Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

29.05.2011
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[04] Oikeudelliset
[08] Evakko
[21] Poliittiset

KOHDISTUUKO HALOSEN POLIITTINEN RASISMI SUOMALAISIIN?

- Edistääkö Halonen rasistista ajattelua Suomessa?
- Pankkikriisien uhrien valinta oli rasismia
- Lasten ja vanhusten pahoinvointi rasismia
- Sotasyyllisyyden ylläpito on rasismia
- Venäjän suosiminen Suomea alistaen on rasismia
- Palautusasian hyljeksintä on rasismia
- Missä vahvojen toimijoiden oikea esimerkki?
- Halosen arviointikyky ja vastuullisuus puntarissa

Edistääkö Halonen rasistista ajattelua Suomessa

Presidentti Tarja Halonen kehottaa ottamaan rasismin vakavasti, koska sitä hänen mielestään tapahtuu myös Suomessa. Halonen on aivan oikeassa. Suomessa on rasismia. Halonen puhui rasismista ihmisoikeusjärjestö Amnestyn 50-vuotisjuhlassa.

Yhden aivan keskeisen asian Halonen jättää kuitenkin kertomatta. Hän itse poliittisena johtajana näyttää yhtenä merkittävänä tekijänä muodostavan omaan kotimaiseen, poliittiseen vallankäyttöön liittyvää rasismia Suomen kansalaisia kohtaan.

Tähänkin rasismin muotoon tulee puuttua tiukalla kädellä. On syvää kaksinaismoraalia vaatia, että ihmisiä kohdellaan ihonväristä tai rodusta huolimatta tasa-arvoisesti, kun samalla suomalaiset poliittiset johtajat kohtelevat ihmisryhmän pohjalta suomalaisia täysin eri tavoin.

Pankkikriisien uhrien valinta oli rasismia

Muutama esimerkki valaisee asiaa. Monen suomalaisen mielessä on vielä 1990-luvun vaihteen pankkikriisi. Siinä uhreiksi valittiin keskeisesti yksi ihmisryhmä: yritykset ja yrittäjät. Halosen oma puolue oli etukäteen suunnittelemassa, keiden kukkarosta poliittiset virheet maksatetaan.

Kohteeksi ei valittu korkeita virkamiehiä tai hyvin toimeentulevia johtajia, saati poliittisia virheitä tehneitä johtajia. Kohteena olivat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret yritykset ja niiden omistajat, lainojen takaajat, jopa omistajien sukulaiset.

Halosen puolueveli, presidentti Mauno Koivisto piti 06.05.1992 ns. Koiviston konklaavin eli oikeuspoliittisen seminaarin, jossa oikeusviranomaisia, -laitosta tai –tutkijoita ohjeistettiin, että pankkien tulee voittaa kaikki tulevat oikeudenkäynnit pankki vastaan yritys tai yksityinen. Halonen puolestaan salasi Koiviston konklaavin paperit.

Lasten ja vanhusten pahoinvointi rasismia

Surullinen esimerkki poliittisesta ”valintataloudesta” on vanhusten ja pahoinvoivien lasten asema. Mitä todellista presidentti Halonen on näiden ryhmien edestä tehnyt?

Venezuelassa tai Afrikan maissa vierailu suomalaisten veronmaksajien rahoilla ei juurikaan poista poliittista rasismia tiettyihin ihmisryhmiin kotimaassa. Kuitenkin esim. näiden ihmisryhmien ihmisoikeuksien tunnustaminen ja heidän mahdollisuutensa nauttia niistä on heikkotasoista.

Heidän oikeuksiaan mitätöidään myös poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella ja sivistyksellisellä alueella. Mitä Halonen on tämän kotimaisen poliittisen rasismin hyväksi tehnyt?

Sotasyyllisyyden ylläpito on rasismia

Kolmas hyvin selkeä esimerkkiryhmä ovat ns. sotasyyllisinä tuomitut. Vaikka KKO ja oikeuskansleri ovat todenneet ns. sotasyyllisyystuomiot silloisen hallitusmuodon ja nykyisen perustuslain vastaisiksi, poliittiset päättäjät tekevät parhaansa estääkseen niiden purkamisen.

Presidentti Halonen on puhunut tuomittujen osalta kunnian palautuksesta tai vastaavasta. Hän siten suhtautuu erittäin valikoivasti – suorastaan rasistisesti – sodanaikaisen poliittisen johdon tuomioihin.

Tämä perustuslain vastaisten tuomioiden purkamisesta kieltäytyminen on häpeällistä myös siksi, että se kohdistuu maan pelastaneeseen veteraanisukupolveen kokonaisuudessaan. Poliittisen vallankäytön kohteeksi on siten valittu tietty, hyvin suuri ryhmä suomalaisia.

Venäjän suosiminen Suomea alistaen on rasismia

Suurin kotimaista poliittista rasismia osoittava kokonaisuus on Halosen ja hallituksen suhtautuminen sekä evakkojen omaisuuden restituutioon että Neuvostoliiton Suomelta pakkoluovuttamien alueitten palautukseen.

Halonen on juristi. Hänen pitäisi olla selvillä siitä, että rajan siirto ei muuta esim. kiinteistöjen omistusoikeutta mihinkään. Hänen olisi hyvä lukea sekä kansainväliset sopimukset ja lait vaikkapa Haagin sopimuksista alkaen sekä Suomen ja Neuvosto-Venäjän ja Neuvostoliiton väliset sopimuksesta Tarton rauhansopimuksesta alkaen.

Suomella on siten presidentti, joka näyttää ajavan väkivallalla ja väkivaltasopimuksilla saavutettuja Venäjän etuja, mutta hyljeksii suomalaisten oikeuksia. Evakkoja oli noin 450 000. Pelkästään karjalaisten evakkojen jälkeläisiä on lähes miljoona.

Palautusasian hyljeksintä on rasismia

Palautusasiassa Halosen käyttäytyminen on presidenttinä erityisen rasistista ja valikoivaa, se on syvästi ihmisoikeuksia loukkaavaa. Hän sanoo yksiselitteisesti, ettei hän ota palautusasiaa esille.

Halosen mielilauseita näyttää olevan: - Meillä ei ole mitään vaatimuksia Venäjältä. Kuitenkin 45 000 km2 suomalaista maata on Venäjän hallussa, eikä hän kiinteistöjen takaisinsaamiseksi ole tehnyt mitään positiivista, negatiivista kylläkin.

Eikö se ole rasismia juuri suomalaisia kohtaan, kun Suomen presidentti kerta toisensa jälkeen hyljeksii evakkojen ja heidän jälkeläistensä oikeuksia ja antaa etusijan vieraan vallan eli Venäjän eduille?

Missä vahvojen toimijoiden oikea esimerkki?

Halonen toteaa: – On nähtävä ongelmat ja tehtävä kysymyksiä, mutta rasismi on väärä vastaus. Miksi hän itse antaa vääriä vastauksia? Eikö juuri presidentti ole yksi vahva toimija, jonka esimerkillään tulisi osoittaa kunnioitus perustuslakia ja ihmisten tasapuolista kohtelua kohtaan?

Presidentti Tarja Halosen poliittisessa vallankäytössä on useita selkeitä rasistisia merkkejä. Hänen piittaamattomuutensa ja tapansa hyljeksiä tiettyjen ihmisryhmien asioita ja suosia itse valitsemiaan ryhmiä, on kaukana tasapuolisuudesta.

Halonen toteaa itse, että lainsäädännön ohella yhteiskunnan vahvojen toimijoiden esimerkillä on suuri merkitys asiassa. Eikö juuri presidentti ole yksi vahva toimija, jonka pitäisi esimerkillään osoittaa, että kaikkia omankin maan kansalaisia kohdellaan tasapuolisesti.

Halosen arviointikyky ja vastuullisuus puntarissa

Edellä esitetyt esimerkit eivät valitettavasti ole kattava kokonaisuus siitä poliittisesta, kotimaisesta rasismista, minkä toteuttamisessa presidentti Tarja Halonen on osaltaan ollut aktiivisesti mukana.

Halonen on siten oikeassa, että syrjintä on arkipäivää. Hän ei kuitenkaan havaitse oman asemansa erittäin merkittävää velvoitetta asioitten korjaamiseksi. Tasapuolinen asenne on tietoa tärkeämpi. Kun asenne on perusteellisen vino, ei synny koko kansan presidenttiä, eikä ihmisoikeuksia jaeta tasapuolisesti.

Halosen toteamus omalle kohdalleen on vankkaa asiaa: - Varsinkin merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa tulisi osoittaa esiintymisessä hyvää arviointikykyä ja vastuullisuutta. Sitä jäämme odottamaan edes presidentti Tarja Halosen viimeiseltä virkavuodelta.

Lisätiedot: Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].