Tietoa kirjoittajasta


Jussi Liikonen
puheenjohtaja

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

02.02.2004 [02]
»  ALUEPALAUTUS RY:N YHTEISTYÖVASTAUS 

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

02.02.2004
Jussi Liikkonen

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

ALUEPALAUTUS RY:N YHTEISTYÖVASTAUS

Aluepalautus ry:n vastaus ProKarelian ehdotukseen yhteistyöstä aluepalautusasiassa.

Aluepalautus ry on suhtautunut koko toimintansa ajan myötämielisesti yhteistyöhön kaikkien aluepalautuksen hyväksi työskentelevien yhteisöjen kanssa. Olemme mm. olleet mukana yhteisissä mielenilmaisuissa ja tukeneet mahdollisuuksien mukaan myös muita palautusta eteenpäin vieneitä toimia.

Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueiden takaisin saamiseksi tehtävän työn tehostamiseksi on tarkoituksen mukaista lisätä ja tiivistää palautusta ajavien järjestöjen yhteistyötä. Yhteistyön avulla saavutetaan suurempi medianäkyvyys, enemmän joukkovoimaa ja parempi uskottavuus.

ProKarelian ehdottamat yhteistyön periaatteet ja teesit yhdistys hyväksyy. Tavoitteet ja keinot ovat sovittavissa yhteisten keskustelujen ja pohdintojen avulla. Jokaisella yhteisöllä on omaleimainen tapansa toimia ja painottaa sanomaansa omalle kohderyhmälleen. Kuitenkin yhteinen päämäärä on sama. Toiminnan suunnittelua ja koordinointia voidaan yhteistyössä kehittää.

Suomen ja suomalaisten syyllistämisen aika on vihdoin ohi. Nyt on hyvä saattaa oikeat arvot ja tavoitteet kunniaan. Näitä ovat korkea moraali, oikeudentunto, oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja tasa-arvo. Kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, eduskunnan ja valtion johdon olisi lähdettävä tältä pohjalta kehittämään toimintaansa myös tässä monen mielestä vaikeassa asiassa.

Yksityiset kansalaiset ovat herännet valvomaan ja ajamaan lakeihin ja sopimuksiin kirjattuja oikeuksiaan. Tällainen toiminta tulee lisääntymään kansalaisyhteiskunnan kehittymisen myötä.
Kansalaisten oma-aloitteellisuus ei saa olla este valtiovallan toimenpiteille, vaan se tukee, antaa selkänojaa, mutta myös velvoittaa päättäjiä toimimaan kansalaisten haluamien asioiden hyväksi.

Alueiden palautus on kaikkien suomalaisten asia ja hyödyt siitä koituvat kaikille.

Pakkoluovutetut alueet ovat ikään kuin se takuusumma, joiden avulla Suomi säilytti niissä oloissa itsenäisyytensä.

Nyt takuut voisi vapauttaa, kun väärin perustein niitä vaatinut valtio on lakannut olemasta.

Hyökkäyssodan aloittajalla, pakkorauhan sanelijalla ja sen seuraajavaltiolla ei nykykäsityksen ja kansainvälisten sopimusten mukaan ole oikeudellisia perusteita valtaamiensa alueiden pitämiseen.

Aluepalautus ry haluaa olla yhteisesti kehittämässä kaikkien suomalaisten hyväksymää toimintaa kansaamme kohdanneen onnettomuuden korjaamiseksi, ihmisoikeuksien toteuttamiseksi ja Venäjän ja Suomen kansan todellisten hyvien suhteiden rakentamiseksi

Mäntsälässä 02.02.2004

Aluepalautus ry

Jussi Liikonen
puheenjohtaja
Email

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


jeltsinin ensimmmäinen vierailu

Yksi asia jota kovin ihmettelen on tämä jeltsinin ensimmäinen vierailu Suomeen. Olin itse television ääressä katsomassa jeltsinin tuloa ja kommentteja heti koneesta laskeutuessaan. Hän pyysi anteeksi talvisodassa venäjän suomalaisille aiheuttamia kärsimyksiä. Sitä ennen heti ensimmäiseksi hän sanoi että luovutetuista alueista voidaan aloittaa neuvottelut. Aikaa on kulunut paljon. Muistan näin. Olenko väärässä.

Ylipäätään tätä vierailun alkua ei varmaan ole televisiossa sen koommin näytetty. Olihan joilekkin poliitikoillemme liikaa jo anteeksipyyntö. Tietääkseni Koivisto ei reakoinut millään lailla jeltsinin anteeksipyyntöön.

Tiedetään että jeltsin otti kyllä myöhemmin yhteyttä suomeen aluepalautuksen merkeissä. ( iisalmen sanomat ) Koivisto ei silloinkaan reakoinut mitenkään. Saati että asia olisi päästetty yleiseen keskusteluun.

Ihmettelen miksi tästä asetelmasta ei enempää puhuta. Mikä siinä on. Ainakin jeltsinin anteeksipyyntö on nauhalla. Kukaties aluepalautusasiatkin. Jos tällainen nauha saataisiin julkisuuteen niin sillähän olisi sieluja puhdistava ja pelkoja poistava, tilannetta normalisoiva vaikutus.

Kari Kinnunen
kari kinnunen [2010-01-24 21:09:31]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].