Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

27.02.2006
ProKarelia

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

PUOLUSTAAKO HALLITUS ANASTAJAN VAI UHRIEN OIKEUTTA?

Euroopan Neuvosto kykeni historialliseen päätökseen vasta 60 vuotta sotien jälkeen. Merkittävä syy tähän oli Neuvostoliiton pitkään jatkunut vahva asema ja sen seuraajavaltion Venäjän asteittainen etääntyminen läntisen demokratian peruspilareista.

Euroopan Neuvosto (Council of Europe, Conseil de l'Europe) on vuonna 1949 perustettu Euroopan laajin ja vanhin poliittinen yhteistyöjärjestö. Ihmisoikeudet ovat sen keskeisintä toimialaa. Venäjä on EN:n jäsen. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1989. EN:n tärkeimmät toimielimet ovat ministerikomitea ja parlamentaarinen yleiskokous (PACE). Jäsenmaiden parlamentaarikoista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta päätökset tehdään ministerikomiteassa.

EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen totalitarismi-päätöksen voidaan arvioida olevan kauaskantoinen. Euroopassa on viitisentoista maata, joissa on ns. karkotettuja (expatriate, Vertriebener). Heidän yhteismääränsä oli sotien jälkeen noin 30 miljoonaa. Kyse on siten valtavasta ihmisjoukosta, joka koki vakavia ihmisoikeusrikoksia, he olivat uhrjea. Rikokset kohdistuivat sekä henkilöön että omaisuuteen. On vaikea arvioida, kuinka suuri karkotettujen ja heidän jälkeläistensä määrä tällä hetkellä on.

Päätös on ensimmäinen merkittävä askel ryhtyä laajamittaisemmin selvittämään kommunististen hallintojen rikoksia. Selvittämistä hidastaa ministerikokoukselle annettavan toimenpidesuosituksen puuttuminen. Koska suoraa velvoitetta asian hoitamiseksi ei ole, tulee kansallinen poliittinen peli useassa maassa hidastamaan selvitystyötä.

Suomalaisten maan sisäisten pakolaisten näkökulmasta olennaiseksi kysymykseksi muodostuu se, mitä Suomen hallitus aikoo tehdä tässä asiassa. Raportin näkökulmasta Suomi on välillinen uhri, koska kommunistinen hallinto ei sitä kyennyt valloittamaan. Mutta uhri me kiistatta olemme monessa mielessä.

Sotien hinta oli Suomelle lähes kohtalokkaan raskas: 95 000 kuollutta, 240 000 haavoittunutta, kaikkiaan 800 000 pakolaista, 80 000 sotalasta, 50 000 sotaorpoa, 30 000 sotaleskeä, nykykansantalouden rasitteeksi laskettuna jopa 90 mrd. euron sotakorvaukset, 12 % maa-alueesta menettäminen, taloudelliset tuhot, ns. sotasyyllisten ja asekätkijöiden tuomitsemisen häpeä, valvontakomission ja NL:n painostuksen aika, suomettumisen aika.

Listaa voitaisiin jatkaa laskemalla näille miestyövoiman tai taloudellisten suureiden menetyksille asiallinen hinta ja korko 60 vuoden ajalta. Ihmishengille ja kärsimyksille ei voida laskea hintaa.

Jos henkilömenetykset arvioitaisiin nykyrahassa esim. 1.5 milj. euroa/henkilö, puhutaan kokoluokkana 500 mrd. euron menetyksistä pelkästään yhden puuttuvan sukupolven osalta. Pakkoluovutettujen alueitten 60 vuoden ja tuhottujen omaisuuksien kansantaloudellinen arvo ei jääne tätä arvoa pienemmäksi.

Suomen presidentti tai hallitus eivät ole oma-aloitteisesti ottaneet totalitarismin tuomitsemiseen kantaa. Menettely noudattaa sitä samaa vaikenemisen ja salailun kaavaa, mikä valtaeliitissä on tällä hetkellä hyvin voimakkaana.

Kansan oikeustaju edellyttää, että presidentti ja hallitus ryhtyvät pikaisiin toimiin EN:n päätöksen pohjalta. Ensimmäiseksi sen tulee asettaa riippumattomista ja poliittisesti mahdollisimman neutraalisti suuntautuneista asiantuntijoista koostuva elin tutkimaan perin pohjin ennen kaikkea totalitaristisen neuvostohallinnon vaikutuksia Suomeen ja suomalaisiin. Tälle organisaatiolle on osoitettava riittävät voimavarat työn ripeään ja riittävän laajaan suorittamiseen.

On arveluttavaa, jos tutkinta-organisaatiossa on vahva poliittinen edustus. EN:n kokouksesta syntyi riittävä esimaku siitä, millaisiin käsittämättömiin johtopäätöksiin oma kanta kyetään ulottamaan. Toisaalta tunnustetaan, että kommunistinen totalitarismi murhasi ainakin 94 miljoonaa ihmistä, mutta sitä ei kuitenkaan pitäisi tuomita, koska on olemassa hiuksenhieno ero totalitaristiseen natsismiin. Ero todella on, mutta se on kommunistisen järjestämän häpeäksi.

Samalla kun Neuvostoliiton toimien vaikutusta selvitetään, on myös selvitettävä perinpohjin KGB:n, Stasin ja FSB:n kanssa yhteistyötä tehneiden suomalaisten kytkökset ja toimet. Maan maineelle on häpeällistä, että vain tohtori Alpo Rusi on pyritty tuomitsemaan teoista, joiden kanssa hänellä ei ole ollut mitään tekemistä. Tämä olisi selvinnyt asiallisessa poliisitutkinnassa Saksasta heti kättelyssä, sitä ei vain tahdottu tehdä. Sen sijaan todelliset isänmaan myyjät on jätetty tarkoin rauhaan ja tutkimatta.

Presidentti Tarja Halonen on toistuvasti vakuuttanut olevansa koko kansan presidentti, joka tuntee syvää huolta ihmisoikeuksista. Hänellä on nyt elämänsä tilaisuus lunastaa lupauksensa Suomessa. Ensimmäisenä tehtävänä presidentillä ja pääministeri Matti Vanhasella on yhdessä hallituksen kanssa käynnistää ns. sotasyyllisten ja asekätkijöiden tuomioiden purkaminen osana totalitarismin pesänselvitystä. Siihen ei tarvitse edes pyytää lupaa keneltäkään maan rajojen ulkopuolelta.

Sekä presidentti Halonen että pääministeri ovat yhdessä Karjalan Liiton kanssa hakanneet kiveen vaatimuksen, ettei Karjalan palauttamisesta pidä edes keskustella. Selvitettäessä neuvostovaikutuksia törmätään kerta toisensa jälkeen vääjäämättä Karjalan pakkoluovutukseen. Tilanne on siltä osin muodostumassa kestämättömäksi sekä Suomelle että Venäjälle. Näin suuren kokoluokan asiaa ei voida enää painaa villaisella, vaan asia on käsiteltävä perinpohjin muiden sodanjälkeisten kipukysymysten kanssa.

Neuvostototalitarismin selvittämistyössä nähdään, kuinka suomettunutta Suomen poliittinen johto edelleen on. Presidentinvaalit osoittivat vääjäämättä, että suomettumisessa on toisaalta jopa tapahtunut taannehtivaa kehitystä. Salailu ja vaikeneminen ovat lisääntyneet. Se on uskomatonta, kun otetaan huomioon maailmalla tapahtunut selkeä suunta avoimempaan yhteiskuntaan.

Kansanedustaja Kimmo Sasi on luvannut tehdä hallitukselle kysymyksen totalitarismiin liittyvistä toimenpiteistä. Kysymys varmasti on tarpeen, koska asia vaatii kiirehtimistä. Suomen valtiojohdon ja eduskunnan toimien aktiivisuus totalitarismi-asiassa antaa erittäin hyvää pohjaa eduskuntavaaliehdokkaitten arviointiin.

Keitä ovat ne poliitikot, jotka yhä haluavat vastustaa suomalaisten ihmisoikeuksien toteutumista suojelemalla Suomeen hyökännyttä vihollismaata ja sen suomalaisia kumppaneita? Keitä ovat ne poliitikot, jotka yhä asettavat ryöstäjien ja murhaajien oikeudet uhrien oikeuksien edelle? Miksi he näin tekevät? Nämä kysymykset odottavat vastauksia.

Tämä artikkeli on julkaistu Karelia Klubi 10 -lehdessä 23.02.2006.

Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].