Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

27.01.2013
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[03] Taloudelliset
[21] Poliittiset

KARJALAN KYSYMYS ON KAHDEN TASON PELIÄ

- Karjalan palautuskysymystä pidetään latenttina
- Kaksi pelaajatasoa: valtiojohto ja kansalaiset
- Venäjä pelaa eri lailla kahdella tasolla
- Vaikeneminen on vahva vallankäytön muoto
- Vanhat ongelmat rasittavat tulevaisuutta
- Kahden tason pelissä ei etsitä yhteistä ratkaisua
- Kahden tason peli on yhden edun ajamista
- Poliittinen realismi on anarkinen järjestelmä
- Venäjä ei ole saanut pareto-optimaalista etua
- Suomi ja Venäjä eivät jaa yhteistä kohtaloa
- Win-win luo luottamusta ja hyvää tulevaisuutta

Karjalan palautuskysymystä pidetään latenttina

Karjalan palautuskysymyksessä ns. kahden tason peli on merkittävä tekijä. Kaksitasoisuus johtuu siitä, että virallinen Suomi ja Venäjä pyrkivät pitämään kysymyksen latenttina. Latentilla tarkoitetaan piilevää tapahtumaa. Osapuolet pyrkivät käyttäytymään siten kuin koko asiaa ei olisi olemassakaan.

Lukuisat esimerkit molemmissa maissa osoittavat, että Karjalan kysymys on olemassa ja vaikuttaa maiden väliseen toimintaan ja laajemminkin. Presidentti Urho Kekkonen ajoi aktiivisesti palautusta. Suomen jokainen presidentti on joutunut kysymyksen eteen venäläisten kollegoittensa kanssa.

Presidentti Martti Ahtisaari sanoi 24.10.1999 televisiossa, että ”Karjalan kysymys hiertää tulevaisuudessakin suomalaisten ja venäläisten mieliä. Kuka sitten onkin Kremlissä korkeimpana vallanpitäjänä, tämän alitajunnassa on aina pysyvänä piikkinä pakkoluovutetun Karjalan kysymys.”

Kaksi pelaajatasoa: valtiojohto ja kansalaiset

Tällaisella itsensä pettämisyrityksellä on monitahoiset vaikutukset. Yksi niistä on kahden tason peli Suomessa ja Venäjällä. Tason yksi muodostaa Suomessa poliittinen valtionjohto, joka ei aja Karjalan kysymyksessä Tason kaksi eli kansalaisten ihmisoikeuksia palautuksen tai evakkojen omaisuuden restituution osalta.

Tämän vuoksi Karjalan kysymyksen esille ylläpitäminen on jäänyt kansalaisjärjestöjen tehtäväksi. Vuonna 2000 Karjalan palautusta kannatti alle 10 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2007 gallupin mukaan palautuskannatus oli noussut 38 prosentin tasolle. Nyt se on 40 prosentin ylittäneellä tasolla.

Palautuksen kannattajia on jo siten ilmeisesti enemmän kuin vastustajia. Epätietoisten osuus on tässä kysymyksessä ollut 15 – 25 prosentin välillä, mikä kertoo tiedon puutteesta ja asian ympärillä vallitsevasta hämmennyksestä. Kaikenlainen yhteistyön puute on ongelmallista erityisesti vaikeina aikoina.

Venäjä pelaa eri lailla kahdella tasolla

Vastaavasti Venäjän poliittinen taso ei aja kansalaistensa oikeuksia tai katso Venäjän pitemmän tähtäyksen etua tässä asiassa. Tärkein kysymys on kansallinen ja kansainvälinen luottamus.

Niin kauan kuin Venäjä pitää hallussaan muille maille kuuluvia alueita, sen saama luottamus on matalalla tasolla. Tällä on suora vaikutus investointeihin ja talouteen.

Venäjällä tilanne on monitahoinen. Sillä on demokraattiset valtioelimet, mutta niitä ei tosiasiassa valita demokraattisesti, eikä vallan kolmijako toimi. Vallan vertikaalin mukaan määräytyy se, miten toimitaan. Media tukee vallankäyttäjiä, koska se on pääosin heidän hallussaan.

Venäjällä on otettava huomioon nationalistiset ääriliikkeet, isovenäläiset ja jossain määrin kilpailevat klaanit. Ehkä vähiten merkitsee noin 100 miljoonaa köyhää, jotka saavat äänestää, mutta joiden hyvinvoinnista ei välitetä.

Vaikeneminen on vahva vallankäytön muoto

Suomessa vallitsee laaja parlamentarismi. Se ei kuitenkaan näytä estävän Tason yksi vaikenemista, mikä on tyypillinen vallankäytön muoto.

Pelko on todennäköisesti suurin tekijä Karjalan kysymyksessä, eikä asiaa uskalleta ottaa esille. Uhriksi joutuneen valtion on kuitenkin oltava aktiivinen, koska väärintekijä harvoin oma-aloitteisesti ryhtyy korjaamaan asiaa.

Sotien lopettamisesta on kohta kulunut kohta 70 rauhan vuotta. Kansalaiset eivät äänekkäästi vaadi Karjalan kysymyksen esille ottamista, valtionjohtajat eivät halua asiaa käsitellä. Miksi asiaa pitäisi käsitellä? Miksi Toisen tason toimijoiden tulee olla aktiivisia?

Vanhat ongelmat rasittavat tulevaisuutta

Suomella ja Venäjällä on 1 300 kilometrin yhteinen raja. Maat ovat naapureita keskenään. Naapuruussuhteissa ei saisi olla vanhoja ongelmia rasitteina, koska ne lisäävät epäluuloa ja –luottamusta.

Molempien maiden taloudelle kysymys on erittäin ajankohtainen. Raja pitää saada aidosti madaltumaan ja suhteet aidosti hyviksi.

Kansainvälisestä näkökulmasta jokainen aito rauhanoffensiivi lisää kansainvälistä turvallisuutta ja globaalia mahdollisuutta selviytyä suurista ongelmista.

Kahden tason pelissä ei etsitä yhteistä ratkaisua

Kahden tason (two-level) peliteoreettinen tarkastelu Karjalan palautuksessa on tärkeä siihen liittyvien erityisten ongelmien ymmärtämisen vuoksi.

Nyt Suomen valtiojohto ja kansalaiset eivät yhdessä etsi ratkaisua ongelmaan. Ratkaisua ei myöskään etsitä venäläisten kanssa.

Peliteorian mukaan pelaajan valitsema strategia voi olla itsekäs, jolloin hän pyrkii vain omiin päämääriinsä välittämättä toisesta pelaajasta.

Kahden tason peli on toisen edun ajamista

Itsekäs peli saattaa lyhyellä tähtäyksellä olla hyvä, mutta mitä itsekkäämmin toimitaan, sitä enemmän kerätään ongelmia myöhempää vaihetta varten.

Itsekäs toiminta on kahden tason pelissä ongelmallista, koska osanottajia on lukuisia, kenen tahto on määräävä?

Vaikeneminen ja finnofobinen suhtautuminen eivät koskaan tuota win-win –pohjaista ratkaisua yhden tai kahden tason peleissä. Vaikka lyhyemmällä tähtäyksellä tilanne voi näyttää positiiviselta, se on yleensä positiivinen vain toiselle osapuolelle tai jollekin ryhmälle.

Nykyinen Karjalan kysymyksen selvittämätön tilanne haittaa molempien osapuolien kehittämistä.

Poliittinen realismi on anarkinen järjestelmä

Kahden tason pelin yksi ongelma on se, että erityisesti väkivallan hyväksyvän poliittisen realismin pohjalta katsottuna kansainvälinen järjestelmä on anarkinen, siinä ei siten ole yhteiskunnallista sisäistä järjestystä ja lain täytäntöönpano-organisaatiota, kuten hierarkkisesti toimivassa valtiotason järjestelmässä.

Karjalan kysymyksessä Venäjä pitää nyt pakkoluovutetut alueet hallussaan ja virallinen Suomi on päättänyt olla esittämättä niiden palauttamista. Osapuolet näyttävät siten olevan riippumattomia toisistaan.

Venäjä ei ole saanut pareto-optimaalista etua

Riippumattomat tahot päätyvät peliteoreettisesti usein ns. pareto-optimaaliseen ratkaisuun, jossa toisen toimijan hyvinvoinnin lisääminen tarkoittaa toisen toimijan hyvinvoinnin heikkenemistä. Tämä hyvinvoinnin muutos näkyy I ja II tasoilla.

Karjalan kysymyksessä ei kuitenkaan ole syntynyt pareto-optimaalista tilannetta. Venäjän päätös pitää Karjalaa hallussaan ei ole lisännyt sen omaa hyvinvointia.

Suomen hyvinvoinnista ja taloudesta Karjalan ja Petsamon alueiden puuttuminen merkitsee suurta heikennystä kokonaistilanteeseen, onhan pakkoluovutettu alue kaikkiaan 13.3 prosenttia nykyisestä pinta-alasta ja sen talousmaantieteellinen sijainti on erinomainen.

Suomi ja Venäjä eivät jaa yhteistä kohtaloa

Karjalan kysymyksessä voidaan peliteorian näkökulmasta katsoa, etteivät maat ole niin voimakkaassa keskinäisessä riippuvuussuhteessa, että ne jakaisivat yhteisen kohtalon.

Tämän vuoksi kummankin maan individualistinen käyttäytyminen antaa mahdollisuuden valita oma suhtautumisensa Karjalan kysymykseen, vaikka kansainvälisen politiikan käsitteellä ilmaistuna maiden kohtalot ovat ainakin osittain kietoutuneet yhteen.

Win-win luo luottamusta ja hyvää tulevaisuutta

Erityisesti Tason kaksi toimijoiden osalta tämä on monitahoinen ongelma. Suomessa on noin miljoona eli alle 20 prosenttia karjalaisjuurista ihmistä ja yli 40 prosenttia kansalaisista haluaa Karjalan takaisin, joten myös poliittisen ajattelun muutos on mahdollinen.

Globaalilla tasolla eletään erittäin turbulenttisia aikoja, mikä voi nopeastikin muuttaa tilanteita, minkä vuoksi maakohtainen kahden tason skisma ja maiden välinen avoin, vaikkakin latenttina pidetty, ongelmakysymys kannattaa ratkaista. Win-win –pohjainen yhteistyö on vahva voima kohti parempaa naapuruutta ja tulevaisuutta.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Tähän asiaan voi mielipiteitä esittää Uuden Suomen Karjala-blogissa.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].