Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

23.04.2005
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

SILJOLALLE 27 % ÄÄNISTÄ KARJALAN LIITON VAALISSA

Karjalan Liiton liittokokous 23.04.05 valitsi puheenjohtajakseen edelleen kansanedustaja Markku Laukkasen (kesk). Äänestyksessä Laukkanen sai 246 ääntä ja kauppat. maisteri Antero Siljola 91 ääntä eli 26.7 % hyväksytyistä 340 äänestä. Kokousedustajia oli paikalla 351, enimmäismäärä olisi ollut 742 edustajaa.

Vaalin tulos on poikkeuksellinen vastalause liiton istuvalle johdolle, koska liiton puheenjohtajuuksista ei ole tiettävästi koskaan ennen edes äänestetty. Menettelytapalautakunta hylkäsi nytkin kaikki muut kirjallisesti esitetyt ehdokkaat ja toi ainoana vaihtoehtona esille Laukkasen. Tällä kertaa kokousväki ei tähän tyytynyt, vaan äänestytti Laukkasen ja Siljolan välillä.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin lopulta ilman äänestystä kansanedustaja Risto Kuisma (sd) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Esko Kurvinen (kok).

Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkaa johtaja Matti Puhakka (sd). Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström (kok) ja kansanedustaja Katri Komi (kesk). Poliittinen mandatisointi siten jatkui liiton johdossa täysipainoisesti.

Karjalan kysymyksestä kokousväelle tuotiin usean kymmenen sivun selvitys, johon tutustumisaikaa riviedustajalle ei juurikaan jäänyt. Asiakokonaisuuteen kansleri, professori Kauko Sipponen oli tehnyt korkealaatuisen selvitystyön.

Liiton päättämän linjauksen mukaisesti Karjalan kysymys on seuraava: ”Kokonaisuudessaan Karjalan kysymys tarkoittaa Karjalan, sen eri kulttuurialueiden, perinteiden, kielen ja uskontojen aseman säilymisen ja kehittämisen eteen tehtävää työtä. Karjalan Liiton osalta Karjalan kysymys rajoittuu luovutettuun Karjalaan, sen historiaan ja kulttuuriin liittyviin painopistealueisiin.”

Määrittely ei siten ole yhtenevä puheenjohtaja Markku Laukkasen 02.04.04 Karjalan kysymys –seminaarissa antaman määrityksen kanssa. Hän sanoi tällöin, että Karjalan kysymys on yhtä kuin Karjalan palautus. Uudessa määrityksessä palautus ei tule esille, mutta sivulla 11 todetaan, että ”Karjalan Liiton tavoitteena on vuodesta 1940 ollut luovutetun Karjalan liittäminen osaksi valtiollista Suomea.”

Liitto liittää Karjalan kysymyksen vahvasti Pohjoisen ulottuvuuden ja lähialueyhteistyön osaksi. Lähialueyhteistyö on pääosin ollut vastikkeetonta rahan lahjoitusta Venäjälle ja entisille IVY-maille. Liitto näyttää yhdistävän Karjalan palautustyön myös osaksi laajaa kulttuurityötään.

Julkistetuissa ja hyväksytyissä suunnitelmissa ei edelleenkään näy mainintaa liiton suuren kenttäväen aktivoimisesta Karjalan palautustyötä edistämään. Liiton tarkka jäsenmäärä ei selvinnyt kokouksessa.

Liittokokouksessa julkistettiin Karjalan Liiton teettämä mielipidetiedustelu Karjalan palautuksesta. Ensimmäinen kysymys koski palautusta ja toinen palautusta, jos se merkitsisi tuntuvia taloudellisia kustannuksia ja kolmas kysymys, jos palautus merkitsisi Suomen ja Venäjän suhteiden kiristymistä ja jopa sotaa.

Gallupin mukaan 26 % kannatti ja 57 % vastusti palautusta, peräti 16 % ei osannut sanoa kantaansa. Kun taloudellinen uhkakuva otettiin mukaan, kannatus putosi 12 %:iin ja sotaisaa vaihtoehtoa kannatti 5 %, eikä 12 % osannut sanoa mielipidettään. Virhemarginaaliksi mainitaan +- 3 %. Nämä ”koivistolaisesti” asetetut kysymykset antoivat palautuksen kannatuksen osalta täysin toisen tuloksen kuin kesällä 2004 tehty gallup, jossa palautusta kannatti 38 %.

Karjalan palautuksen näkökulmasta on kiinnostavaa seurata, millaisia muutoksia liiton toiminnassa ehkä tapahtuu, vai jatkuuko kaikki edelleenkin ennallaan. Antero Siljolan yhteenveto tilanteesta oli seuraava: ”Onnittelen Markku Laukkasta puheenjohtajavalinnasta ja toivotan parhainta onnea ja menestystä puheenjohtajan vaativassa tehtävässä. Yhteistyöllä viemme meille kaikille erittäin tärkeää Karjalan palautusasiaa parhaiten eteenpäin.”


++

Antero Siljolan ehdotus Karjalan Liiton Karjalan kysymyksen ydinsisällöksi oli seuraava:

ANTERO SILJOLAN EHDOTUS: KARJALAN LIITON KARJALAN PALAUTUSOHJELMA

1. Karjalan palautusohjelma


Karjalan palautusohjelmalla tarkoitetaan Liiton aktiivista toimintaa sääntöjen 2 §:n mukaisesti viime sotien vuoksi Neuvostoliitolle pakkoluovutetun Karjalan ja muiden alueitten palauttamiseksi Suomelle rauhanomaisten, molempien osapuolien etua tavoittelevien neuvottelujen avulla.

Stalin ja Hitler solmivat 23.08.1939 Molotov-Ribbentrop –sopimuksen, jolla Eurooppa jaettiin etupiireihin. Sen seurauksena Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, alkoi talvisota, joka jatkui jatkosotana. Suomi kävi erillissotaansa puolustamalla aluettaan ja säilytti itsenäisyyteensä. Vaikka Suomi oli sotiin syytön, se kärsi suuret henkilö-, henkiset ja taloudelliset menetykset.

Liitto katsoo, että elämme nyt täysin toisenlaisessa toimintaympäristössä kuin Neuvostoliiton aikana. Venäjä pyrkii toteuttamaan demokratiaa ja lisää yhteistyötä EU-valtioiden kanssa. Suomella ja Venäjällä on asialliset naapuruussuhteet. Karjalan kysymys on ratkaistavissa ETYK:n vuoden 1975 päätösasiakirjassa sovittujen poliittisten periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden säädösten mukaisesti sopimusteitse. Tämä kanta sisältyy myös vuoden 1991 naapuruussopimukseen.

Karjalan Liitto suomalaisena kansalaisjärjestönä edellyttää, että on tullut aika aloittaa laaja poliittinen ja kansalaiskeskustelu Karjalan kysymyksestä Suomessa ja EU:ssa. Eri ministeriöiden tulee käynnistää selvitys Karjalan palautuksen vaikutuksista Suomessa, Venäjällä, EU:ssa ja globaalisti. Suomen valtiojohdon tulee määrittää erillinen Karjala-ohjelma tämän ohjelman periaatteiden mukaisesti.

Laajan keskustelun ja selvitystyön jälkeen Suomen valtiojohdon tulee käynnistää Venäjän kanssa rauhanomaiset, molemminpuoliseen hyötyyn perustuvat neuvottelut pakkoluovutettujen alueitten palauttamisesta. Neuvottelujen tavoitteena tulee olla se, miten sotien traumat muutetaan yhteiseksi voitoksi Venäjän kanssa.

Vain yhteisen hyödyn ja poliittisen voiton saavuttaminen voi tuoda rakentavia tuloksia. Tilanteen jättäminen nykyiselleen ei rakenna sitä luottamusta, mitä hedelmälliset naapuruussuhteet pitkällä tähtäyksellä edellyttävät. On siten löydettävä ne luottamusta herättävät toimenpiteet, joilla tarpeellinen muutos saadaan aikaan.

2. Karjalan Liiton toiminta

Liitto toteuttaa aktiivisesti Karjalan kysymyksen selvittämistä ja tutkimista, asiaa koskevan aineiston valmistamista, oikean tiedon tuottamista, tiedon jakamista kotimaassa ja ulkomailla sekä vaikuttamista maamme poliittisen johtoon ja yleiseen mielipiteeseen.

Toteuttaakseen aktiivista kansalaisjärjestörooliaan palautusasiassa Liitto järjestää seminaareja ja tiedotustilaisuuksia, aktivoi laajan jäsenkuntansa pitämään jatkuvaa yhteyttä poliittisiin päättäjiin, kouluihin ja eri järjestöihin sekä järjestää jäsenkunnalleen aiheeseen liittyvää motivaatio- ja tietopuolista koulutusta.

Taloudellisia ja henkilöresursseja ohjataan tasapuolisesti Liiton kulttuuri- ja palautustyön toteuttamiseen. Palautusohjelman yksityiskohtaista suunnittelua varten perustetaan työryhmä, jossa ovat edustettuina myös ns. palautusjärjestöt. Tavoitteena on myöhemmin täydentää työryhmää valtiovallan sekä tärkeimpien eturyhmien ja EU:n edustajilla.

Karjalan Liitto on perustanut Viipuriin Viipuri-keskuksen. Liiton tavoitteena on saada keskukselle suomalaisen ulkomailla toimivan kulttuuri-instituutin status siten, että se olisi osin EU:n ja Suomen valtion rahoittama. Viipuri-keskusta käytetään myös palautukseen liittyvän tiedon jakamiseen.

Liiton johto laatii jäsenkunnalle kattavan raportin Viipuri-keskuksen toiminnan eduista ja haitoista sekä uhkista ja mahdollisuuksista. Raportin tulosten pohjalta päätetään vastaavan Laatokka-keskuksen mahdollisesta perustamisesta.

Karjalan Liitto esittää pikaisia toimenpiteitä rajan valvonta- ja tullijärjestelyn nopeuttamiseksi, kaikkien luovutetulla alueella liikkumista koskevien rajoitusten poistamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kansalaisjärjestönä Karjalan Liitto motivoi ja tukee em. selvitysten jälkeen Suomen valtiojohtoa palautusneuvottelujen käynnistämisessä ja edistämisessä.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].