Tietoa kirjoittajasta


Veikko Saksi
kauppat. maisteri

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

26.12.2019 [04, 05]
»  SUOMETTUMISTA JA ITSESENSUURIA VALVOTTIIN TEHOSTETUSTI

26.12.2019 [02, 04]
»  PÄÄKIRJOITUS 04/2019 ELI MIKSI NS. PANKKIKRIISI ON EDELLEEN HOITAMATTA?

01.11.2019 [02, 04]
»  SUOMETTUMISTA JA ITSESENSUURIA VALVOTTIIN TEHOSTETUSTI

31.10.2019
»  USA:N JA VENÄJÄN PRESIDENTTIEN KÄSITTELY SUOMESSA ERILAISTA

30.09.2019 [02, 03]
»  VIRON ENTINEN PÄÄMINISTERI MUISTELEE!

23.09.2019
»  PÄÄKIRJOITUS 03/2019 ELI PAKKOLUOVUTETTUJEN ALUEITTEN PALAUTUS

09.09.2019 [02, 04]
»  VENÄJÄLLÄ ON KYSE MUUSTAKIN KUIN VAIN PAIKALLISVAALEISTA

02.09.2019
»  JUVONEN: ISÄNI EI KESTÄNYT KOTITILANSA LUOVUTTAMISTA VENÄLÄISILLE

25.08.2019 [04, 05]
»  VIRO LAULUN VOIMALLA ITSENÄISEKSI

04.08.2019 [04, 05]
»  LEPAJÕE JA RUUSNA PAKENIVAT NEUVOSTO-VIROSTA OLYMPIAVENEELLÄ

23.07.2019 [04, 05]
»  JUKKA SEPPISEN KIRJA-UUTUUS

15.07.2019 [04, 05]
»  MONREPOSIN PUISTOSSA TYÖT ETENEVÄT EDELLEEN

11.07.2019 [04, 05]
»  VIRO JUHLI ITSENÄISTÄ VAPAUTTAAN TALLINNAN LAULUJUHLISSA

08.07.2019 [04, 05]
»  PUTAIDEN RAKENTAMINEN?

01.07.2019 [02, 04]
»  VALTAKUNNALLINEN EVAKKOPATSAS MAHDOLLISESTI LAHTEEN TARTON RAUHAN JUHLAVUONNA

24.06.2019 [04, 06]
»  TURUSTA LÄHTENYT NEUVOLIITON SUKELLUSVENE UPOTTI PAKOLAISLAIVAN

17.06.2019 [04, 05]
»  TALOUSKRIISIT

10.06.2019
»  NORD STREAM 2 –KAASUPUTKI KOHTAA TIUKKAA VASTARINTAA

17.05.2019 [04, 05]
»  PÄÄKIRJOITUS 02/2019 ELI MIKSI?

17.05.2019
»  SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS SANBERGEILLA PE 31.05.2019 KLO 18:00

09.05.2019 [02, 04]
»  PUTIN SIJOITTUU VAIN HIEMAN OIKEALLE LENINISTÄ JA STALINISTA

02.05.2019 [04, 05]
»  VENÄJÄ PYRKII KAHLITSEMAAN KANSALAISTENSA SÄHKÖISTÄ TIEDONSAANTIA

26.04.2019 [04, 05]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUKSEN TIIMOILTA

03.04.2019 [04, 05]
»  VAKOOJAT VASTAKKAIN

25.03.2019 [04, 05]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 12.04.2019

20.03.2019 [04, 05]
»  SUOMI ESTI VENÄJÄN RAJAPÄÄLLIKKÖ MEDVEDEVIN PAKOTELISTAUKSEN

18.03.2019 [04, 05]
»  HIITOLAN KALMISTOMÄKI AVAA SALAISUUKSIAAN KARJALAN HISTORIASTA

14.03.2019 [04, 05]
»  PÄÄKIRJOUTUS 01/2019 ELI PUOLUEUSKOLLISUUS

18.02.2019 [04, 05]
»  GPS-HÄIRINTÄ HOIDETTIIN SUOMESSA NORJAN OHJAUKSESSA

11.02.2019 [04, 05]
»  STALIN TESTASI TELEPATIAA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

03.09.2012
Veikko Saksi

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[04] Oikeudelliset
[10] Venäjä
[21] Poliittiset

KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS ON VENÄJÄN ETU

- Palautuskysymys on nyt latentti
- Palautus on globaali normatiivinen ja moraalis-eettinen ongelma
- Palautussuhtautumisen monet kasvot
- Palautukseen liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja
- Win-win –pohja on potentiaalisin vaihtoehto
- Palautus on emergenttinen katalyytti
- Palautuksen suurin voitto Venäjälle: luottamus
- Luottamus ja talous
- Venäjän poliittinen voitto
- Venäläiset ja palautus
- Voitto globaalin jännityksen vähentämisessä
- Luottamus, poliittinen voitto, win-win ja talous linkittyvät yhteen
- Palautus ja Venäjän tulevaisuus?

Palautuskysymys on nyt latentti

Viime sotien seurauksena Neuvostoliitto pakkoluovutti Suomelta alueita yhteensä 45 000 km2: Petsamo, Sallan ja Kuusamon itäosat, Laatokan Karjala ja Karjalan Kannas sekä neljä Itämeren ulappasaarta. Venäjä pitää edelleen hallussaan näitä alueita. Kansainvälisessä poliittisessa tutkimuksessa tämä ongelma on aluekiista tai aluekysymys.Karjalan palautuskysymyksellä tarkoitetaan koko pakkoluovutetun alueen palautusta. Käsite on brändiluonteinen nimi, joka on vakiintunut suomalaiseen kielenkäyttöön.

Suomen valtiojohto ei käsittele asiaa, vaan pyrkii pitämään sen latenttina. CIA kiteyttää tämän selvästi: ”Erilaiset ryhmät Suomessa ajavat Karjalan ja muiden Neuvostoliiton Suomelta II maailmansodan seurauksena pakkoluovuttamien alueitten palautusta, mutta Suomen hallitus ei esitä mitään aluevaatimuksia”.

Palautus on globaali normatiivinen ja moraalis-eettinen ongelma

Aluekysymyksiä pidetään suurimpana yksittäisenä syynä sotien syttymiseen. Karjalan palautuksen osalta kyse ei ole sodasta tai rauhasta, mutta kylläkin rajan paikasta ja siitä, kummalle maalle kuuluu suvereniteetti pakkoluovutetulla alueella.

Kyse on erittäin merkittävistä taloudellisista, poliittisista, moraalisista ja psykologisista asioista. Suomen ja Venäjän välinen raja on jo vuosikymmeniä ollut rauhanomaisin Venäjän rajoista.

Globaalilla tasolla palautuskysymys voidaan nähdä normatiivisena ja moraalis-eettisenä ongelmana. Emeritusprofessori Reijo E Heinonen on pari vuosikymmentä kuuluttanut moraalietikkaa kansainvälisiin ja kansallisiin päätöksin.

Hän Neil G Brown’in tavoin vaatii, että nyt on siirryttävä [Rion] konsensuksesta toteutuksen edellyttämään sitoutumiseen. Tämä sama vaatimus soveltuu niin ilmastokysymykseen kuin palautuskysymykseenkin.

Palautussuhtautumisen monet kasvot

Karjalan kysymys on suomalaisille evakoille luoteeltaan nostalginen, ihmisoikeudellinen, taloudellinen, pelottava, innostava, poliittinen, väkivaltainen, sodan uhkaa luova, rauhaa rakentava tai muu sellainen tapahtuma. Tämä moninainen arvopohja tulee esille erilaisissa ilmaisuissa, esim. keskusteluissa ja blogikirjoituksissa.

Usein todellinen tarkoitus ja tahto peitetään propagandan tai suomettumisen ehdollistaman sanonnan alle. Yksityiskohtaisempi keskustelu tuo esille ongelman syvyyden ja monitahoisuuden.

Sodan välttämisen merkityksen havaitsi jo kiinalainen kenraali, strategi ja filosofi Sun Tzu, joka eli satoja vuosia ennen ajanlaskumme alkua. Hänen sanotaan kirjoittaneen: ”Kuitenkin taistelu ja valloittaminen kaikissa taisteluissasi ei ole ylivertaista erinomaisuutta; ylivertainen erinomaisuus tarkoittaa vihollisen vastarinnan murtamista ilman taistelua”.

Sun Tzu tarkoitti sanoillaan ilmeisesti viekkauden ja petoksen käyttämistä. Se on pitemmällä tähtäyksellä aina huono, lisäongelmia tuova propagandistinen vaihtoehto.

Palautukseen liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja

Suomelta pakkoluovutetun alueen palautuskysymyksen selvittäminen voidaan toteuttaa useiden täysin erilaisten periaatevaihtoehtojen pohjalta:

1. Ei tehdä mitään eli kaikki jatkuu ennallaan
2. Suomi lisää ponnisteluja luottamuksen parantamiseksi
3. Tarkastellaan asiaa lakien ja sopimusten pohjalta
4. Tarkastellaan asiaa Venäjän romahtamisen pohjalta
5. Tarkastellaan win-win –pohjaisen palautusmallia

Win-win –pohja on potentiaalisin vaihtoehto

Seuraavassa palautusta ei tarkastella ensisijaisesti Suomen kannalta, vaan Venäjän kannalta. Kaikessa toiminnassa on monta puolta ja ne näkyvät eri lailla eri toimijoille. Miten Venäjä voisi korjata neuvostorikokset ja samalla saada siitä suurimman hyödyn?

Win-win on tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat. Saavutettu tulos on suurempi kuin minkä kumpikaan osapuoli vain omia etujaan ajamalla kykenisi saavuttamaan. Win-win merkitsee siten aina yhteistyötä. Vaihtoehto edellyttää tiivistä keskinäistä viestintää.

Win-win –vaihtoehdon pitää olla niin hyvä, että molemmat osapuolet kokevat voittavansa sen valitessaan. Yhdessä synnytetyn tilanteen tulee siten olla houkuttelevampi kuin nykyisen tilanteen jatkaminen. Tämä ei ole vähäinen vaatimus, sillä muutosvastarinta ja pelko etujen menetyksestä ovat yleensä suuria. Suurin pelko koskee kasvojen menetystä.

Palautus on emergenttinen katalyytti

Palautus on luoteeltaan emergenttinen katalyytti. Palautus luo täysin uuden toimintavolyymin ja sen kautta toimintatason. Palautus on katalyytti, joka itsessään kehittää valtaisan määrän positiivista, lisääntyvää toimintaa.

Katalyytti – palautus – ei millään lailla kulu tai heikkene, vaikka siitä saatavaa energiaa kuluukin volyymin vahvaan kasvuun. Käytännössä päinvastoin, uusi toimintataso lisää toimintaa ja nostaa sen jälleen uudelle tasolle.

Molemmille osapuolille on siten elintärkeää saada tällainen emergenttinen katalyytti syntymään ja toimimaan mahdollisimman tehokkaasti maitten välillä. Mitkä voivat olla ne uutta tasoa luovat, win-win –pohjaiset toimenpiteet?

Palautuksen suurin voitto Venäjälle: luottamus

Tärkein Venäjän palautuksessa saavuttama voitto on luottamus. Se on samalla tämän voiton edellytys. Luottamus-käsite voi tuntua abstraktilta ja vähemmän merkitykselliseltä. Luottamus on kuitenkin kaiken yhteistyön ja keskinäisen kanssakäymisen ydin ja perusta.

Jos luottamus puuttuu, yhteistyötä ei synny tai se on vakuuksien etsintää ja oman aseman turvaamista. Ilman luottamusta win-win –tilanteen synnyttäminen on todella vaikeaa, ellei täysin mahdotonta.

Luottamuksen voi palauttaa vain sen rikkonut osapuoli. Uhri ei kykene luottamusta rakentamaan. Sitä on lähes 70 vuoden ajan yritetty Suomen ja itänaapurin suhteissa. Väkivaltapohja ei luo tarvittavaa luottamusta. Luottamusta ei palauta poliittinen liturgia, vaan aidot, luottamusta herättävät teot.

Luottamus ja talous

Luottamuksen vaikutukset ovat erittäin moninaiset. Mitä korkeammaksi aito luottamusaste nousee, sitä positiivisemmat ovat tulokset. Venäjän saama luottamusaseman paraneminen vaikuttaa suoraan investointeihin Venäjällä. Vapaaehtoinen palautus kertoo, että Venäjällä on tapahtunut tärkeä muutos.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana raha on pääasiassa siirtynyt pois Venäjältä veroparatiiseihin ja läntiseen maailmaan. Venäläiset eivät luota oikeuslaitokseensa, lakien toteutumiseen, virkamiehiinsä tai johtoonsa. Heidän silmiensä edessä on kokemuksia, jotka osoittavat, ettei epäluottamus ole perusteetonta.

Sama luottamuksen puute vaivaa ulkomaisia investointeja. Mikä järkevä taho uskaltaa ilman moninkertaisia varmistuksia sijoittaa Venäjälle? Venäjällä on nelisenkymmentä viranomaistahoa, jotka voivat mielivaltaisestikin päättää yrityksen toiminnan. Ilman korruptiota puolestaan mikään ei toimi. Joka muuta väittää, puhuu totuuden vastaisesti.

Venäjän poliittinen voitto

Karjalan palautus on kansainvälinen kysymys. Sellaista tapahtumaa seurataan erittäin tarkoin. Porkkalan palautuksessa Neuvostoliitto sai valtaisan poliittisen voiton, mikä olennaisesti lisäsi luottamusta Neuvostoliiton viesteihin. Viestit rauhantahdosta ja todellisuus eivät kuitenkaan pitäneet yhtä, mikä aiheutti ristiriitatilanteen ja hyödyn katoamisen.

Poliittinen voitto on jokaiselle maalle poikkeuksellisen tärkeä asia. Esim. Syyrian tilanne tai Palestiinan kysymys eivät ratkea, koska tärkeimmät osapuolet eivät usko saavansa poliittista voittoa. Ilman ulkopoliittista voittoa ei sisäpolitiikassakaan pärjää, sillä nämä eivät ole enää erillisiä saarekkeita.

Venäläiset ja palautus

Venäjällä sisäpoliittinen tilanne on tulehtunut. Miten palautus vaikuttaisi siihen? Voidaan arvioida, että ns. isovenäläiset ja venäläisnationalistit olisivat raivoissaan, että ”punaverellä hankittu” alue luovutetaan pois.

Pääosa kansasta todennäköisesti olisi tyytyväinen, koska jännitys vähenisi ja ehkä heidänkin hyvinvointiinsa alettaisiin kiinnittää huomiota. Merkittävä osa venäläisistä haluaa, että Stalinin ajan hirmutyöt selvitetään ja maasta tehdään aidosti demokraattinen, avoin oikeusvaltio.

Voitto globaalin jännityksen vähentämisessä

Yksi merkittävä tekijä olisi kansainvälisen jännityksen väheneminen ja turvallisuuden paraneminen, mikä laskettaisiin Venäjän poliittiseksi voitoksi. Tämä puolestaan lisää rauhanomaisten ratkaisujen etsimistä ja globaalia yhteistyötä.

Tohtori Petri Minkkinen puhuu palautuksesta globaalina rauhanoffensiivina, mikä hyvin kuvaa mahdollisuutta, että palautus toimii rauhaa luovana katalyyttinä globaalisti.

Luottamus, poliittinen voitto, win-win ja talous linkittyvät yhteen

Poliittinen voitto ja luottamuksen vahva kasvu johtavat lisääntyviin koti- ja ulkomaisiin investointeihin. Nämä puolestaan johtavat kehitykseen, kasvuun ja hyvinvointiin. Taloudellinen menestys kulkee paljolti käsi kädessä maan nauttiman luottamuksen kanssa.

Venäjän tulevaisuus on epäselvä, koska demokraattiset ja epädemokraattiset voimat haluavat muuttaa sitä. Venäläinen perinne – väkivallan käyttö, vallan vertikaali, venäläinen messianismi, korruptio – ovat kovia vastustajia. Mutta ilman muutosta Venäjän kohtalon arvioiminen on sattumankauppaa.

Palautus ja Venäjän tulevaisuus?

Karjalan ja muiden Neuvostoliiton pakkoluovuttamien alueitten vapaaehtoinen ja rauhanomainen win-win –palautus voi olla se katalyytti, joka nostaa Venäjän uudelle, poliittisesti avoimelle kasvu-uralle.

+

Artikkeli on Veikko Saksin esitelmä Ylikeravan Rotaryklubin avoimessa tilaisuudessa Keravan kirjastossa 01.09.2012. Lisätiedot

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].