Tietoa kirjoittajasta


Markus Lehtipuu

Markus Lehtipuu
free lance -toimittaja

Markus Lehtipuu on helsinkiläinen kirjakustantaja ja matkailutoimittaja. Hän kokosi 1980-luvun lopulla itsenäisen matkailun käsikirjan Tuhat Tietä Tropiikkiin, josta tuli suosittu opaskirja.

Hän oli perustamassa matkaopaskirjasarjaa ”Suomalainen Matkaopas” 1990-luvun alussa ja toimii edelleen samannimisen osakeyhtiön toimitusjohtajana.

Markus on oleskellut tai työskennellyt 75 itsenäisessä maassa ja kirjoittanut yli 20 matkaopaskirjaa, osa näistä englanniksi.

Lehtipuulla ei ole juuria Karjalassa. Hän otti osaa toimittajien helikopterimatkalle Karjalaan keväällä 1999, ja on sen jälkeen käynyt yli lukemattomia kertoja Karjalassa.

Vuonna 2000 ilmestynyt Karjala Suomalainen Matkaopas myytiin loppuun kahdessa kuukaudessa, ja kesällä 2002 julkaistaan jo kirjan neljäs, laajennettu ja korjattu painos.

Lehtipuu on opiskellut yliopistossa taloustieteitä ja tiedotusoppia. Karjalan tutkimus on antanut mahdollisuuden ainutlaatuiseen pioneerityöhön ja samalla erilaisten visioiden kehittämiseen.

Akateemisten oppien ohella eri puolilta maailmaa hankitut kokemukset ovat helpottaneet Karjala-kysymyksen hahmottamista.

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

19.07.2015 [10, 16]
»  HAAVEILEEKO KIINA VENÄJÄN KAUKOIDÄSTÄ?

27.04.2015 [02, 04, 10]
»  VUODEN 1915 KARTTA PALJASTAA

23.04.2015 [04, 10, 16]
»  HISTORIA KIRJOITETTAVA OIKEIN!

26.03.2015 [02, 10]
»  VIETNAM JULISTAA: "SAARET KUULUVAT MEILLE!"

09.03.2015 [02, 10]
»  SOPIMUSHISTORIA PALJASTAA KARJALAN KUULUVAN SUOMELLE

12.09.2009
»  IRAKIN KATASTROFI JA KARJALAN PALAUTUS 

05.06.2009 [07, 10, 16]
»  SUOMI JUUTALAISVAINOJEN AIKAJANALLA 

20.01.2008 [13]
»  PETIT FUTÈ MURMANSK REGION -KIRJA VÄÄRENTÄÄ HISTORIAA

24.09.2007 [02]
»  KARJALAA EI OLISI KANNATTANUT PALAUTTAA 1991 

29.06.2006 [02]
»  KARJALAN UUSI ELINTASOKUILU

06.10.2005 [02]
»  JAAKKO HALKON VISIO

30.06.2005 [02]
»  ”NELJÄN KOPLA”

10.01.2005 [02]
»  KARJALAN TUHAT TYHJÄÄ TAI MELKEIN TYHJÄÄ KYLÄÄ

30.10.2004 [02]
»  KARJALAN TRAGEDIA PALJASTUU 

18.08.2004 [02]
»  MIEHITYSVALTA KOROSTUU SALLAN ALAKURTISSA

03.07.2004 [02]
»  IHANTALAN TORJUNTAVOITOSTA 60 VUOTTA

14.10.2003 [02]
»  TARTON RAUHAN MUISTOPÄIVÄ

13.07.2003 [02]
»  TURISMIA PETSAMOSSA? EI TODELLAKAAN!

10.07.2003 [02]
»  PETSAMO ON VENÄJÄN VIIMEINEN NEUVOSTOALUE

08.07.2003 [02]
»  EUROOPAN HISTORIALLINEN YHDISTYMINEN 

15.06.2003 [02]
»  KARJALAISTEN KESÄJUHLAT 

28.05.2003 [02]
»  LUKOIL-SATAMAPROJEKTI ON KUIN MUURAHAISPESÄ

23.04.2003 [02]
»  JOHNNY KNIGA -LEHDEN KARJALA-ARTIKKELI

21.04.2003 [02]
»  RANSKALAINEN TOIMITTAJA TUTKI KARJALA-KYSYMYSTÄ VIIKON AJAN

15.04.2003 [02]
»  KARJALAN PARLAMENTTI HALUAA YHTEISTYÖTÄ SUOMEN KANSSA

28.03.2003 [02]
»  RAVANSAARI TUHOTTU TÄYSIN VIIPURINLAHDELLA 

24.03.2003 [02]
»  UURAASSA RAKENNETAAN KIIVAASTI

04.03.2003 [02]
»  PÄÄTTÄÄKÖ STALIN SUOMEN RAJOISTA? 

17.02.2003 [02]
»  UURAAN SATAMA EI VALMISTU AJOISSA

08.02.2003 [02]
»  MERKILLINEN TIEDOTUSSOTA KIIHTYY

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

21.05.2002
Markus Lehtipuu

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARELEN ÄR IDAG EN ÅTERVÄNDSGRÄND

Var i Europa finns det fler ruiner än i Kabul? Var i Europa lever en stor del av den lokala befolkningen kvar i naturahushållningen? Var kan man hitta en plats där de få kor som ännu finns vid liv söker skydd i ruiner av de vandaliserade ladugårdarna?

Allt detta hittar man i Karelen, i områden som Sovjetunionen tagit från Finland. Områdena ser ut som om kriget nyligen härjat där: herrgården där den välkända diplomaten Madame Kollontai tillbringade sin barndom har blivit ödelagt och alla 20 byggnader i barnkolonier runt om gården som restes under sovjettiden ligger i ruiner.

Sovjetunionen anlade en torpedbas på klosterön Konevits. Idag ligger torpederna i ruttna trälådor och kan explodera när som helst.

Alla byar i Soanlahti socken fick evakueras och i den centrala byn bildades en kolchos. Nu ligger byn i ruiner, det finns en handfull bybor som lever isolerade från den övriga världen på grund av dåliga sandiga vägar. År 1939 bodde här 2.156 finnar, det fanns sex läroanstalter i distriktet samt tusentals husdjur.

Kyrkby Varpakylä i Suojärvi socken var en av de mest idylliska byarna i Finland på 30-talet. Sovjetunionen evakuerade alla bybor och reste en militärbyggnad på kyrkruiner. Nu har även denna blivit ödelagt och ligger i ruiner.

I Viborg, Finlands näst största stad finns det tiotals av byggnader i ruiner som aldrig kan repareras. Bottenvåningar är täckta med en halv meters skikt av sopor, flaskor och övergivna kläder. Vi såg även ett hundkadaver samt drogsprutor. Golven har rasat och små träd växer på vindarna!

Finland tvingades att avträda Karelen eftersom det var en del av Sovjetunionens plan att erövra världen under Stalins ledning. Stalin beundrade Hitler och tillägnade sig läran om ”lebensraum”. ”Berlins säkerhet” blev ”Leningrads säkerhet” för Stalin men egentligen hade han för avsikt att införliva hela Finland med Sovjetunionen på samma sätt som han införlivade Estland, Lettland och Litauen.

Medan Stalin anföll Finland 30.11.1939 hade han Hitlers Nazityskland som bundsförvant och han förverkligade sin version av fascism: sökte efter livsrum på de finska områdena, förföljde minoriteter, anlade fång- och koncentrationsläger och gjorde egna och andra medborgare till slavar. Några ryssar kallar hela den sovjetiska tiden för ”röda fascismen”.

År 1991 blev 14 länder självständiga och gjorde sig fria från Ryssland men Karelen förblev orättvist en del av Ryssland.

Ingenstans har jag sett så många ruiner som i Karelen. Under mitt besök i Uganda 1986 såg jag flera i kriget skadade byggnader. Men i Karelen ser man samma bild i varje by: ladugårdar, produktionsanläggningar, fabriker, bostadsbyggnader, betonghytter, affärer, barnkolonier, finska byggnader, kyrkor ... allt ligger i ruiner, allt är förstört och övergivet! De flesta byggnaderna förstördes först efter krigen, t.o.m. under de senaste åren.

Till ex. på Karelska näset är näringslivet nästan obefintligt:

- Ca 18 fabriker varav de största i utländsk ägo (United Paper, Luhta och IKEA). År 1939, alltså före Finlands industrialisering fanns det 124 fabriker på Karelska näset. Drygt 90% av dessa har blivit förstörda, övergivna eller ligger i ruiner.

- Ca 35 lantbruk varav en del inte driver någon näringsverksamhet utan är endast ett bevaringsställe för kor. År 1939 fanns det 20.187 åkerbruk i området för att inte tala om andra typ av jordbruk.

- Ca 275 byar, endast i 130 av dem hittar man något slags service, vanligen en liten affär eller en kiosk. Under finsk tid fanns det 840 byar med 359 folkskolor och ca tusen affärer. Vi har inte sett en fungerande skola utanför de större städerna.

Socken Nämnda byar Fabriker Lantbruk Hotell Affärer Affärer² Index-
bedömning
estim.
Antrea 13 2 1 0 5 3 7
Äyräpää 3 0 0 1 1 0 2
Heinjoki 5 0 0 0 5 1 2
Jääski 8 1 2 2 20 3 11
Johannes 8 1 2 1 10 4 10
Käkisalmi 1 2 0 4 20 8
Kanneljärvi 7 0 2 1 3 3 7
Käsisalmi mlk 9 1 1 1 3 6
Kaukola 7 1 0 2 2 1 5
Kirvu 9 0 1 0 3 1 3
Kivennapa 15 1 1 2 10 5 11
Koivisto 1 0 0 0 10 2
Koivisto mlk 10 1 0 3 4 8
Kuolemajärvi 9 2 2 3 3 6 14
Metsäpirtti 6 0 0 2 3 1 4
Muolaa 20 1 2 1 3 8 13
Pyhäjärvi 22 0 3 2 5 6 12
Räisälä 10 0 2 1 5 4 8
Rautu 9 0 4 0 20 4 11
Säkkijärvi 8 0 2 1 3 3 7
Sakkola 17 1 1 5 2 9 17
Terijoki 7 0 1 12 20 6 22
Uusikirkko 26 0 1 10 5 12 24
Vahviala 9 1 1 0 2 4
Valkjärvi 9 0 1 7 10 5 16
Viipuri mlk 20 1 2 1 4 8
Vuoksela 5 0 0 2 3 1 4
Vuoksenranta 1 0 0 0 0 0 0
Sammanlagt 274 16 32 64 171 99 n/a
Finska tiden 842 124 20 187 n/a n/a 948 n/a

Viborg stad är inte inberäknad i uppgifterna ovan.

Enligt borgmästaren i Kexholm (Priozersk) dör det tre gånger fler människor i distriktet än det föds. I det natursköna området Hiitola uppgår arbetslöshetssiffran till 60 %, ungdomar flyttar till Petersburg eller till Petrozavodsk för att aldrig återvända. En militärbas och en kolchos har lagts ned. Arbetslösheten i f.d. området Kirvu utgör t.o.m. 90 %. I Kirvu har en stor militärbas lagts ned och vandaliserats, kanonbevaringsplatsen i basen hade man förresten anlagt på en finsk kyrkogård.

Finnar har bebott Karelen i hundratals år, även i tusen år. Den blev en del av storfurstendömet Finland 1812 och år 1920 kom ryssar och finnar överens att detta område kommer ”för alltid” och ”slutgiltigt” att tillhöra den självständiga republiken Finland.

I området bodde ca 400.000 finnar som arbetade, odlade mark och litade på överenskommelser, de var lutherska och ortodoxa kristna och talade finska, svenska, ryska och andra språk, de var företagare, lantbrukare och fabriksarbetare, åldringar och barn. De organiserades i idrottsklubbar, i olika föreningar, de röstade på olika partier och trodde på sin framtid.

Finlands flyktingsproblem omfattade 420.000 människor vars omplacering gick bra. Men än idag längtar de efter sin hembygd. Sovjetunionen förbjöd dem att även besöka dessa trakter i 45 år. Det var ett brott att besöka sitt hem! Med hjälp av lögnaktig propaganda anklagades Finland och flyktingarna för krigen som Stalin själv två gånger startat mot Finland.

Flyktingarna har ett nytt liv i de västra delarna av Finland men den karelska frågan är fortfarande aktuell och inte bara för rättvisans skull. Idag är den angelägen pga. det förfärliga förfallet, den humanitära och sociala katastrofen i området. Här krävs ingripande på den allra högsta internationella nivån.

Min lösning - en modell bestående av tre zoner

Med sin tragiska historia kan Karelen inte integreras som sådan vare sig med Ryssland eller med Finland. Karelen behöver EU:s och Finlands förvaltning, EU:s lagstiftning, möjligen provisoriska fredsbevarande styrkor från EU eller FN samt en valuta, euro. Den nuvarande befolkningen garanteras alla mänskliga rättigheter.

Modellen består av tre zoner som kommer att fylla den rådande ekonomiska och sociala tomheten:

Den västra stadszonen integreras i det finska samhället, zonen omfattar Viborg, Sortavala och de andra städerna. Finland kommer att återuppbygga området med hjälp av privata och skattebetalarnas medel.

Den mellersta zonen blir fridlyst som ”säkerhetszon” där man tillåter biodynamisk odling samt turism i begränsad omfattning. Stora naturområden ska fridlysas permanent.

Den östra zonen blir en särskild ekonomisk zon där återuppbyggandet finansieras av internationella och finska investerare. Man kan komma fritt in i området från Petersburg och Petrozavodsk, i zonen skapas arbetsplatser, byggs köpcentra och erbjuds annan service. Det råder ingen skattefrihet i zonen utan den finska staten uppbär skatt som ska betalas i resultat av den ekonomiska verksamheten.

Finland är det enda landet i Nordeuropa där man använder euro. Finland har en nyckelposition i utvecklingen av Nordeuropa. I samarbete med Ryssland och andra länder i området kan Finland utveckla en spännande framtid i korsningen av tre kulturer (skandinaviska, finsk-baltiska och slavisk), en framtid som innebär fullständiga mänskliga rättigheter, ekonomisk tillväxt och bestående fred och förtroende. Därför ska Finland få tillbaka sina områden som enligt avtalet mellan ryssar och finnar tillhör Finland.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].