Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

11.02.2012
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[07] Totalitarismi
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

PUOLUSTIKO MIKKO ELO SUOMEA?

- Elolle valtiopäiväneuvoksen arvonimi
- Onko eläkeläisyys virkasuhteeseen verrattava suhde?
- Mitä Elo on tehnyt saadakseen arvonimen?
- Elo kielsi Suomen oikeudet Euroopan neuvostossa
- Toimiko Elo Suomen oikeuksien ja etujen mukaisesti?
- Elo näyttää hyväksyvän vanhat rikokset
- Elo: uhreja ei voi auttaa
- Elo: Venäläiset kokevat, että päätös Venäjää vastaan
- Miksi Elo lähtee ensin Venäjän mielipiteestä?
- Neuvostoväkivallan teot yhä avoinna

Elolle valtiopäiväneuvoksen arvonimi

Jossain määrin hämmentyneenä saatiin lukea 11.02.2012 mm. Iltalehdestä, että 24 vuotta eduskunnassa istuneelle Mikko Elolle ja Erkki Pulliaiselle myönnettiin valtiopäiväneuvoksen arvonimi.

Valtioneuvoston kanslian informaation 27.01.2012 mukaan vero valtiopäiväneuvoksen arvonimestä on 33 300, mutta jos saaja on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa tai muussa siihen verrattavassa palvelusuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, on vero 8 300 euroa.

Onko eläkeläisyys virkasuhteeseen verrattava suhde?

Veron määrällä ei sinänsä ole tässä olennaista merkitystä, koska rahamäärä vain siirtyy lippaasta lokeroon eli Eduskunnalta valtiolle. Vain rahan tuhlaamiseen oikeutettu taho siten muuttuu. Rahat ovat samoja veronmaksajien kukkarosta kerättyjä rahoja kuin ennenkin.

Se asia ei selvityksissä ilmene, ovatko arvonimen saajat todella virka- tai työsuhteessa tai verrattavassa suhteessa valtioon? Esim. Mikko Elo päätti valtiopäivämiesuransa vuonna 2007 eli siirtyi täydelle eläkkeelle. Lieneekö eläkeläisyys jonkinlainen ”verrattava suhde”?

Mitä Elo on tehnyt saadakseen arvonimen?

Saadakseen tällaisen toiseksi korkeimman arvonimen, vastaanottajalla täytyy olla ansiokas meriittilista. Mikko Elon meriittilistalle on merkitty, että hän on pitkään ollut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja.

Arvokas asema ja tärkeä tehtävä. Mutta miten Mikko Elo on pestinsä hoitanut? Kun maksajana oli Eduskunta eli suomalaiset veronmaksajat, voidaan lähteä olettamasta, että Elon toiminta on kaikilta osiltaan ollut suomalaisten veronmaksajien oikeuden ja edun mukaista.

Elo kielsi Suomen oikeudet Euroopan neuvostossa

Otetaan esimerkki EN:n yleiskokouksesta (lainaus on suoraan Pro Karelian nettisivuilta): ”Euroopan Neuvoston Jäsenmaiden parlamentaarikoista koostuva yleiskokous (PACE) päätti 25.01.2006 äänin 99 puolesta, 42 vastaan, 12 tyhjää, tuomita totalitarististen kommunistivaltioiden tekemät ihmisoikeusrikokset. Päätös rinnastaa toisiinsa kahden totalitarismin, natsismin ja kommunismin rikokset.

Päätöstä vastustivat voimakkaasti mm. Venäjän, Ranskan ja Kreikan kommunistiset puolueet sekä Suomen sosialidemokraatit Mikko Elo ja Sinikka Hurskainen. Sosiaalidemokraattien EN-ryhmästä noin puolet äänesti päätöksen puolesta. Kokoomuksen ja keskustan ryhmät olivat päätöksen takana.”

Toimiko Elo Suomen oikeuksien ja etujen mukaisesti?

Oliko Elon toiminta Suomen ja suomalaisten oikeuksien ja edun mukaista? Vastaus on kielteinen. Linkkinä olevasta artikkelista voi tarkemmin lukea Elon vastaukset. Hän puolusti kieltäytymistään ja kantaansa mm. seuraavasti:

- Näillä tuomioilla ei ole mitään muuta kuin poliittinen merkitys, sillä kommunismin tai natsismin rikosten uhriksi joutuneita ei voida ketään auttaa. Jotkut sanovat, että tulevaisuuden voidaan vaikuttaa. Minun on vaikea nähdä, miten me tällä vaikutamme tulevaisuuteen.

Elo näyttää hyväksyvän vanhat rikokset

Valtiopäivämiehellä oli EN:n roolin osalta suuri avuttomuus. Hän ei myöskään nähnyt sitä, että hyväksymällä vanhat rikokset siten, ettei niistä koidu minkäänlaista sanktiota, luodaan erinomainen pohja uusien rikosten tekemiselle.

Tosin tämä hyväksyminen on kovin valikoivaa. Hän kyllä tuomitsee natsismiin perustuvan totalitarismin, mutta ei kommunismiin perustuvaa totalitarismia.

- Euroopan Neuvostolla on tämän päivän asioitten kanssa aivan riittävästi tekemistä. Ihmisoikeuksia poljetaan monessa maassa, demokratia on lähes kaikissa Euroopan maissa heikkenemässä. Ihmisten mielenkiinto politiikkaan heikkenee, on todella suuria ajankohtaisia haasteita.

- Kiistatta rikoksia on tehty, valtavia rikoksia ihmisiä kohtaan Stalinin aikana ja kun Baltian maat liitettiin NL:oon ja kun päätettiin Euroopan kahtiajaosta. Niissä maissa, jotka tehtiin kommunistisiksi maiksi, kaikissa oli rikoksia. Niissä ei ollut demokratiaa, se oli jo yksi rikkomus ihmisoikeuksia kohtaan.”

Elo: uhreja ei voi auttaa

Elo siten ensimmäiseksi mitätöi kaiken EN:n toiminnan, koska ”uhriksi joutuneita ei voida ketään auttaa”. Samalla Elo mitätöi oikeuslaitoksen ja kaikki kansainväliset oikeusinstituutit, esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT). Kaikki oikeusinstituutiot katsovat vain taaksepäin jo tehtyjä rikoksia.

Kun Elon lausahduksen ottaa laajempaan mittakaavaan, oli hänenkin työnsä Eduskunnassa turhaa. Kaikki oli jo tapahtunut ja tulevaisuuteen ei oikeastaan voi vaikuttaa. Miksi hän oli EN:n Suomen puheenjohtaja, kun ”Minun on vaikea nähdä, miten me täällä vaikutamme tulevaisuuteen”.

Elo: Venäläiset kokevat, että päätös Venäjää vastaan

Kommunismin rikokset ovat edelleen auki, joten meillä on vaikeita historian kipukysymyksiä. Kysymykseen, uskotko, että Suomen ja Venäjän välillä voi olla aitoa luottamusta, vaikka avoimia asioita on paljon, Elo vastasi mm. seuraavasti:

- Me käsittelimme asian EN:ssa omassa sosiaalidemokraattisessa ryhmässämme, jossa oli myös entisiä kommunisteja. Venäläiset kokevat, että tämä on Venäjää vastaan. Minä uskon että se on pohjimmainen lähtökohta.

- Minä myönnän sen, että loogisen ajattelun mukaan minun pitäisi olla valmis tuomitsemaan kommunismi. Minusta on pieni ero suhteessa natsismiin ja kommunistisiin järjestelmiin. Eduskunnan istunnossa nostin esiin Suomessa kipeän kysymyksen 1918 tapahtumien, kansalaissodan, vapaussodan jälkeiset julmuudet, valkoisen terrorin. Isoisäni ammuttiin Tammisaaressa 25.09.1918.

Miksi Elo lähtee ensin Venäjän mielipiteestä?

Vastaus on suomalaisen valtiopäivämiehelle todella omituinen. Lähtökohtana omalle päätökselle on se, että ”Venäläiset kokevat, että tämä on Venäjää vastaan”. Eikö lähtökohtana pitäisi aina olla oman maan kansalaisten kokemukset, oikeus ja tunteet?

Elo on tuominnut voimakkaasti natsismin. Hän kuitenkin katsoo, että ”on pieni ero suhteessa natsismiin ja kommunistisiin järjestelmiin”. Tämän pienen eron vuoksi hän haluaa tuomita natsismin, mutta ei kommunismin rikoksia.

Mikähän se sellainen ero on? EN:n resoluutiossa mainitaan, että totalitaristisen kommunismin uhreina tapettiin ainakin 94 miljoonaa ihmistä, joista pelkästään venäläisiä 20 miljoonaa. Eikö se olekaan riittävä syy tuomitsemiseen?

Neuvostoväkivallan teot yhä avoinna

Suomalaisesta näkökulmasta muistetaan, että Neuvostoliitto käynnisti talvisodan ja jatkosodan hyökkäykset ja niiden seurauksena väkivalloin ja sillä uhkaamalla otti 45 000 km2 Suomen alueesta sekä pääosan satojen tuhansien ihmisten omaisuudesta.

Onko se suomalaiselle valtiopäivämiehelle suurikin saavutus ja kunniateko, että hän Euroopan neuvostossa maan valtuuskunnan puheenjohtajana kieltää suomalaisten oikeudet ja suosii väkivallankäyttäjää? Lähinnä sellainen kuulostaa umpisuomettuneelta ja erittäin neuvostomyönteiseltä toiminnalta Suomea vastaan.

Onko Suomen hallitus ja Eduskunta edelleen niin umpisuomettuneita, että vanhoja Suomen ja suomalaisten oikeuksien kieltäjiä halutaan yhä palkita korkein ansionimin? Eikö olisi jo aika siirtyä palkitsemaan niitä henkilöitä, jotka toimivat Suomen ja suomalaisten oikeuksien ja etujen puolesta?

Lisätiedot: Veikko Saksi

Asiaan liittyvä keskustelu mahdollinen Uuden Suomen blogissa.Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].