Tietoa kirjoittajasta


György Kadar
toimittaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

14.05.2006 [02]
»  KOHTELEEKO EU UNKARILAISTA VÄHEMMISTÖÄ HUONOSTI?

05.09.2004 [02]
»  SZéKELYMAAN ASUKKAILLE AUTONOMIA?

15.09.2002 [02]
»  BENESIN DEKREETIN SEURAUKSISTA KÄRSINEET

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

04.09.2002
György Kadar

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

HATÁRREVIZIÓS KÉRELEM AZ ENSZ HÁBORUS TÖRVÉNYSZÉKÉHEZ!

Másolat Lemhényi Zoltánnak az ENSZ Háborús Törvényszékéhez írt
> levelérő:
This text is a direct copy of Mr. Zoltán Lemhényi's letter to UN:

U N Y
UNITED NATIONS OF YOGA

Őexcellenciája
Madame CARLA del PONTE
A Nemzetközi Törvényszék Főügyészének

Egyesült Nemzetek Szervezete
Háborús Törvényszéke

Az EURÓPAI BÍRÓSÁG
Elnök Urának és Főügyész urának: G. C. Rodriguez Iglesias
Részére Stockholm, 2002. aug. 20. a világbékemissziót 60. éve (1942.aug.20-2002.aug.20.) között alázattal szolgáló United Nations of Yoga születésnapján:

Tárgy: - népbüntetés szerződésbe foglalása miatt

- az eredeti kislétszámú szerződő felek létszáma, fennhatósági területei módosulása/növekedése miatti szerződéskötés:

- a nemzetközi bíróság határozata alapján szerződések érvénytelenítése,

- a megnövekedett, új létszámú szerződő felek között az 1920. évi Trianoni és 1947. évi Párisi Békeszerződések megkötésének, újratárgyalásának elrendelése az Érdekeltek között.

1.§.
A sokezeréves, Mahatma Gandhi által is így vallott JÓGA ETIKA-MORÁL szerint: A NEMZETEKnek és legfőbb FÓRUMAIKNAK be kell látniuk, hogy „az IGAZSÁG, az igazságszolgáltatás a békesség istene. A békesség istene pedig: az igazság, igazság-
szolgáltatás.”

2.§.
Az UNY = UNITED NATIONS of YOGA azért alakult meg (1942-ben augusztus 20-án), hogy a nemzetek közötti háborúkat kiváltó szenvedélyes gyűlölködést az IGAZSÁG érvényesítésével, az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS harmóniát teremtő útján haladva biztosítsa a nemzetek életében, és teremtsen, békességet.

3.§.
Az UNY ezt az előterjesztését mint az ENSZ UN ECOSOC világszervezetével 1975 óta, ill. az UNICEF / ENSZ Gyermek Világszervezetével 1983 óta társult, konzultatív státussal felruházott Non-governmental Organization / NGO / civil -nem-kormányzati- szervezet teszi meg.

4.§.
Fennállása óta a stockholmi világközponttal működő UNY több előterjesztésében kérte az Egyesült Nemzetek ILLETÉKESEIT: KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATBAN HATÁRREVÍZIÓT rendeljenek el a MAGYAR NÉP javára.

5.§.
A győztes hatalmak a legkevésbé bűnös, kis magyar népet büntették meg a legeslegjobban.

6.§.
Az UNY / UNY SCJ kéri, haladéktalanul segítsék elő, hogy az összemberiség elkerülje a közelítő harmadik világháború kitörését a rendezetlen politikai és nemzetközi jogi kérdések miatt.

(a) Ennek érdekében hozzanak létre egy szerződést felülvizsgáló Bizottságot. E nemzetközi Bizottság szakértői meghallgatásához az UNY / UNY SCJ 12 szakértővel járul hozzá.

(b) Döntsék el, hogy az EGYENLŐ ELBÁNÁS ELVÉT ÉRVÉNYESÍTETTÉK-e vagy nem érvényesítették TRIANONBAN (1920) és PÁRISBAN (1947) a MAGYAR NÉPPEL szemben akkor, amikor kollektív büntetést szabtak ki rá…

(c) Az UNY SCJ megállapította, hogy a NÜRNBERGI KATONAI BÍRÓSÁG, amikor Németország (második világháborús) VEZETŐIT felelősségre vonta és MEGBÜNTETTE:

(d) akkor a NÉMET NÉP felelősségét nem állapította meg.

Tehát kollektív büntetéssel Németország népét NEM sújtották.

Ez a fenti tény azt is bizonyítja, hogy Trianonban (1920) és PÁRISBAN (1947) a világháborúk kitöréséért éppen a legkevésbé felelős kis magyar néppel szemben sértették meg a nemzetközi jog sarkalatos követelményét: az egyenlő elbánás elvét.

Sőt. A magyar néptől megtagadták az ÉLVEMARADÁS ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT is!!!
Az UNY NGO / UNY SCJ kéri fenti igazság mérlegelését.

(a) Az UNY / UNY SCJ kéri a t. nemzetközi Bíróság Bizottságát, szíveskedjék tekintetbe venni Lloyd George, H.Pozzi, Lord Rothermere, H. Mitterrand, Lord Newton, R. Cecil, Nicholson Harold Nitti, Bullit. nyilatkozatait.

(b) Kérjük, hogy az elhangzottak mérlegelése alapján a Tisztelt semleges álláspontú nemzetközi bíróság Bizottsága mondja ki, hogy a magyar népre vonatkozó TRIANONI (1920) és PÁRISI (1947) BÉKEDIKTÁTUM, mivelhogy KOLLEKTÍV BÜNTETÉS,

(c) mert megtagadta a magyar nép ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT A NÉMET NÉPPEL szemben, mert lényegében HALÁLRA, eddig 82 éven keresztüli kínzással előbb-utóbb megvalósuló halálra sújtotta az ártatlan, kis magyar népet,

EZÉRT:

A MAGYAR NÉPET SÚJTÓ TRIANONI ÉS PÁRISI BÉKESZERZŐDÉS: ÉRVÉNYTELEN.

De a magyar és székely nemzet összefüggésében a trianoni és a párisi békeszerződések még egy alapvető okból is érvényüket vesztették. Miért?

Mert Trianonban és Párisban a győztes hatalmak részéről ugyanazok írták alá és ugyanazok érdekében hoztak kedvező békeszerződést akikre 1920-ban és 1947-ben vontakozott. Csakhogy.

E két békeszerződés diktálói és kedvezményezettjei, a régi szerződéskötő felek és az új kedvezményezettek is, mint szerződéskötő felek azóta alapvetően - identitásukban is - megváltoztak. Felfogásuk, mentalitásuk, belátásuk is méltányosra, fennhatósági területük kisebbre vagy nagyobbra változott. De a kedvezményezettek - mint szerződésbe foglaltak létszáma és uralmi-hatalmi területe is adott állam esetében kb. 4-szeresre nőtt.

HA pedig egy SZERZŐDÉS több vonatkozásban érvénytelen: A KÁROSULTAT JOGORVOSLATKÉNT: visszatérítés, KÁRTALANÍTÁS, elégtétel illeti meg. Főként akkor, amikor ez a szerződés az istenadta népet sújtotta és sújtja.

Emiatt UNY / UNY SCJ az Önök BÍRÓSÁGA Bizottságát is felkéri, hogy egyrészt Magyarország, ROMÁNIA, SZERBIA, HORVÁTORSZÁG, AUSZTRIA, SZLOVÁKIA, CSEHORSZÁG, SZLOVÉNIA, UKRAJNA KORMÁNYAIT, másrészt a SZOVJETUNIÓ UTÓDÁLLAMAIT, így: OROSZORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG, TADZSIKISZTÁN, KIRGIZISZTÁN, KAZAHSZTÁN, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, ÉSZTORSZÁG, GRÚZIA, FEHÉROROSZORSZÁG KORMÁNYAIT

Szíveskedjenek szerződésbontó és új szerződést kötő egyezkedő tárgyalásra hivatalosan felhívni, és a világbéke megszilárdítása érdekében, a tarthatatlan nemzetközi jogi helyzet rendezésére, a mondott nemzetközi szerződések elégtenségéből fakadó rendezetlen politikai kérdések felszámolása érdekében, egyetemes nemzetközi érdekből, valamennyi fél érdekét harmonikusan szolgáló tárgyalásra meghívni, s a felekkel történő előzetes egyeztetés után tárgyalási időpontot kitűzni.

7.§.
Tisztelt nemzetközi Bíróság, jogi Fórum!

Az UNY NGO az 5 kontinens és a szigetvilág területén élő kb. 600 millió CIVIL és VALLÁSOS BÉKESZERETŐ közösségei nevében , akiknek érdekét az UNY = United Nations of Yoga immár 27-ik éve az Egyesült Nemzeteknél egyedül képviseli, az összemberiség boldogulása, fellendülése, gazdasági prosperitása és háborúmentes harmadik évezredbeli békés sorsáért aggódó lélekkel kénytelen volt KÉRELMÉT ÖNÖK, a t. nemzetközi Bíróság t. Bizottága ELÉ terjeszteni.

A kis magyar népre egy nemzetközi, sokszoros összefüggésű és tragikus bilincsekbe kényszerítő SZERZŐDÉST, egy jogi formulát kényszerítettek rá. Mégpedig a legtökéletesebb, kivédhetetlen ERŐSZAKKAL. Mely erőszakkal szemben ez a 2 világháborúért alapvetően ártatlan, belekényszerített, belehajszolt, 82 éve gúzsba kötött és megbénított kis nép tehetetlen volt. És egy rossz, VELEJÉIG ROSSZ nemzetközi SZERZŐDÉS a magyar, székely népet 82 ÉVE BÜNTETI:

Olyan BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE MIATT, amelyet a magyar és székely nép SOHASEM, Ő sohasem követett el. Az UNY NGO /UNY SCJ mint az Egyesült Nemzetek 189 tagállamának alázatos szolgája, aki Mahatma Gandhival vallja és vállalja, hogy az IGAZSÁG, igazságszolgáltatás: a BÉKESSÉG ISTENE. A BÉKESSÉG ISTENE: az igazság, igazságszolgáltatás szükségtelen késedelem nélküli, maradéktalan megvalósítása, szolgáltatása és fenntartása.

Az UNY NGO /UNY SCJ KIÁLL a 82 esztendős büntetését bűncselekmény nélkül szenvedő, életkeresztre feszített, nemzetközi erőszakkal halálra ítélt magyar nép mellett és KÖVETELI: a t. Bíróság Tagjai és a bíróság keretében megalakítandó Bizottság Tagjai, valamint pedig az 1920. évi Trianoni és az 1947. évi Párizsi Békeszerződésben érintett Szerződő Felek (és jogutódjaik)

ADJANAK a MAGYAR NÉPNEK IS IGAZSÁGOT! IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Mély tisztelettel

Zoltán Lemhényi
UNY NGO főtitkár,
UNY NGO főképviselő az ENSZ és az UNICEF-nél
(New York, Geneva, Vienna)
UNY SCJ tanácsvezető főbíró
Karma Sö-nam Wang' Chuk buddhista szerzetes

Utóirat: E-mail választ: unyz@tar.hu címre vagy postacímen:
Sveavagen 134, 4th fl. 113 50 Stockholm, Sweden -re kérjük továbbítani
www.nexus.hu/

www.nexus.hu
E: unyz@tar.hu

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].