Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

21.08.2005
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

PROPAGANDA KALLEUDESTA JA VENÄJÄN PELKO KAHLITSEVAT PALAUTUSTA

Helsingin Sanomat julkaisi 21.08.05 gallup-tuloksen Karjalan palauttamisesta. Sen mukaan 30 % pitää palautusta toivottavana, 31 % ei lainkaan toivottavana ja 31 % ei juurikaan toivottavana. 8 % ei osaa sanoa. 1990-luvulla noin 20 % suhtautui palautukseen myönteisesti ja STT:n mukaan vuonna 2004 noin 38 %.

Tärkeimmäksi perusteluksi ei-toivottavuudelle (42 % vastaajista) katsotaan jälleenrakentamisen kalleus. 16 % ei haluaisi korjata vanhoja vääryyksiä ja 14 % pelkää venäläisvähemmistöä. Peräti 24 % ei osaa sanoa tai heillä ei ole mitään syytä ei-mielipiteelle. 40 % myönteisesti suhtautuvista ei keksi mitään syytä palautuksen vastustamiselle.

HS:n kyselyssä olisi tarvittu ei-juu –vaihtoehtojen lisäksi neutraali mielipide, ei puolesta ei vastaan. Ei osaa sanoa merkitsee sitä, ettei ole mitään mielipidettä. Kysymyksenasettelu esim. STT:n selvitykseen ei ole identtinen, joten suoraa vertailua palautuksen kannatuksen muutoksesta ei voida tehdä.

Palautusta vastustavista suurin osa on työikäisiä aikuisia ja keski-ikäisiä. Tämä on hyvin luonnollista, koska suomalaisia on Koiviston ajoista lähtien opetettu, ettei Karjalaa saa haluta takaisin ja Kekkonen omi asian täydellisesti itselleen. Tuoreessa muistissa ovat Koiviston perustelemattomat pelottelut sodan syttymisestä ja palautuksen kalleudesta.

Tarvitaan pari sukupolvea, että syvälle juurtunut suomettuminen ja sitä seurannut poliittinen uusavuttomuus hellittävät. Nuoret suhtautuvatkin palautusajatukseen positiivisesti. Vaikka heillekin annettu tieto on ollut negatiivista tai se on ollut vähäistä, noin 40 % nuorista kannattaa palautusta.

Jälleenrakentamisen kalleus katsotaan tärkeimmäksi vastustuskriteeriksi. ProKarelian julkaisema Karjalan palautus –kirja (ja sitä edeltänyt Karjalan reformi) on ainoa selvitys palautuksen kannattavuudesta ja siitä, miten se rahoitetaan kansantaloutta rikastuttamalla. Sen perustana ovat pitkälti vuorineuvos Yrjö Pessin ja ent. kansliapäällikkö Reino Auvisen taloudelliset selvitykset. Ei ole julkaistu AINOATAKAAN palautuksen kalleutta vahvistavaa laajempaa selvitystä.

Käsitys palautuksen kalleudesta ei perustu tutkimukseen, vaan tarkoitukselliseen väärään tietoon, propagandaan, jota on toistettu vuosikymmenet. Ihmiset ovat siten palautuksen osalta yhtä paljon kuvitelmien varassa kuin EU:n perustuslain vaikutusten osalta. Tunteet ja poliittinen tarkoituksenmukaisuus ratkaisevat pääosin palautusmielipiteen.

ProKarelian selvitys osoittaa, että palautus on koko Suomen kansantaloudelle erittäin kannattava hanke. Itäiselle Suomelle se on elinehto. Pietarin kehitykselle palautus antaa vahvan piristysruiskeen.

Tärkein peruste on alueen talousmaantieteellinen sijainti. Karjala on varsinainen portti Venäjälle – Pietarin kautta. Alueella oleville venäläisille yrityksille on suuri voitto päästä suoraan ulkomaiseksi yhtiöksi Suomeen ja samalla EU:n sisämarkkinoille.

Karjala kiinnostaa suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Yritysten mukana tulevat aktiiviset, työikäiset, kansantalouden kasvua edistävät ihmiset. Sinne ei tulla työttömiksi. Alueelle jää 200 – 250 000 venäläistä, pääasiassa vanhenevia naisia ja miehiä. Se on vain 4 – 5 % koko Suomen asukasluvusta. Eivät vanhat ihmiset synnytä uutta venäläistä sukupolvea, joten heidän osuutensa on laskeva.

Vertailu Saksaan on täysin vääristynyt. Itä-Saksan väkiluku oli 21 % koko väestöstä. Passivoituvaa väestöä siinä oli valmiiksi paljon, vertailulle Karjalaan ei ole pohjaa. Itämarkka vaihdettiin päittäin länsimarkkaan. Samalla vedettiin tulevalta kilpailukyvyltä täysin pohja pois.

Itä-Saksassa on valtavasti restaurointia vaativia rakennuksia ja täysin kilpailukyvyttömiä, alas revittäviä tehdasalueita. Karjalassa työtä on puskutraktorille, jolloin voidaan rakentaa parhaiten soveltuvia yksikköjä. Karjalan talousmaantieteellinen asema on erinomainen, Itä-Saksan huono. Tärkein avainsana on aktiiviväestö, joka muuttaa Karjalaan.

Gallupin mukaan 40 % vastustajista ei välitä vanhoista vääryyksistä tai pelkää Venäjää, joten kyse on samasta asiasta. Miten Suomi voi pitää itseään länsimaisena sivistysvaltiona, kun ns. sotasyyllisten ja asekätkijöiden perustuslain vastaiset tuomiot ovat purkamatta ja uskottelemme edelleen olevamme sotiin syyllisiä tai kun pääministeri luovuttaa kansainvälisten normien vastaisesti karjalaisten maat Venäjälle?

Syvälle juurtunutta pelkoa venäläisiin kuvaa presidentin ja Karjan Liiton kannanotto, ettei Karjalan palautusta pidä ajatella, vaan edelleenkin jatkaa rahan lahjoittamista lähialueyhteistyön muodossa. Niin kauan kuin meillä on valtionjohto, joka ei uskalla avoimesti katsoa Suomen – ja samalla Venäjän pitkän tähtäyksen – etua, olemme sotiin syyllisiä ja henkisesti Venäjän kanssa lamaantuneita.

Jos pelkäämme Venäjää ja sen arvaamattomuutta, meillä on turvallisuusvaje. Se pitää pikaisesti kattaa esim. Natoon liittymisellä ja EU-puolustuksen aidolla tukemisella, eikä maamiinojakaan auta hävittää, nehän ovat puolustusaseita.

Perimmältään Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palautuksessa ei ole kyse kannattavuudesta, vaan ihmisyyden ja ihmisoikeuksien palauttamisesta. Ne ovat universaaleja oikeuksia, joita Suomen valtionjohdon olisi hyvä ryhtyä kunnioittamaan myös Karjalan osalta.

Asenne Karjala-kysymykseen mittaa suomettuneisuuden ja sitä seuranneen poliittisen uusavuttomuuden tasoa sekä tiedon tasoa palautuksen vaikutuksista. Tekemättömät selvitykset väittävät, että palautus on turmiollinen hanke. Tehdyt selvityksen osoittavat, että palautus on Suomelle ja Venäjälle erittäin kannattava hanke, joka on toteutettava win-win –pohjalta.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].