Tietoa kirjoittajasta


Heikki A Reenpää
professori, spokesperson

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.08.2015 [02, 10]
»  MUUTOS TAPAHTUU JA SE ON ENTISTÄ LÄHEMPÄNÄ

25.10.2006 [02]
»  DYNAAMISEN TAHTOTILAN KEHITTÄMINEN SUOMELLE

13.10.2005 [02]
»  TUTKIMUS ON VAHVA VIESTI PRESIDENTTIEHDOKKAILLE!

04.05.2005 [02]
»  AVOIN KIRJE PRESIDENTTI HALOSELLE

29.04.2005 [02]
»  SODAN TRAUMAT YHTEISEKSI VOITOKSI?

08.12.2004 [02]
»  AITO KARJALAINEN KANSALAISJÄRJESTÖ

30.10.2004 [02]
»  TAVOITE 500 000 NIMEÄ VETOOMUKSEEN

02.07.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUKSELLA KASVAVA KANNATUS

09.02.2004 [02]
»  KARJALAN PALAUTUS JA KARJALAN LIITTO

30.01.2004 [02]
»  AVOIN YHTEISTYÖEHDOTUS KARJALAISILLE YHTEISÖILLE

31.12.2003 [02]
»  ONNEA 100-VUOTIAS KARJALA!

19.11.2003 [02]
»  INVESTOINTISUOJA PAKKOLUOVUTETUSSA KARJALASSA

22.04.2002 [02]
»  ODOTTAAKO EU:N ITÄRAJAN TAKANA KATASTROFI? 

15.08.2000 [02]
»  KARJALA-KYSYMYS UUDELLA TASOLLA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

04.05.2005
Heikki A Reenpää

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

AVOIN KIRJE PRESIDENTTI HALOSELLE

Moskovan ns. voitonpäivän juhlat ovat edessä. Euroopassa on lisääntyvästi kiinnitetty arvostelevaa huomiota päivien teemaan. Arvostelijoita näyttää olevan kaksi ryhmää: Neuvostoliiton aggressiot kokeneiden maiden edustajat ja oikeudenmukaisuuden ja ihmisyyden puolustajat.

Voitonjuhlaa ei pidä tarkastella vain sotien lopputuloksen perusteella. Historian tutkimus on osoittanut, että Stalin käynnisti määrätietoisen Euroopan valloitussuunnitelmansa viimeistään 1930-luvulla. Hänen tavoitteensa oli antaa Saksan ja muiden läntisten valtioiden sotia ensin itsensä uuvuksiin.

Stalinin ja Hitlerin totalitaristiset järjestelmät solmivat Molotov-Ribbentrop -sopimuksen 23.08.1939. Sen perusteella maat jakoivat Euroopan etupiireihinsä, mitä tämä käsite sopimushetkellä sitten tarkoittikin.

Lähes täysin huomiota vaille on jäänyt Churchillin ja Stalinin tiettävästi 15.10.1939 laatima sopimus, jonka tavoitteena oli tuhota Saksa ja käytännössä tehdä Skandinaviasta suurvaltojen sotatanner. Siinäkään sopimuksessa pienille maille ei annettu mitään arvoa.

Viimeksi EU-komissaari Günter Verheugen on vaatinut (HS 03.05.05) Venäjää tunnustamaan Neuvostoliiton miehitys Baltian maissa. Rohkeassa puheenvuorossaan saksalainen Verheugen ei mainitse sanaakaan Suomesta, joka myös oli sotien syytön maksaja.

Miksi Suomen kokemat aggressiot ja menetykset unohdetaan maailmalla? Suomi ei juurikaan ole rohjennut tuoda menetyksiään esille. Te, Rouva Presidentti, olette Ranskassa selkeästi tuonut esille, että Suomi oli sotiin syytön ja kävi erillissotaansa.

Tästä pitäisi automaattisesti seurata ainakin neljä asiaa. Valtiovalta ryhtyy määrätietoisesti levittämään oikeaa tietoa sodan seurauksista. Suomi ryhtyy aktiivisesti purkamaan ns. sotasyyllisten ja asekätkijöiden perustuslain vastaisia tuomioita. Suomessa aloitetaan poliittinen keskustelu sotien jälkeisistä kipupisteistä, joista Karjalan palautuskysymys on suurin.

Neljännen asian osalta vetoamme Teihin, Rouva Presidentti. Koska olette päättänyt mennä Moskovan juhlille, viisi miljoonaa suomalaista odottaa Teidän ottavan näkyvästi esille Suomen kokemat neuvostototalitarismin aggressiot ja aloittavan niihin liittyvän vuoropuhelun. Komissaari Verheugen on oikeassa siinä, ettei meidän tule peitellä totuutta. Ei edes siitä, että myös Suomen kokemat vääryydet on korjattava.

Ottaen huomioon Venäjän suunnitteleman juhlan luonteen, tämä tehtävä on erittäin vaikea. Siinä parhaimmalla tavalla punnitaan Suomen presidentin kykyä ajaa oman maan vaikeitakin asioita.

Viimeaikaiset kirjoitukset Euroopassa osoittavat selvästi, että tälle asialle voidaan saada tukea myös muilta mailta. Juhlien osanottajat voivat toiminnallaan muuttaa juhlat kohti totalitarismin aggressioiden selvittämistä. Kyse on rohkeudesta ja moraalista ottaa näkökulmaksi ihmisyys ja ihmisoikeudet, eikä vain omat taloudelliset edut.

Vain rehellisellä historian tarkastelulla ja asioitten täydellä selvittämisellä rakennetaan pohja, joka mahdollistaa positiivisen yhteistyön Venäjän ja Euroopan maiden välille.

Länsivaltojen, erityisesti Englannin ja USA:n, tulisi oivaltaa, että nyt on hyvä hetki korjata sodanaikaisia virhepäätöksiä pienten maitten osalta. Englannin ja Venäjän keskinäinen sopimus on selvittämättä. Niin on myös USA:n mahtava lend-lease -tuki Neuvostoliitolle. Eivät edes USA ja Venäjä ole vielä sopineet niistä asioista.

Suomessa presidentinvaalit ovat käynnistyneet. Suhtautuminen ns. voiton juhlaan, avoinna oleviin sotien kipupisteisiin ja Natoon ovat ehkä keskeisimmät kysymykset, joiden pohjalta ehdokkaat todella punnitaan.

ProKarelia

Heikki A Reenpää
professori, puhemies

Veikko Saksi
päätoimittaja

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].