Tietoa kirjoittajasta


Veikko Saksi
kauppat. maisteri

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

26.12.2019 [04, 05]
»  SUOMETTUMISTA JA ITSESENSUURIA VALVOTTIIN TEHOSTETUSTI

26.12.2019 [02, 04]
»  PÄÄKIRJOITUS 04/2019 ELI MIKSI NS. PANKKIKRIISI ON EDELLEEN HOITAMATTA?

01.11.2019 [02, 04]
»  SUOMETTUMISTA JA ITSESENSUURIA VALVOTTIIN TEHOSTETUSTI

31.10.2019
»  USA:N JA VENÄJÄN PRESIDENTTIEN KÄSITTELY SUOMESSA ERILAISTA

30.09.2019 [02, 03]
»  VIRON ENTINEN PÄÄMINISTERI MUISTELEE!

23.09.2019
»  PÄÄKIRJOITUS 03/2019 ELI PAKKOLUOVUTETTUJEN ALUEITTEN PALAUTUS

09.09.2019 [02, 04]
»  VENÄJÄLLÄ ON KYSE MUUSTAKIN KUIN VAIN PAIKALLISVAALEISTA

02.09.2019
»  JUVONEN: ISÄNI EI KESTÄNYT KOTITILANSA LUOVUTTAMISTA VENÄLÄISILLE

25.08.2019 [04, 05]
»  VIRO LAULUN VOIMALLA ITSENÄISEKSI

04.08.2019 [04, 05]
»  LEPAJÕE JA RUUSNA PAKENIVAT NEUVOSTO-VIROSTA OLYMPIAVENEELLÄ

23.07.2019 [04, 05]
»  JUKKA SEPPISEN KIRJA-UUTUUS

15.07.2019 [04, 05]
»  MONREPOSIN PUISTOSSA TYÖT ETENEVÄT EDELLEEN

11.07.2019 [04, 05]
»  VIRO JUHLI ITSENÄISTÄ VAPAUTTAAN TALLINNAN LAULUJUHLISSA

08.07.2019 [04, 05]
»  PUTAIDEN RAKENTAMINEN?

01.07.2019 [02, 04]
»  VALTAKUNNALLINEN EVAKKOPATSAS MAHDOLLISESTI LAHTEEN TARTON RAUHAN JUHLAVUONNA

24.06.2019 [04, 06]
»  TURUSTA LÄHTENYT NEUVOLIITON SUKELLUSVENE UPOTTI PAKOLAISLAIVAN

17.06.2019 [04, 05]
»  TALOUSKRIISIT

10.06.2019
»  NORD STREAM 2 –KAASUPUTKI KOHTAA TIUKKAA VASTARINTAA

17.05.2019 [04, 05]
»  PÄÄKIRJOITUS 02/2019 ELI MIKSI?

17.05.2019
»  SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS SANBERGEILLA PE 31.05.2019 KLO 18:00

09.05.2019 [02, 04]
»  PUTIN SIJOITTUU VAIN HIEMAN OIKEALLE LENINISTÄ JA STALINISTA

02.05.2019 [04, 05]
»  VENÄJÄ PYRKII KAHLITSEMAAN KANSALAISTENSA SÄHKÖISTÄ TIEDONSAANTIA

26.04.2019 [04, 05]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUKSEN TIIMOILTA

03.04.2019 [04, 05]
»  VAKOOJAT VASTAKKAIN

25.03.2019 [04, 05]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 12.04.2019

20.03.2019 [04, 05]
»  SUOMI ESTI VENÄJÄN RAJAPÄÄLLIKKÖ MEDVEDEVIN PAKOTELISTAUKSEN

18.03.2019 [04, 05]
»  HIITOLAN KALMISTOMÄKI AVAA SALAISUUKSIAAN KARJALAN HISTORIASTA

14.03.2019 [04, 05]
»  PÄÄKIRJOUTUS 01/2019 ELI PUOLUEUSKOLLISUUS

18.02.2019 [04, 05]
»  GPS-HÄIRINTÄ HOIDETTIIN SUOMESSA NORJAN OHJAUKSESSA

11.02.2019 [04, 05]
»  STALIN TESTASI TELEPATIAA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

23.08.2005
Veikko Saksi

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARJALA-BRANDI

Seminaari Karjala – mahdollisuus ja haaste yli sukupolvien
Tiistai 23.08.2005 klo 16:00 ...
Helsingin kauppakorkeakoulu, Nokia-sali
Lyhennelmä kauppat. maisteri Veikko Saksin esitelmästä


KARJALA-BRANDI

Karjala on monipuolinen käsite, jolla tässä tarkoitetaan sekä pakkoluovutettua Karjalaa että nykyistä Pohjois- ja Etelä-Karjalaa. Pääpaino on luovutetulla Karjalalla, koska siitä on uudelleen mahdollista kehittää itäisen Suomen talousveturi ja samalla koko Suomen taloudellista kehitystä vahvasti tukeva alue.

HS:n julkistamassa gallupissa 21.08.05 monet suomalaiset vastustavat Karjalan palauttamista, koska palautus tulisi kalliiksi. Mihin mielipiteet perustuvat? Tätä aluekehittämistä ei pidä tarkastella vain investointitarpeena. Se kertoo vain, millaiset resurssit tarvitaan. On tarkasteltava investoinneilla saavutettavia tuloksia.

Ei ole ainoatakaan laajempaa selvitystä, joka tukisi propagandistista väittämää palautuksen kalleudesta. ProKarelian Karjalan palautus –kirja on laajin selvitys aiheesta ja se päätyy erittäin positiiviseen tulokseen palautuksen vaikutuksista.

Alueelle muuttaa noin 300 000 suomalaista, pääosiltaan aktiivikansalaisia tekemään työtä ja ansaitsemaan, ei kortistoon. Venäläinen väestö on pääosin ikääntynyttä, joka ei enää synnytä uusia sukupolvia. Sen suhteellinen osuus on laskeva.

Karjalan alueella on vajaa 3 milj. hehtaaria maa-alueita, joilla on taloudellista arvoa. Alueella on asiantuntija-arvioiden mukaan noin 2 milj. hehtaaria puustoa, josta saadaan tuottoa. Vieressä on Pietarin metropoli, joka kaksinkertaistaa Suomen lähimarkkinat.

Alueen luonto ja kulttuurihistoria mahdollistavat monipuolisen matkailun. Kivikauden arkeologiset löydöt ovat ainutlaatuisia Euroopan jääkautisen historian kannalta. Onko Suomella ja muulla Euroopalla varaa heittää historiansa pohjoinen ulottuvuus hukkaan?

Tarkastelen seuraavassa uudesta näkökulmasta Karjalan kehittämistä. Markkinoinnissa on nykyaikaista puhua globaalista näkökulmasta, brandista ja klusterista. Nokia on yksi maailman tunnetuimmista ja arvokkaimmista brandeista. Coca-Cola on vieläkin tunnetumpi ja arvokkaampi.

Brandi merkitsee persoonallista nimeä, joka tunnetaan. Brandi sinänsä voi olla yritys, tuote, henkilö, kaupunki, bändi tai organisaatio, melkein mikä vain.

Pakkoluovutettu Karjala oli vahva brandi, joka perustui kansainväliseen kulttuuriin ja identiteettiin idän ja lännen porttina. Mikä aikaisemmin oli kukoistava ja menestyvä, tunnettu ja rakastettu kokonaisuus, on nyt taantuva periferia. Karjalaa ei tuhonnut mahdollisuuksien tai ympäristön muuttuminen. Sen tuhosi neuvostojärjestelmä ja omilta juuriltaan reväistyt ihmiset, jotka Venäjänkin valtio on jättänyt heitteille.

Alueen luontainen elinkeinomuoto, yksityisyritteliäisyys, tukahdutettiin. Tilalle luotiin alueelle soveltumattomia rakenteita ja menetelmiä. Aito omistajuus puuttuu edelleen. Osaamista tämän päivän vahvasti kilpailluilla markkinoilla puuttuu. Alueelle siirretty väestö toivoo merkittävältä osaltaan pääsevänsä omille juurilleen.

Karjalasta voidaan uudelleen kehittää kukoistava brandi, joka vetää koko itäisen Suomen kasvuun ja samalla palvelee Pietarin aluetta. Miten tällainen radikaali saneeraus on mahdollista? Ensimmäiseksi hallinta-intressin pitää vaihtua. Alueen hallinta tulee palauttaa oikealle omistajille, Suomelle. Aluetta ryhdytään määrätietoisesti kehittämään.

Karjalan palautus luo erinomaisen pohjan yhteistyölle ja jatkokehitykselle, koska se on ensimmäinen todellista luottamusta herättävä toimi, minkä Neuvosto-Venäjä toteuttaa Tarton rauhansopimuksen jälkeen.

Palautuksen mukana poistuu suurin este aidolle yhteistyölle. Oma-aloitteisesta palautuksesta Venäjä saa valtavan positiivisen julkisuuden ja poliittisen voiton. Palautus ei siten lisää Venäjä-uhkaa, vaan vähentää sitä.

Kehittämisen on syytä aloittaa perusteellisella analyysilla alueen nykytilasta, resursseista, markkinoista ja kaikista sidosryhmistä. Sen jälkeen voidaan suunnitella rakenteita, laskea tarvittavia resursseja, asetella tavoitteita ja luoda strategioita.

Visio kukoistavasta Karjalasta itsenäisen Suomen elimellisenä osana, itäisen yhteistyön vahvana porttina, maailmanlaajuisena kehitysprojektina ja rauhanomaisen yhteistyön esimerkkinä meillä jo alustavasti onkin.

Merkittävä osa brandin luomisesta on markkinointia, tunnetuksi tekemistä. Vuosikymmeniä jatkuneen informaation vääristelyn vuoksi jopa suomalaisilla on täysin vääriä mielikuvia Karjalasta ja sen menettämiseen johtavasta historiasta, puhumattakaan mahdollisuuksista. On aika siirtyä oikean tiedon levittämiseen.

Karjala-brandista voidaan muodostaa monipuolinen, koko Eurooppaa ja maailmaa kiinnostava alue. Sen historiallinen ja kulttuurinen pohja on ainutlaatuinen. Sen luonnonresurssit ovat ainutlaatuiset. Sen talousmaantieteellinen asema on erinomainen. Karjalasta voidaan muodostaa rajatulle alueelle rakennettava vuosikymmenen kehitysprojekti.

Tämä projekti on kokoluokkana niin merkittävä, että kotimaiset ja kansainväliset sijoittajat ja rahoittajat ovat siitä hyvin kiinnostuneita. Siksi kannattaa selvittää KareliaFundin perustamisen vaikutukset. Itäinen Suomi toimii varsinaisessa rakennusvaiheessa erinomaisena tukialueena ja hyötyy siitä voimakkaasti.

Brandi-ajattelun hyötynä on nähdä alue kokonaisuutena, ei vain yritys- tai henkilökohtaisesti edessä olevina ongelmina ja tehtävinä. Karjala-brandin tunnetuksi tekeminen käynnistää yritystoiminnan selvittämään oman potentiaalinsa alueella. Kehittymisen edellytys on se, että yritykset lähtevät rakentamaan sinne toimintaansa. Alue on tässä mielessä hyvin kiinnostava. Yritykset tuovat mukanaan ihmisiä ja tarvittavia palveluja.

Karjala brandina on helposti ymmärrettävissä ja viestittävissä. Poliittinen uusavuttomuus tässä asiassa voi jo väistyä dynaamisen ja meistä itsestämme ja historian oikeutuksesta lähtevän kehityksen tieltä. Vapaaehtoinen palautus tuo Venäjälle mahtavan poliittisen voiton ja mahdollisuuden täysin uudelta pohjalta rakentaa yhteistyötä EU:n ja muun läntisen maailman kanssa.

Professori Arto Lahti

Vuorineuvos, professori Yrjö Pessi

Valt. tohtori Ilmari Susiluoto

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].