Tietoa kirjoittajasta


Pentti Virrankoski
professori

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

14.10.2007 [02]
»  PARIISIN RAUHA JA SUOMEN SYYLLISYYS JATKOSOTAAN

02.09.2004 [02]
»  SUOMEN SYYLLISYYS OLI HARHA

06.05.2002 [02]
»  KARJALA ON OSA SUOMEN HISTORIAA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

06.05.2002
Pentti Virrankoski

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARELEN ÄR EN DEL AV FINLANDS HISTORIA

KARELEN ÄR EN DEL AV FINLANDS HISTORIA

Genom fredsavtalet i Tartu 1920 fastställdes den självständiga Finlands gräns mot Sovjetunionen nästan efter samma linje som hade utgjort det autonoma storfurstendömet Finlands östra gräns. Utöver detta fick Finland Petsamo området vid Ishavet som kejsare Alexander den andre i princip redan 1864 hade lovat att överlämna till Finland.

Relationer mellan Finland och Sovjetunionen reglerades också av avtalet mellan medlemsländerna i Nationernas förbund som förbjöd allt våld samt av icke-angreppspakten som Finland undertecknade med Sovjetunionen 1932 på Stalins initiativ.

Finlands viktigaste utrikespolitiska mål var att bevara neutraliteten. På 30-talet bildades regeringar av liberaler och socialdemokrater som hade mycket svala relationer till Hitlers Tyskland. När Hitler föreslog att sluta en icke-angreppspakt 1939 avvisade Finland förslaget och försökte i stället etablera närmare kontakter med de andra nordiska länderna.

Medan Hitler förberedde angreppet mot Frankrike och England tecknade han 1939 ett avtal med Stalin i vilket hela Östeuropa delades mellan parterna i intresseområden. Med stöd av detta avtal blev Polen ödelagt och Stalin skaffade sig militära baser i Estland, Lettland och Litauen hösten 1939. Därmed förlorade dessa länder de facto sin självständighet.

Eftersom Finland tillhörde enligt den tysk-sovjetiska överenskommelsen Sovjetunionens intresseområde framställde Stalin sina krav till den finska regeringen. Han skulle behöva en bas för marinen vid Finlands södra kust, 9 mil väst om huvudstaden och han ville flytta vårt lands sydöstra gräns så att den skulle gå 4 mil från landets näst största stad Viborg. Eftersom Stalin redan förfogade över Estlands kust skulle hans planer urholka alla möjligheter att försvara Finland och landets regering kunde inte gå med på dessa krav.

Stalin anklagade den finska regeringen för fientlighet och påstod att det finska artilleriet hade beskjutit sovjetiskt territorium. Med dessa lögner motiverade Stalin sitt angrepp mot Finland som började den 30 november 1939.

I Vinterkriget som följde efter attacken kämpade finnarna enhälligt och tappert men fiendens stora övermakt tvingade regeringen att gå med på fredsavtal som dikterades den 13 mars i Moskva. Enligt detta avtal berövades Finland Viborg och landets sydöstra delar som ses på kartan bredvid.

Genom fredsavtalet i Moskva skaffade Stalin sig även en bas nära Helsingfors: Hangö stad med omgivningen arrenderades till Sovjetunionen. Befolkningen från de berövade områdena, ca 420 000 finnar flyttade spontant till andra delar av landet eftersom de inte kunde tänka sig att stanna och bli offer för Stalins terror.

Efter Vinterkriget var Finlands ställning mycket osäker. Stalin hade rätt när han sa till sina soldater att man hade fått Finland i kläm när hans trupper nu behärskade Viborg, Hangö och den estniska kusten. Den finska regeringen sökte först stöd i Skandinavien men försöket gick om intet när Hitler invaderade Danmark och Norge våren 1940 och Stalin förbjöd förbundet mellan Finland och Sverige.

1940 - 41 riktade Sovjetunionen hotfulla påtryckningar mot Finland. Regeringen i Helsingfors kände ju inte till Stalins nya anfallsplan och att han försökte i november 1940 få Hitlers godkännande till att sätta planen igång men regeringen kunde väl ana vad frågan handlade om. Det var helt klart att Finlands försvarsförmåga var svag och att man behövde militärt stöd från någon stormakt. Frankrike hade redan förlorat sin självständighet och England hade blivit isolerad. Förenta Staterna låg långt borta och ville inte blanda sig in i europeiska angelägenheter.

Det återstod bara en möjlighet och när Hitler från och med sommaren 1940 började stödja Finland, först mycket försiktigt, tog man emot hjälpen. Majoriteten av finländare godkände inte Hitlers ideologi, inte heller hans våldsamhet, men det fanns inget alternativ till regeringens politik. När en framstående rysk historiker V. M. Holodkovski kom till samma slutsats 1981 avskedades han från Sovjetunionens Vetenskapsakademi men 1989 redovisade han igen samma åsikt expressis verbis.

Trots att Finland aldrig ingick något formellt förbund med Tyskland ledde regeringens politik vårt land till ett nytt krig mot Sovjetunionen 1941. De finska trupperna erövrade den delen av Karelen som landet förlorat genom fredsavtalet i Moskva och invaderade ett område öster om den gamla gränsen varifrån 20 divisioner hade anfallit Finland 1939.

Sommaren 1944 försökte Stalin igen att erövra Finland men våra trupper avvärjde det stora anfallet, I september fick vårt land underkasta sig ett vapenstillestånd genom vilket landet berövades samma områden som 1940 och utöver dessa Petsamo. Även nu flydde invånarna till dessa delar av landet som fanns kvar. När fredsavtalet fastställdes i Paris 1947 mildrades inga av de hårda villkorna.

Ryssar har låtit förstå att orsaken för våldet mot Finland var kriget som Finland utkämpade mot Sovjetunionen 1941 - 44. Den nakna sanningen är ändå att Stalin bemäktigade sig sydöstra Finland redan 1940 när han stod i förbund med Hitler.

Under åren 1941 - 44 var Finland tvungen till att stödja sig på Tyskland men hade Churchill och Roosevelt valt en bättre bundsförvant? Ville de hjälpa kommunisterna att terrorisera östra delen av det europeiska fastlandet för ett halvsekel? Säkert inte. Men då får London, Washington och även Moskva erkänna att Finland inte kämpade i kriget för att hjälpa Hitler.

Finlands självständighet och demokrati räddades 1939 - 44 tack vare en vettig politik och försvarsstyrkornas tapperhet. Men det var en brottslig handling mot vårt folk att ta ifrån oss den största delen av Karelen. Karelen tillhör den finska stammen som bebott området i tusentals år. Detta har ibland betraktats som ett slags försäkring mot framtida hot mot Finlands självständighet. Men vem har rätt att hota Finland så att Finland skulle behöva en försäkring?

Vem kan då neka att Finland har blivit djupt kränkt och att det finns bara ett sätt att gottgöra detta? Man kan kanske till och med fråga sig om Ryssland överhuvudtaget kan accepteras som en partner i det internationella samarbetet innan dess regering återlämnat områdena den berövat Finland.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].