Tietoa kirjoittajasta


Rauno Meriö

Rauno Meriö
kenraaliluutnantti

Nimi: Rauno Meriö
Syntymäaika: 22.10.1933 Käkisalmi, Karjala, Suomi
Kansallisuus: suomalainen
Ammatti: Ilmavoimien komentaja (evp)
Siviilisääty: Avioliitossa -55
Vaimo: Mirjam -34
Lapset: Pia -56, Harri -57, Tapio -61

Koulutus:
1984 Kenraaliluutnantti
1955 Taistelulentäjä

Muu työkokemus:
1987-1995 toimittaja, kirjeenvaihtaja, Keskisuomalainen
1975-1987 Suomen Ilmavoimien komentaja 1973-1975 Lapin lennoston komentaja
1971-1973 Ilmasotakoulun johtaja

Muu kokemus:
1990-1995 Karjalan liiton puheenjohtaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

19.11.2002 [02]
»  MOSKOVALAINEN NTV LUOVUTETUSSA KARJALASSA

13.05.2002 [02]
»  NATO, SUOMI JA KARJALAN PALAUTUS

01.08.2001 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS TURVALLISUUSPOLIITTISENA KYSYMYKSENÄ

27.10.1999 [02]
»  TIEDOTUSVÄLINEET YHÄ KRITIIKITTÖMIÄ VENÄJÄN SUHTEEN

27.10.1999 [02]
»  UUTA VOIMAA KARJALAN PALAUTTAMISEEN

27.10.1999 [02]
»  VIENANKARJALAISET PERINTEET VELVOITTAVAT

24.10.1999 [02]
»  KUIN TALVISODAN PROPAGANDAA

07.10.1999 [02]
»  SVEN HEDIN, RUOTSALAINEN TUTKIMUSMATKAILIJA

07.10.1999 [02]
»  VENÄJÄN JOHTO TORJUU VÄLITYSYRITYKSET TSHETSHENIASSA

06.10.1999 [02]
»  SUOMEN LIPPU LIEHUI VIIPURISSA

06.10.1999 [02]
»  PRESIDENTTIEHDOKKAIDEN KANTA KARJALAN PALAUTTAMISEEN

17.05.1999 [02]
»  ASIALLINEN YHTEISTYÄ VENÄJÄN KANSSA

17.05.1999 [02]
»  POHJOINEN ULOTTUVUUS

17.05.1999 [02]
»  EUROOPAN TURVALLISUUS

17.05.1999 [02]
»  KARJALA EUROOPPAAN

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

13.05.2002
Rauno Meriö

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

NATO, SUOMI JA KARJALAN PALAUTUS

Suomi Natoon vai Karjalan palautus?

Nato on edelleen mitä suurimmassa määrässä sotilasliitto, joka takaa Euroopan läntisten maiden turvallisuuden Pohjois-Amerikan tuella. Keski-Euroopan suurimpien maiden välillä on selvää kilpailua ja keskinäistä jännitystä Naton sisällä. Siihen vaikuttaa jo historiallinen perintö.

Naton laajeneminen itäiseen Eurooppaan lisää Naton turvallisuuspoliittista vaikutusvaltaa, mutta samalla se tekee Natosta tähänastista toimintakyvyttömämmän. Puhutaan, että Naton rooli muuttuisi yhä enemmän poliittiseksi neuvotteluelimeksi.

Naton kylkiäisenä on koko joukko rauhankumppanuusmaita. Eräät vaikuttajat puhuvat jo Venäjän federaation liittymisestä Naton täysjäseneksi.

Natosta keskustelukerho?

On väitetty, että vaade luovutetun Karjalan palauttamisesta muun Suomen yhteyteen ja Suomen liittyminen Natoon ovat kaksi riippumatonta asiaa. Jos näin ajatellaan, niin on korkea aika kytkeä nämä kaksi asiaa yhteen. Yhteinen tekijä on turvallisuuspolitiikka eli puolustus- ja ulkopolitiikka - tässä järjestyksessä.

Jos Suomi liittyisi Natoon, mikä sekä kielen, puolustustahdon, sotamateriaalin, sotilaallisen yhteensopivuuden että talouden puolesta on täysin mahdollista, niin siitä seuraisi varsin oleellisia asioita.

Suomen olisi nostettava puolustusmenojaan noin 50 % päästäkseen muiden natomaiden varustelu- ja valmiustasolle. Suomen olisi osallistuttava kansainvälisiin aseellisiin selkkauksiin muiden natomaiden mukana. Pelkkä osallistuminen rauhanturvatoimintaan ei riittäisi.

Painavinta on, että Suomen itäraja Venäjän federaatiota vastaan kovenisi entisestään. Se olisi 1300 km pitkä Naton ja Venäjän raja. Kun tähän lasketaan mukaan vielä Norjan ja Venäjän välinen raja, niin pohjoinen suunta avaisi todellisen uhkasuunnan Venäjälle. Jos lisäksi Baltian maat hyväksytään Natoon, muuttuu pohjoinen suunta sotilaallisesti todelliseksi painajaiseksi Venäjälle - perinteisen ajattelun mukaan.

Venäjän kielteinen suhtautuminen Naton laajenemiseen on vähentynyt, koska se on tajunnut, että tällä strategialla ei voida voittaa Natoa. Se on valinnut uuden strategian: lähentymisen.

On ihmisiä, jotka pitävät varmana Venäjän federaation liittymistä Natoon. Jos näin tapahtuisi, koko vanha Varsovan liitto olisi marssinut suoraan Naton ytimeen - keittiöportaan kautta!

Nato olisi tehty samalla hetkellä täysin toimintakyvyttömäksi keskustelukerhoksi, joka ei kykenisi sisäisten ristiriitojensa takia toimimaan minkäänlaisissa oleellisissa kriiseissä. Venäjä olisi kukistanut Naton!

Sellaista vaihtoehtoa pitää kavahtaa. Venäjän federaatiota ei pidä hyväksyä Naton jäseneksi, ellei se ole hajonnut pieniksi itsenäisiksi kansallisvaltioiksi. Euroopan Unionin politiikkana näyttääkin olevan Venäjän federaatiosta syntyneiden itsenäisten valtioiden tukeminen.

Keskusteluyhteys Naton ja Venäjän federaation sotilasjohdon välillä on syytä säilyttää. Tämä suuntaus näyttää toteutuvan. Mutta iso virhe olisi ottaa Venäjän federaatio Naton täysivaltaiseksi jäseneksi.

Pohjolan puolustusunioni

Suomella ei ole mitään kiirettä Naton syliin sekä oman turvallisuutensa että naapurimaiden turvallisuuden vuoksi. Sen sijaan Suomen pitäisi lähestyä turvallisuuspoliittisessa mielessä hyvin voimakkaasti kahta pohjoismaata, Ruotsia ja Norjaa.

Jos näiden kolmen maan kesken saadaan syntymään sitovat sotilaalliset sopimukset, muodostuu Pohjolaan vakaa turvallisuuspoliittinen alue. Se edellyttäisi nimenomaan sitä, että näiden maiden välillä luodaan tiivis tiedonvälitys- ja valmiussysteemi ja että jokainen maa on sodan uhatessa valmis lähettämään joukkojaan uhanalaiseen kumppanuusmaahan.

Norjan kuuluminen Natoon olisi pelkästään hyvä asia, koska se muodostaisi napanuoran tähän keskusjärjestöön.

On turha kuvitella, että suomalaisessa maastossa ja ilmastossa pystyisivät tehokkaasti taistelemaan mitkään muut kuin suomalaiset, ruotsalaiset, norjalaiset - ja venäläiset. Se on historiassa nähty tosiasia. Muut maat pystyvät toki antamaan vankkaa teknistä tukea, tiedustelutukea, taistelemaan ilmassa ja merellä, mutta eivät suomalaisessa metsämaastossa kaikkina vuodenaikoina.

Jännityksen lieventäminen

Suomen itäpuolella olevaa lähialuetta tarkasteltaessa tärkein alue on edelleen Karjalan kannas. Sen infrastruktuurin ovat venäläiset saattaneet hävettävän alhaiselle tasolle.

Jatkosodan jälkeen luovutetun Karjalan alueella oli useita neuvostodivisioonia. Sinne siirrettiin Itä-Saksasta panssareita ja tykistöä. Kalusto on nyt vanhentunutta ja lojuu eri puolilla Kannasta. Tällä hetkellä Venäjän armeijan alasajo näkyy joukkojen supistuksina ja lakkautuksina. Rajavartiostojen vahvuuksia on supistettu.

Vaarat eivät liitykään tänä päivänä niinkään sotilaalliseen uhkaan kuin rikollisuuden, mafiajärjestöjen ja mahdollisten terroristi- ja sabotointijoukkojen torjuntaan. Luulisi venäläisten haluavan tässä torjuntatyössä lähinaapurinsa apua. Mutta ei ilmaisapua. Venäjälle on maksettu sotakorvauksia, vaikka se itse on tuhonnut karjalaisen kulttuurin vanhoilta suomalaisalueilta. Annetut avustukset ovat jääneet suureksi osaksi korruptoituneeseen virkakoneistoon.

Venäjän federaation pitää itse nousta jaloilleen

Nykyinen sodankäynti on osoittanut ilmavoimien merkityksen esimerkiksi Persianlahden, Kosovon ja Afganistanin sodissa. Pietarin ympärille noin 30 kilometrin säteellä on sijoitettu runsaasti ilmatorjuntaohjuksia. Monet näistä kiinteistä asemista ja aseista ovat vanhentuneita, mutta uutta liikkuvaa kalustoa on varmasti tullut ja tulossa. Venäjän johto näkee ilmapuolustuksen oleellisen merkityksen.

Naton tulo Baltiaan ja Suomeen puristaisi Pietarin todella ahtaaseen nurkkaan. Naton ilmavoimilla olisi laajat ja lähellä olevat tukikohdat. Naton laivastolla on jo nyt vapaa pääsy Itämerelle, Pohjanlahdelle ja Suomanlahdelle. Suomesta, Ruotsista - edellyttäen, että Ruotsi kuuluisi Suomen tavoin Natoon - ja Baltiastakin löytyisi erinomaisia satamia. Venäjän laivasto olisi helppo sulkea noissa kuvitelluissa oloissa Suomenlahden pohjukkaan. Sen toimintaedellytykset Kaliningradissa ovat olemattomat jo tänä päivänä, saati kuvatussa tilanteessa.

Venäjän federaation kannalta Suomen ja Ruotsin pysyminen Naton ulkopuolella on ensiarvoinen kysymys. Baltian maat ovat toisarvoisia, koska Venäjä pystyy toimimaan pelkästään Baltian suuntaan hallitsevasti ja samalla se pystyy pitämään Kaliningradin jonkinlaisessa toimintakunnossa.

Venäläiset ovat myös hyviä politiikan kauppamiehiä

Näkyvissä on mainio tilaisuus vähentää jännitystä Venäjän luoteisrajalla. Luovuttamalla Suomelle oleelliset osat vanhasta Viipurin läänistä Venäjä saisi paitsi erinomaista kansainvälistä PR:ia niin myös valttikortit heille tärkeän Pietarin suunnan turvallisuuden parantamiseksi.

Suomalaisille luovutettu alue voitaisiin demilitarisoida ja muodostaa autonomiseksi alueeksi Ahvenanmaan tapaan.

Sotilaallista yhteistyötä voitaisiin laajentaa esimerkiksi valvonnan ja tiedustelun alueilla.

Rikollisen toiminnan tyrehdyttämiseksi poliisivoimia olisi vahvistettava ja suomalaispoliisien rinnalle olisi palkattava venäjäkielistä poliisivoimaa.

Kynnyskysymys olisi alueelle jäävä venäläisväestö. Sille olisi taattava tasavertainen asema alueelle muuttavien suomalaisten rinnalla.

Suomen liittyminen Natoon ei ole välttämätöntä, mutta se on täysin mahdollista minä päivänä hyvänsä. Luovutetun Karjalan palauttaminen ei myöskään kaada Suomea, mutta se on mitä suurimmassa määrässä oikeudenmukaisuus- ja moraalikysymys, jotka länsimaisessa arvomaailmassa on aina asetettu korkealle sijalle.

Näiden kahden kysymyksen yhtäaikainen ratkaisu molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla luo suotuisan pohjan koko turvallisuuspolitiikalle Pohjolassa.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].