Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

24.08.2011
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[08] Evakko
[15] Kulttuuri
[21] Poliittiset

ISÄNMAALLISUUS ON PERUSARVO JA ELINEHTO

Isänmaallisuutta väännetään nationalismiksi
Mitä Suomi olisi ilman isänmaallisuutta?
Pitäisikö laulaa sukupuolineutraaleja lauluja?
Isänmaalliset kestävät arvot hukassa
Suomalaisten oikeudet unohdetaan
Vihapuhe on tuomittava, totuus kerrottava
Vanhoja lauluja ei tule sensuroida
Sukupuolineutraali opetus ei ole ratkaisu
Kansallisuustunne on arvokas asia

Isänmaallisuutta väännetään nationalismiksi

Sukupuolentutkimuksen dosentti Taru Leppänen otti Helsingin Sanomissa 23.08.2011 kantaa koulun opetusmateriaaleissa esiintyvään vihapuheeseen: ”Vihapuheen kannalta kiinnostavia ovat esimerkiksi alakoulujen musiikin oppikirjasarjat ja niihin sisältyvät itsenäisyyspäivän viettoon liittyvät nationalistiset laulut”.

Kirjoittaja käsittelee tärkeää asiaa, mutta aika erikoisista näkökulmista. Sukupuolentutkijana hän luonnollisesti käsittelee upeita, perinteisiä lauluja, kuten Maammelaulua ja Siniristilippua, maskuliinisuuden sidosta säilyttävänä. Laulut pitäisi ilmeisesti muuttaa feministisiksi tai sukupuolineutraaleiksi?

Kirjoituksesta paistaa läpi se, ettei kirjoittaja koe millään lailla tärkeäksi isänmaallisuutta tai kansallistunnetta. Hän ei näitä sanoja edes mainitse kirjoituksessaan. Kirjoittaja puhuu vain nationalismista, jolle on luotu erittäin negatiivinen kuva. Useimpien puhuessa nationalismista tavoitteena on luoda kuva kansallissosialismista eli natsismista.

Mitä Suomi olisi ilman isänmaallisuutta?

On hyvä, että puheenvuoroissa tuodaan esille sitä, miten jopa dosentti-tasolla isänmaallisuuden ja kansallistunteen merkitys on kadotettu. Ongelmana kuitenkin on se, että useilta lukijoilta puuttuu oma kriittinen tarkastelunäkökulma, jolloin tällaiset kannanotot voidaan ottaa ajatuksia ohjaavina tekijöinä omiksi, onhan ne esitetty ihan valtakunnallisessa lehdessä.

Kirjoittajan olisi hyvä miettiä, mitä Suomi olisi ilman isänmaallisuutta, ilman kansallistunnetta, ilman isoisäin ja –äitien, koko veteraanisukupolven panostusta. Suomi olisi yhä Venäjän alistettu alusmaa. Olisimme todennäköisesti jääneet jonnekin 1960-luvun tasolle ilman toivoa tulevaisuudesta.

Näinhän on käynyt suurimmalle osalle Neuvostoliiton Suomelta pakkoluovuttamaa aluetta. Petsamo, Salla-Kuusamon itäosat ja Karjala ovat valtaosaltaan periferiaa, joka ei Venäjän päättäjiä kiinnosta, sieltähän ei tule merkittävästi korruptiorahaa valtakoneiston rasvaamiseksi.

Pitäisikö laulaa sukupuolineutraaleja lauluja?

Kansalliset laulut on runoiltu täysin eri aikana kuin mitä me nyt elämme. Pitäisikö meidän sen vuoksi ne hylätä, koska niissä puhutaan isänmaasta, jopa veren vuodattamisesta maan puolesta?

Olisiko jotenkin hienompaa laulaa, että ”Maa kallis sukupuolineutraalien vanhempien ja lasten”? Tai antaa täysin väärä kuva siitä, kun lähes 100 000 suomalaista vuodatti viime sodissa verensä ja antoi henkensä Suomen puolesta, jotta sen itsenäisyys säilyisi?

Suomi taisteli puolustustaistelun vapautensa puolesta. Ehkä nykyään löytyy sellaisia ihmisiä, jotka pitävät taistelua ja siitä rehellisesti laulun sanoin kertomista jotenkin vääränä. Ilman näitä taisteluja ei olisi nykyisillä dosenteillakaan juuri ollut mahdollisuutta edes syntyä.

Isänmaalliset kestävät arvot hukassa

On perusteltua kysyä, mihin isänmaallisuus ja kansallistunne ovat Suomesta hävinneet. Ne ovat kuitenkin niitä kestäviä arvoja, joiden avulla maa pysyy itsenäisenä ja yhtenäisenä. Kun ne kadotetaan, menetetään korvaamaton arvopohja.

Näin on Suomessakin aika pitkälle käynyt. Meillä on vallassa sukupolvi, joka ei erityisemmin näytä välittävän veteraanipolven toiminnasta maan hyväksi. He unohtavat, että juuri se toiminta on antanut heille mahdollisuuden päästä elämässä eteenpäin.

Suomalaisten oikeudet unohdetaan

Tämä näkyy mm. siinä, ettei välitetä Suomen oikeudesta meiltä pakkoluovutettuun 45 000 km2 alueeseen. Ollaan välinpitämättömiä evakkojen omaisuuden restituution eli omaisuuden takaisinpalauttamisen osalta. Kuitenkin tämäkin koskee nyt noin miljoonaa suomalaista.

Pahimmillaan välinpitämättömyys perusarvoista näkyy jatkuvana kumarteluna itään ja nyt myös länteen. Oma identiteetti puuttuu ja yritetään miellyttää vieraita tahoja.

Se lienee yksi syy siihen, että Suomen päättäjät haluavat koko maan ja itsensä olevan yhä sotaan syyllisiä, koska he eivät halua purkaa perustuslain vastaisia sotasyyllisyystuomioita.

Vihapuhe on tuomittava, totuus kerrottava

Ovatko kansalliset ja maakunnalliset laulumme vihapuhetta tai väkivaltaa ihannoivia? Jos sellainen käsitys syntyy, täytyy olla aika kieroutunut käsitys näistä lauluista ja niiden arvopohjasta.

Laulut kertovat siitä, mitä on tapahtunut ja mitä on tehty. Suorituksista suomalaiset voivat olla ylpeitä. Pitäisikö nuorille ryhtyä valehtelemaan siitä, ettei sota ole väkivaltaista? Se on raakaa ja väkivaltaista. Nuorille on syytä kertoa, että itäinen naapuri aiheutti sen väkivallan ja raakuuden. Suomalaiset puolustivat omaa maataan.

Väkivalta on selkein sanoin tuomittava. Suomen historian osalta tuomiolle joutuu siten Neuvostoliitto, ei Suomi. Venäjällä on siirrytty väkivalloin synnytetyn ja väkivallan avulla eläneen Neuvostoliiton kansallishymnin säveliin. Se on venäläisten isänmaallinen tapa ilmaista itseään.

Vanhoja lauluja ei tule sensuroida

Dosentti Leppänen esittää, ettei sensurointi ole oikea ratkaisu. Aivan, sensuroimalla vanhat laulut kiellettäisiin tapahtunut ja historia. Samalla tuhottaisiin erittäin upea isänmaallinen kulttuuriperintö, joka on elimellinen osa historiaamme. Historiaakin siten ryhdyttäisiin väärentämään.

Eettisiä kysymyksiä ei pidä käsitellä valehtelemalla tai kaunistelemalla. Nationalismin sijaan tulee puhua isänmaallisuudesta ja perinteisestä suomalaisesta arvopohjasta.

Sukupuolineutraali opetus ei ole ratkaisu

Ratkaisu tilanteeseen ei ole sukupuolineutraali historiaopetus. Meillä on edelleen isänmaa ja äidinkieli. Ne ovat kuvaannollisia sanoja, jotka toki viittaavat historialliseen ajatteluun. Ei niillä kuitenkaan ole mitään merkitystä todellisen tasa-arvon kannalta.

Ihmisten tulee olla tasa-arvoisia riippumatta siitä, elävätkö he isänmaassaan vai jonkun kuvittelemassa sukupuolineutraalissa maassa.

Kansallisuustunne on arvokas asia

Miten Suomi voisi olla kansainvälisen yhteisön jäsen ja osa kansainvälistä toimintaa, jos sillä ei olisi omaa identiteettiään, omaa isänmaallisuuttaan ja kansallistunnettaan? Se olisi kuin puupökkelö ajelehtimassa toisten mielipiteiden armoilla. Yksi taho vetäisi yhteen, toinen taho toiseen suuntaan.

Nykyinen EU-kehitys osoittaa, että kansallistunteen säilyttäminen on tärkeää. Ilman sitä Suomikin on kohta yksi osa eurooppalaista liittovaltiota, jossa huonosti asiansa hoitaneiden maitten velat tasataan asiansa hoitaneiden valtioiden veronmaksajien maksettaviksi.

Isänmaalliset ja kansalliset laulut ovat osa pitkäaikaista arvopohjaamme ja perintöämme. Niitä ei pidä lähteä muuttelemaan jonkun hetken tuulien mukaisesti. Myöskään opetusta ei pidä lähteä muuttamaan ja siten antamaan väärää kuvaa suomalaisuudesta.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].