Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

26.03.2005
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARJALAN LIITON POLIITTINEN SIDONNAISUUS ON HARHA

Karjalaisen väen on vuodesta toiseen annettu ymmärtää, että puheenjohtajien poliittinen sidonnaisuus on pakko ja sääntöjen määräämä asia. Väite poliittisesta sidonnaisuudesta säännöissä on tahallinen harha, joka on palvellut pienen poliittisen klikin etuja. Se ei ole palvellut jäsenkunnan tavoitteiden saavuttamista.

Sääntöjen 9 §:n 5. momentissa sanotaan: ”Valitaan Liiton hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi kestää seuraavan varsinaisen liittokokouksen päättymiseen.”

Varsinainen kelpoisuus hallituksen jäseneksi ilmoitetaan sääntöjen 12 §:n toisessa kohdassa: ”Liiton hallituksen jäseneksi on vaalikelpoinen jokainen Liiton jäsenenä olevan yhdistyksen henkilöjäsen tai jäsenenä olevan muun yhteisön toimielimen jäsen, joka ei ennen valintavuoden 1. päivää ole täyttänyt 75 vuotta.”

Varsinaisissa säännöissä ei siten ole mitään mainintaa hallituksen jäsenten poliittisesta sidonnaisuudesta tai siihen liittyvästä vaatimuksesta.

Sääntöjen 9 §:n 4. momentti toteaa: ”Vahvistetaan tarvittaessa liittovaltuuston jäsenten ja Liiton hallituksen jäsenten valintaa varten vaaliohjesääntö, joka on voimassa uuden vaaliohjesäännön vahvistamiseen saakka. Vaaliohjesääntö on vahvistettava niin, että kaikki Liiton jäsenryhmät saavat liittovaltuustoon ja Liiton hallitukseen tasapuolisen edustuksen”.

Vaaliohjesäännön valinta ei siten ole pakollinen, vaikka se voi olla hyvinkin järkevää, koska Liitossa on suuri määrä piirejä ja jäsenyhteisöjä, joiden tasapuolinen edustus hallituksessa on demokratiaa.

Vasta tarvittaessa vahvistettavassa vaaliohjesäännössä esiintyy ensimmäinen viittaus poliittiseen toimintaan. Viimeisin hyväksytty vaaliohjesääntö on vahvistettu 24.04.1999. Se sisältää keppihevosen, jonka avulla jäsenille on kaupattu poliittista puoluesidonnaisuutta pakollisena asiana.

Vaaliohjesäännön 1 §: ”Liittokokous valitsee sääntöjen 12 §:ssä tarkoitetut Liiton hallituksen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa yhteiskunnallisesti kokeneista ja ansioituneista karjalaisen taustan ja/tai aatemaailman omaavista henkilöistä siten, että yksi heistä edustaa taustaltaan lähinnä oikeistoa, yksi lähinnä keskustaa ja yksi lähinnä vasemmistoa.”

Hallituksen muiden jäsenten valinnassa kriteereinä ovat ”... ansioituneista karjalaisen taustan ja/tai aatemaailman omaavista henkilöistä siten, että eri puolella Suomea toimivat piiriyhdistykset sekä erityyppiset liittoyhdistykset saavat mahdollisimman kattavan edustuksen Liiton hallitukseen.” Yhden jäsenen tulee edustaa Nuorisoliittoa, yhden kulttuurielämän ja yhden juridiikan tai talouselämän asiantuntemusta. Viitettä poliittiseen sidonnaisuuteen ei ole.

Onko lause ”edustaa taustaltaan lähinnä oikeistoa ...” jotenkin pakottava siten, että vain puoluepoliitikko kelpaa puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi? Tarkoittaako ”lähinnä oikeisto” kokoomusta, perustuslaillisia vai jotain muuta? Tarkoittaako ”lähinnä keskusta” vain keskustapuoluelaisia, vai ruotsalaisia vai vihreitä? Entä mistä ”lähinnä vasemmisto” mahtaa tarkoittaa? Tarkoittavatko nämä puolueita lainkaan?

Ensinnäkin Karjalan Liitto on riippumaton kansalaisorganisaatio. Se ei ole valtion virallinen tai edes puolivirallinen elin. Voiko tällaisen yleisen kansalaisjärjestön johdon valintakriteeriksi edes esittää puoluepoliittista kriteeriä? Onko se lainmukaista?

Suomessa on erikseen laki, joka määrittää poliittisten puolueiden kriteerit ja toiminnan. Niissä puheenjohtajien poliittinen valinta on itsestään selvyys. Mutta tällaisen puoluekurin tai –diktaatin ulottaminen vapaaseen kansalaisjärjestöön saattaa olla lainvastainen, ainakin se on kansalaisjärjestön tarkoituksen vastainen. Liiton tarkoituksena ei ole poliittinen toiminta. Miten silloin voitaisiin vaatia tai edes hyväksyä, että johto olisi poliittisesti valittu?

Tämä siten sulkee Liiton puheenjohtajiston parlamentaarisen valinnan kokonaan pois. Eduskunnan puolueryhmät eivät voi lähteä tällaista valintaa tekemään. Silloinhan koko kansalaisyhteiskunnan ajatus kaatuisi päälaelleen.

On ilmeistä, että ”lähinnä oikeisto” –ajatuksella tarkoitetaan pelkästään henkilön omakohtaista aatesuuntaa, eikä sillä ole mitään poliittista tai puoluepoliittista merkitystä. Tällainen aatesuuntaisuus henkilön vakaumuksena soveltuu yhdistyslain ja kansalaisjärjestön hengen mukaisiin periaatteisiin. Tätä aatesuuntausta ja –ajatusta ei pidä sotkea puoluepolitiikkaan.

Edellä sanottu ilmeisesti sulkee puoluepoliittisen valinnan kokonaan pois. Puheenjohtaja ei voi olla puheenjohtajana esim. keskustan edustaja, vaan tietty henkilö, jolla on oma ajatusmaailma ja aatteet. Tämä ei sulje sitä pois, etteikö kansanedustaja voi olla puheenjohtajana, mutta silloin hän ei edusta puoluetta, vaan hänet valinnutta kansalaisjärjestöä.

Vaaliohjesäännön ”edustaa taustaltaan lähinnä” –lause on sekin jo aikansa elänyt. Miksi sen avulla edelleen kokousedustajia pyritään johtamaan harhaan? Vaaliohjesääntö on erittäin helppo uudistaa jättämällä nämä kolme sanaa pois Liiton hallituksen puheenjohtajavaalissa ja vastaava ilmaus Liittovaltuuston puheenjohtajavaalissa.

On aika, että Liittokokouksen edustajat perehtyvät itse sääntöihin, eivätkä kuuntele sääntöjen tulkintaa, jolla pieni klikki on tähän saakka kyennyt vuodesta toiseen tekemään itselleen soveltuvat puheenjohtajavalinnat.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].