Tietoa kirjoittajasta


Martti Valkonen
toimittaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

07.03.2005 [02]
»  VENÄJÄ HÄIVYTTÄÄ TALVISOTAA NÄKYVISTÄ

04.03.2005 [02]
»  VENÄJÄ ANTOI OPPITUNNIN HISTORIASSA 

28.01.2005 [02]
»  DERJABIN OHITTI STALININ JA HITLERIN YHTEISTYÖN

21.01.2005 [02]
»  PROVOKAATION ALKULÄHTEELLÄ

09.01.2005 [02]
»  KESKIAIKAA PAHIMMILLAAN: KARJALAISET OLIVAT VAPAATA RIISTAA

13.11.2004 [02]
»  HISTORIAN TAJUA KARJALAAN ASTI

08.11.2004 [02]
»  VENÄJÄ LUOVUTTI ALUETTA KIINALLE

22.10.2004 [02]
»  KENRAALI HÄGGLUND KYSYY

22.10.2004 [02]
»  YKSIMIELISYYS ON VOIMAA

20.10.2004 [02]
»  LAUKKANEN: AHTISAARESTA PALAUTUKSEN SELVITYSMIES

20.10.2004 [02]
»  UOSUKAINEN EI HOIDA TULEHDUSTA

15.10.2004 [02]
»  DERJABIN LÄHTI HYÖKKÄÄMÄÄN

11.10.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS PARANTAA SUHTEET

27.09.2004 [02]
»  TUOMIOT PURETTAVA

03.09.2004 [02]
»  PAHAA SUOMEA KEN PELKÄISI!

01.09.2004 [02]
»  KARJALA JA ITÄ-SAKSA

24.08.2004 [02]
»  KODIN ÄKILLINEN MENETYS ON EVAKKOJEN TRAUMA

23.08.2004 [02]
»  JYKEVÄ KARJALAISUUDEN MONUMENTTI KANGASALLA

22.08.2004 [02]
»  VENÄJÄLLÄ HAUKUTAAN TAAS BALTIAN MAITA

12.08.2004 [02]
»  KETUNHÄNTÄ KAINALOSSA

06.08.2004 [02]
»  KGB NAUTTII SUOMESSA YHÄ PELKOA JA KUNNIOITUSTA

04.08.2004 [02]
»  PUOLAN KANSANNOUSUN HOITAMATON PERINTÖ

10.07.2004 [02]
»  KURJISTA KURJIMMILLAAN ON KARJALA JUURI NYT

05.07.2004 [02]
»  POLIITTISEN VAISTON PETTÄESSÄ

02.07.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS PYÖRII AKANVIRRASSA

04.06.2004 [02]
»  MILJOONAN SUOMALAISEN VÄHEMMISTÖ

03.06.2004 [02]
»  KANSALLISTEN ETUJEN KIRJO LAAJENEE EU:SSA

31.05.2004 [02]
»  SCHRÖDER UNOHTI ITÄISEN EUROOPAN

26.05.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS ON YHÄ TABU

25.05.2004 [02]
»  TOTALITARISMIN TUOMIO HERÄTTÄÄ EMPIMISTÄ

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

13.06.2002
Martti Valkonen

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

RAJAT MUUTTUVAT, IHMISET EIVÄT

Ministeri Max Jakobson rikkoi kiitettävällä tavalla perinteisiä tabuja Helsinki-päivänä julkaistussa kolumnissaan "Rajojen muuttuva luonne".

Ensimmäinen rikottu tabu on neuvostoajoilta periytynyt pakkoluovutettua Karjalaa koskeva vaikeneminen. Toinen on ikivanha hauska tabu, joka on pakottanut aina pitämään kunnianarvoisia valtioviisaita epäinhimillisen erehtymättöminä.

Jakobson teki itsestään erehtyväisen. Vanha kettu, ministeri ja journalisti, putosi itse omaan ansaansa, josta hän on varoitellut niin aloittelevia journalisteja kuin uraansa rakentavia poliitikkoja ja kehittyviä tarkkailijoita kirjoituksissaan kautta neuvostoajan.

Oli ilahduttavaa lukea, miten Jakobson nyt kertoi Venäjän muuttuvan ja omaksuvan vahvan länsisuuntauksen, kun hän aiemmin on painavin ja perustelluin sanoin varoitellut äkkinäisiä ja toiveikkaita tulkitsemasta Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän pintakuohuja pysyviksi muutoksiksi.

Jakobson erehdytti itsensä kirjoittamaan: "Edessämme ei ole aasialainen, vaan eurooppalainen Venäjä."

Sinne on pitkä matka. Nykyinen Venäjä muistuttaa enemmän feodaalista tsaarinaikaista Venäjää, siirtomaaimperiumia, jonka väestö piti aivan luonnollisena sitä, etteivät asukkaiden mielipiteet painaneet valtion eikä paikallishallinnossa, että korruptio kuului luontevana osana hallintojärjestelmään ja että jossakin päin imperiumia käytiin kaiken aikaa sotaa, valloitussotaa tai sisällissotaa tai jopa kahtakin sellaista. Niissä tuhottiin omaisuutta ja kuoli kaiken aikaa ihmisiä, omia ja vieraita, mutta siitä eivät välittäneet ketkään muut kuin sotilaiden äidit ja joskus ehkä isätkin.

Venäjä ei ole aasialainen mutta ei se ole eurooppalainenkaan. Se on omaa venäläistä kulttuuripiiriään, siirtomaaimperiumi, keisarikunta, jossa ei ole ymmärrystä pienten kansojen oikeuksille, ei edes olemassaolon oikeudelle.

Valtaosa venäläisistä sietää asioiden tilan kun eivät muustakaan tiedä, vaikka joukossa on eurooppalaisittain sivistynyttä ja ymmärtäväistä väkeä, joita oman valtakunnan henkinen kurjuus ja ihmisoikeuksien alennustila masentavat. Kokonaisuutena eivät Putinin puheet ja ulkopolitiikan linjaukset ole muuttaneet Venäjän olemusta miksikään, eivät ainakaan pohjoismaalaisten käsittämällä tavalla eurooppalaiseksi.

Venäjän on tietenkin aloitettava muuttuminen, jos se aikoo osallistua tasavertaisena Euroopan integraatioon. Toistaiseksi on täysin epävarmaa, haluaako Venäjä sitä todella vai riittääkö sille kauas ennakoitavissa olevaan tulevaisuuteen tilaisuus pusertaa läntiseltä Euroopalta ja Yhdysvalloilta rahaa ja muuta talousapua, jota se väittää käyttävänsä oman infrastruktuurinsa peruskorjaukseen, vaikka todellisuudessa valtaapitävät ja niiden liepeillä liikkuvat hämäräporukat kääntävät rahat valtaosin taskuihinsa.

Venäjän poliitikoilla ja uusrikkailla ei ole käsitystä läntisestä demokratiasta, verotuksesta tai kansalaisyhteiskunnasta, ihmisten vastuusta toinen toisistaan. Tässä kohdassa Venäjä on äärimmäisen kaukana länsieurooppalaisesta yhteiskunta-ajattelusta. Putinin julistus terrorismin vastaisesta yhteisestä sodasta ei muuta Venäjää.

Venäjä ja venäläiset eivät sinänsä ole muuttuneet ilmeisesti myöskään kauppamiestaitojensa ja -taipumustensa osilta. Venäjä on ollut vuosisatojen ajan halukas käymään kauppaa kaikesta, myös maasta ja rajoistaan. Venäjä myi Alaskan Yhdysvalloille ja Neuvostoliitto osti Jäniskosken alueen Suomelta.

Kauppias kutsuu myyntiartikkeleitaan kuten rajoja pyhiksi vain saadakseen niistä paremman hinnan. Nykyisellä Putinin Venäjällä ei varmasti ole sen kummempia esteitä pakkoluovutetun Karjalan myymiseen takaisin Suomelle jostakin sovittavasta hinnasta - joka voi olla esimerkiksi rahaa tai moraalista kunnianpalautusta tai molempia yhdessä - kunhan Suomen puolella on uskottava ostajaehdokas eli Suomen eduskunta, hallitus ja presidentti, valtiovalta. Suomalaisen osapuolen on vain osattava luonnostella omat sanansa oikein vastaamaan venäläistä myyjän mentaliteettia.

Rajojen muuttaminen selkein sopimuksin ei järkytä eurooppalaista järjestystä vaan paremminkin luo hyvää inhimillistä ja keskinäiseen ymmärrykseen ja kunnioitukseen perustuvaa järjestystä, joka ei nojaa pelkästään pistimiin kuten nykyiset rajat suurelta osin.

Venäjän valmius valloittaa, myydä ja ostaa maata on selvästi perinteinen. Myös kautta Euroopan on rajoja muutettu ja etenkin Neuvostoliiton hajottua Euroopasta Aasiaan ulottuvalla vyöhykkeellä on piirretty ennätysmäärä uusia rajoja ja alueita on siirtynyt toisen valtiovallan hoitoon täysin rauhanomaisesti selkein sopimuksin. Rajat ovat alentuneet lähinnä Euroopan Unionin piirissä. Venäjän suunnalla ne eivät ole madaltuneet vaan niitä on piirretty lisää.

On erityisen ilahduttavaa, että ministeri Jakobson otti esille Euroopassa käytävän keskustelun toisen maailmansodan seurauksena tapahtuneista joukkokarkotuksista ja kirjoitti: "Uusi Eurooppa ei ole kuitenkaan unohtanut menneisyyttään."

Mekään Pro Karelian piirissä emme ole unohtaneet omaa suomalaista historiaamme vaan haluamme vaalia ja kehittää sitä osana yhdistyvän Euroopan kulttuuria. Suomen anti Euroopan kulttuurille voi hyvinkin kasvaa ja kaunistua siitä, että kannamme huolta keskiaikaisen Viipurin kivikaupungin ja harvinaisen linnan säilymisestä vuosisatojen päähän tulevaisuuteen.

Venäjän kulttuuripiirissä asuvat ihmiset eivät niistä välitä. Niistä huolehtiminen on Suomen kansallisia tehtäviä. Se on keskeisiä syitä vaatia takaisin pakkoluovutetut alueet Venäjältä, joka sai ne Neuvostoliitolta, joka sekään ei tarvinnut noita alueita mihinkään muuhun kuin valtansa laajentamiseen, ei siis mihinkään inhimilliseen tarpeeseen.

Meidän pakkoluovutetusta Karjalasta vihollisen tieltä paenneiden suomalaisten oman historian selvittämiseksi on paikallaan Jakobsonin kolumnista muutama vakava huomautus.

Emme me Karjalan kannaksen asukkaat suinkaan vapaaehtoisesti lähteneet hyökkäävän vihollisen tieltä vaan meidän perheemme tekivät sen säilyttääkseen henkensä ja ihmisarvonsa. Emme me luovuttaneet vapaaehtoisesti kotejamme ja maitamme. Ne vietiin meiltä räikeää väkivaltaa käyttäen ja ellemme me olisi paenneet Suomen läntiseen osaan, jäljellejääneeseen tynkä-Suomeen, meidät olisi tapettu Karjalaan, kannakselle, Viipuriin, Sallaan, Petsamoon ja muille alueille tai kuljetettu Siperiaan tai Kazakstaniin orjatyöhön.

Ei Neuvostoliiton ja Venäjän vastuuta ja velkaa yhtään vähennä se, että Suomen valtion johdossa oli sotien aikana ja jälkeen niin poikkeuksellisen viisaita henkilöitä, että he ymmärsivät asuttaa ja työllistää siirtoväen ja tehdä sen koko kansan yhteisellä vastuulla ja tarmolla.

Sotiin olivat ensi sijassa syyllisiä Hitler ja Stalin järjestelmineen. He sopivat itäisen Euroopan jakamisesta keskenään. Saksan valtaamat alueet on palautettu oikeille omistajilleen ja Saksa on saanut rangaistuksensa.

Neuvostoliiton valtaamista alueista vasta osa on palautettu oikeille omistajilleen. Kun haluamme rakentaa parempaa Eurooppaa, haluamme viedä myös tämän prosessin loppuun saakka. Myös tämän pyrkimyksen kannalta ministeri Jakobsonin Karjala-kirjoitus on erittäin arvokas laajennus jo käynnistyneeseen keskusteluun Suomen omasta menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

http://www.prokarelia.net/fi/
martti.valkonen@prokarelia.net

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].