Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

25.11.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus

NATO JA KARJALA?Natoon liittymistä ja Karjalan palauttamista pohdittaessa moni haluaa esittää Venäjälle tarjouksen, ettei Suomi liity Natoon, jos Venäjä palauttaa Karjalan. Puhutaan Nato-kortista. Ei ehkä kovin pitkälle ole mietty sitä, mistä tällaisessa kaupankäynnissä olisi kyse.

Nato-jäsenyydessä on kyse liittoutumisesta ja turvallisuustilan muutoksesta. Jonkun olotilan parantaminen useimmiten maksaa jotain. Nato-liittyminenkin voi lyhyellä tähtäyksellä maksaa enemmän kuin pelkkä oma puolustus. Suomen geopoliittisen aseman vuoksi joudumme Naton lisäksi panostamaan myös oman puolustusvalmiutemme parantamiseen.

Peruskysymys on se, onko Natoon liittyminen uskottavan ja itsenäisyytemme varmistavan puolutuksen edellyttämä lisäpanostus?

Karjalan ja muiden luovutettujen alueitten palauttaminen on monitahoinen kysymys. Oikeudelliselta kannalta alueet on viety meiltä väkivalloin. Suomalaiset yhä omistavat luovutettujen alueitten kiinteistöt, mutta he eivät voi hyödyntää omaisuuttaan. Nykytila sotii YK:n ihmisoikeusjulistuksen 17. artiklaa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjaa vastaan.

Neuvostoliitto oli hyökkääjävaltio ja erotettiin sen vuoksi Kansainliitosta. Suomen alueen hallussapitäminen rauhan aikana sotii Atlantin julistuksen periaatteita vastaan. Se on myöskin itsenäisen Suomen ensimmäisen rauhansopimuksen, Tarton rauhan 1920, vastainen tila.

Nato-vaihtokaupassa Suomen turvallisuuden muutoksen hintaa maksettaisiin noin puolen miljoonan suomalaisen (plus heidän jälkeläistensä) ihmisoikeuksilla. Yksi väestönosa joutuisi maksamaan koko maan turvallisuuden muutoksesta.

Karjala on rajamaakuntana aina ollut sodissa häviävä ja hävitettävä osapuoli. Evakot eli sotapakolaiset menettivät lähes kaiken omaisuutensa joutuessaan pakenemaan kotiseuduiltaan. Heille sosiaaliapuna ja elinkeinotukena maksetut korvaukset olivat suhteellisen pieni osa menetyksistä. Suuri joukko muita suomalaisia koki menetyksiä joutuessaan myymään omaisuuttaan evakoille. On suuri ihme, mistä sotien ja korvausten köyhdyttämä Suomi kykeni nämäkin korvaukset suorittamaan.

Karjalan palautus ei ole vain ihmisoikeuskysymys. Se on myöskin poliittinen, taloudellinen ja ennen kaikkea psykologinen kysymys. Palautuksen halutaan toteutuvan, koska sitä kautta on mahdollista aidosti parantaa suhteita Venäjään ja rakentaa yhteistoiminnan ehdonta edellytystä, luottamusta.

Palautus merkitsee taloudellista win-win –tilannetta Venäjälle ja Suomelle, molemmat voittavat. Palautus on siten kannatettava asia. Mutta olisiko kaikkia suomalaisia kohtaan oikein, että turvallisuus saattaisi olla olennaisesti heikompi ilman Nato-jäsenyyttä?

Aluepalautus merkitsee, että Venäjällä jotain olisi muuttunut, eihän se muuten vapaaehtoisesti ryhtyisi korjaamaan vanhoja rikoksia. Karjalan sopimuspohjainen palauttaminen luo jo itsessään paljon uutta turvallisuutta Itämeren alueelle ja koko Eurooppaan. Nyt vireillä oleva uuden kylmän sodan tyyppinen kierre todennäköisesti katkeaa. Venäjään alettaisiin yhä enemmän luottaa ja uskoa sen haluun ja kykyyn toimia länsimaisten moraalikriteerien mukaisesti.

Olisiko Nato-kortin tarjoaminen oikea signaali Venäjälle ja muulle maailmalle? Signaali kertoisi selvästi, että ihmisoikeudet ja turvallisuus ovat suhdanneherkkää kauppatavaraa. YK:n ihmisoikeusjulistusta tai Euroopan ihmisoikeussopimusta ei ole tehty ja ratifioitu kauppatavaraksi, vaan yhteisen toiminnan tukipilareiksi ja sivistyneen maailman pelisäännöiksi.

Kansainväliseksi oikeudeksi muodostuneitten sopimusten tehtävänä on suojella yksilöitä ja kansoja. Jo sen vuoksi oman turvallisuuden käyttäminen maksuvälineenä omien alueitten takaisinsaannissa on väärä lähtökohta. Tämä merkitsee, että antamamme signaali olisi täysin väärä.

Vielä virheellisempi tulos syntyy siitä, että väärinteko hyväksytään ja väärintekijän annetaan korjata ryöstöstään täysi hyöty. Eihän sopimuspohjana voi olla lähtökohta, että tehdään ensin rikoksia, sen jälkeen neuvotellaan puhtaalta pöydältä. Rikokset on ensin hoidettava. Se on eettisesti ja moraalisesti ainoa hyväksyttävä lähtökohta.

Neuvostoliiton toteuttamissa ja Venäjän ylläpitämissä sotarikoksissa Suomea vastaan kyse ei ole vähäisistä asioista. Sotien henkilöuhrit, henkiset ja aineelliset tuhot ja erikseen maksatetut korvaukset olivat pienelle Suomelle lähes tuhoisat. Pelkästään sotakorvaukset olisivat nykyisen yhteiskunnan rasitteeksi laskettuina noin 60 mrd. euroa. Sodan uhrien vuoksi menetettiin pari sukupolvea parhaassa iässä olevia nuoria miehiä.

Oikea järjestys on se, että Venäjä palauttaa luovutetut alueet ja sopii sotakorvauksista ja sodan tuhoista. Suomi kokonaan erillisenä kysymyksenä harkitsee itselleen sopivana ajankohtana, onko Nato-jäsenyys tarpeen vai ei. Nämä kaksi asiaa eivät voi olla toisilleen vaihtokelpoisia. Ei ole Nato-Karjala –akselia.

Päätöksiä tehtäessä joudutaan historian ankarat kokemukset ottamaan huomioon ja muistamaan, että Venäjä on pitemmällä tähtäyksellä arvaamaton naapuri. Siellä voivat suuretkin muutokset toteutua hyvin nopeasti. Tällä hetkellä maan sisällä on kehittymässä valtapaineita, joiden purkautumismuotoa ei tiedetä. Ei siten voida tietää niiden potentiaalista vaikutusta turvallisuuteemme.

Nato-kortti on yhtä epämääräinen ja olematon vaihtoehto kuin jo hokemaksi muodostunut Nato-optio. Ei meille kukaan ole antanut Nato-optiota, koko ajatus on fiktio. Meillä ei ole Nato-korttia, eikä Nato-optiota kaupankäyntivälineenä, koska Nato-kortti on miljoonien suomalaisten turvallisuuskysymys ja Karjala-kortti on satojen tuhansien suomalaisten henkilökohtaista ihmisoikeutta ja saamista. Suomi ei ole sosialistinen maa, eikä tässäkään kysymyksessä voi lähteä sosialisoimaan yksityisiä, kansainvälisesti sovittuja oikeuksia.

Tarvitaan siten mittava selvitys ja keskustelu Nato-jäsenyyden erilaisista vaikutuksista ja päätös ensisijaisesti Suomen turvallisuuden kannalta. Tarvitaan myös mittava selvitys ja keskustelu Karjalan ja muiden luovutettujen alueitten palautuskysymyksestä ja päätös ihmisoikeuksien turvaamiseksi.

Näiden perusteellisten selvitysten pohjalta Suomi voi tarjota Venäjälle globaaliin kehitykseen sopivan ja Euroopan integraatiotavoitteita tukevan win-win –ratkaisun. Win-win tarkoittaa neuvotteluratkaisua, jossa kaikki osapuolet voittavat.

Lisätiedot: Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiKarelia Klubi -lehti ilmestyy 3 - 5 kertaa vuodessa painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticiaArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Natosta ja Karjalan luovutuksesta

Ihmettelen,miksi Suomessa päättäjät ovat meno tuulessa kohti Natoa?
Se ja jos mikä tulee ongelmia lisää Venäjältä. Jos ajatellaan,että Suomi sijoittaa USAN Natokalustoa vaikka Etelä-Karjalaan,olen varma siitä,että vielä vähemmin saataisiin pakolla otettu Karjala takaisin!!!

Eiköhän olisi jo aika luovuttaa tämä Karjala Hössötys,Putin ja Medvedev eivät sitä anna,eikä edes Suomen presidentti Halonen, edes uskalla uuden Venäjän presidenti kanssa ottaa edes puheeksi Venäjän Karjalan luovutuksesta,koska Venäjällekin se on kustannus kysymys,mihin siirretään ne 1, 000 000 milj Venäläistä jotka asuvat Venäjän Karjalassa???

Kyllä Venäjä on ajatellut pitkällä tähtäimellä,että kyseessä on poliittinen epäluuloisuus,eli Karjala on Venäläisille puskurivyöhykkeenä,mm pelko Natosta ja Natomaista.

En ymmärrä miksi Veikko Saksikin sitä Karjalaa haaveilee niin kovasti takaisin,ymmärrän sen,että ne joilla jäi kodit ym sinne rajan taakse,millä sitä Karjalaliitto ja aluepalautus r.y ottavat takaisin,kun Suomessa myydään jo toista Karjalaa Venäläisille,sitä saa ihmetellä????

Karjalaa ei Putin ja Medvedev anna,lopettakaa se Karjalan itkeminen,aseet eivät riitä sen palautukseen,olkaa tyytyväisiä,että meitä Karjalaisia ja Suomalaisia ei liitetty kokonaan Venäjän osavaltioksi,mitenkähän sitten suu kävisi???

supi121
supi121 [2008-12-26 12:25:19]


Karjalan palautus

anteeksi mutta minun on korjattava teidän nälemystä Karjalasta...ongelma on se, että emme ole ikinä omistaneet koko Karjalaa...turhaa pelkuruutta lähteä vaatimaan pikku-länttejä mitkä on Tarton rauhassa saatu...jos ette ymmärrä niin karjala käsittää alueen Karjalan-kannakselta,suomenlahdelta aina kuolan-niemimaan rajoille saakka...eli suunnilleen 700 km.

Koko alue on vaadittava takaisin ja täydet korvaukset...suomalaiset on ollut liian hiljaa...on aika toimia, kohta on myöhäistä. ei mitään pelastettavaa...meinaan yli 70% väestöstä on venäläisiä...mitä meinasitte niitten kanssa tehdä ??? häh ? yhtäkään venäläistä en suostu ottamaan...EI YHTÄKÄÄN !!! koko karjala suomalaisena takaisin tai ei ollenkaan...ei siinä mitään suomea ole muuten enää....ei millään pahalla...kertokaa minulle mitä meinasitte tehdä venäläisten kanssa ??? luopukaa unemasta ellette ole valmiita potkimaan niitä ulos...ei kukaan uskalla....karjalan olisi pitänyt itsenäistyä jo 20 vuotta sitten...

ajattelen tätä asiaa lähinnä maantieteellisesti sekä psykologisesti...te varmaan ajattelette että niistä venäläisistä saisi hyvää työvoimaa....

koko karjala tai ei mitään. tai vaikka viipuri...sen voi vielä saada ehkä entiselleen jos sieltäkin saadaan venäläiset ulos...ja natolla ei ole mitään tekemistä karjalan kanssa...ja ei nato auta jos venäjä hyökkää...siitä olen varma...ja mitään albaaneja tai ukrainalaisia ei ruveta auttamaan...nato on heikko, sinne pääsee kuka vaan...rahan ja veren tuhlausta sanon minä...meidän on alettava katsomaan pohjoiseen päin...nordic union on muodostumassa...siitä haaveillaan pohjoismaissa...mutta suomesta ei kuulemma aktivisteja ole...ensi askel on erota EU:sta ja muodostaa oma unioni skandinaviaan joka plavelee omia tarpeitamme paremmin...näen asian niin että muut hyötyy enemmän meistä kuin me euroopasta...

mutta olette oikealla asialla joten jatkakaa siitä. jos joku vain viitsii niin voisi vastata kysymyksiin...anteeksi jos olin liian agressiivinen.
J.J [2008-10-22 01:55:53]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].