Tietoa kirjoittajasta


Martti Valkonen
toimittaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

07.03.2005 [02]
»  VENÄJÄ HÄIVYTTÄÄ TALVISOTAA NÄKYVISTÄ

04.03.2005 [02]
»  VENÄJÄ ANTOI OPPITUNNIN HISTORIASSA 

28.01.2005 [02]
»  DERJABIN OHITTI STALININ JA HITLERIN YHTEISTYÖN

21.01.2005 [02]
»  PROVOKAATION ALKULÄHTEELLÄ

09.01.2005 [02]
»  KESKIAIKAA PAHIMMILLAAN: KARJALAISET OLIVAT VAPAATA RIISTAA

13.11.2004 [02]
»  HISTORIAN TAJUA KARJALAAN ASTI

08.11.2004 [02]
»  VENÄJÄ LUOVUTTI ALUETTA KIINALLE

22.10.2004 [02]
»  KENRAALI HÄGGLUND KYSYY

22.10.2004 [02]
»  YKSIMIELISYYS ON VOIMAA

20.10.2004 [02]
»  LAUKKANEN: AHTISAARESTA PALAUTUKSEN SELVITYSMIES

20.10.2004 [02]
»  UOSUKAINEN EI HOIDA TULEHDUSTA

15.10.2004 [02]
»  DERJABIN LÄHTI HYÖKKÄÄMÄÄN

11.10.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS PARANTAA SUHTEET

27.09.2004 [02]
»  TUOMIOT PURETTAVA

03.09.2004 [02]
»  PAHAA SUOMEA KEN PELKÄISI!

01.09.2004 [02]
»  KARJALA JA ITÄ-SAKSA

24.08.2004 [02]
»  KODIN ÄKILLINEN MENETYS ON EVAKKOJEN TRAUMA

23.08.2004 [02]
»  JYKEVÄ KARJALAISUUDEN MONUMENTTI KANGASALLA

22.08.2004 [02]
»  VENÄJÄLLÄ HAUKUTAAN TAAS BALTIAN MAITA

12.08.2004 [02]
»  KETUNHÄNTÄ KAINALOSSA

06.08.2004 [02]
»  KGB NAUTTII SUOMESSA YHÄ PELKOA JA KUNNIOITUSTA

04.08.2004 [02]
»  PUOLAN KANSANNOUSUN HOITAMATON PERINTÖ

10.07.2004 [02]
»  KURJISTA KURJIMMILLAAN ON KARJALA JUURI NYT

05.07.2004 [02]
»  POLIITTISEN VAISTON PETTÄESSÄ

02.07.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS PYÖRII AKANVIRRASSA

04.06.2004 [02]
»  MILJOONAN SUOMALAISEN VÄHEMMISTÖ

03.06.2004 [02]
»  KANSALLISTEN ETUJEN KIRJO LAAJENEE EU:SSA

31.05.2004 [02]
»  SCHRÖDER UNOHTI ITÄISEN EUROOPAN

26.05.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS ON YHÄ TABU

25.05.2004 [02]
»  TOTALITARISMIN TUOMIO HERÄTTÄÄ EMPIMISTÄ

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

29.01.2004
Martti Valkonen

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

BALTIA TUOMITSEE KOMMUNISMIN

Baltia tuomitsee kommunismin - natsismi jo tuomittu

Kolme Baltian maata Viro, Latvia ja Liettua sekä Unkari ovat saaneet valmiiksi luonnoksen totalitaarisen kommunismin tuomitsemisesta. Esitys on tarkoitus viedä Euroopan Unionin keskusteluihin. Sen sisältö ja tavoitteet noudattavat EU:n viime syksynä tekemää päätöstä, jolla tuomittiin fasismi ja natsismi ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista.

Baltian maat haluavat esityksellään kiinnittää läntisten Euroopan Unionin jäsenmaiden huomiota pakkovaltaan, kansanmurhiin, laittomuuteen ja paljoon muuhun epäinhimilliseen toimintaan ja hallintomenetelmiin, joita reaalisosialismin ja neuvostososialismin nimissä harjoitettiin Neuvostoliiton herruuden aikana itäisen Euroopan miehitetyillä alueilla niiden alkuperäisiä kansoja kohtaan.

Läntisessä Euroopassa Neuvostoliitto ja Stalin mielletään usein enemmänkin liittolaisena sodassa Natsi-Saksaa ja Hitleriä vastaan kuin verisenä miehittäjänä. Baltian maiden tavoitteena on muuttaa tämä mielikuva todellista veristä tilannetta vastaavaksi.

Suomi ei ole ainakaan vielä mukana esityksessä, vaikka Suomi joutui kärsimään suunnattomat inhimilliset menetykset ja aineelliset tappiot puolustautuessaan totalitaarisen kommunismin johtovaltion maahanhyökkäystä vastaan.

Baltian maiden hanke totalitaarisen kommunismin tuomitsemisesta on ollut esillä parin kuukauden ajan. Torstaina kolmen balttimaan oikeusministerit ovat saaneet pohdittavakseen lopullisen esityksen, joka valmistui ProKarelian saamien tietojen mukaan keskiviikkona.

Esityksestä on olemassa ainakin kaksi eri kantaa. Toisen mukaan tuomiolle on pantava totalitaarinen kommunismi tehdyistä rikoksista ihmisyyttä vastaan, kun taas kovempi kanta edellyttää ylipäänsä tuomiota kommunismille aatteena.

Edellinen tavoite saattaa mahtua EU:n ratkaisujen puitteisiin, koska se on täysin rinnastettavissa fasismin ja natsismin tuomitsemiseen. Jälkimmäinen mielipide sen sijaan voi kohdata tiukkaa vastustusta, sillä siinä ei tuomiota rajoiteta pelkästään tehtyihin rikoksiin vaan yleensä aatteeseen. Monien mielissä kommunismi aatteena on joko uskontoa tai ns. tieteellistä maailmankatsomusta, eikä suinkaan tukahduttavaa ja veristä pakkovaltaa, jollaiseksi se Neuvostoliiton toimien tuloksena kehittyi.

Baltian maiden ja Unkarin tavoitteena on tuoda EU:n istuntoihin ja keskusteluihin vakavasti esille vuoden 1939 Molotov-Ribbentrop -sopimus, jolla Stalin ja Hitler jakoivat Euroopan keskenään nautinta-alueisiin ja etupiireihin. Läntisen EU:n piirissä elokuun 1939 sopimus salaisine lisäpöytäkirjoineen usein unohdetaan ja sivuutetaan kokonaan. Baltian maat haluavat osoittaa lännelle stalinismin todellisen karvan.

Esityksessään Baltian maat muistuttavat läntiselle Euroopalle, että lännen tuomitsemat natsi- ja fasistivaltiot tekivät salaiset sopimuksensa ja toteuttivat rikoksensa ihmisyyttä vastaan juuri kommunistisen Neuvostoliiton kanssa. Balttien ajattelun mukaan molemmat pakkovaltaan rakentaneet diktatoriset järjestelmät olivat yhtä rikollisia ja ne kumpikin täytyy tuomita.

Esitysluonnoksessa huomautetaan, että valtaan päässyt totalitaarinen kommunismi aiheutti usean sukupolven ajan loputonta tuhoa hyvin monien maiden väestölle ja vei tuhoon ja kuolemaan miljoonia ihmisiä sen lisäksi, että se esti ihmisten normaalin elämän ja haittasi näiden toimeentuloa, työtä ja koko elämää.

Totalitaarinen kommunismi toimi samalla tavalla kuin natsismi ja fasismi, kun se tappoi miljoonia ihmisiä ilman oikeudenkäyntejä ja laillisia tuomioita ja pakkosiirsi miljoonittain syyttömiä ihmisiä esimerkiksi Siperiaan ja pitkin Aasian aroja.

Totalitaarisen kommunismin tuomitsemisen vaatimiseen liittyy lukuisia määrä nykyhetkeen sidottuja vaatimuksia ja toiveita. Niinpä baltit katsovat esityksessään, että Neuvostoliiton seuraajavaltion Venäjän on ryhdyttävä korvaamaan Neuvostoliiton tekemiä tuhoja ja muuttamaan poliittisia tavoitteitaan ja linjaansa siten, että se on mukana tuomitsemassa totalitaristisia järjestelmiä.

Esityksessä perustellaan vaatimuksia tuomiosta luettelemalla totalitaarisen kommunismin aikana tehtyjä rikoksia. Niinpä esille nostetaan neuvostovaltion tapa tuhota miehittämissään maissa poliittinen oppositio, surmata sen johtajat ja käyttää pelottelumenetelmiä erilaisten mielipiteiden tukahduttamiseksi, vankileirien suuri verkosto ja niihin raahatut miljoonat ihmiset, kidutuksen yleinen käyttö sekä etnisistä ja uskonnollisista syistä tapahtunut vaino, joka usein kasvoi kansanmurhien mittoihin.

Lähes loputon rikosluettelo sisältää myös muun ohella syytökset ihmisoikeuksien polkemisesta, kansalaisvapauksien riistämisestä, matkustamisen vapauden kieltämisestä ja mielipidevapauden täydestä tukahduttamisesta. Yksityisomaisuuden riisto ja esimerkiksi siitä johtuneet laittomat murhat kuuluvat rikosluetteloon paljon muun ohella.

Baltian maat haluavat saada läntiset maat mukaan pohtimaan tapahtuneita asioita. Luontevalta vaikuttava valtioryhmä näyttäisi olevan ne maat, jotka joutuivat Stalinin ja Hitlerin tekemän Molotov-Ribbentrop -sopimuksen uhreiksi.

Myös Suomi kuuluu näihin paljon kärsineisiin maihin, mutta Suomi ei ole ainakaan toistaiseksi mukana esityksessä totalitaarisen kommunismin tuomitsemiseksi.

Talvisota syttyi juuri Stalinin ja Hitlerin liiton yhtenä seurauksena ja Suomi menetti paitsi kymmeniä tuhansia kansalaisiaan sodassa myös kahdeksannen osan aluettaan ja joutui myöhemmin maksamaan suunnattomat sotakorvaukset maahan hyökänneelle viholliselle, totalitaarista kommunismia edustaneelle diktatuurille.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].