Tietoa kirjoittajasta


SI-Uudislist

SI-Uudislist


Vironkielinen SI-Uutiset

E-mail

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

17.02.2006
SI-Uudislist

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

WTO ARVATES ON GENEETILISELT MUUNDATUD TOIT HEA

SI-50
17.02.2006

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) langetas 7. veebruaril otsuse, et Euroopa Liit on rikkunud kauban-dusreegleid, kui keelas oma territooriumile geneetiliselt muundatud (GM) taimede ja toidu impordi. E Liidu liik-meist on seni geneetiliselt muundatud toidu oma territooriumil keelanud Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, Itaa-lia, Luksemburg ja Kreeka, WTO meelest on need riigid toiminud valesti.

GMO-vaba Eesti kampaaniaga liitunud organisatsioonid leiavad, et WTO seab turureeglid ülimuslikeks kesk-konnakaitse reeglite suhtes ja ähvardab rahvusriikide suveräänsust. WTO kompetentsi ei kuulu ega saagi kuu-luda sedavõrd komplekssete otsuste tegemine, mis puudutavad kõiki geneetiliselt muundatud organismidega seotud keskkonnakaitselisi, majanduslikke ja tervisega seotud aspekte. Samuti on keskkond, sotsiaalne õiglus, demokraatia ja inimõigused väärtused, mis peavad suunama majanduslike otsuste langetamist, mitte vastupidi.

"Leiame, et keskseks poliitikavahendiks muutunud majandusorganisatsioon, nagu WTO, ei ole oma loomult demokraatlik. WTO praeguse seisukoha järgselt võiks ka Venemaa nõuda ÜRO-lt õigust müüa Lähis-Idasse tuumarelva, kuna ka tuumarelvade müügi keelamiseks puudub teaduslik põhjendus ning keeluga rikutakse rah-vusvaheliste relvakaubitsejate ärihuvisid," märgib kampaania koordinaator Nastja Pertsjonok.

Eestis toetab GMO-vaba Eesti kampaaniat 234 individuaalset maaomanikku ja 734 kodanikku. Kampaania ja sellega ühinenud organisatsioonide kohta saab infot www.eko.org.ee

Allikas: Nastja Pertsjonok
Kontakt: nastja@elfond.ee, 5132891
SI portaal www.si.kongress.ee


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].