Tietoa kirjoittajasta


Yrjö Pessi

Yrjö Pessi
professori, vuorineuvos

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

23.08.2005 [02]
»  KARJALA YRITTÄMISEN KOHTEENA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

23.08.2005
Yrjö Pessi

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

KARJALA YRITTÄMISEN KOHTEENA

Seminaari Karjala – mahdollisuus ja haaste yli sukupolvien
Tiistai 23.08.2005 klo 16:00 ...
Helsingin kauppakorkeakoulu, Nokia-sali
Vuorineuvos Yrjö Pessin tervetulotoivotus

Seminaarin tavoitteena on keskustella monipuolisesti Karjalasta yrittämisen kohteena ja mahdollisuutena, punnita Karjalan asemaa Suomen ja EU:n kannalta sekä etsiä keinoja Karjalan nostamiseksi talouskasvun ja hyvinvoinnin moottoriksi.

Tiedämme 1930-luvulta Suomelle kuuluneen Karjalan niin kulttuurisen kuin taloudellisen merkityksen ja mm. mahdollisuudet tuotannollisen ja muun yritystoiminnan rahoittamiselle.

Karjalan tuotannollisen toiminna ntasoa kuvaavat seuraavat prosentteina koko Suomen vastaavista luvista ilmaistut muutamat luvut ennen talvisotaa:

- 12.5 % Suomen kansantatulosta
- 25.0 % Suomen selluloosatuotannosta
- 10.7 % Suomen koko teollisuustuotannosta
- 26.0 % Rouhiala Suomen vesivoimasta
- 9.0 % Suomen puuston kuutiomäärästä

Yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointiin vaikuttavat muutkin kuin taloudelliset tekijät, mutta viime ainituilla on oma tärkeä sijansa ihmisten elämässä.

Talouden kentässä on yritystoiminta yksi tärkeä osa. Muiden vaikutusten ohella sen keskeinen merkitys on tuottaa kansalaisille aineellista hyvinvointia ja luoda yhteiskunnalle edellytyksiä ylläpitää ja kehittää ihmisten hyvinvoinnin kanalta tarpeellisia palveluja. Tämän päivän Karjalassa eivät alueen tarjoamat mahdollisuudet tule lainkaan hyödynnetyiksi. Vallitseva tilanne on masentava.

Yritystoiminta on pitkäjänteistä toimintaa. Se tarvitsee menestyäkseen tuotteita, markkinoita, toimivaa infrastruktuuria, omaisuuden suojaa turvaavaa hallintoa ja yrittäjiä. Tästä kentästä saamme tänään kuulla ajatuksia ja varmasti selkeitä mielipiteitä.

Meidän on helppo ilmaista arvomaailmamme mukaiset selkeät kantamme ei-anieellisista ajatuksistamme, mutta moniulotteiset taloudelliset näkökohdat saattavat kannanotoissamme perustua monesti varsin puutteelliseen tietoaineistoon.

Tämän seminaarin tarkoituksena on tuoda tältä osin valoa rajan taakse jääneen Suomelle kuuluneen Karjalamme osalta.

Professori Arto Lahti

Valt. tohtori Ilmari Susiluoto

Kauppat. maisteri Veikko Saksi

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].