Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

02.04.2004
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

VAPAAN KARJALA-KESKUSTELUN ESTEET

Esteet eri näkökulmista

Oletteko koskaan todella syventyneet miettimään, mitkä ovat Karjalan palautusprosessin suurimmat esteet? Analyysi on välttämätön resurssien kohdentamiseksi.

Olemme etsineet eri näkökulmista perussyitä, miksi poliitikot eivät puhu Karjalasta. Koko karjalaisuuden syvin olemus, palautuksen edistäminen, uhkasi jopa väistyä hiljaa syrjään. Miksi?

Palautus on prosessi

Palautus on vaiheittainen prosessi. Ensimmäiset ovat Suomen sisäisiä vaiheita, kuten poliittinen ja kansalaiskeskustelu tai palautusten vaikutusten tutkiminen. Nämä vaiheet on käytävä ensin läpi.

„Voitettuja“ palautusesteitä

On puhuttu veronmaksajien mustasta aukosta ja pohjattomasta kuilusta. Enää ei liene ketään vakavasti otettavaa henkilöä, joka ei näkisi palautuksessa erittäin merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia.

Yksi psykologinen este on opetettu syyllisyyden tunne. Sitä Neuvostoliiton edustajat taitavasti kylvivät keskuuteemme. Syyllisyys on vähitellen hälvenemässä.

Suomettumisen tautiakin on jo kyetty käsittelemään edes jonkin verran ja vähitellen on syntynyt uusia sukupolvia, joilla se enää on selkäytimessä pelkkänä „varjostumana“.

Venäjä ei anna Karjalaa takaisin. Eihän NL:kaan antanut mitään takaisin, silti esim. Baltian maat liittyivät Natoon ja liittyvät EU:hun. Venäjällä ei enää ole vaikutusta kuin pieneen osaan suomalaisista.

EU-sopimus kieltää rajakysymykset tai Nato-sopimus sen estää. Virolla ei ole edes rauhansopimusta Venäjän kanssa, joten se EU-sopimuksen kielloista. Natossa jäsenillä ei keskenään saa olla rajariitoja.

Karjalassa nyt asuville venäläisille ei voi kostaa Stalinin aggressioita. Alueella asuville hallinnon siirto olisi paras mahdollinen lahja turvatusta tulevaisuudesta.

Tulisi valtava venäläinen vähemmistö. Alueelle jäisi arviolta noin 200.000 henkilöä, mikä on noin 4 % väestöstä.

Suomalaiset eivät halua Karjalaa takaisin. Koko asiasta puhuminen on ollut kielletty vuosikymmeniä, eikä kukaan vahva poliitikko Kekkosen jälkeen ole asiaa tuonut edes esille.

Miksi Liitto ei aktivoidu?

Nyt olisi mahdollisuus puhua ja toimia. Miksi Karjalan Liitto ei puhu palautuksesta, vaan epämääräisestä Karjalan kysymyksestä? Miksi Liitto ei aktivoi kenttäänsä palautuksen edistämiseen? Miksi liiton 7 kansanedustajaa ja 1 ministeri eivät tee aloitteita? Miksi karjalainen väki kyyristelee asian edessä hiljaa?

Vastaus tähän löytyy epäsuorasti Liiton vs. toiminnanjohtajan Hannu Kilpeläisen voimakkaasta kritiikistä ns. palautusjärjestöjä kohtaan: „Viime aikoina on Karjalan palauttamista ajavien ja ohi parlamentaaristen päätösten ja toimenpidemallien toimivien kansalaisjärjestöjen toiminta aktivoitunut Suomessa. Näitä järjestöjä on lähinnä neljä: ProKarelia, Aluepalautus ry …“

Palautuksen etenemisen suurin este

Ilmeisesti ymmärtämättään tohtori on iskenyt asian ytimeen. Seuraavat kolme avainsanaa muodostavat symbioosin ja esteiden toimivan ympyrän:

1. parlamentaariset päätökset ja
2. parlamentaariset toimenpidemallit (toimintamallit)
3. kansalaisjärjestö(t)

Kansalaisjärjestö (NGO – Non Government Organization) on kansalaisten muodostama yhteisö, jonka tavoitteena ei ole taloudellinen hyöty tai muodollinen poliittinen valta, vaan sen itselleen ottaman tehtävän (mission tai issue) suorittaminen.

Mitä ovat parlamentaariset päätökset Karjalan palautuksen osalta? Ei niitä ole lainkaan. Lähimmäksi osuu ns. lähialueyhteistyö, jonka nimissä on 10 vuoden aikana lahjoitettu Venäjälle noin 1 mrd. euroa.

Mitkä ovat parlamentaariset toimintamallit palautuksen osalta? Niitä voidaan löytää vain yksi: vaikeneminen palautuksesta.

Kansalaisjärjestön tehtävänä on tuoda tärkeiksi katsomiaan asioita parlamentaariseen päätöksentekoon. Taitava parlamentaarikko haistelee tarkoin, mitä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mielessä liikkuu.

Tätä kautta päästään ydinkysymykseen: miten Liitto voi toimia vapaana, Karjalan palautusta ajavana kansalaisjärjestönä, kun sen puheenjohtajistot valitaan eduskunnan kolmen suurimman poliittisen ryhmän toimesta? Liiton hallinnossa on useita muita kansanedustajia.

Liittoa johtavat parlamentaarikot, jotka ovat sitoutuneet parlamentaariseen päätöksentekoon ja toimintamalleihin sekä poliittiseen ja ryhmäkuriin. Palautuspäätöksiä ei ole lainkaan, toimintamallina on vaikeneminen ja toiminnan ohjenuorana on puolueohjelmat – ilman Karjalaa.

Kun Liiton kädet on täysin sidottu selän taakse palautuksessa, ei parlamentaariseen päätöksentekoon tai poliittisiin puolueisiin virtaa ehdotuksia, painostuksesta puhumattakaan.

Roolit ovat menneet täydellisesti sekaisin ja silti ihmetellään, miksi palautuksesta ei puhuta, miksi se ei ole hallitusohjelmassa tai miksi puolueet eivät käsittele asiaa.

Mitä pitäisi tehdä?

Tärkein tehtävä on palauttaa roolit ennalleen. Kun Liiton puheenjohtajisto ei ole puolue- ja ryhmäkurin alainen, se voi vapaasti tehdä ehdotuksia, rakentaa palautusta, painostaa puolueita ja voimaperäisesti aktivoida kenttänsä palautuksen puolesta.

Kansanedustajat voivat tehdä mahtavan työn tukemalla Liiton esityksiä ja omassa roolissaan edistää niitä. Heidän on ansaittava äänet ja kunnioitus parlamentaarikkoina, ei kansalaisjärjestön johtajina.

Vain tällä tavalla palautuksesta saadaan ensin karjalaisten asia ja sitten koko Suomen asia.

Poliittinen keskustelu odottaa

Selvittäessään parlamentaarisia päätöksiä ja toimintamalleja ProKarelia vieraili eduskunnassa kokoomuksen, keskustan ja SDP:n kansanedustajien luona.

Kaikkien vastaus oli yhdensuuntainen: ei ole mitään poliittisia esteitä palautuskeskustelun aloittamiselle ja asian selvittämiselle. Tarvitaan kansalaisten panostus ja kansalaisjärjestöjen aktivoituminen. Jokainen mainitsi Liiton tärkeimpänä orgaanina, jonka tulisi olla aktiivinen.

Mitä tekee karjalainen kenttä?

Pallo on nyt täysin karjalaisilla yhteisöillä. Nukkuvatko ne tämän vaiheen ohi ja odottavat ihmeen tai unelman toteutumista vai ryhtyvätkö ne aktiiviseen toimintaan Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamiseksi.

ProKarelia jatkaa määrätietoisesti palautustyötä ja toivoo, että kaikki karjalaiset yhteisöt yhtyvät tämän yhteisen tavoitteen ympärille.


ProKarelia
www.prokarelia.net
office@prokarelia.net

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].