Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

31.12.2018
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[05] Omistusoikeus
[08] Evakko
[21] Poliittiset

EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

Tämä päätoimittajan artikkeli on myös videona mm. seuraavilla sivuilla: Karjalan Kuvalehti, Pro Karelia ry, Karelia Klubi ry ja YouTube.


Kuva: Evakot Suomessa!

Suomalaisten evakkojen olosuhteet kyettiin järjestämään sodan ja sotakorvausten runteleman maan resurssit huomioon ottaen ainutlaatuisen hyvin.

YK:n Pinheiron periaatteet kuuluvat: ”Kaikilla pakolaisilla on oikeus palata kotimaahansa ja oikeus vaatia omaisuuttaan takaisin”.

Neuvostoliitto esti evakkojen palaamisen kotiseudulleen. Venäjä estää nyt palaamisen, eikä Venäjä ei anna evakkojen vaatimukselle arvoa. 1-2.5 miljoonan suomalaisen ihmisoikeuksia saadaan hyljeksiä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei halua käsitellä evakkojen omistuskysymyksiä. Venäjänkielisessä päätöksessä ei asiaa käsitelty lainkaan. Siinä viitataan vain Venäjän kaikkiin oikeusasteisiin.

Vaikka ihmisoikeusloukkausten kohteiksi joutuneiden asiat ehkä tulevat asialliseen kuntoon, on rikosten hoitamatta jättäminen sama kuin vääryyksien hyväksyminen.

Oikeusvaltiolle tämä ajattelu ei sovellu. Stalinin Neuvostoliitto jätettiin täysin tuomitsematta.

Venäjä ei ole korjannut viime sotien aikaisia raskaita ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin liittyviä rikoksiaan. Se on tehnyt niistä sankaritarinoita ja korottanut mm. Stalinin historian suurimpien johtajien joukkoon.

Suuret loukkaukset jäävät kansakunnan geneettiseen muistiin, eivätkä ne pyyhkiydy pois, ennen kuin asiat sovitaan.

Suomen valtionjohto ja Euroopan poliittiset johtajat on saatava oivaltamaan, että myös viime sotien seuraukset on selvitettävä rauhanomaisesti.

UNHCR:n tilaston mukaan pakolaisiksi rekisteröityjä ihmisiä oli 2017 lopussa noin 68.5 miljoonaa, joista yli 52 prosenttia oli alle 18-vuotiaita.

Pakolaisia on noin 0.9 % koko maailman väkiluvusta. Ongelma on valtava ja häpeällinen rikkaille maille.

Sopimusvaltio ei saa palauttaa pakolaista alueille, joissa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

II maailmansodan pakolaiset, karkotetut ja pakkosiirretyt kansat ja kansanryhmät eivät kuulu YK:n pakolaisstatuksen piiriin.

Viime sotien seurauksena Neuvostoliitto pakkoluovutti Suomelta noin 45 000 km2 suuruisen alueen. Kotiinsa jääminen olisi tietänyt vangitsemista ja ehkä myös hengen menettämistä.

Evakot ovat YK:n mukaan pakolaisia omassa kotimaassaan. Heidän kiinteä ja irtain omaisuutensa jäi valtaosin pakkoluovutetulle alueelle.

NL:n toteuttama väkivalta ja se, että Venäjä edelleen pitää hallussaan Suomen alueita ja suomalaisten omaisuutta, ei luo luottamuspohjaa.

Valheellisesta ystävyydestä ei ole perustaksi yhteiselle tulevaisuudelle. Oletko paras ystävä sellaisen kanssa, joka tappoi läheisiäsi, ryösti omaisuutesi ja käyttää sitä kuin omaansa selvittämättä asiaa?

Vain ns. hyväntahtoiset hölmöt ovat luottavaisia Venäjää kohtaan. Tähän tunnetilaan ei ole perusteita.

Menetetyn luottamuksen voi palauttaa vain se osapuoli, joka on sen tuhonnut. Venäjä on NL:n seuraajavaltiona vastuussa tästä.

Oikeustaju on pahasti vinossa, jos sanoo, että annetaan vanhojen olla ja katsotaan tulevaisuutta. Sitä ei ole ilman historiaa.

Omistusoikeuden tarkastelussa on tarpeen erottaa toisistaan: 1) julkisoikeudellinen puoli eli rajan siirtyminen; ja 2) yksityisoikeudellinen puoli eli omistusoikeuden siirtyminen tai jatkuminen.

Pariisin ns. rauhansopimuksessa raja siirtyi siten, että hallintovalta pakkoluovutetulla alueella siirtyi NL:lle.

Yksityisen omistusoikeus ei ole siirtynyt. Suomella ei ollut valtakirjaa yksityisomistuksen siirtämiseksi.

Valtionjohtomme hyljeksii 45 000 km2 omaa maataan ja alkuperäisomistajan legaaleja oikeuksia.

Omistusoikeus on yksi keskeisistä ihmisoikeuksista, jota ilman oikeusjärjestelmästä puuttuisi merkittävä osa.

Urukaginan tai Hammurabin laki ja Mooseksen laintaulut eivät olleet kansainvälisiä sopimuksia, mutta ne antavat viitteen siitä, miten sivistysvaltio käsittelee omistuskysymystä.

- Kaupunkeja, kyliä, asuntoja tai rakennuksia, joita ei puolusteta, ei saa millään tavalla hätyyttää, eikä pommittaa.

- Perheen kunniaa ja oikeuksia, yksityisten henkilöiden henkeä ja yksityistä omaisuutta, samoin kuin uskonnollisia vakaumuksia ja uskontojen harjoitusta on kunnioitettava. Yksityistä omaisuutta ei saa takavarikoida.

- Valtaajavaltio ei saa pitää itseään muuna kuin vihollisvaltiolle kuuluvien ja vallatussa maassa olevien yleisten rakennusten, kiinteistöjen, metsien ja maanviljelystilusten haltijana ja nautinta-oikeuden käyttäjänä. Sen pitää säilyttää tämän omaisuuden pääoma-arvo semmoisenaan ja hoitaa sitä nautinta-oikeutta koskevien sääntöjen mukaan.

Haagin sopimusten jälkeen on laadittu useita kansainvälisiä sopimuksia, jotka vahvistavat omistusoikeuden pysyvyyden, eivätkä anna väkivallan käyttäjälle oikeutta yksityiseen omaisuuteen.

Molotov-Ribbentrop–sopimuksen pohjalta mm. NKVD ja SS tekivät laajaa yhteistyötä ja Saksa otti oppia mm. NL:n GULAG:sta.

Kansainliiton perustamiseen 1919 liittyy säädöskokoelma. 1933 Sodanvastainen sopimus määräsi, etteivät hyökkäyssodalla savutetut hyödyt olleet laillisia. 1943 Lontoon julistuksessa liittoutuneet halusivat mitätöidä kaikki pakolla tehdyt omaisuussiirrot Euroopassa.

Atlantin julistuksessa suurimmat liittoutuneet maat sopivat periaatteista, joita noudatetaan sodan jälkeen. NL sitoutui siihen 01.01.1942 Arcadia-kokouksessa, jossa se samalla sitoutui YK:n perustamisen periaatteisiin.

Valloittajamaa ei asuta asukkaillaan pakkoluovutettua aluetta, vaikka NL ja Venäjä ovat näin tehneet.

Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin varsinaisesti 26.06.1945 San Franciscossa. 51 valtiota allekirjoitti sen peruskirjan. Perustajina olivat mm. Yhdysvallat, Iso-Britannia, NL, Kiina, Ranska ja Suomi. Peruskirjassa YK:n jäsenet vakuuttavat uskovansa suurten ja pienten yhtäläisiin oikeuksiin.

YK:n jäsenten tavoitteena on mm. - luoda olosuhteet, joiden vallitessa oikeudenmukaisuutta sekä kunnioitusta sopimuksista ja muista kansainvälisen oikeuden lähteistä johtuvia velvoituksia kohtaan voidaan pitää yllä.

YK:n yleiskokous hyväksyi 10.12.1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka on keskeisin ihmisoikeudet vahvistava asiakirja.

Sen Artikla 17. vahvistaa omaisuuden pysyvyyden: 1. Jokaisella on oikeus omistaa varallisuutta yksin yhtä hyvin kuin yhdessä toisten kanssa; 2. Keneltäkään ei saada mielivaltaisesti riistää hänen omaisuuttaan.

Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus allekirjoitettiin 04.11.1950.
ETY-konferenssin Helsingin päätösasiakirja allekirjoitettiin 01.08.1975. ETYK:n seuraajan ETYJ:n periaatteet antavat täyden mahdollisuuden palauttaa restituutio.

Kiinteistöjen omistusoikeuden siirto tapahtuu määrämuotoisen siviiliprosessin kautta. Tarvitaan luovutusasiakirja, joka lainmukaisesti vahvistetaan.

Mitään omistuksen siirtymiseen liittyvistä toimenpiteistä ei tehty suomalaisevakoille.

Sopimus on yleensä mitätön, jos sen tekemisessä toinen osapuoli käyttää väkivaltaa. Ns. rauhansopimus sen sijaan on voimassa väkivaltaluonteestaan huolimatta.

Ns. rauhansopimusta edeltää esim. hyökkäyssota. Sopimusta edeltävä väkivalta ei tee ns. siitä väkivaltasopimusta.

Väkivaltasopimus syntyy, kun toinen sopijapuoli käyttää väkivaltaa tai sillä uhkaamista saadakseen toisen allekirjoittamaan todellisen tahtonsa vastaisen sopimuksen.

Näin Neuvostoliitto toimi Moskovan ns. rauhansopimuksessa, Moskovan ns. välirauhansopimuksessa ja Pariisin ns. rauhansopimuksessa.

Miksi Neuvostoliitolle sallittaisiin Tarton rauhansopimuksen, Hyökkäämättömyyssopimuksen ja Hyökkäämättömyyssopimuksen jatkosopimuksen, vakava rikkominen ja hyökkäyssodan aloittaminen?

Miksi Suomen ei sallittaisi käynnistää neuvotteluja ns. rauhansopimuksen mielivaltaisista sopimuskohdista?

Jos pakkoluovutettu alue ei olisi NL:n hallinnoimaa aluetta, miten omistuksen olisi käynyt? Suomalaiset omistaisivat omat ja sukunsa tilat.

Alueen hallinnosta luopuminen ei tarkoita alueen kiinteistöjen luovutusta. Mikään kansainvälinen laki tai sopimus ei vahvista yksityisen omistuksen siirtymistä kahden valtion välisellä rajansiirrolla

Suomen valtio ei olisi kansalaistensa puolesta voinut luovuttaa heidän omaisuuttaan, koska sillä ei ollut yksityisomaisuuteen omistusoikeutta.

Väitetään, että suomalaiset menettivät omistusoikeutensa alueella siksi, ettei NL:n perustuslaki tunnustanut yksityisomaisuutta. Miksi tarkastelun lähtökohdaksi otettaisiin ryöstäjän perustuslaki?

Venäjän ortodoksikirkko ei ole koskaan tunnustanut vuoden 1917 asetetusta maasta. Sille onkin palautettu ainakin 300 000 hehtaaria.

Inkerin kirkko on vaatinut Suomen kirkon omaisuuden palauttamista.

Hangon alueen palauttamisessa evakot saivat omaisuutensa takaisin, vaikka alue oli ollut NL:n lain alainen.

Karjalan restituutio tapahtui jatkosodan aikana, jolloin noin 280 000 palasi omille tiloilleen ja koteihinsa. Lainsäätäjän kanta asiasta oli yksiselitteinen. Omistusoikeus ei ollut siirtynyt

Suomen valtio suoritti korvauksia vahingosta, joka syntyi omaisuuden jäätyä pakkoluovutetulle alueelle.

Neuvostoliitto yksin käytti Porkkalan alueella hallinto- ja tuomiovaltaa. Porkkala-komitean tavoitteena oli, että omaisuuteen kohdistuneet oikeudet tuli mahdollisimman pitkälle palauttaa takaisin niiden alkuperäisille omistajille ja haltijoille.

Omaisuuden siirtyminen perintönä tai testamentilla ei vaikuttanut omistuksen pysyvyyteen. Oikeus-oppineiden mukaan mukaan ei vaikutusta omistusoikeuteen.

EIT on tehnyt omaisuuden pysyvyyteen liittyviä päätöksiä, joista useimmat liittyvät Kyproksen ja Turkin väliseen sotaan. Esimerkit osoittavat, että EIT katsoo omistusoikeuden pysyvän rajasiirrosta huolimatta.

Useat valtiot noudattavat ihmisoikeusnormeja korjatessaan vanhoja rikoksiaan.

Presidentti Jeltsin tunnusti 18.05.1994 presidentti Ahtisaarelle Kremlissä, että - Suomen alueiden vieminen oli Stalinin totalitaarista politiikkaa ja jokainen Venäjän johtaja tuntee piston sydämessään tehdystä vääryydestä.

Presidentti Putin tuomitsi Molotov-Ribbentrop –sopimuksen, mutta Venäjä ei silti ole palauttanut Suomen alueita.

Sekä presidentit Koivisto että Halonen sekä useat pääministerit ovat jopa estelleet ihmisoikeuksien toteutumisen.

Hallitusmuodon vastainen sotasyyllisyystuomioistuin tuomitsi hallitusmuodon vastaisen taannehtivan lain perusteella 8 poliittista johtajaa vankeusrangaistuksiin. Samoin ns. asekätkennässä.

NL, joka oli sodan aloittaja Saksan kanssa ja joka teki lukemattomia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan, on jäänyt tuomitsematta.

NL:n lainsäädännön vuoksi eivät suomalaiset omistajat voineet käyttää vallintavaltaansa omaan omaisuuteensa. Tämä ei poistanut omistusoikeutta, mutta se teki siitä latentin.

Restituutio-oikeuden toteutuessa eduskunta antaa erillisen lain, jossa määrätään palautuksen yksityiskohdat.

Talvi- ja jatkosodan jälkeen kyettiin toteuttamaan restituutio. Sen toteuttaminen pitkän rauhanajan ja modernien tietojärjestelmien aikana ei ole mitenkään ylivoimaista.

Lue lisää tästä aiheesta Karjalan Kuvalehdestä 04/2018.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].