Tietoa kirjoittajasta


Heikki A Reenpää
professori, spokesperson

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.08.2015 [02, 10]
»  MUUTOS TAPAHTUU JA SE ON ENTISTÄ LÄHEMPÄNÄ

25.10.2006 [02]
»  DYNAAMISEN TAHTOTILAN KEHITTÄMINEN SUOMELLE

13.10.2005 [02]
»  TUTKIMUS ON VAHVA VIESTI PRESIDENTTIEHDOKKAILLE!

04.05.2005 [02]
»  AVOIN KIRJE PRESIDENTTI HALOSELLE

29.04.2005 [02]
»  SODAN TRAUMAT YHTEISEKSI VOITOKSI?

08.12.2004 [02]
»  AITO KARJALAINEN KANSALAISJÄRJESTÖ

30.10.2004 [02]
»  TAVOITE 500 000 NIMEÄ VETOOMUKSEEN

02.07.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUKSELLA KASVAVA KANNATUS

09.02.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS JA KARJALAN LIITTO

30.01.2004 [02]
»  AVOIN YHTEISTYÖEHDOTUS KARJALAISILLE YHTEISÖILLE

31.12.2003 [02]
»  ONNEA 100-VUOTIAS KARJALA!

19.11.2003 [02]
»  INVESTOINTISUOJA PAKKOLUOVUTETUSSA KARJALASSA

22.04.2002 [02]
»  ODOTTAAKO EU:N ITÄRAJAN TAKANA KATASTROFI? 

15.08.2000 [02]
»  KARJALA-KYSYMYS UUDELLA TASOLLA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

09.02.2004
Heikki A Reenpää

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARJALAN PALAUTUS JA KARJALAN LIITTO

ProKarelian vastine puheenjohtaja Markku Laukkaselle
Karjala-Lehdessä 05.02.2004 olleeseen artikkeliin

KARJALAN PALAUTUS JA KARJALAN LIITTO

Karjalan Liiton puheenjohtaja Markku Laukkanen vakuuttaa Karjala-Lehden 05.02.04 numerossa, että Liiton kaikessa toiminnassa ja sen jäsenseurojen tapahtumissa ja tilaisuuksissa „Yhtenä keskeisenä peruspilarina tässä kaikessa on Karjalan palautus…“. On ilahduttavaa, että palautuksesta puhutaan ja Liitossa sille annetaan näin keskeinen merkitys.

Toivommekin, että peruspilarin olemassaolo tulee vahvasti näkymään Liiton julkilausumina, erilaisina palautuskursseina, julkisina palautusseminaareina, aktiivisena kirjoitteluna, totalitaarisen kommunismin rikosten tuomitsemisena, eduskunta-aloitteina ja innostavina palautustilaisuuksina. Olemme vakuuttuneita, että karjalainen kenttä osallistuu näihin tilaisuuksiin voimallisesti.

Suomen kaltaisessa demokratiassa kansalaisjärjestöillä on erittäin tärkeä tehtävä synnyttää avointa poliittista ja kansalaiskeskustelua tärkeistä asioista, joita valtiovalta ei ole riittävästi ottanut huomioon.

Karjalan palautuksessa valtiovalta ei ole ryhtynyt toimeen, siksi aktiviteettien synnyttäminen on asian tärkeäksi tuntevien kansalaisjärjestöjen tehtävä. Niiden tulee motivoida valtiojohto keskustelemaan ja tutkimaan asia. Niiden tehtävänä ei ole vain odottaa, että tulisi suosiollinen tilanne tai joku muu ottaisi asian esille.

Tässä vaiheessa ei ole mitään perustetta lähteä tekemään Venäjälle palautusehdotuksia tai odottaa Venäjältä ehdotusta. Eihän virallinen Suomi ole edes vihjaissut asiasta Venäjälle.

Asia on ensin kotimaassa keskusteltava, tutkittava perusteellisesti ja päätettävä toimenpiteistä. Sen jälkeen on etsittävä asialle kansainvälistä ymmärrystä ennen kaikkea EU:n piiristä, ja vasta sen jälkeen on neuvotteluesitysten vuoro. Hyvän pohjan tuen hakemiselle antaa esim. EU-parlamentin päätettäväksi tuleva totalitaarisen kommunismin rikosten tuomitsemishanke.

On sangen passiivista toimintaa jättää aloite vieraan vallan käsiin ja jäädä odottamaan mahdollista yhteydenottoa. Suomi on kärsinyt vääryyttä, sen oma tehtävä on aktiivisesti etsiä vääryyden korjaamista. Yhtä passiivista on odottaa poliitikkojen ottavan Karjalan palautus asiakseen, elleivät kansalaisjärjestöt heitä siihen motivoi. Vastuu palautuksen jatkuvasta esillä pitämisestä on meillä kaikilla.

Laukkanen kirjoituksessaan kovin sanoin moittii ProKareliaa ns. banderollimiehestä tiedottamisesta: „Tämä oli ProKarelialta ala-arvoista toimintaa“. On kokonaan Liiton oma asia järjestellä kulkueensa, ProKarelialla ei siihen ole ollut osaa eikä arpaa, eikä mitään tekemistä ko. banderollimiehen kanssa. ProKarelia uutisoi erityisesti palautukseen liittyviä asioita, joten Liiton kulkueessa olleen palautusmiehen uutisointi oli luonnollista.

Tämä uutinen julkaistiin 15.06.03. Vasta 19.11.03 liiton vt. toiminnanjohtaja pyysi poistamaan kuvan ja sai 16 minuutin kuluttua emailin, jossa kerrottiin, että kuva oli pyynnöstä poistettu ja ihmeteltiin, miksi asiasta ei aikaisemmin oltu puhuttu, jos se jotenkin oli vaivannut.

Yleisömääriin liittyen ProKarelia ei ole järjestänyt ainuttakaan yleisötilaisuutta, joten yleisön laskemiseen vaaditaan erityistä lahjakkuutta.

Karjalan Liitto on vahvasti keskittynyt karjalaisen kulttuurin vaalimiseen ja on siinä suorittanut erittäin ansiokkaan ja mittavan työn, joka jää kunniakkaana vaiheena historiankirjoihin.

Liiton riveissä on kahdeksan istuvaa kansanedustajaa. Eikö tämä määrä jo ole riittävä aloitteen tekemiseksi poliittisesta Karjala-keskustelusta ja palautuksen vaikutusten tutkimisesta? Aloitteen taakse tulisi varmasti myös muita kansanedustajia, jotka voisivat Catoa mukaillen päättää puheensa toteamukseen: „Muutoin olen sitä mieltä, että Karjala on palautettava“.

Laukkanen kirjoituksessaan sulkee palautusyhteistyön pois ”pienryhmien” kanssa tarkoituksettomana. Tältä pohjalta poliittiset tahot kenties toteavat, ettei eteneminen asiassa ole tarpeen, koska edes karjalaiset eivät ole asiassa yksimielisiä.

Onkin sen vuoksi tärkeää havaita, että Liitto ja muut palautusta ajavat yhteisöt ovat kaikki voimakkaasti tuoneet esille vankan tavoitteensa Karjalan palauttamisesta. Tämä palautuksen peruspilari on keskeinen ja yhteinen meille kaikille. Useat käsitykset toteutuksen yksityiskohdista ovat rikkautta, joista tulee yhdessä valita paras mahdollinen.

Karjala-Lehti on uutisoinut ehdotuksemme voimien yhdistämiseksi Karjalan palautuksen edistämiseksi. Olemme laatineet maltillisen proseduurin, jonka mukaan palautusasiassa tulisi käsittääksemme edetä. Kiitämme lehteä ehdotuksen ja proseduurin julkaisemisesta.

ProKarelia tarjoaa edelleen kaikille suomalaisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille avointa yhteistyötä aluepalautuksen edistämiseksi. Toivomme, että Karjalan palautusrintama muodostuu vankaksi, sillä yhteistyössä on voimaa. Sen avulla saamme valtiovaltamme motivoiduksi käsittelemään tätä koko Suomelle tärkeää kysymystä kaikkien osapuolien parhaaksi. Vastuu on yhteisesti meidän kaikkien.

ProKarelia

Heikki A Reenpää
professori, spokesperson

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].