Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

17.10.2005
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

”CHURCHILL VAR KRIGETS ARKITEKT”

HBL 11.10.2005
STAFFAN BRUUN
Email

Han skriver om andra världskrigets historia
”Churchill var krigets arkitekt”


Den som tvingade fram andra världskriget var inte Adolf Hitler utan Winston Churchill. Hans plan år 1939 var att ockupera hela Norden och krossa Tyskland i ett trefrontskrig. Felet var att Hitler hann före. Så låter det när Erkki Hautamäki skriver om andra världskrigets historia.

Det låter som rövarhistorier, och kanske är det. Men undervisningsrådet Erkki Hautamäki är säker på sin sak. Ingenting av händelserna i stormaktspolitiken inför andra världskriget var så som segrarmakterna
efteråt velat framhäva. Tvärtom skedde mycket bakom kulisserna som hemlighållits fram till våra dagar.

Erkki Hautamäki har i över tio år forskat utgående från tidigare hemlighållna källor. Hans bok Finland i stormens öga utkom på svenska för ett år sedan, på finska i somras och för tillfället översätts den till estniska och tyska.

Varför väcker Hautamäkis nya historia så stort intresse? – För att jag har en unik källa som ingen annan historiker haft tillgång till. Jag bygger allting på marskalk Mannerheims hemliga pärm S-32 från åren 1932–1949. Mannerheims opublicerade, försvunna handlingar förklarar inte bara varför Finland agerade som vi gjorde utan framför allt avslöjas vidden av stormakternas hänsynslösa spel där småländer var brickor man köpslog med. Och i detta spel var Winston Churchill den största skurken, säger Erkki Hautamäki.

Pakt Churchill–Stalin

Erkki Hautamäkis anser att både Josef Stalin och Winston Churchill spelade ett dubbelspel, och lyckades. Tyskarna däremot var bara ute efter att få tillbaka allt man förlorade i Versaillesfreden. – Jag försvarar inte Hitler ett dugg, men jag godtar inte att Churchill har gjorts till hjälte efter kriget, säger Erkki Hautamäki och börjar berätta vad som egentligen hände under kriget.

– Våren 1939 förhandlade stormakterna i alla väderstreck. Sovjet spelade ut Tyskland mot England och Frankrike. Stalins avsikt var att Sovjet skulle stå på sidan när kriget bröt ut, vänta på att Europas stormakter skulle förgöra varandra som i första världskriget.

– Efter det skulle Röda armén marschera västerut och sprida kommunismen över Europa.

– Allt gick som Stalin räknat ut. Han ingick Ribbentroppakten och delade Polen med Tyskland väl medveten om att England och Frankrike skulle förklara Tyskland krig samma dag Hitler gick in i Polen. I avtalet ingick att Sovjet samtidigt skulle angripa från öst, men Röda armén stod stilla så att Tyskland ensamt blev landet som startade kriget. På det sättet lyckades Stalin manövrera Tyskland mot Frankrike och England. Sedan gick allt galet för Sovjet, säger Erkki Hautamäki. Den stora chocken för Stalin var att Polen som betraktades som en stormakt föll på bara två veckor.

– I stället för att se hur andra länder slet varandra i stycket hotades plötsligt Sovjet av ett till tänderna rustat Tyskland. Stalin blev tvungen att förbereda det stora slaget och ingick ett hemligt avtal med
Churchill den 15 oktober. Erkki Hautamäki är övertygad om att en sådan pakt fanns, trots att inga dokument kan styrka den.

Finland offrades

För Finland skulle pakten mellan Churchill och Stalin få ödesdigra konsekvenser. – Churchills plan var att en gång för alla avsluta det som blev på hälft 1918 och krossa Tyskland. Pakten med Stalin gick ut på att Sovjet erövrar Finland hösten 1939, därefter går England och Frankrike in I Norge och Sverige och tryggar malmfälten i Norrland. Sedan angrips Tyskland från väst, från öst och från norr. Churchills och Stalins plan var att Norden skulle bli det stora slagfältet. Så hade det gått, säger Erkki Hautamäki, men finländarna saboterade planen.

– Stalin hade lovat inta Finland på två veckor. Därefter skulle Norge och Sverige intas. Planen fördröjdes på grund av finnarnas heroiska motstånd så att den till slut inte gick att förverkliga. Men det var frågan om timmar snarare än dagar. Incidenten som enligt Erkki Hautamäki räddade Norden inträffade den 9 februari 1940, mitt under vinterkriget.

– Stalins specialplan flög till en bas i Skottland där en sovjetisk general diskuterade det fortsatta kriget direkt med Churchill. Planen skulle fullföljas, Finland krossas och Norden intas. Felet var att tyskarna fick kännedom om den hemliga kuriren. På hemvägen tvingades det sovjetiska planet ner i Tyskland och alla dokument kopierades innan man lät det fortsätta.

– Senast den 9 februari fick Hitler kännedom om pakten och insåg att Stalin lurat honom. Han agerade snabbt.

Minfält undviks

Fram till den 9 februari hade Sovjet och Tyskland spelat vänner. Tyskarna exporterade vapen till Sovjet och importerade bränsle. Formellt fortsatte vänskapen efter den 9 februari, men nu var det bara skådespel, säger Hautamäki.

– Den första synliga konsekvensen var att Tyskland med hänvisning till Ribbentroppakten krävde att Sovjet sluter fred med Finland, i annat fall skulle man gå med i kriget på Finlands sida. Samtidigt intensifierade England och Frankrike sina erbjudanden om hjälp till Finland. Man behövde en formell vädjan för att kunna gå in i Norge och Sverige. Till Finland var man aldrig på väg.

– Att Finland gick med på en fred som med största sannolikhet hade varit förödande berodde på att Tyskland lovade att man inom kort skulle få bestämma sin östgräns själv. Finland kände till Tysklands anfallsplaner mot Sovjet, och visste att man skulle få revansch.

– Sovjet gick med på freden för att det var ett första steg mot ockupationen av Finland. Ett nedrustat Finland hade varit en munsbit för Röda armén. Redan sommaren 1940 meddelade Stalin Hitler att det var dags att avsluta operationen i Finland. Hitler svarade nej, något sådant ingick inte i Ribbentroppakten. Stalins fortsatta påstötar gav samma svar. Nu behövde Tyskland Finland, det gjorde man inte hösten 1939.

Våren 1940 räknade stormakterna timmar på Nordsjön.

– Brittiska fartyg hann avgå mot norska och svenska hamnar. Men storm försenade dem. Tyskarna hade bättre tur med vädret. Det britterna inte visste var att tyskarna fått tillgång till kartor över minfälten längs norska kusten då de tvingade ner kurirplanet i februari. De kunde köra rakt in i hamnarna och hann först.

Hess lurades

Inför Operation Barbarossa, angreppet mot Sovjet, sonderade tyskarna om fred med Storbritannien. Churchill låtsades vara med på noterna, men lurade Hitler, enligt Erkki Hautamäki.

– Rudolf Hess flög den 10 maj 1941 till Skottland för att förhandla om fred. Han fängslades omedelbart. Det är naivt att tro att Hess skulle ha flugit till England utan löfte av Churchill om förhandlingar.

– Först 2017 blir de papper Hess förde med sig offentliga. Då får vi kanske veta sanningen. Men frågan är varför innehållet i pappren är så känsligt att det offentliggörs förs om tolv år, om ens då. Kanske för att sanningen om Churchills och Stalins dubbelspel är så känsligt.


HBL 11.10.2005
STAFFAN BRUUN
Email

Henrik Meinander: Vilho Tahvanainen är inte trovärdig

Varför finns inte Vilho Tahvanainens uppgifter i någon annan källa, undrar professor Henrik Meinander.

– Det är mycket möjligt att Vilho Tahvanainen har fungerat som hemlig agent, utfört uppdrag åt Mannerheim och hållit radiokontakt med personer i Sovjet. Problemet är att hans uppgifter om brevväxlingen mellan Stalin och Mannerheim inte finns i någon annan källa, säger Henrik Meinander. Att bedöma en källas ursprung och dess trovärdighet är grunden för all historisk forskning, påminner Meinander.

– Om Tahvanainen förmedlat bud mellan Stalin och Mannerheim med sensationellt innehåll så borde uppgifterna också finnas i andra källor, till exempel i brittiska och ryska arkiv. Historien om den 19-åriga skogsarbetaren som finns med i bakgrunden då Mannerheim och den högsta statsledningen fattar beslut i Finlands ödesfrågor tror inte Henrik Meinander på.

– Däremot kan Tahvanainen mycket väl ha haft radiokontakt med sovjetiska kolleger. Innehållet i telegrammen kan till och med motsvara det han beskriver i sin bok. Men då ska man minnas att rykten och falska uppgifter fanns överallt och spreds avsiktligt för att desinformera. Underrättelsetjänsternas viktigaste uppgift var att sålla bort all desinformation från de få uppgifter som var sanna, och så är det väl än i dag.

– Det är mycket möjligt att Stalin sände dubbla och falska budskap för att avslöja dubbelagenter och spioner i sin egen krets. Mannerheim tog budskapen för var de var, desinformation, men varför skulle han ha informerat en ung radist om sin tolkning? Att Vilho Tahvanainens namn inte förekommer i skriftliga handlingar är förståeligt, enligt Meinander.

– I hemliga agenters uppdrag ingår att de ska förbli hemliga, inte hamna på löpsedlar. Forskaren Erkki Hautamäkis tolkning av andra världskriget och uppgiften att Winston Churchill i avtal med Josef Stalin sålde Baltikum och Finland till Sovjet är direkt felaktig, anser Meinander.

– Det är klarlagt att Sovjet och Storbritannien inte kunde ingå en pakt före kriget för att Churchill motsatte sig en sovjetisk ockupation av Baltikum och Polen. På den här punkten är Hautamäkis angrepp på Churchill grundlöst. För Erkki Hautamäki råder ingen oklarhet om äktheten i Vilho Tahvanainens minnen.

– Tahvanainen tilldelades på order av Mannerheim en av de högsta utmärkelserna, frihetskorset av tredje klass. Ingen vet varför.

– I min bok ingår intervjuer med Tahvanainens arbetsgivare i Joensuu på 1930-talet. De vittnar om irritationen Tahvanainens många plötsliga frånvaror gav upphov till. Tahvanainen skulle vid behov på kort varsel infinna sig hos Mannerheim för att dechiffrera telegram och sända svar. Han skickades ofta till gränsen och till Narva för att byta försändelser med Mannerheims sovjetiska kontakter.

– Och kontraspionaget i Joensuu pejlade in Tahvanainens radio och visste att den existerade, men ingrep inte. Från högre ort hade order utgått att Tahvanainens radiotrafik inte fick störas. Mannerheim litade på Tahvanainen, det var därför alltid han och bara han som skötte radion då telegram utbyttes, förklarar Erkki Hautamäki.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].