Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

29.12.2004
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

100 + 1 MEPIN AVOIN KIRJE

EU-Parlamentin 100 + 1 jäsentä on kirjoittanut avoimen kirjeen Stalinin totalitaristisen kommunismin "voittoon" liittyvästä juhlasta. Asiaa ei Suomessa ole merkittävästi käsitelty, minkä vuoksi seuraavassa on ko. kirjeen epävirallinen käännös:


Strasbourg, marraskuu 2004
Euroopan Parlamentin jäsenten avoin kirje maailman valtioiden johtajille ja ihmisille


Venäjän Federaation presidentti, Vladimir Putin, on kutsunut maailman maiden johtajat kokoontumaan Moskovaan 9. toukokuuta 2005, juhlimaan sitä päivää, kun Neuvostoliitto, jota silloin johti J. Stalin, juhli voittoaan Euroopassa toisen maailmansodan päättyessä.

Neuvostoliiton voitto erosi demokraattisen Euroopan voitosta, joka saavutettiin USA:n kanssa liitossa, koska sen seurauksena Neuvostoliitto dominoi kokonaisia eurooppalaisia maita, joista tuli tehokkaasti ”vankivaltioita”. Euroopan mukaan sota Natsi-Saksaa kanssa loppui 8. toukokuuta.

Venäjän Federaatio on Neuvostoliiton laillinen seuraajavaltio, mutta se on jatkuvasti vältellyt vastuutaan niihin rikoksiin, joita Neuvostovaltio teki ihmisyyttä ja naapurivaltioitaan kohtaan. Todellisen historian asiayhteydessä ehdotettu korkean tason tapahtuma 9. toukokuuta 2005 Moskovassa ei merkitse toisen maailmansodan loppumista, vaan paremminkin Neuvostovalloitusten ja totalitaarisen kommunismin rikosten hyväksymistä.

Ymmärrämme, että Euroopan Unionille on tärkeää pitää hyvä suhde naapuriinsa, Venäjän Federaatioon. Kumarramme päämme syvästi kunnioittaen kaikkien toisen maailmansodan uhrien edessä. Historian tosiasioita ei kuitenkaan voida kieltää.

Toinen maailmansota toteutui sen jälkeen, kun totalitaarinen Neuvostoliitto solmi sarjan sopimuksia Natsi-Saksan kanssa. Totalitaristinen Neuvostovaltio aktiivisesti avusti Natsi-Saksaa valloittamaan suurehkon osan vapaata Eurooppaa toimittamalla Saksan armeijalle ja sen sotateollisuudelle 18 kriittisen kuukauden aikana öljyä, ruokaa ja muita strategisia raaka-aineista.

Samanaikaisesti yhteistyössä Natsi-Saksan kanssa, Neuvostovaltio toteutti aggressioita Puolaa, Suomea, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Romaniaa vastaan. Suomea vastaan kohdistuneiden aggressioiden seurauksena Neuvostoliitto erotettiin Kansainliiton jäsenyydestä.

On yhä tärkeämpää, että kaikki toiseen maailmansotaan osallistuneet maat, joista kaikkein merkittävin on Saksa, ovat uudelleenarvioineet tämän historiajakson; mutta Venäjän Federaatio ei seuraa tätä uudelleenarvioinnin tietä, eikä ota kriittistä kantaa Neuvostoliiton harjoittajamaan epäinhimilliseen ulkomaiseen ja kotimaiseen politiikkaan.

Haluaisimme osoittaa puheemme maailman johtajille, heidän valtioilleen ja asukkailleen ilmaistaksemme vakavan huolemme ja pyytääksemme heitä katsomaan presidentti Putinin suunnitelman 9. toukokuuta 2005 –tapahtuman todellisiin poliittisiin tarkoituksiin. Meidän tulee ottaa huomioon Venäjän Federaation harjoittama nykyinen kotimainen ja ulkomainen politiikka. Koemme välttämättömäksi muistuttaa jokaiselle Baltian maiden ja muiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden traagisesta historiasta vuosina 1939-1991. Läpi koko tämän ajanjakson mikään ei estänyt Neuvostoliittoa toteuttamasta totalitaristisen kommunismin rikoksia.

On tärkeää, että hallituksen johtajat vastatessaan presidentti Putinin kutsuun, tekevät yhtälailla selvän eron sankaruuden kunnioittamisen ja sotilas- ja siviiliväestön uhraamisen välillä, ja tekevät eron Baltian maiden laittomaan valtaukseen ja Keski- ja Itä-Euroopan pakko-alistamiseen.

Kunnioittavin terveisin

Euroopan Parlamentin jäsenet:

1. Christopher J. P. Beazley
2. Tunne Kelam
3. Aldis Kušķis
4. Vytautas Landsbergis

5. Michael Gahler, Germany
6. Alfred Gomolka, Germany
7. Rihards Pīks, Latvia
8. Jacek Emil Saryusz-Wolski, Poland
9. Ģirts Valdis Kristovskis, Latvia
10. Inese Vaidere, Latvia
11. Roberts Zīle, Latvia
12. Jonathan Evans, United Kingdom
13. Martin Callanan, United Kingdom
14. Daniel Hannan, United Kingdom
15. Barbara Kudrycka, Poland
16. Filip Andrzej Kaczmarek, Poland
17. Małgorzata Handzlik, Poland
18. Jan Olbrycht, Poland
19. Markus Ferber, Germany
20. Guntars Krasts, Latvia
21. Piia-Noora Kauppi, Finland
22. Armando Dionisi, Italy
23. Gunnar Hökmark, Sweden
24. Anders Wijkman, Sweden
25. Ursula Stenzel, Austria
26. Georgs Andrejevs, Latvia
27. Richard Seeber, Austria
28. Jürgen Schröder, Germany
29. Andreas Schwab, Germany
30. Valdis Dombrovskis, Latvia
31. Gitte Seeberg, Denmark
32. Ioannis Kasoulides, Cyprus
33. Jerzy Buzek, Poland
34. Carlos Coelho, Portugal
35. Avril Doyle, Ireland
36. Ari Vatanen, France
37. Jacques Toubon, France
38. Charles Tannock, United Kingdom
39. Zbigniew Zaleski, Poland
40. John Purvis, United Kingdom
41. Reinhard Rack, Austria
42. José Ribeiro E Castro, Portugal
43. Zuzana Roithová, Czech Republic
44. Sérgio Marques, Portugal
45. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Spain
46. Simon Busuttil, Malta
47. Vasco Graça Moura, Portugal
48. Hartmut Nassauer, Germany
49. John Bowis, United Kingdom
50. Roger Helmer, United Kingdom
51. João de Deus Pinheiro, Portugal
52. Bernd Posselt, Germany
53. Ville Itälä, Finland
54. Thomas Ulmer, Germany
55. Ruth Hieronymi, Germany
56. Duarte Freitas, Portugal
57. Henrik Lax, Finland
58. Ingo Friedrich, Germany
59. José Albino Silva Peneda, Portugal
60. Luís Queiró, Portugal
61. Ioannis Varvitsiotis, Greece
62. Alexander Graf Lambsdorff, Germany
63. Jean Spautz, Luxembourg
64. József Szájer, Hungary
65. Pál Schmitt, Hungary
66. László Surján, Hungary
67. Laima Liucija Andrikienē, Lithuania
68. Danutē Budreikaitē, Lithuania
69. Eugenijus Gentvilas, Lithuania
70. Šarūnas Birutis, Lithuania
71. Jolanta Dičkutē, Lithuania
72. Ona Juknevičienē, Lithuania
73. Arūnas Degutis, Lithuania
74. Aloyzas Sakalas, Lithuania
75. Rolandas Pavilionis, Lithuania
76. Gintaras Didžiokas, Lithuania
77. Margarita Starkevičiūtē, Lithuania
78. György Schöpflin, Hungary
79. András Gyürk, Hungary
80. Kinga Gál, Hungary
81. Elmar Brok, Germany
82. Karl-Heinz Florenz, Germany
83. Mathieu Grosch, Belgium
84. Robert William Sturdy, United Kingdom
85. Csaba Őry, Hungary
86. István Pálfi, Hungary
87. Edward H.C. McMillan-Scott, United Kingdom
88. Zsolt László Becsey, Hungary
89. Alojz Peterle, Slovenia
90. Timothy Kirkhope, United Kingdom
91. Filip Adwent, Poland
92. Werner Langen, Germany
93. Toomas Savi, Estonia
94. Anna Záborská, Slovakia
95. Árpád Duka-Zólyomi, Slovakia
96. Andres Tarand, Estonia
97. Antonio López-Istúriz White, Spain
98. Jaime Mayor Oreja, Spain
99. Miroslav Mikolášik, Slovakia
100. Albert Jan Maat, the Netherlands
Lisäksi: Alexander Stubb, Finland

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].