Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

04.01.2005
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KETÄ ULKOMINISTERI TUOMIOJA EDUSTAA?

Kansanedustaja Risto Kuisma teki hallitukselle 08.12.2004 kirjallisen kyselyn Karjalan kysymyksestä. Ulkoministeri Tuomioja vastasi kysymykseen alla olevan lainauksen mukaisesti.

++++

Kansanedustaja Risto Kuisman /sd kirjallinen kysymys :

"Onko hallitus varautunut omalta osaltaan mahdolliseen Karjalan ja muiden sodassa menetettyjen alueiden asioiden esille ottoon, onko hallituksella suunnitelmia siitä, miten mahdollinen Karjalan ja muiden alueiden palauttaminen Suomeen voidaan toteuttaa ja onko Venäjän halukkuus keskustella Karjalan kysymyksestä muuttunut vuodesta 1999?"

Ministeri Tuomiojan vastaus:

Suomen rajat Neuvostoliiton ja sen oikeudellisen seuraajan Venäjän federaation kanssa on määritelty kansainvälisoikeudellisesti Pariisin rauhansopimuksessa (SopS 19-29/1947) vuonna 1947. Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen (SopS 63/1992) mukaisesti sopimuspuolet sitoutuvat säilyttämään yhteisen rajansa hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti sen loukkaamattomuutta ja toistensa alueellista koskemattomuutta kunnioittaen.

Hallituksen kanta on tältä osin muuttumaton, eikä Suomella ole aluevaatimuksia minkään maan suhteen. Näin ollen hallitus ei aio ottaa rauhansopimuksen perusteella Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden palauttamista esille eikä hallituksella myöskään ole suunnitelmia näiden alueiden palauttamisen suhteen. Parhaan lähtökohdan luovutettujenkin alueiden kehittämiselle molempia maita hyödyttäen luo hallituksen toteuttama lähialueyhteistyö.

ETYKin päätösasiakirjan mukaan rajoja voidaan muuttaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti rauhanomaisin keinoin ja sopimusteitse. Periaatteessa ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Neuvostoliitolle luovutetuista alueista tai niiden käytöstä voitaisiin neuvotella uudelta pohjalta, jos Venäjällä on tähän valmius. Venäjän halukkuudessa keskustella rauhansopimuksessa määriteltyjen rajojensa muuttamisesta ei ole tapahtunut muutosta vuoden 1999 jälkeen.

+++

Vastauksen osalta jää ihmettelemään, onko vastaaja Neuvostoliiton vai Suomen ulkoministeri. Kenen asiaa Tuomioja ajaa kannanotollaan ja ketä hän oikein edustaa?

Varmasti lähes sata prosenttia suomalaisista kannattaa rauhanomaisia ratkaisuja ja hyviä naapuruussuhteita. Tällä hetkellä Venäjän (Neuvostoliiton seuraajavaltio) ja Suomen naapuruuden pohjalla on kuitenkin täydellisesti selvittämättömiä asioita: Neuvostoliitto aloitti sodat hyökkäämällä toistuvasti Suomeen, sodan uhrit kuolleina, haavoittuneina ja henkisesti silvottuina, sodan taloudelliset menetykset, Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten pakko-otto, sotakorvaukset, ns. saksalaisen omaisuuden palautusvaatimus, Lapin tuhot, Porkkalan hyväksikäyttö, kotimaan pakolaisten eli evakkojen kärsimykset.

Tämän lisäksi sotia seurasi ahdistava Pariisin pakkorauha, kylmän sodan kausi, ns. sotasyyllisten ja asekätkijöiden tuomitsemisen pakko, suojeluskuntien ja lottien toiminnan lopettaminen. Kaikki nämä asiat ovat edelleen täysin keskustelematta ja korjaamatta.

Tästä huolimatta ulkoministeri viittaa ETYK:n päätösasiakirjaan ja puhuu sen loukkaamattomuuden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittamisesta. Missä on ihmisoikeuksien ja alueen koskemattomuuden loukkaamattomuuden oikeus Suomen osalta? Mistä johtuu, että Suomen ulkoministeri katsoo näitä oikeuksia vain Venäjän näkökulmasta?

Kaksi miljoonaa suomalaista haluaa palautusasian esille. Tällä näkymällä tämä määrä ylittää 50 % viimeistään tulevana syksynä. Kenen valtuutuksella ja oikeutuksella ulkoministeri puhuu kieltäessään jyrkästi näin suuren suomalaisjoukon oikeudet?

Ulkoministeri on markkinoinut itseään ihmisoikeusaktivistina ja ihmisyyden pitäisi olla hänelle siten tärkeä asia. Suomalaisen oikeusjärjestyksen mukaan yksikin vääryyttä kärsinyt on oikeutettu saamaan asiansa esille. Ulkoministerille ei parin miljoonan kansalaisen käsitys vääryyden kärsimisestä näytä merkitsevän mitään. Missä on ulkoministerin ihmisyys tässäkin asiassa?

Viittaus lähialueyhteistyön tiivistämiseen on kummallinen. Edellä kuvattujen Suomen kokemien menetysten jälkeen Suomi on viimeisen 10 vuoden aikana lahjoittanut Venäjälle yli 1 miljardi. euroa lähialuerahana. Pieni Suomi siten rahoittaa luonnonvaroiltaan maailman rikkainta valtiota.

Lyhyt kertaus siitä, mikä oli Suomen ja Neuvostoliiton välinen kokoerosuhde, antanee pohjaa sille, kumman valtion tulisi antaa aitoa tukea toiselle valtiolle.

Vuonna 1939 Neuvostoliiton väkiluku oli kokoluokkana 200 miljoonaa ja Suomen 3.67 miljoonaa eli Suomen väestö oli 1.8 % Neuvostoliiton väestöstä. Neuvostoliiton pinta-ala oli noin 22 402 200 km2 ja Suomen noin 337 000 km2 eli Suomi oli noin 1.5 % Neuvostoliiton pinta-alasta. Pakkoluovutetuilla alueilla asuu nyt noin 0.28 % Venäjän väestöstä. Valtaosa Karjalasta on romahtanutta yhteiskuntaa ja raunioituvia alueita. Noin 1 000 kylää on tyhjillään.

Ulkoministeri Tuomiojan loppukappale epätoivottavista (?) toiveunista Venäjän suhteen osoittaa sellaista passiivisuutta, Suomen edun halveksuntaa ja etukäteen antautumista, ettei sitä voisi odottaa EU:n jäsenvaltiolta ja asiansa ja sopimuksensa asiallisesti hoitaneen maan edustajalta. On pelottavaa, jos valtion ja sen kansalaisten etua hoidetaan tuijottamalla peruutuspeiliin ja antautumalla naapurimaan tahdon alle.

On hyvä muistuttaa ulkoministerille, että sekä ETYK:n päätösasiakirjan että ns. Naapuruussopimuksen perusteella myös Suomi voi olla aktiivinen ehdottajaosapuoli – myös silloin, kun kyseessä on Suomen etu.

Ulkoministeri Tuomiojan vastaus, joka ilmeisesti heijastaa istuvan hallituksen käsitystä asiasta, sopisi ehkä 1970-luvun liturgiaan, mutta ei enää 2000-luvun Suomeen. Olisiko jo tarpeen aikaansa muutos?

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].