Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

20.10.2012
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[03] Taloudelliset
[21] Poliittiset

KARJALAN KYSYMYS JA KARJALAN PALAUTUS

- Karjalan kysymys on väkivallan seuraus
- Suomen valtiojohto antautuu - ristiriitaisesti
- Karjalan Liitto vaalii kulttuuria
- Liiton erilaisia Karjalan kysymys -käsityksiä
- Pro Karelian palautus-määrittely
- Suomi tai Venäjä ei ole kieltänyt kysymystä
- Neuvostoliitto rikkoi kansainvälisiä lakeja
- Evakkojen omaisuuden restituutio-oikeus on voimassa
- Palautuksen puolesta ja vastaan argumentteja
- Palautus on globaali win-win -ratkaisu

Karjalan kysymys on väkivallan seuraus

Karjalan kysymys ja Karjalan palautus ovat askarruttaneet suomalaisten mieliä 1940-luvulta lähtien. Silloin koetut väkivaltaisuudet ja väkivaltasopimukset ovat iskostuneet kansalaisten meemeihin, mistä ne voivat lähteä vain asiat aidosti sopimalla. Väkivaltainen sopiminen ei koskaan palauta menetettyä luottamusta.Suomen valtiojohto antautuu - ristiriitaisesti

Suomen valtiojohdolla ei ole Karjalan kysymykselle tai palautukselle mitään määritelmää. Kun kansanedustaja Olli Immonen 07.09.2012 kysyi kirjallisesti hallitukselta pakkoluovutetun alueen palauttamisesta, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja vastasi näin:

”Suomella ei ole aluevaatimuksia minkään maan suhteen. Näin ollen hallitus ei aio ottaa rauhansopimuksen perusteella Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden palauttamista esille Venäjän federaation kanssa, eikä hallituksella ole suunnitelmia alueiden palauttamisen toteuttamisesta.”

Suomen virallinen fraasi asiasta kuuluu: ”Suomella ei ole mitään vaatimuksia Venäjältä. Mutta jos Venäjä haluaa, Suomi on valmis keskustelemaan pakkoluovutetun alueen kysymyksestä.”Valtiojohto on siten täysin passiivinen ja ristiriitainen asiassa.

Karjalan Liitto vaalii kulttuuria

Karjalan Liitto sisällyttää kysymyksen sääntöjensä 2 §:ään: ”Liiton tarkoituksena on toimia karjalaisten sekä karjalaisuudesta kiinnostuneen väestön kulttuuri- ja etujärjestönä, sekä toimia luovutetun Karjalan kysymyksen ratkaisemiseksi”.

Liiton mukaan ”Tänä päivänä Karjalan kysymys käsitetään laajasti kaikkeen liiton toimintaan sisältyvänä osana. Se on osa niin liiton tekemää perinnetyötä kuin osa yhteydenpitoa Suomen ulkopoliittiseen johtoon.”

”Karjalan palautukseen liittyvissä kysymyksissä liitto toimii ulkopoliittisen johdon kanssa ja sen kautta.” Määrittely tekee diskurssista ristiriitaisen.

Jos Liitto ajaa Karjalan palautusta, miten se kansalaisjärjestönä voi toimia ulkopoliittisen johdon kautta, jonka yksiselitteinen ilmoitus on, ettei Suomella ole mitään vaatimuksia Venäjältä? Kansalaisjärjestötoiminta ja valtion velvollisuudet sekoitetaan. Valtiojohto käy alueneuvottelut. Nyt kansalaisjärjestö alistuu valtiojohdon alistuneen ja ristiriitaisen lausuman taakse.

Liiton erilaisia Karjalan kysymys -käsityksiä

Markku Laukkanen määritteli palautuksen olevan liiton toiminnan yksi peruspilari. Risto Kuisma määritteli Karjalan kysymyksen Karjalan palautukseksi. Kansleri Kauko Sipponen toivoi, että puhuttaisiin palautuksesta, jota Karjalan kysymyksellä on tarkoitettu.

Nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström ei ole tehnyt Karjalan palautukseen liittyviä aloitteita tai käyttänyt eduskunnassa yhtään puheenvuoroa asiasta.

Karjalan palautus –käsitteen määrittelyn tekee Liitossa ongelmalliseksi se, että Hallituksen ja Liittovaltuuston puheenjohtajat valitaan poliittisin perustein. Tämä ei perustu sääntöihin, vaan hallituksen esityksenä olevaan Vaaliohjesääntöön, jossa puoluepoliittinen valinta on ohjeellinen, ei pakottava.

Pro Karelian palautus-määrittely

Pro Karelia ry:llä on palautuskysymyksestä satoja eri näkökulmista tehtyjä substanssiartikkeleita, useita kirjoja, lukuisia seminaariesitelmiä ja sosiaalisen Internetin esityksiä sekä Karjalan Kuvalehti artikkeleineen.

Yhdistyksen Karjalan palautus –käsitteen ydinsisältö on seuraava: ”Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä 14.10.1920 allekirjoitetun Tarton rauhansopimuksen mukaisten rajojen rauhanomainen, win-win –pohjainen, neuvotteluteitse tapahtuva palauttaminen ja viime sotien väkivaltatekojen aito sopiminen”.

Kansainvälisen politiikan ja turvallisuuden lisääntyessä tähän määrittelyyn voidaan loppuun lisätä maininta: ”… poliittinen palauttaminen kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuden vii-tekehyksessä.

Karjalan kysymys ja Karjalan palautus tarkoittaa samaa asiaa. Karjalan kysymys on syntynyt suomettuneessa poliittisessa ilmapiirissä, missä ei haluttu suututtaa Neuvostoliittoa, vaan käytettiin kiertoilmaisua Karjalan kysymys.

Suomi tai Venäjä ei ole kieltänyt kysymystä

Neuvostoliiton johtajat kohtasivat Karjalan palautuskysymyksen Paasikiven ja Kekkosen presidenttiaikoina. Koivisto dementoi kysymyksen täydellisesti omien neuvostopelkojensa vuoksi. Halonen on kieltäytynyt käsittelemästä asiaa.

24.10.1999 julkaistussa televisionhaastattelussa [sivu 121] presidentti Martti Ahtisaari totesi: ”Karjalan kysymys hiertää tulevaisuudessakin suomalaisten ja venäläisten mieliä. Kuka tahansa sitten onkin Kremlissä Venäjän korkeimpana vallanpitäjän, tämän alitajunnassa on aina pysyvänä piikkinä pakkoluovutetun Karjalan kysymys.”

Kukaan Neuvostoliiton, Venäjän tai Suomen johtajista ei ole kieltänyt Karjalan kysymyksen olemassaoloa, vaikka asiasta ei haluta puhua. CIA toteaa seuraavaa: ”Eri ryhmät Suomessa ajavat Neuvostoliitolle pakkoluovutettujen Karjalan ja muiden alueiden palautusta, mutta Suomen hallitus ei esitä mitään alueellisia vaatimuksia”.

On yksiselitteistä, että Karjalan kysymys tai palautuskysymys on olemassa, vaikka se luonteeltaan onkin latentti. Karjalan kysymys on synnytetty suomettuneessa Suomessa, jossa ei ole voitu tai uskallettu käyttää palautus-sanaa. Käytännössä molemmat käsitteet tarkoittavat samaa eli Tarton rauhan rajojen palauttamista Suomen ja Venäjän välille.

Neuvostoliitto rikkoi kansainvälisiä lakeja

Talvisodan ja jatkosodan aloittaneilla hyökkäyksillään Neuvostoliitto rikkoi lukuisia kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia, kuten Haagin sopimukset 1899 ja 1907, Kellog-Briad –sopimus 1928, Sodanhylkäämissopimus 1928, Kansainliiton päätös 1939, Atlantin julistus 1941, Atlantin sopimus ja sitoutuminen YK:n periaatteisiin 1942.[Ks. sopimukset].

Neuvostoliitto rikkoi mm. seuraavia keskinäisiä sopimuksia: Itsenäisyysjulistuksen ratifiointi 1917, Tarton rauhansopimus 1920, Hyökkäämättömyyssopimus 1932 ja sen jatkosopimus 1934 sekä Moskovan rauhansopimus 1940.

Kansainvälisen lain mukaan Pacta sund servanda eli sopimukset on pidettävä. Neuvostoliitto ei tätä vaatimusta täyttänyt. Toinen periaate on Rebus sic stantibus eli asioiden näin ollen. Periaate viittaa muuttuneisiin olosuhteisiin. Tältä pohjalta Pariisin rauhansopimuksen virheellisten kohtien uudelleen käsittelyyn voidaan olosuhteiden muuttua palata. Kolmantena periaatteena on se, ettei rikoksesta pidä palkita, vaan rangaista.

Evakkojen omaisuuden restituutio-oikeus on voimassa

Palautukseen liittyy läheisesti evakkojen omaisuuden restituutio eli palauttaminen. Omaisuuden suoja on vuosituhansia vanha asia, joka on tuotu esille esim. Urukaginan laissa (noin 2380 eKr) tai Hammurabin laissa (noin 1760 eKr). Kansainvälisessä laissa se on tunnettu ja tunnustettu oikeus esim. Haagin sopimuksissa.

Selkeimmin omistus määritellään YK:n sveitsiläisen alakomission resoluutiossa vuodelta 2005 eli Pinheiron periaatteissa [Artikkeli 1 ja Artikkeli 2]. Periaate on yksinkertaisesti: ”Jokaisella pakolaisella on oikeus palata kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin”.

Neuvostoliiton perustuslakia ei voida asettaa minkäänlaiseksi ohjenuoraksi, koska se oli kansainvälisiä lakeja vastaan ja ns. ryöstäjävaltion laki. Venäjän perustuslaki suojelee vahvasti omistusoikeutta. Se myös tunnustaa perimyksen ja ilmoittaa, että sitä vastaan olevat entiset lait ovat mitättömiä. Evakkojen omistusoikeus kiinteistöihinsä pakkoluovutetulla alueella siten jatkuu.

Palautuksen puolesta ja vastaan argumentteja

Karjalan palautuksen puolesta ja sitä vastaan on esitetty monenlaisia argumentteja. Niiden syvällisempi analyysi paljastaa, ettei palautusta vastaan ole lainkaan esitetty uusia argumentteja, vaan käytännössä kaikki ovat viime sotien jälkeen muodostettuja. Ne ovat pääosin neuvostopropagandan tuotetta ja/tai argumenttivirheitä. Ainuttakaan vastaan-argumenttia ei ole perusteltu laajemmin.

Puolesta-argumentteja on esitetty lisääntyvästi. Niistä löytyy myös kirjallisuutta. Tärkeimmiksi argumenteiksi voidaan mainita seuraavat: aidon keskinäisen luottamuksen saavuttaminen, win-win –tulos, palautus on emergenttinen katalyytti, joka tuottaa paljon positiivista toimintaa.

Palautus on globaali win-win -ratkaisu

Petsamon palautus on Suomelle ja EU:lle elintärkeä kysymys erityisesti Jäämeren nopean sulamisen vuoksi. Jo vuonna 2015 globaalin Aasia-Eurooppa ja Aasia-USA:n itärannikko –logistiikan arvioidaan siirtyvän 6 – 8 kuukaudeksi Koillisväylälle [Ks. Karjalan Kuvalehden artikkelit]. Venäjä on tähän siirtoon varautunut, Suomi ja EU eivät. Kun Petsamo palautuu, maat voivat tehdä tässäkin asiassa paljon yhteistyötä.

Tällä hetkellä Karjalan palautus on Suomelle erittäin merkittävä, koska Karjala on luonnollinen idän ja lännen välinen portti. Nyt vanhat talousakselit on katkaistu, mikä heikentää molempien maiden kehitystä.

Suomelta pakkoluovuttujen alueitten palautus on Venäjälle erittäin edullinen tapahtuma. Se saa vapaaehtoisesta palautuksesta valtaisan poliittisen voiton. Tärkeintä on se, että luottamus pääsee taas rakentumaan. Sen puutteesta Venäjä on kärsinyt vuosikymmeniä, mikä vuosittain merkitsee häviöinä vähintään kymmeniä miljardeja euroja.

Lisäinformaatio: Veikko Saksi


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].