne ovat olleet yksi hyvä pohja opetella vaikenemista kansan tyytyessä vain hiljaa jupisemaan itsekseen. Näissä vaaleissa suomalaiset kuitenkin osoittavat ns. vanhalle vallalle, ettei vaikeneminen ja asioitten salailu onnistu ikuisesti.

Vanha sanonta sanoo, että voit pettää ihmisen ja useitakin ihmisiä kerran ja toisenkin, mutta et voi pettää kaikkia ihmisiä ikuisesti. Pää on tulossa vetävän käteen

Ehdokkaiden kommentteja vaalikysymyksiin.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].