Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

26.01.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[21] Poliittiset

MITÄTÖIMISEN IDEOLOGIA JA PALAUTUS

- Mitätöiminen ei edellytä perusteluja
- Perusteltu vastustaminen edistää kehitystä
- Mitätöivä vastustus on yleensä fraseologiaa
- Mitätöinti ei tuota lisäarvoa
- Mitätöinti edelleen vanhaa KGB-propagandaa
- Mitätöinti unohtaa NL:n sopimusrikkomukset
- Mitätöinti unohtaa kansainväliset sopimukset
- Mitätöinti nollaa Raamatun totuudet
- Raamattu ja eettinen perusta ovat yhtä
- Karjalan palautus ei ole koston välikappale
- Mahdollisuuksien mitätöinti luo uhkakuvia
- Perusteet ja mahdollisuudet sekoitetaan
- Suomi on outo lintu oikeuksiensa puolustamisessa
- Poliittinen vaikeneminen on mitätöintiä
- Poliittiset takinkääntöviikot lähestyvät
- Miksi palautuspuheet suututtavat?
- Eettinen ristiriita erittäin suuri
- Mitätöinti ei auta, Karjala palautuu

Mitätöiminen ei edellytä perusteluja

Karjalan palautustoiminnan vastustamisen yksi tyypillinen muoto on mitätöiminen. Mitätöidään helposti palautusperustelut ja palautusmahdollisuudet tai asia yksinkertaisesti vain vaietaan. Useimmiten täysin perustelematta mitätöidään kaikki ne tekijät, jotka puoltavat palautusta Suomen ja Venäjän välillä.

Samanaikaisesti arvostetaan korkealle niitä asioita, joiden kuvitellaan vastustavan palautusta tai pitävän sitä huonona hankkeena. Useimmitenkaan vastustuksen perusteita ei kerrota tai niitä ei yksityiskohtaisemmin käsitellä. Niitä ei useinkaan edes kyetä loogisesti perustelemaan.

Vuosikymmenien saatossa on muodostettu sarja palautusta vastustavia väitteitä. Kuvitellaan, että joku on ne jossain todistanut, joten niiden pelkkä maininta riittää. Tarkempi selvitys osoittaa, ettei näitä yleisimpiä vastustavia mielipiteitä ole missään sen tarkemmin käsitelty.

Perusteltu vastustaminen edistää kehitystä

Asiallinen ja perusteltu palautuksen vastustus on asian selvittämisen kannalta hyvin positiivinen asia. Sen vaikutuksesta syntyy yleensä aikaisempaa perusteellisempi selvitys palautuksen jostakin yksityiskohdasta.

Palautuksen vastustamiseksi tuodaan esille konkreettisiakin tekijöitä. Halutaan selvitys esim. siitä, miten alueella nyt asuvia venäläisiä kohdellaan tai miten omistusoikeus toteutuu.

Perusteltu mielipide pakottaa ajattelemaan asiaa syvällisemmin. Tällainen vastustus toimii hyvänä katalyyttinä palautusperusteiden spesifioinnille. Asiallinen vastustaminen on toivottavaa toimintaa.

Mitätöivä vastustus on yleensä fraseologiaa

Kun internetin keskustelusivuja selailee, niissä merkittävä osa vastustuksesta on vanhojen fraasien toistamista tai tyhjänpäiväistä mitätöimistä ja yrityksiä tehdä toiminta arvottomaksi tai jotenkin häpeälliseksi.

Totuudella ei tällöin ole juurikaan väliä, oman ideologian näkökulma on ratkaiseva. Voidaan puhua mitätömisen ideologiasta, jossa pääpaino on palautuksen kannattajien mustamaalaamisessa, koko asian julistamisessa huuhaa-toiminnaksi, ääriliikkeeksi, fasismiksi ja kuka mitä hienoimpia termejä keksiikin.

Viime aikoina on esiintynyt mitätöimistä, jonka perustana pyritään käyttämään joidenkin psykologien ryhmittelyjä ja käsitteitä. Psykologialla on tärkeä merkitys palautusasiassa, mutta täysin asiayhteydestä irroitetuilla hypoteeseillä ei juurikaan ole arvoa asian selvittämisessä.

Mitätöinti ei tuota lisäarvoa

Mitätöimisen ideologia on yhtä tyhjänpäiväistä ja hyödytöntä kuin palautuksen vaatiminen pelkästä vaatimisen ilosta tai ilman perusteita. Jos vastustuksen tai palautuksen perusteena on sana ”siksi” tai tyhjänpäiväinen mustamaalaus, kulutetaan vain aikaa ja aiheutetaan pahaa mieltä. Asia ei selviä kummallakaan tavalla. Eikä kummallakaan tavalla saada itselle kannattajia, vastustajia kylläkin.

Mitätöimisen ideologia on yleensä perusteetona inttelyä, joten toiminnasta ei synny lisäarvoa. Ehkä joillakin ihmisillä on liikaa aikaa, koska he voivat käyttää sitä lähes määrättömästi parin sanan tai lauseen mittaiseen haukahdukseen vailla todellista sisältöä.

Mitätöimisen ideologia voi juontaa juurensa neuvosto-ajan toiminnasta, jossa totuudella ei ollut kovinkaan suurta merkitystä, ideologia oli yli kaiken. Tästä ajasta Soviet Story –filmi antaa karmaisevan kuvan.

Mitätöinti edelleen vanhaa KGB-propagandaa

Palautusperustelujen mitätöinnin tyypilliset väittämät liittyvät talouteen, juridiikkaan ja psykologiaan. Väitetään, että palautus tulee Suomelle hirvittävän kalliiksi ja se voi olla jopa maan konkurssi. Tosin kukaan ei missään ole esittänyt minkäänlaisia perusteltuja laskelmia siitä, että 45 000 km2 oman maan palauttamista olisi taloudellinen katastrofi.

Taloudelliset mitätöinnit ovat pääosiltaan KGB-aikaisia propagandaväitteitä, joilla ei ole todellista pohjaa. Jos ne pitäisivät paikkansa, Porkkalan alueen pitäisi olla kurjalistoa ja konkurssissa. Sehän on palautettu takaisin Suomelle. Porkkalan alue voi hyvin, eikä millään lailla ole jäljessä maan yleisestä kehityksestä.

Porkkalan aluetta tukee vahva pääkaupunkiseutu. Aivan vastaavasti palautetun Karjalan taloutta tukee erittäin voimakkaasti Pietarin metropoli. Taloudellisesti palautus on Suomen talousveturi ja taloudellista positiivista kehitystä voimakkaasti edistävä katalyytti.

Mitätöinti unohtaa NL:n sopimusrikkomukset

Palautus pyritään juridisesti mitätöimään tuomalla esille Pariisin rauhansopimuksen allekirjoittaminen tai se, että ihmisoikeussopimukset on laadittu vasta aluemenetysten jälkeen. Myös suomalaisten omistusoikeus pakkoluovutetun alueen kiinteistöihin halutaan mitätöidä.

Korostamalla Pariisin rauhansopimusta halutaan aktiivisesti unohtaa kaikki ne sopimukset, jotka Neuvostoliitto rikkoi hyökätessään Suomeen. Siinä unohtuivat Tarton rauhan ikuinen sopimus ja hyökkäämättömyyssopimukset.

Mikä oikeus Neuvostoliitolla oli yksipuolisesti rikkoa maitten välillä tehtyjä sopimuksia? Miksi juuri näille sopimusrikkomuksille pitäisi antaa oikeus ja unohtaa suomalaisten iki-aikaiset oikeudet? Ajattelu on mennyt täysin nurinkuriseksi ja käsitteet päälaelleen, kun sopimuksia rikkoneelle osapuolelle annetaan lupa ja tukea, mutta uhrille rangaistus toisensa jälkeen ja ikuinen häpeä.

Mitätöinti unohtaa kansainväliset sopimukset

On koko joukko kansainvälisesti sovittuja periaatteita, joita mitätöijät unohtavat. Uskotaanko todella, ettei ennen Neuvostoliiton suorittamaa talvisodan hyökkäystä ollut mitään kansainvälisiä sopimuksia? Kuitenkin oli mm. Kansainliitto, jolla oli omat periaatteensa.

Oli Atlantin julistus, johon Neuvostoliitto oli allekirjoituksellaan ja ratifioinnillaan sitoutunut. Atlantin julistuksella oli toisille allekirjoittaja-osapuolille velvoittava merkitys. Miksi se ei siten olisi Neuvostoliittoa velvoittava?

I maailmansodan jälkeen laadittiin erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, joissa on sovittu kansojen välisiin suhteisiin liittyviä periaatteita. Pitäisikö ne kaikki unohtaa? Ei myöskään pidä unohtaa sotien jälkeen ratifioituja sopimuksia, kuten YK:n ihmisoikeusjulistusta. Missään kansainvälisessä sopimuksessa ei sanota, että hyökkääminen ja toisen omaisuuden varastaminen on oikein.

Mitätöinti nollaa Raamatun totuudet

Moni ihminen hakee toimintaansa perusteet Raamatusta. Vanhemmille polville on ollut kunnia-asia, että noudatetaan käskyjä, koska ne ovat kaiken inhimillisen kanssakäymisen kannalta perustavaa laatua oleva pohja.

5. käsky: ”Älä tapa”. 7. käsky: ”Älä varasta”. 9. käsky: ”Älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta”. 10. käsky: ”Älä himoitse lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu”.

Raamattu ja eettinen perusta ovat yhtä

Raamattu on siten ilmoittanut totuuden oikeasta ja väärästä. Neuvostoliitossa Raamatun totuus kiellettiin noin 70 vuoden ajan. Tarkoittaako se sitä, että nyt suomalaisten Karjalan palautuksen mitätöijät edelleen tahtovat noudattaa neuvosto-aikaista kieltopolitiikkaa, eivätkä halua erottaa oikeata ja väärää?

Onko jollakin tavoin oikein antaa hyökkääjävaltio Neuvostoliitolle oikeus olla välittämättä sen paremmin tappamista tai varastamista kieltävistä käskyistä?

Jos niitä ei halua omaksua Raamatun ilmoittamina asioina, ne ovat kuitenkin kansainvälisesti ihmisten ja kansojen välillä sovittuja moraalis-eettisiä perusteita. Suomessakin näiden käskyjen rikkojia odottaa yhteiskunnan sanktio.

Karjalan palautus ei ole koston välikappale

Muinaisessa Babyloniassa noin 1760 eKr. kuningas Hammurabin aikana laadittiin laki, jonka perustana oli “silmä silmästä, hammas hampaasta”. Vaikka tämä määrittely tulee rauhaa ja rakkautta korostavasta Raamatusta, se kuvaa hyvin Hammurabin lain ajatusta.

Lain 21. artikla määrää, että ”Jos joku on murtautunut taloon , niin surmattakoon hänet murtoaukkonsa kohdalla ja muurattakoon muuriin”. 22. kohta on yhtä tyly: “Jos joku tekee ryöstön ja saadaan kiinni, hänen surmattakoon”.

Tällaisesta kostosta puhuu myös Koraani: "Teille, jotka uskotte, säädetään, että voitte kostaa surmatun puolesta ..." (Suura 2:178) ja "Kosto suojelee teidän elämäänne” (Suura 2:179). "Jos kostatte, kostakaa sen mukaan, mitä teille on tehty, mutta parempi teille on olla kärsivällisiä” (Suura 16:126).

Kajalan palautus ei kuitenkaan ole koston välikappale. Sen lähtökohtana on ilman muuta oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Mutta ei aiheuttamalla uusia oikeusloukkauksia, kuten kosto käytännössä tekee. Palautuksen kolme keskeistä käsitettä ovat: oikeudenmukaisuus, luottamus ja win-win.

Mahdollisuuksien mitätöinti luo uhkakuvia

Toisena mitätöintimuotojen luokkana on mahdollisuuksien mitätöinti. 1990-luvun alussa vallassa ollut presidenttimme on tämän muodon kehittänyt pitkälle. Hän on sanonut, että palautus voisi tietää sotaa ja tulisi kauhean kalliiksi.

Olisihan se hirveä ajatuskin, että ihmisoikeuksien oikaisu johtaisi tuhoisaan taisteluun ja konkurssin partaalle tai uusiin ihmisoikeusloukkauksiin.

Tältä päättäjältä kokonaan unohtui, että aggressiivinen ryöstäjävaltio Neuvostoliitto on itse kukistanut itsensä ja uuden Venäjän syntyvaiheessa se jopa lähetti viestejä alueita koskevasta neuvotteluvalmiudestaan.

Perusteet ja mahdollisuudet sekoitetaan

Palautusperusteet ja –mahdollisuudet sotketaan hyvin usein keskenään. Varmuuden vuoksi pelätään positiivisia perusteita ja mahdollisuuksien esille ottamista.

Palautusmahdollisuudet ovat positiiviset. Kun asiaa katsoo ihmisoikeuksien, psykologisten tekijöiden, talouden tai poliittisen voiton näkökulmasta, mahdollisuudet ovat erinomaiset. Palautus tukee näiden positiivisten asioitten kehittymistä.

Kansainvälinen kehitys pääasiassa edistää palautusmahdollisuuksia. Voi sanoa, että kuukausi kuukaudelta tulee lisää uutisia siitä, että vanhoja rikoksia joudutaan oikaisemaan.

Venäjä kohdannee erittäin suuren painostuksen tässä suhteessa mm. Kiinan taholta. Eikä Japanikaan toimettomana jää kädet ristissä odottelemaan alueittensa palauttamista.

Suomi on outo lintu oikeuksiensa puolustamisessa

Vain Suomi on hyvin erikoinen tapaus. Miten edes on mahdollista se, ettei valtionjohto ole kymmeniin vuosiin ajanut palautusasiaa lainkaan? Siihen ei tähän mennessä ole löytynyt kuin kaksi syytä. Pelko, syvä Venäjä-pelko, josta ei ole päästy eroon.

Toinen tekijä on Suomea hallinneiden ihmisten poliittinen sitoutuneisuus neuvostovallan tavoitteisiin. Vallassa ovat edelleen aivan liikaa Venäjän oikeuksia ja etuja valvovat suomalaiset.

Poliittinen vaikeneminen on mitätöintiä

Kolmanetena mitätöintimuotona on siten poliittinen vaikeneminen. Tärkeät asiat kanonisoidaan, eikä niistä suostuta puhumaan. Kuvitellaan, että kyllä ne esivaltauskolliset suomalaiset ovat hiljaa ja tyytyvät siihen, kun ei suostu puhumaan koko aluekysymyksestä lainkaan.

Tällaista perustavaa laatua olevaa ihmisoikeuksien loukkaamista on istuva presidenttimme valitettavasti toteuttanut koko uransa ajan. Sen käyttäytymisen heijastusvaikutukset näkyvät pitkään.

Poliittiset takinkääntöviikot lähestyvät

Tällä hetkellä palautukseen liittyvä poliittinen vaikeneminen johtunee pääosin siitä, että eletään takinkäntöviikkoja edeltäviä aikoja. Ei tiedetä, pitäisikö olla positiivinen vai negatiivinen. Joten varmuuden vuoksi yritetään olla olematta.

Vaietaan. Kieltäydytään puhumasta. Tämä toteutuu tänä päivänä sataprosenttisesti tunnetumpien poliitikkojen osalta. Aivan harvinaista yksimielisyyttä puolekannasta ja –laidasta riippumatta.

Pinnan alla tilanne on toinen. Kahdenkeskisessä keskustelussa lähes jokainen poliitikko suhtautuu Karjalan palautukseen täysin asiallisesti, ja useimmat myönteisesti. Vielä selkeämmin tämä vaikeneminen ja kaksien kasvojen käyttäminen liittyy ns. sotasyyllisyystuomioiden purkamiseen.

Miksi palautuspuheet suututtavat?

Mitätöimisen ideologian yksi näkökulma on se, että vieläkin useat ihmiset suuttuvat, kun heille puhutaan palautuksesta. Miksi useinkin perustellun mielipiteen kuuleminen suututtaa?

Kirjoituksista päätellen monet palautusta vastustavat lähes raivostuvat, kun joku esittää heille selkeän tavoitteen ihmisoikeuksien toteutumisesta. Sananlasku sanoo, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Mutta mikä tässä on se kalikka?

Eettinen ristiriita erittäin suuri

Olisikohan suuttumisen syy se, että suuttuja tietää, että maitten vieminen oli väärin ja luonnollisesti ryöstöt ja murhat on lainmukaisesti oikaistava. Tapahtuma on siten sotinut täysin oikeustajua vastaan. Kun itse omien pelkojensa tai asenteittensa vuoksi sitten voimakkaasti vastustaa oikeuden toteutumista, syntyy ristiriita.

Jokaisella ihmisellä on ainakin osa omastatunnosta jäljellä. Harva vastustaja hyväksyy tappamisen ja ryöstön. Kuitenkin pakkoluovutetun alueen kohdalta sellainen usein hyväksytään.

Ristiriita on erittäin suuri. Kieltäminen on toimimista omaatuntoa ja omia eettisiä periaatteita vastaan. Se on rankka tilanne. Oman mielen paha olo, katkeruus ja toivottomuus laukaisevat suuttumuksen.

Mitätöinti ei auta, Karjala palautuu

Jos itse ei näe mahdollisuuksia, niitä ei todellakaan ole olemassa, koska kaikki oma toiminta fokusoituu omien mahdollisuuksien tukahduttamiseen. Lukuisilla ihmisillä näyttää olevan menestymisen ja onnistumisen pelko hyvin voimakkaana. Tätä on jopa karjalaisissa ihmisissä. He pelkäävät, että palautus todella tapahtuu.

Varmimmaksi keinoksi nämä mahdollisuuksien mitätöijät näkevät sen, että he itse voimaperäisesti kieltävät oikeutensa ja luovuttavat ne hyökkääjälle. Näinhän nykyinen presidenttimme ja pääministerimmekin toimivat. He luovuttavat varmuuden vuoksi suomalaisten maat venäläisille, vaikka heillä ei siihen ole minkäänlaista oikeutta.

Kun itse mitätöi mahdollisuutensa, on kunnon pessimisti, joka ei usko pettyvänsä. Vaikka sananlasku sanoo, ettei pessimisti pety, niin Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten osalta hän tulee pettymään. Alueet palautuvat.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Nimerkille mikävaan

Taidat itse nähdä russofobiaa joka puolella, etenkin pro karelian sivuilla. Huolestuttaa vielä enemmän!! No onhan sitä kaikellaista höpötintä, mitäpähän tohon muuta voi todeta. Aamen
jamppa [2009-01-31 10:11:22]


Nimimerkille mikävaan

Itse olet kiikkutuolissa. Kiitän aloitteestasi jättäytyä pois "besserwisserin" kommentteinesi, joilla ei ole lisäarvoa näissä keskusteluissa.
Jarmo [2009-01-30 09:14:45]


Nimimerkillinen mikävaan

Pyydän anteeksi koska olin kirjoittanut nimimerkin väärin - kirjoitin mika
vaan kun olisi pitänyt kirjoittaa mikavaan. Se oli loukkaavaa, scusa !
Ei minua häiritse tässä sananvapauden maassa, vaikka nimimerkillä
kirjoitellaan. Itse en tekisi koskaan niin. Seison mielipiteeni takana tuonpa
sen julki kirjoittamalla tai henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kotikasvatuksessa molemmat vanhempani kannustivat rehtiin suhtau-tumiseen kanssaihmisten keskuudessa eikä meidän kotiimme koskaan
sallittu tuotavaksi ns. kylän juoruja. Vahemmilta saamani esimerkin turvin
ei minulle ole luontevaa käyttää siksi nimimerkkiä.
Oman sukuni maatila jäi Karjalaan ja se oli suuri trageria perheellemme.
En koskaan tule unohtamaan, miten vanhempani kaipasivat omaa rakasta
kotiaan Karjalassa ja säilyttivät elämänsä loppuun vahvana elävän toivon
paluusta kotiseudulleen. Uuden elämän aloittaminen muualla Suomessa
lienee harvalle evakkoperheelle ollut helppoa eikä se ollut heillekään.
Kunnioituksella vanhemiani kohtaan haluan vilpittömästi toimia pakkoluo-
vutettujen alueiden ja sieltä karkotettujen evakkosukujen paluun mahdollis-
tamiseksi. En koe tekeväni mitenkään väärin näin toimiessani.
Tunnen joskus jopa sääliä nykyvenäläisiä kohtaan, useat heistä eivät
lainkaan tiedä, että heidän asuttamansa alue on ollut Suomen Valtiolle
kuulunut. Sen sijaan en koskaan tule ymmärtämään sitä, miksi alueita
ei voitaisi palauttaa oikeille omistajille. Tyrmistynyt olen siitä, että ilmeisesti
Stalinin aikana turmeltiin ja tuhottiin hyvin laajasti paitsi rakennuskanta
myös hautausmaat ja hautamuistomerkit. Hautarauhan rikkominen on
tyrmistyttävä rikos ja ihmettelen suuresti, että mikään virallinen instanssi
Suomessa ei ole huomauttanut asiasta tällaisesta hävettävästä rikoksesta.
Niin kauan kun tässäkin asiassa ollaan hiljaa ja mitätöidään tapahtunut
itse asiassa seisomme rikoksen tekijöiden tukena ja hyväksymme heidän
tekojensa oikeutuksen. Jos ei korjausta ja edes virallista anteeksipyyntöä
vaadita, niin mitä tämä kertoo suomalaisten nykyarvoista.


Marja Hypén [2009-01-30 02:59:54]


hämälevski: "Sulla ei ole laskelmia, ei selviä perusteita, on vain väitteitä. "

Juu, ei ole, ainakaan palautususkovaisille koskaan kelpaavia. ProKarelialla on laskelmia ja perusteluita, ja artikkeleita palautushankkeen puolesta syntyy lähes joka päivä, mutta eipä ole Karjalan palautuskaan niillä liikahtanut mihinkään suuntaan. Miksei ole?

Riittääkö selitykseksi tosiaankin kaikkien muiden paitsi palautuskerholaisten suomettuminen vai voisikohan niissä omissa perusteluissa ehkä sittenkin olla jotain pielessä? Uskallatteko edes miettiä moista mahdollisuutta vai jätättekö asian uskon hoidettavaksi? Kyllä se sieltä palautuu kun tarpeeksi uskoo... vaan kun ei palaudu. Karjalan palautus on kiikkustuoli; liikuttaa kyllä kovasti, muttei etene mihinkään.

Palautukseen uskovien "perustelut" hankkeelleen sisältävät ei-uskovien syyttämisen ja syyllistämisen ja nyt vielä vaaditaan sitten parempia perusteluitakin sille, miksei kannata palautusta. Ihan laskelmat ja kaikki pitäisi olla esittää. Vaan kun ei tarvitse, palautusta vastustavalle riittää kun sulkee korvansa ja kääntää selkänsä näiden syytösten edessä, sehän riittää siihen että nykyrajat pysyvät paikoillaan. Kyllä niiden riittävien perusteluiden ja uskottavien laskelmien on tultava siitä suunnasta josta muutosta nykytilanteesen halutaan. Ei niitä ajatusta vastustavien tarvitse laskeskella, tilannehan ei miksikään muutu vaikkeivat laskekaan ja sehän sopii. Turha kuvitella, että aluepalautus tapahtuu kun tarpeeksi mölyää ja vastapuoli on vain hiljaa. Ei vaikka kuinka suu messingillä mölyäisi tulevasta aluemuutiksesta onnellisena.

Sitä muutosta ei tule koskaan höpöjutuilla, joiden listaan nimim. hämälevski antoi taas lisättävää. Venäjä on maksanut kauppavelat, mutta ei sotavelkoja - koska sillä ei sellaista velkaa ole. Turha siitä on laskujakaan tehdä. Eduskunnan päätös oli rajan siirto ja samalla siirtyi omistusoikeuskin koska alue jäi maalle, jossa ei yksityisomistusta tunnustettu. Lue Neuvostoliiton sen aikainen perustuslaki. Tämä oli kyllä aikalaisten tiedossa ja tunnustama tosiseikka jota ei tarvinnut erikseen sopimuksiin edes kirjata. Miksi kuvittelette, että korvauslait puhuvat menetetystä omaisuudesta? Ei niissä mistään siirroista puhuta.

Marja Hypénille tiedoksi, että "pelkkä pelkurimainen nimimerkin taakse kätkeytyvä kynäilijä" on myös Pro Karelian "toimitus" siinä missä moni muukin artikkeleita nimimerkillä kommentoiva, joten minulla ei ole hävettävää anonyyminä esiintymisessä sen enempää kuin Pro Karelian nimen takaa huutelevillakaan. Jos osallistumiseni keskusteluun noin kamalasti häiritsee niin voin kyllä lopettaa ja jättää teidät olemaan täällä "oikeassa" ihan keskenänne kaikessa rauhassa. Saisittekohan kiikkustuoliinne sillä paljonkin lisää vauhtia?

On todella harmi, ettei "palauttajaporukka" päässyt Pro Karelian alkuperäisessä missiossa edes ensimmäisestä vaiheesta yli.

"Siirretään syrjään syyllisyyden, vihan ja katkeruuden tunteet, epäluulo ja historiassa kohdatut vääryydet ja rakennetaan palautusta ensisijaisesti paremman yhteisen tulevaisuuden ja historian totuuden pohjalle. "

mikävaan [2009-01-29 08:32:40]


Ehkä ei

Jotenkin nämä Pro Karelian artikkelit alkavat nykyään olla tyyliä "Karjalaa palautettiin, miehet kertovat". Hieman sellaista katkeransävyistä selittelyä siitä, miksei ajatus Karjalan palauttamisesta käynytkään kaupaksi. Kyllä muuten olisi onnistunut, mutta kun vastustajien peevelit eivät tajunneet ideaa kun olivat suomettuneita, russofiilejä tai muuten vaan tyhmiä. Eli torjuntavoitto tuli taas, mutta Karjala jäi Venäjälle ja nyt selitellään.

Valitettavasti se mitätöinti on auttanut, eikä Karjala ole palautunut. Pessimisti ei ehkä pety, mutta liiallinen optimismikin on itsensä pettämistä. Alueet eivät palaudu vain tarpeeksi toivomalla.
Kajaus [2009-01-29 00:28:34]


Järkee vai ei

Jos laskelmien arvioissa tosiaan käytetään pohjana jotain Suomen kuvalehden galluppia kymmenen vuoden takaa niin kyllä niihin uskoakseen todellakin pitää korvata maalaisjärki jollain Arto Lahdella.
toinenkin kerettiläinen [2009-01-28 18:50:01]


Tulevaisuuden arviot ja laskelmat

"Luehan itsekin se Saksin kirja sieltä laskelmien kohdalta. Siellä käytetään aika paljon sanaa "arvioidaan" eli lukuja vedellään hatusta. Jos "arvioidaan" alueelle jäävänkin koko sen nykyväestö ja Suomesta muuttaisikin Saksin "arvioiman" määrän sijaan vaikka puolet siitä, miten käy kustannuslaskelmien? "

Voi hyvät hyssykät! Laskelmissako pitäisi ensin pystyä ennustamaan joka iikan 100% varma muutto alueelle, ennenkuin laskelmilla on mitään merkitystä?
Oisko jonkunlaista realiteettia, jos lukija ottaa itsestään selvästi huomioon, että muuttajien ja asukkaiden määrä voi vaihdella ja suhteuttaa laskelmat sen mukaan.

Kun on tulevaisuuden laskelmista kyse, ovat kriteerit sen mukaiset.

Toinen asia on, jos ei hyväksy alkuunkaan minkäänlaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden visioinnille pelkästään sillä perusteella, että kenenkään on mahdotonta tietää tarkalleen tulevaa.

Kummallista kyllä, maailmassa tehdään myös jostain syystä tulevaisuuteen tähtääviä suunnitelmia ja laskelmia, ottaen huomioon, etteivät lukemat ole vielä toteutuneet.

Mikä vaan lähtökohta siis edellyttää, että vasta sitten voidaan laatia Karjalan väestöön pohjautuvia laskelmia, kun on saatu jokaisen alueen asukkaan sitova tieto etukäteen.

Siihen viittaa vaatimus, että Veikko Saksin laskelmissa käytetään arvio-sanaa.karjalainen [2009-01-28 17:18:16]


Niin naurattaa

Kun Karjala palautuu, suut menee väkisinkin messingille. Jo etukäteen ihan kiva ajatus.

Vaan mikävaan ei taida olla talousmiehiä, enemmänkin sellainen itseviisas, joka kertoo haluavansa palautusta, mutta toimi täysillä sitä vastaan ja joka Karjalan palautuksen lisäksi mitätöi kokonaan koulutuksen.

Olispa kiva laittaa sinut vastakkain vaikka Arto Lahden kanssa. Voisit sitten näyttää, miten hienosti maalaisjärkesi riittäisi ymmärtämään talousasioita. Voisi käydä niin, että putoaisit kuin eno kaivoon kättelyssä.

Sinunko maalaisjärkesi riittää tekemään ihan täsmällisiä totuuksia tulevista tapahtumista? Oletko maalaisjärjen käytön lisäksi ihan ennustaja? Poroista vai kuusenkerkistäkö ennusta?

Minusta sellainen tulevaisuutta hahmottava ihminen, joka latoo eksakteja "tietoja" tulevista, on typerys. Ei sellainen ymmärrä tulevaisuuden ennakoinnista mitään. Millä perusteella voit sanoa, että asukkaita muuttaa täsmälleen niin ja niin paljon tai venäläisiä jää just tietty määrä? Sellaiseenko pelkkä maalaisjärki antaa valmiuden?

Ei edes Ahti Karjalainen osannut pitää tulevaisuuden ennakointia helppona. Minusta Pro Karelia teki oikein, kun esitti arvioita. Mutta siinä oli se suuri ero, että niiden arvioiden takana oli perusteluja.

Sinulla ei ole perusteluja, eikä mitään muutakaan kuin maalaisjärki, joka ei nyt kulje.

Mie toistan sen entisen neuvon, koita tarjota Pro Karelialle sitä maalaisjärkeäsi ja sen oivallisuutta, kun olet niin fiksu ja Karjalan palauttaja kaiken päälle.

hämälevski [2009-01-28 17:06:42]


Ja karjalan poikia naurattaa....

Nimim. "Kun noin heppoisesti väittää ProKarelian laskelmia ja perusteita höpöpuheiksi, pitää olla jotain todistusaineistoa vastaan."

Luehan itsekin se Saksin kirja sieltä laskelmien kohdalta. Siellä käytetään aika paljon sanaa "arvioidaan" eli lukuja vedellään hatusta. Jos "arvioidaan" alueelle jäävänkin koko sen nykyväestö ja Suomesta muuttaisikin Saksin "arvioiman" määrän sijaan vaikka puolet siitä, miten käy kustannuslaskelmien? Tarvitseeko tähän nyt tosiaan jonkun professorin "arvioimaan" tuloksia vai eikö maalaisjärki riitä?

Ja sekin on kiva, että "karjalan poikia" russofiilit naurattaa, mutta se on jo huolestuttavaa, jos sellaisia näkee joka paikassa.
mikävaan [2009-01-28 16:36:47]


miksi niin.Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen valloitti maa-alueita,tappoi
suomaliasia pommitti ja tuhosi siviiliasutuksia ja saneli pakkorau-
han sekä vaati hirmuiset sotakorvaukset joita rakennettiin ja mak-
settiin vuosikausia. Satatuhatta sotakorvauksen suorittajaa tapettiin.
Mistä hyvästä nämä sotakorvaukset määrättiin ja millä perusteilla?
Kerro, mikä vaan.
Lisäksi kysyn miksi Suomen Kirkko on niin hiljaa näistä asioista
hävittihän Neuvostoliitto Kirkonkin omaisuutta ja varsin korvaamatto-
miakin omaisuuksia.
R Eino.
R.Eino [2009-01-28 14:58:06]


Marja Hypenille

Mikävaan, jokuvaan, missävaan, kukavaan...jne. Eiköhän taas taida olla Safkan "poitsut" asialla eli russofiilit. Mielipiteet ja kommentit selvää s..taa. Ei voi muuta kun nauraa!!!
karjalan poikia [2009-01-28 13:45:34]


Mikä vaan heitot

Nimimerkki mikä vaan voisi olla kerrankin vakuuttava ja esittää omat laskelmansa Karjalan palautuksen kannattavuudesta. Jospa hän ottaisi Karjalan palautus-kirjasta moni-sivuiset taulukot myös omiensa perusteiksi ja tekisi niiden pohjalta omat vertailevat laskelmansa. Sitten alkaisi olla pohjaa vakuuttaville väitteilleen.

Kun noin heppoisesti väittää ProKarelian laskelmia ja perusteita höpöpuheiksi, pitää olla jotain todistusaineistoa vastaan.

Samoin ei riitä, että väittää win-winiä höpöksi, kun ei osaa perustella sitä mitenkään.

MItätöivät väitteet ovat vain heittoja, kunnes ne on vakuuttavasti perusteltu.
karjalainen [2009-01-28 11:50:13]


Realismi

En väitä,että tsaarin aikainen Venäjä olisi ollut lähimainkaan oikeuden mukainen valtio kaikkia kansalaisiaan kohtaan.Mutta mikään ei ole ikuista maan päällä.Asioita olisi voinut muuttaa muutenkin ,kuin menetellyllä tavalla.On tietysti inhimillistä,että osa kansasta uskoi sosialismiin ja neuvostoliittoon.Heillä ei ollut muuta sijoitettavaa,kuin usko ja työpanos.Lopputuloksen olemme nähneet.
Satavuotta myöhemmin löytyy vielä suuri joukko ihmisiä, jotka uskovat ja luottavat Vin-capitaan ja sijoittavat siihen vielä suuremmalla tai vähemmällä työllä ansaitsemiaan rahoja.Myönteistä asiassa on se ,ettei asiaan uskomattomia poistettu maan päältä.
"TeRoAho"
[2009-01-28 09:15:54]


Pitää katsoa, mitä syö!

Rajan takaa näitä palauttamisen mustamaalaajia riittää, ovat vieläkin katkeria, kun heidän vanhempansa joutuivat syömään Suomalaisten evakkoonlähtijöiden kotinavettojen parsiin säälistä ammutut lehmät ja hevoset saparoineen useamman viikon viiveellä.
Ei tätä geeniperimää muuten ymmärrä, vaikka vatsahapot mädäntyneen lihan hyväksyy, inhimilliseen ja suvaitsevaan ajatteluun se näköjään kuitenkin vaikuttaa monessa polvessa.
Ilkka [2009-01-28 08:19:37]


Kuuma aihe nimimerkille mikä vaan

Minusta olisi todella hienoa, että se päivä pian koittaisi, jolloin fanfaarien soidessa voitaisiin julistaa, että Venäjä - Neuvostoliiton seuraajavaltio -ilmoittaa juhlallisesti palauttavansa kaikki vääryydellä viedyt Suomen alueet.
Päivä saattaa olla hyvinkin lähellä, lähempänä kuin uskommekaan.
Palautus saattaa tapahtua yhtä yllättävästi kuin Porkkalan palautus aikoineen ja se tapahtuu kun venäläisille kirkastuu, että he todellakin ovat
tehneet väärin pientä naapurivaltiotaan kohtaan, joka ei missään nimessä
ole voinut olla heille koskaan minkäänlainen uhka. Mittasuhteet ovat näillä kahdella kansakunnalla enormisesti erilaiset väkiluvun ja alueiden suhteen.
Ihmetyttää kovasti kuka tämä nimimerkki mikä vaan oikein on ja miksi
hän tutkii Pro Karelian sivuja innokkaasti ja kommentoi omalla naivilla tavallaan tasokkaita artikkeleita. Olisi korrektia kirjoittaa omalla nimellään
kritiikkinsä ja olla ryhdikäs persoona eikä pelkurimainen nimimerkin taakse
kätkeytyvä kynäilijä. Odotetaan rohkeaa esilletuloa, jos sivut ovat näin
kiinnostavat.
Marja Hypén [2009-01-28 02:06:32]


Eipä sulla ole eväitä, mikävaan

Sehän on kovasti positiivista, että kannatat palautusta. Miksi sitten toimit kuin palautuksen vastustaja? Minkä takia hyökkäät palautusta ajavaa Pro Kareliaa vastaan?

Jos kannatat palautusta, eikö sinun kannattaisi pyrkiä vastuullisiin asemiin Pro Kareliassa ja vaikuttaa, että siellä tulisivat käyttöön sinun hienot oppisi. Varsinkin ne opit, jotka kieltävät suomalaisten lailliset omistusoikeudet, jotka tyrmäävät win-winnin huonona ratkaisuna ja muutenkin antaisit hienot kykysi tavoittelemasi asian edistämiseen. Nythän sinä panostat kaiken osaamisesi oman tavoitteesi vastustamiseen. Ei sitä tavallinen hämäläinen ymmärrä.

Venäjä on maksanut kauppavelat, ei sotavelkoja. Ja eduskunnan päätös oli rajan siirto, ei omistusoikeuden siirto. Lue Pariisin rauhansopimus, niin sitä se sulle selviää. Ei siellä puhuta omistuksesta.

Kun et viitti tehdä kustannuslaskelmia, niin mistä ylhäältä/alhaalta tulevan tiedon perusteella tiedät, että puheet parhaasta investoinnista ovat höpöpuhetta? Oletko niin yliviisas, että vain kuulemalla hankkeen nimen heti tiedät, että se on hyvä tai ei?

Sulta on eväät hukkuneet alkukahinoissa. Mene vaan sinne kannattajien puolelle ottamaan vähän oppia. Kunhan teet yhtä paljon materiaalia kuin vaikka Pro Karelia, niin sinäkin tiedät jotain asiasta. Sulla ei ole laskelmia, ei selviä perusteita, on vain väitteitä. Sellaiset väitteet ovat höpöttiä.


hämälevski [2009-01-28 00:38:25]


Sarkasimi on taitolaji

Jos sarkasmia ei osaa niin sellaisen yritys on yleensä tahatonta komiikkaa, kuten nimimerkki "hämälevski" hienosti tuossa juuri näytti esimerkkiä.

Nimimerkki "hämälevskille" tiedoksi, ettei allekirjoittanut todellakaan vastusta ajatusta Karjalan palauttamisesta Suomelle. Sen sijaan vastustan Karjalan palautusta höpöpuheilla ja niihin perusteluihin voit tutustua vaikkapa selaamalla kommentteja muiden artikkelien perästä.

Näihin höpöpuheisiin lukeutuu mm. seuraavat kestohöpöt: suomalaiset omistavat yhä maansa Karjalassa, Venäjä miehittää Suomen osia, Karjalan palautus toisi täystyöllisyyden tai vaikkapa se, että Karjalan palautus olisi kaikkien aikojen paras investointi, ja paljon muuta höpöä, mitä näillä sivuilla viljellään.

Omia kustannuslaskelmiakin viitsin tehdä vasta sen jälkeen kun palautusta puuhaavat ovat tehneet sellaiset laskelmat, jotka perustuvat johonkin muuhun kuin pelkkään hatusta vedettyyn arvailuun ja suoranaiseen toiveajatteluun alueen tulevasta väestö- ja yritysrakenteesta. Ja Saksikin voisi keksiä Venäjälle jotain muuta WIN:ia kuin hyvää mieltä siitä että saa tehdä "oikein". Tällä hetkellä tarjotaan pelkkää win-lose lopputulosta ja sen verran kauppamiehiä venäläisetkin ovat, ettei ihme etteivät ole innostuneet.

Ja niistä höpöjutuista vielä vähän: Venäjä on muuten maksanut Suomelle Neuvostoliitolta jääneet velat. Laillisen, demokraattisesti valitun Eduskunnan, valtiosäännön mukaisesti tekemästä alueluovutuspäätöksestä ei Venäjälle maksettavaa syntynyt, vaikka jonkin sortin "toimitus" täällä siitä näyttää jo laskua väsänneen. Onko palauttajakerholaisista mitätöimään Suomen eduskunnan päätöksiä? Enpä usko.

mikävaan [2009-01-27 16:55:09]


Pistelee se piikki pienempikin!

Pro Karelian ja kommentoijien pyrkimys ja tarkoitus on juuri se, että venäläiset häpeisivät pitää hallussaan mm. Suomalaisten maata ja omaisuutta.
Pyrkimys on todella näillä toimenpiteillä saattaa venäjä muun maailman silmissä barbaariksi, naurunalaseksi ja halveksituksi. niin kauan kun aluettamme miehitetään.
Neuvostoliitto alkoi sodan, ja miehitti maamme syöpäsairaan Franklin D Rooseveltin hiljaisella myöntymisellä, kai se oli Amerikkalaisten kusetus, että antoivat materiaalista apua, ja Saksalaisten tykinruokaa tehtiin venäläisistä.
Kun neuvostoliitto on romahtanut, mikä oikeus venäjän on alueita itselleen omia, on kai tämäkin joku lakioikeusargumentti.
Eikö "iivana ole parempi pyyhkiä aronheinään, kuin Karjalan katajaan,
sillä pistelee se piikki pienempikin.
Ilkka [2009-01-27 16:04:46]


Ihanko inkkareillakin maita Karjalassa?

mikävaan:lle: en huomannu tekstissäsi mitään perusteluja vastustamiselle vieläkään. Jos nyt laittasit esille jonkun viitteen, jossa perustellaan kunnolla vastustustamista. Olisi niitä laskelmia ja selvitteitä kiintoisaa nähdä.

Että intiaanien papereita? Omistavatko intiaanitkin jotain maita Karjalassa? En ole sitä tiennytkään. Vastutkatko sinä kaikin voimin sitäkin, etteivät intiaanit saisi maitaan takaisin?
hämälevski [2009-01-27 14:55:47]


Riittääkö pelkkä usko?

Usko Karjalan palautumiseen näyttää olevan vahva, mutta riittääkö se? Eikö uskoa häiritse edes se, että minkäänlaista konkretiaa asian edistymisestä ei voida osoittaa koska sitä ei ole yksinkertaisesti olemassa? Mitään konkreettista Karjalan palauttamiseksi ei ole tapahtunut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Konkretiaksi ei voida vielä katsoa edes sitä, että asiaan uskovat ovat koonneet kerhoja joissa voivat uskoa yhdessä.

Alueet palautuvat, näin meille julistetaan, mutta kaikkea omin silmin näkemätöntä ja korvin kuulematonta julistetaan monessa muussakin pelkkään uskoon pohjautuvassa asiassa. Vaan entäpä kun pelkkä usko ei riitä vaan kaipaa uskoakseen jotain havaintoa asioiden edistymisestäkin? Tällaisia kerettiläisiä nimitellään sitten suomettuneiksi tai jopa jälkisuomettuneiksi kun eivät tunnusta oikeaa uskoa. Helppo selitys sille kun ei käsitä miksei muut usko samaan kuin itse.

Kerettiläisyyttä selitellään myös suoranaisella pelolla, vastustajat kuulema pelkäävät Venäjää niin, etteivät uskalla tehdä asiaan uskovien asian eteen mitään. Uskallus ja tahto ovat kuitenkin vähän eri asioita ja kenties se ainoa pelko löytyykin sieltä syyttävän sormen takaa.
jokuvaan [2009-01-27 12:22:36]


Todellinen poliittinen ääriliike

Näistä Suomea hallinneiden ihmisten poliittisesta sitoutuneisuudesta neuvostovallan tavoitteisiin: vaikuttaa siltä, että he eivät ole kyenneet huomaamaan Neuvostoliiton hajonneen - ainakaan oman päänsä sisältä. Ja mitä se kertoo näistä ihmisistä, kun sekä heidän elämänsä tavoite että henkinen tuki sille on luhistunut. Varmastikin suuresta ja vaarallisesta fanaattisuudesta.

Neuvostovaltaan sitoutumista sen häviämisen jälkeenkin voi verrata juolavehnään: juuri rönsyää tarmokkaasti Suomen maaperän alla, vaikka (neuvosto)maanpäällinen vihreä lehvästö onkin jo aikaa sitten kulottunut. Sitä ei voi lakata hämmästelemästä: organismi on elinkelvoton, mutta se kukoistaa jollain makaaberilla tavalla.
Maa-Mykrä [2009-01-27 10:38:49]


Todellisuuspakoa parhaimmillaan

Voisikos toimitus vielä laskeskella paljonko jenkit ovat velkaa intiaaneille maan varastamisesta? Vai tyssääkö laskutus siihen, ettei intiaaneilta löydy omistuspapereita....

Lähes kaikkien maailman valtioiden rajat ovat muotoutuneet sotimalla. Miksi Venäjä on ainoa jonka pitäisi tästä maksaa?

Mitä tähän Karjalan "palautustoiminnan" mitätöimiseen tulee niin suosittelen palautusaktiiveja taas kerran katsomaan peiliin. Ettei vain olisi sitä palautuskriittisten perustelujen perusteetonta mitätöintiä tullut harrastettua itsekin? Ihan kaikkea kun ei todellakaan voi vieläkään selittää suomettumisella ;)
mikävaan [2009-01-27 09:00:22]


Venäjän velat

Tietämisen vaatimus on vähän kova, mutta aloitetaan. InfoFin.ru kertoo:
http://www.rusfintrade.ru/index.cfm?id=824

Neuvostoliitto jäi Suomelle vientitakuun alaista velkaa noin 3,6 miljardia markkaa eli 600 miljoonaa euroa. Velka syntyi niistä idänkaupan vientitoimista, jotka valtio oli suomalaisyrityksille neuvostokaudella taannut. Sosialistisen Neuvostoliiton hajottua joulukuussa 1991 maalle jäi julkista velkaa yksinomaan nk. Pariisin klubin jäsenmaille yli 40 miljardia dollaria. Venäjä otti vastatakseen entisen Neuvostoliiton velat.

Suomen osuus Venäjän ulkomaisista veloista 1990-luvun alun uudessa tilanteessa oli 1,3 %. Saksan siivu oli selvästi suurin eli 20%. Sen jälkeen tulivat Ranska, Japani, Italia, Itävalta ja Englanti sekä Sveitsi ja Hollanti (yli 2 % kumpikin).

Googlesta varmaankin löytyy, mitä NL oli velkaa muualle maailmaan kuin Eurooppaan.

Jos "näillä veloilla" tarkoitat sodan taloudellista rasitetta, sotakorvauksia, alueitten viemistä, alueilla olevien kiinteistöjen korvauksetonta 60 vuoden käyttöä, ym. vastaavia eriä, niin en usko Venäjän laskeneen niitä mukaan.

Suomi oli Pariisin rauhansopimuksessa vahvistanut, ettei se tule esittämään vaatimuksia. Ja vaikka olosuhteet olivat merkittävästi muuttuneet ja siten antaneet mahdollisuuden palata näihin asioihin, virallinen Suomi ei ole missään vaiheessa vaatinut asioiden oikaisua.

Näkökulmasi on oikea, sillä kaikki velat ja vastuut pitää hoitaa. Niitä Venäjällä riittää Leninin ja Stalinin hirmutöiden takia. Ajatellaan pelkästään Ukrainan 7 milj. ihmisen kansanmurhaa ja heiltä varastettuja viljoja. USA:lle olevaa Lend-lease -apua, joka on edelleen maksamatta. Sen nykyrasitteeksi laskettu summa on kokonaisuudessaan 2 000 mrd. dollaria.

Entä Kiinalta viety Mantsurian yli miljonnan km2 alue? Melkoinen maksettava pelkästään hyödyntämisen osalta.

Voidaan arvioida, että Suomelta pakkoluovutetut alueet 45 000 km2 ja niiden käyttö noussee siinä 1 000 mrd. euroon. Ei ihan pieni summa.
Toimitus [2009-01-26 19:40:36]


Venäjän velka

Kun Neuvostoliitto romahti,lupasi uusi Venäjä vastata sen ulkomaisista veloista.Aivan oikein.Kun Venäjällä tehtiin vallankumous oli maalla huomattavat ulkomaiset velat. jotka kommunistihallinto jätti maksamatta.En ole saanut selville velkojen suuruutta ja keneltä ne olivat.Koskeeko maksulupaus myös näitä velkoja.Asia kiinnostaa varmasti muitakin.Kuka tietää niin voisi vastata."TeRoAho"(2008.01.26)
[2009-01-26 19:00:39]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].