Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

11.12.2007
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[17] EUEEP ja ProJusticia

EUROOPAN EVAKOT SAIVAT YHTEISEN LIITON

- Euroopan evakkojen yhteinen liitto perustettu
- professori Reijo Vihko General Counsilin jäseneksi
- evakkojen ihmisoikeudet avoinna 15 maassa Euroopassa
- omaisuuden palautuskysymys keskeisin
- liitto keskittyy toimimaan Euroopan unionin kanssa
- liitto ottaa lisää jäseniä

Eurooppalaiset evakot tekivät historiaa perustamalla Italian Triestessä 01.12.2007 yhteisen liiton ajamaan pakolaisten, karkotettujen, pakkosiirrettyjen ja –sijoitettujen asioita. Jäljempänä näistä ryhmistä käytetään yksinkertaisuuden vuoksi nimeä evakot. Liitto perustettiin Italian lakien mukaisesti ja sen kotipaikka on Trieste.

Periaatteessa liiton perustamisesta päätettiin jo maaliskuun lopussa 2007 Triesten ensimmäisessä kokouksessa, jossa oli paikalla satakunta edustajaa paristakymmenestä organisaatiosta eri puolilta Euroopaa ja Yhdysvalloista. Liiton peruskirjan eli Statuten sisältöön liittyviä neuvotteluja käytiin Berliinissä kesäkuussa ja Bad Pyrmontissa Saksassa lokakuussa.

Suomalaisia ja virolaisia järjestöjä perustavassa kokouksessa edustivat Pro Karelia ry:stä professori Reijo Vihko ja päätoimittaja Veikko Saksi. Yhdistyksen virallinen lyhenne on englanniksi EUEEP ja sen nimi italiaksi, englanniksi ja saksaksi on:

UNIONE EUROPEA DEGLI ESULI E DEGLI ESPULSI
EUROPEAN UNION OF EXILED AND EXPELLED PEOPLE
EUROPÄISCHE UNION DER FLÜCHTLINGE UND VERTRIEBENENUuteen liittoon olisi sekä Suomesta että muualta Euroopasta tullut perustajajäseniksi useita organisaatioita, mutta käytännön syyt johtivat siihen, että seuraavat organisaatiot toimivat perustajajäseninä:

- Landsmannschaft Ostpreussen e. V. (Germany)
- Landsmannschaft Schlesien e. V. (Germany)
- VLÖ - Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (Austria)
- Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband (Austria)
- Gottscheer Landsmannschaft (Austria)
- Zentralrat der Armenier in Deutschland (Germany)
- Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio (Italy)
- Pro Karelia ry (Finland)
- Kyrenia Refugees Association “Adouloti Kerinia” (Cyprus)
- Lobby for Cyprus (United Kingdom)
- Famagusta Refugees Movement (United Kingdom)

Liiton yleiskokous valitsi liiton presidentiksi saksalaisen Wilhelm von Gottbergin ja varapresidentiksi armenialaisia edustavan Ioannis Shekersavvas’n.Liiton perustamisessa aktiivista organisaattorin roolia toteuttanut Unione degli Istriani toimii alkuvaiheessa pääsihteeristönä. Pääsihteeriksi valittiin Istrian liiton puheenjohtaja Massimiliano Lacota ja pääsihteerin varamieheksi itävaltalainen Peter Ludwig.


Kuvat: Peter Ludwig / Massimiliano Lacota / Reijo Vihko

Liiton hallitusta vastaavaan General Counsil’iin tuli 11 jäsentä, jotka edustavat perustajajäseniä. Suomalaisia ja virolaisia organisaatioita edustaa professori Reijo Vihko.

Suomi on yksi viidestätoista eurooppalaisesta maasta, jossa yhä on ratkaisematta II maailmansodasta johtuvia ihmisoikeuksia. Keski- ja Etelä-Euroopassa ihmisoikeuskysymykset keskittyvät ensisijaisesti oman omaisuuden takaisinsaamiseen. Suomessa ja Virossa omaisuuden lisäksi kyse on pakkoluovutettujen alueitten takaisinsaamisesta.

Evakkojen omistusoikeuden palautus ei ole edennyt huolimatta siitä, että YK:n ihmisoikeusjulistus on laadittu jo 1948. Myös Euroopan ihmisoikeussopimus on tehty jo 1950 Euroopan neuvoston jäsenmaiden välillä. Sen ensimmäinen lisäpöytäkirja käsittelee omistusoikeuden pysyvyyttä samoin kuin ihmisoikeusjulistuksen 17. artikla.

Uuden evakkoliiton yhteisenä nimittäjänä on omaisuuden palautuskysymykseen liittyvät ihimisoikeudet, joita liitto ryhtyy voimaperäisesti edistämään. Alueelliset kysymykset ovat Keski-Euroopassa liian voimakkaita tunteita herättäviä, jotta niihin uskallettaisiin vielä kajota. Liitto ei kuitenkaan millään tavoin pyri vaikuttamaan jäsenjärjestöjensä toimintaan, kunhan se ei sodi liiton tavoitteita vastaan.

Liiton tärkeimmäksi ensimmäisen vaiheen tehtäväksi paalutettiin tiiviiden yhteyksien kehittäminen Euroopan unioniin ja Euroopan neuvostoon, joissa evakkojen ihmisoikeudet tulee saada asianmukaiseen käsittelyyn.

Yksittäisille maakohtaisilla järjestöillä on ollut merkittäviä ongelmia saada ihmisoikeuksia esille, koska valtaa pitävät tahot eivät tahdo avata vanhoja omistus- tai rajakysymyksiä. Kuitenkin niihin liittyvä vääryys jo verraten yleisesti tunnustetaan.

Ihmisoikeuksien toteutumista on hidastanut merkittävästi myös se, että suurimmat evakkojärjestöt ovat täysin poliittisesti johdettuja. Ne eivät aja jäsentensä etuja, vaan paremminkin poliittisten puolueiden määrittämiä tavoitteita. Se on jokseenkin erikoista toimintaa kansalaisjärjestöiltä.

Evakkojen yhteinen liitto on nyt perustettu ja asiakirjat on jätetty Italian lain mukaiseen käsittelyyn. Liitto ryhtyy välittömästi ottamaan lisää jäseniä. Jäsenyydestä päättää käytännössä General Counsil pääsihteerin esityksestä. Vaikka liitto mieluiten näkisi, että sen jäseninä olisi muita pakoalisliittoja, ei yksittäisten yhdistysten ja säätiöiden, jotka hyväksyvät liiton säännöt, liittyminen ole ongelmallista. Liiton Internet-sivujen valmistaminen on aloitettu osoitteessa www.uese.eu.

Euroopan evakkojen organisoitumista yhteiseksi liitoksi voidaan tervehtiä ilolla. Se mahdollistaa tämän pariakymmentä miljoonaa eurooppalaista koskevan ongelman asiallisen esille tulemisen EU-tason ja kansallisissa päätöksentekoelimissä. On toivottavaa, että kaikki eurooppalaiset evakkojärjestöt liittyvät tähän yhteiseen liittoon, jolloin sillä on riittävästi voimaa viedä evakkotoimintaan liittyvien kansalaisjärjestöjen tärkeiksi kokemia asioita voimakkaasti eteenpäin.

Lisätiedot:
Reijo Vihko
Veikko Saksi

Karelia Klubi Online on painetun lehden sähköinen näköispainos. Lukeminen on ilmaista, eikä edellytä rekisteröintiä.

Karelia Klubi -lehtiKarelia Klubi -lehti ilmestyy 3 - 5 kertaa vuodessa painettuna versiona. Pyydä näytenumero, tilaa lehti. Anna palautetta.

Karelia Klubi KauppaKarelia Klubi Kauppa palvelee Internetissä ja Lappeenrannassa. Tervetuloa Karjala-ostoksille ja keskustelemaan palautuksesta!

Pro Karelia UutisetPro Karelia ry julkaisee ajankohtaisia Karjalaan ja luovutettujen alueitten palautukseen liittyviä poliittisia ja talousartikkeleita.


Pro Karelia ArkistoPro Karelia ry:n artikkeli-arkisto sisältää usean vuoden ajalta Karjalaan ja muihin pakkoluovutettuihin alueisiin liittyvät jutut.

ProJusticiaArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].