Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

24.02.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[19] Karjalaiset yhteisöt

KANSALAISJÄRJESTÖJEN MERKITYS PALAUTUKSESSA

- Tulisiko palautus olla vain valtionjohdon asia?
- Mikä on Suomen valtionjohdon Karjala-taso?
- Valtionjohtomme itse dementoi palautuksen edistämisen
- Ex nihilo nihil
- Kansalaisjärjestöillä merkittävä tehtävä
- Miten demokratia toimii?
- 40 % kannatus ja vaikeneminen kertoo asian vaikeudesta
- Kansalaisjärjestöjen osuus palautuskannatuksessa
- Kansalaisjärjestöt ovat kanavia
- Kansalaisjärjestöt rakentavat substanssitietoa
- Aktivointi ja päätöksenteko erotettava toisistaan
- Yksikin ihminen voi muuttaa maailmaa
- Entä Lenin, Hitler, Luther King, Luther ...?
- Muutos olemme me itse
- Barack Obama ja yhden ihmisen vaikutus
- Pienelläkin voi olla erilaista arvovaltaa
- Mikä olisi palautustilanne ilman kansalaisjärjestöjä?
- Yhteistyössä on voimaa!

Tulisiko palautus olla vain valtionjohdon asia?

Keskusteltaessa Karjalan palautuksesta esille tuodaan usein ajatus, ettei palautustoiminta ole kansalaisjärjestöjen, saati sitten yksityisten ihmisten toimintaa. Niin suuria asioita ei pidä hoitaa harrastuksenomaisesti tai ruohonjuuritason toimintana. Eräät katsovat, että kansalaisjärjestötoiminta suorastaan vahingoittaa palautusasiaa.

Palautustoiminnan tulisi siten olla vain valtioiden johdon, ulkoministeriöiden, kansainvälisten organisaatioiden asia, muut vetäkööt näppinsä pois aluekysymyksistä. On yksiselitteistä, että valtion rajoista päättäminen kuuluu valtionjohdolle ja eduskunnalle.

On yksiselitteistä, että YK, EN, ETYJ ja vastaavat organisaatiot rakentavat globaaleja normeja näihin kysymyksiin.

Edelliseltä pohjalta voidaan herättää kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä valtiojohtomme tekee Karjalan ja muiden meiltä pakkoluovutettujen alueitten palauttamiseksi? Toiseksi, mikä rooli kansallisilla kansalaisjärjestöillä on palautusasiassa, vai onko niiden vain katseella seuraavan sätkynuken rooli?

Mikä on Suomen valtionjohdon Karjala-taso?

Suomen valtionjohdon tekemisen nykyinen taso palautusasiassa on nolla sen oman ilmoituksen mukaan. Käsitys nollatason toiminnasta perustuu useampaan asiaan. Nykyinen presidentti on yksiselitteisesti sanonut, ettei hän ota Karjalan kysymystä esille, eikä keskustele siitä. Hänellä ei sellaista kysymystä ole.

Nykyinen pääministeri on ilman valtuutusta luvannut karjalaisten omistamat kiinteistöt Venäjälle. Hän ei presidenttivaalien aikana suostunut käsittelemään asiaa, eikä hänen julkinen asenteensa ole siitä muuttunut. Hallitusohjelmassa ei ole sanaakaan palautuskysymyksestä. Yhdenkään puolueen ohjelmassa ei ole sanaakaan palautuksesta.

Se ei ole paljon, eikä sellainen asiantila edistä asiaa yhtään millään lailla. Itse asiassa se taannuttaa koko kysymyksen olemassaoloa ajan kuitenkin kuluessa.

Valtionjohtomme itse dementoi palautuksen edistämisen

Valtionjohdollamme on hyvin kategorinen asenne palautuskysymykseen. Sitä kysymystä ei ole. Mutta jos Venäjä sattuisi olemaan valmis keskustelemaan asiasta, Suomi on valmis keskustelemaan. Tätä passiivisempi asenne oli vain 1990-luvun alun presidentillä, jolta jopa puuttui halu ja uskallus edes keskustella asiasta muutoin kuin dementoimalla koko kysymys.

Kun ihmiset nyt odottavat valtiovallan toimivan asiassa, niin mitä tuloksia nykyisellä toimintatasolla saavutetaan? Ei mitään, vain negatiivisia tuloksia. Kun itse dementoi kaikki mahdollisuutensa, tulee todistettua, ettei Venäjä halua keskustella asiasta – MOT.

Kuinka voisimme odottaa Venäjän aloitetta palautusasiassa? 1990-luvun alussa Suomi hylkäsi Neuvostoliiton politbyroon ja uuden Venäjän presidentin viestit valmiudesta neuvotella aluekysymyksistä. Eivät suurvallaksi maansa katsovan valtion johtajat kovin montaa sellaista nolausta halua kokea.

Ex nihilo nihil

Useat suomalaiset kertovat, että Karjala on heille erittäin rakas ja palautusasia todella tärkeä. Ja sitten he hylkäävät kansalaisjärjestöjen panoksen kokonaan ja jäävät odottamaan valtionjohdon ja ei-harrastelijamaisen toiminnan tuloksia. Näyttää siltä, että odottavan ajasta tulee pitkä.

On kaksi vanhaa latinalaista sanontaa, jotka kuvaavat tätä tilannetta: Nihil agendo discemus male agere eli tyhjäntoimituksella opimme huonosti toimimaan. Ja toinen: Ex nihilo nihil eli tyhjästä on paha nyhjästä. Kun mitään ei tee, mitään ei opi, eikä mitään tule aikaiseksi.

Jos Karjalan palautusta halutaan tällä hetkellä edistää, se pitää tehdä jollakin muulla areenalla kuin odottaa valtionjohdon toimenpiteitä.

Kansalaisjärjestöillä merkittävä tehtävä

Kannattaa miettiä sitä, miksi jopa hallitusohjelmassa tuodaan kansalaisjärjestöjä esille. Miksi kansalaisjärjestöt ovat saaneet näkyvän aseman monen yhteiskunnallisesti tärkeän asian edistämisessä.

Miksi kansalaisjärjestöille voidaan jopa antaa esim. virallinen EU-status, jolloin EU-orgaanit käyvät määrävälein neuvotteluja kansalaisjärjestön kanssa sen fokuksena olevan asian hoitamisesta.

Miten demokratia toimii?

Kannattaa myös miettiä, miten demokratia toimii – tai miten sen tulisi toimia. Demokratia ei ole sitä, että valtion johdossa olevat suunnittelevat ja päättävät, mikä tälle kansalle on tärkeää. Tosin Suomessakin demokratia monessa tapauksessa tarkoittaa mitättömän vähemmistön mielipidettä. Puolueisiinkaan ei kuulu kuin prosentin verran väestöstä, jos enää sitäkään.

Demokratia toimii siten, että jokaisella kansalaisella ja kansalaisjärjestöllä on mahdollisuus yrittää vaikuttaa päätöksentekoon ja päättäjiin.

On täysin selvää, että mitä kovempi painostus – tai kauniimmin sanoen motivaatio – päättäjiin kohdistuu, sitä varmemmin he joutuvat ottamaan asian esille. Ellei ole mitään painostusta, on kyseenalaista, saadaanko kansalaisille tärkeitä asioita esille.

40 % kannatus ja vaikeneminen kertoo asian vaikeudesta

Kansalaisjärjestöillä on siten entistä suurempi merkitys tärkeitten asioitten edistämisessä. Miten sitten on mahdollista, että esim. Natoa kannattaa vain noin 25 % kansalaisista, silti virallisista jarrutuspuheista huolimatta maata viedään kohti Natoa?

Mutta Karjalan palautusta kannattaa noin 40 % ja noin puolet kansasta katsoo, että poliittisten päättäjien tulisi tuoda kantansa selvästi esille. Silti asia ei ole tapetilla.

Kansalaisjärjestöjen osuus palautuskannatuksessa

Ensimmäinen osoitus kansalaisjärjestöjen merkityksestä on se, onko Karjalan palautuksen kannatus noussut 40 % tasolle itsestään tai valtionjohdon toimien seurauksena?

Mikään ei etene itsestään, tarvitaan aina ihmispanoksia edistämään asioita ja pitämään niitä esillä. Valtionjohdon panos on negatiivinen, joten sen vastustavasta kannasta huolimatta palautus on edennyt.

Se ettei palautuksesta julkisesti poliittisella tasolla puhuta, kertoo vain siitä vaikeudesta, minkä poliitikot kokevat asiaan liittyvän. Ei uskalleta. Pelätään omaa asemaa. Pelätään puoluetovereita. Pelätään äänestäjiä. Pelätään Venäjän reaktioita. Pelko on hyvin huono neuvonantaja.

Kansalaisjärjestöt ovat kanavia

On siten selvää, että Karjalan palautuksen korkealla oleva kannatus johtuu siitä, että kansalaisjärjestöt ovat mahdollistaneet kansalaisille väylän, jota myöten palautushalua voi kanavoida. Jos ei ole mitään kanavaa, asian eteneminen on lähes mahdotonta. Ensin pitää luoda kanava ja sitten kuljettaa tietoa sitä kautta.

Kansalaisten kanavoitumista tehostaa verkottuminen. Erityisesti evakkojen oikeudessa palata kotiseudulleen ja kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin on toteutettu verkottumista.

On perustettu Italiaan yhteinen kattojärjestö ajamaan tätä asiakokonaisuutta eli The European Union of Exiled and Expelled People – EUEEP. Tästä verkottumisesta on jo saatu lisävoimaa ja myönteisiä tuloksia.

Kansalaisjärjestöt rakentavat substanssitietoa

Internetin kautta kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen verkottuminen on entistä helpompaa, vaikka toisaalta tarjonta on lisääntynyt huikeasti. Esimerkiksi Pro Karelian verkkosivut www.prokarelia.net ovat jo vuosikausia jakaneet palautukseen liittyvää substanssitietoa, mitä ei mistään muualta ole saatavissa.

Pitäisikö tällainen kansalaistoiminta lopettaa ja jäädä odottamaan valtiojohdon ammattimaista toimintaa? Seurauksena olisi se, että odottavan aika olisi entistä pitempi. Kansalaisjärjestöjen keräämän tiedon pohjalta on valtionjohdollakin pohjaa selvittää asiaa, kun aika on kypsä.

Internetissä hyvänä esimerkkinä hyödyllisestä verkottumisesta on sosiaalinen internet, esim. Facebook, MySpace tai Googlen ConnectPeople. Niissä on eri aihepiireihin liittyviä ryhmiä. Usean ryhmän jäsenet ovat hyvin koulutettuja ja merkittävissä asemissa. Sosiaalisen internetin vaikutus on kasvanut ja tulee kasvamaan.

Aktivointi ja päätöksenteko erotettava toisistaan

Ei pidä sotkea keskenään toiminnan aktivointia ja toisaalta neuvotteluja ja päätöksentekoa. Kansalaisjärjestöt toimivat usein toiminnan katalyytteinä. Ne keräävät tietoa, käynnistävät toimintaa ja keräävät samasta asiasta huolta kantavia ihmisiä yhteen. Kansalaisjärjestöjen rooli on siten aktivointi- ja edistämisrooli.

Sitä ei pidä sotkea neuvottelu- ja päätöksentekorooliin. Esim. Suomessa on perustuslailla rajattu, että rajoista päättää eduskunta. Niistä eivät kansalaisjärjestöt päätä, eivätkä niistä käy virallisia neuvotteluja vastapuolen kanssa. Neuvotteluja voidaan kylläkin käydä oman maan päättäjien kanssa.

Karjalan palautuskysymys on vielä tällä hetkellä siinä vaiheessa, että merkittävä ja koko aika kasvava osa kansalaisista haluaa palautuksen esille, mutta valtiojohto haraa vastaan. Kansalaisten erilaiset yhteydenotot poliittisiin päättäjiin ovat siten se kanava, jonka avulla asiaa viedään eteenpäin. Sitä ei edistetä vaikenemalla ja odottamalla kädet ristissä.

Yksikin ihminen voi muuttaa maailmaa

Yksittäisten ihmisten ja suhteellisten pienten kansalaisjärjestöjen roolia usein vähätellään. Eiväthän ne mitään pysty tekemään. Amerikkalainen sosiaaliantropologi Margaret Mead on esittänyt täysin vastakkaisen käsityksen: ”Älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä asiaan vihkiytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, mikä koskaan on sitä muuttanut.”

Asiaa kannattaa miettiä Suomen kohdalta. Oliko se valtiojohto, joka alkoi ajaa itsenäisyyttämme? Ei ollut, vaan pieni ryhmä karelianisteja ja taiteilijoita, jotka veivät viestiä poliittisille päättäjille.

Entä Lenin, Mao, Hitler, Luther King, Luther ...?

Oliko Lenin tai Mao virallisessa poliittisessa asemassa tai enemmistönä käynnistäessään totalitaristisen kommunistivaltion? Ei ollut. Hitler sentään oli poliittisessa puolueessa toimiva henkilö, vaikka hänellä ei virallista valtiollista asemaa ensin ollutkaan.

Kuka käynnisti amerikkalaisten afrikkalaisperäisen väestönosan oikeuksien ajamisen? Senaatti, kongressi, presidentti? Ei, vaan tohtori Martin Luther King. Kuka käynnisti paavinvallan vähentämisen ja luterilaisen kirkon perustamisen? Paavi, joku synodi? Ei, vaan Martti Luther.

Kuka käynnisti Suomessa ensimmäiset näkyvät toimet Karjalan palauttamiseksi 1990-luvun alussa? Presidentti, hallitus, eduskunta? Ei, vaan dosentti Martti Siirala. Kuka Helsingin Sanomissa piti 1990-luvun alussa Karjalan liekkiä yllä? Päätoimittaja? Ei, vaan Martti Valkonen.

Muutos olemme me itse

Jo edellä olevat muutamat esimerkit osoittavat, että muutos lähtee meistä itsestämme. Gandhi on sanonut: ”Muutos olemme me itse”. Usein muutos lähtee yhdestä ihmisestä, joka alkaa kerätä ympärilleen muutoksen tarvetta kaipaavia ihmisiä. Syntyy pieni kansanliike, joka voimistuu.

Suuret historialliset tapahtumat toteutuvat, kun niiden momentum tapahtuu. Momentum ei kuitenkaan synny tyhjästä. Lukemattomat signaalit kertovat siitä etukäteen. Aivan samoin kuin käytettävissä oli paljon signaaleja, että Neuvostoliitto luhistuu.

Nyt on signaaleja, jotka kertovat, että Venäjä on vaarassa lähivuosina romahtaa. Niitä signaaleja ei ole osattu lukea. Ei myöskään osata nähdä sen taakse, mistä signaalit ovat lähtöisin ja mitkä tekijät niitä vahvistavat.

Barack Obama ja yhden ihmisen vaikutus

Kuinka moni meistä olisi voinut kuvitella pari vuotta sitten, että jostain Barack Obamasta voisi tulla Yhdysvaltain presidentti. Muutos, itse asiassa valtava muutos, lähti itse asiassa yhdestä ihmisestä – Barack Obamasta.

Hänen Chigagon puheensa muutti maailmaa. Nyt hän on maailman vahvimman valtakunnan ylin päättäjä eli nyt hän on virallisessa asemassa käynnistämään niitä asioita, joista hän on puhunut ja joita hän pitää tärkeänä. "Yes, we can!"

Pienelläkin voi olla erilaista arvovaltaa

Pienen ryhmän merkitystä yleensä vähätellään, siltähän puuttuu kaikki arvovalta. Näkemys on väärä. Riippuen organisaatiosta, pienelläkin ryhmällä voi olla esim. useanlaista arvovaltaa: totuuden arvovalta, asiantuntemuksen arvovalta, kansainvälisiin oikeuksiin liittyvä arvovalta, moraalinen arvovalta ja periksiantamattomuuden arvovalta.

Margaret Mead ei turhaan puhunut pienen, asialleen omistautuneen ryhmän mahdollisuudesta saada muutos aikaan. Sellaisella ryhmällä on useimmiten periksiantamattomuutta, joka lopulta vie läpi harmaan kivenkin. Ilman asiantuntemusta ei viesteistä juurikaan välitetä.

Karjalan palauttajilla on edellä mainittua arvo- ja vaikutusvaltaa käytettävissä. Meillä ei ole pelkästään moraalinen oikeus vaatia omia kotikontujamme takaisin, vaan tämä vaatimus perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja lakeihin. Omaisuuden takaisinsaannista ja oikeudesta palata omaan kotiinsa voi lukea lisää englanninkielisestä yhteenvedosta.

Mikä olisi palautustilanne ilman kansalaisjärjestöjä?

Voimme tehdä yksinkertaisen kysymyksen. Mikä olisi palautustilanne tällä hetkellä, jos ihmiset eivät olisi liittyneet yhteen ns. palautusjärjestöihin ja ajaneet asiaa?

Palautuskannatus olisi ehkä 5 % tasolla, eikä se näkyisi missään. Valtionjohto ei uhraisi asialle ajatustakaan. Se merkitsisi sitä, että luottamuksen puute Suomen ja Venäjän välillä jatkuisi vielä pitempään. Venäjän nousumahdollisuudet olisivat entistä heikommat.

Kansalaisjärjestöjen rooli kannattaa siten perusteellisesti miettiä. Jos joku sanoo rakastavansa Karjalaa ja haluavansa sen takaisin, mutta ei tee yhtään mitään sen puolesta, hänen toiminnassaan on erittäin suuri ristiriita.

Yhteistyössä on voimaa!

Ihmiset tekevät muutoksen. Siksi ihmisiä tarvitaan yhä voimakkaammin liittymään yhteen ja ajamaan tärkeiksi koettuja asioita yhdessä.

Suomalainen alistuneisuuden ilmapiiri kannattaa unohtaa. Lähtökohta on yksinkertainen: ellen itse aja minulle sydämentärkeää asiaa, ei sitä aja kukaan muukaan.

Ex unitate vires! Yhteistyössä on voima!Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Alkuperäinen on sinällään ytimessä

Joka tapauksesssa kaikki on kiinni sivistyksestä. Oman kulttuurin ja muiden sisäistämisestä. Identiteetin sisäistämisestä. Nämä tarvitsevat eri alojen tuntemusta. Filosofian ja taiteiden ymmärrystä. Oman sisäisyyden vahvaa havannointia. Kuinka paljon niitä täällä opiskellaan ja tutkitaan. Eletäänkö arvostaen.Ymmärtämällä itsensä ja kulttuurinsa,identiteettinsä, ymmärtää ja tajuaa myös muiden halun. En itse jää miettimään vaan elän täysipainoista Karjalaista elämää. Onko minulla muuta mahdollisuutta, onneksi ei.
Huom. päätökset rajoista kuuluvat laillisesti eduskunnalle, päätökset identiteetistämme luonnollisesti Karjalaisille, identiteetti on ydin ja vaikuttaa, niin monet sukupolvet ovat käyneet läpi ja eläneet elämäänsä, niin monet tulevat niin elämään ja tekemään....vaikuttamaan
Anssi Rapo klaanikirjailja [2009-02-25 19:11:43]


Ryhmäkanne.

Koska sotasyyllinen Suomi ei halua korjata sotasyyllisyyttään eikä
sotasyyllisten tuomioita niin ehdotan että me sotaorvot laadimme
ryhmäkanteen Suomen valtiota vastaan koska henkirikos ei vanhene
koskaan.Rahallisena korvauksena vaadimme ammattimiehen vuosi-
ansiota 60 vuoden ajalta+16 prosentin myöhästymiskorkoa.
Jokohan tulisi mustan auton takapenkillä säpinää.

Olen ihan tosissani 25.2.2009 R.Eino.
R.Eino. [2009-02-25 16:22:02]


"Ikuuses nirvanas"

Yllä olevassa artikkelissa oli osio: Onko palautus valtiojohdon asia?
Tavja Halonen on ainakin Etelä-Pohjanmaalla "nyrpeä-miinan" maineessa. aivan kuin olisi itselleen "kiukus". Siihen auttaa Turkkilainen konsti, pitää
potkia kiviseinää, se helppaa kummasti.
Pitääkö venäjänkorpin raapaista silmä halki, ennen kuin rouva herää ruususen unesta, vai onko hän "ikuuses nirvanas"?
Jos tulisi poikkeustilanne, ehkä joku valtio loukkaisi rajoja niin vahvasti, että koitellaan miten valtiojohto reagoi, kun kiilusilmät hiiviskelee nurkissa.
Uskoisin, että tilanne on sama kuin kettu olisi päässyt kanatarhaan, itse "sirkustirehtööri" Halonen on aivan kädetön, voi sitä parkua ja paniikkia, kun asiaan olisi voinut varautua maanpuolustushenkisesti.
Ei ole löysä ennustus, kun sanoo, että ylipäällikkyys siirtyy nopsaan eri henkilölle.
Pitääkö rauhan aikana kansan kärsiä henkisesti tästä varjoteatterista,
mitä valtiojohto esittää, kun vastuuta kysytään palautuksesta.
Ilmoitetaan, ettei Venäjän johto ei keskustele Karjalan palautuksesta,
Halosen pitää ilmoittaa, että me haluamme nimenomaan siitä keskustella.
Ollaan sitten mykkiä neuvottelupöydän molemmin puolin, niin kauan, että venäläiset siinä lopulta itsensä "munaavat".
Mikä oikeus venäjän on etukäteen ilmoittaa tälläinen kanta kahden valtion välissä keskusteluissa, vai onko sittenkin vika ylipäällikön isänmaallisuudessa?

Ilkka [2009-02-25 09:30:01]


elämä on tutkimusmatka kuin pitkä peli päätyen johonkin

Alkuperäisten ihmisten elämä ja taistelu jatkuvissa sukupolvissa jatkuu aina niin kauan kunnes, aika tulee toteutukselle. Olemme laittaneet elämän kortit pöytään ja pari ja vielä pari on vielä kädessä... Kun aika tulee katsomme kuinka käy. Siis vastustavien on varauduttava jatkuvaan ja loputtomaan peliin, kunnes aika on täysi. Riittääkö pokeri. Väsyykö käsi. Sääliksi käy psykologiaa siellä missä aitoutta ei ole.Ei ole silmää. On vain ringin laidalla huutelua. Laitan kaiken peliin että myös jälkeläiseni on "korttihai".Olemme syntyneet voittamaan.
anssi rapo historiallis-karjalaistaustainen runollinen kirjailija [2009-02-24 23:17:52]


Martit

Margaret Meadin lausuma on totuus, jota useat ihmiset eivät usko silkkaa ajttelemattomuuttaan.
Meadin lausumaan nojaa myös Martti Ahtisaaren usko, että jopa lähi-idän kriisi, joka mielletään toivottomaksi, on ratkaistavissa, kun vain tahtoa on riittävästi.
Idean ydin on siinä, että taho, joka pyrkii aidosti hyvään, saa ympärilleen koko ajan lisää ja lisää kannatusta ja paisuu lopulta massiivisiin mittoihin, jolla on tarpeeksi vaikutusvaltaa ratkaisun aikaansaamiseen. Loppupeleissä pienestä alkanut hyvän ja oikudenmukaiseksi koetun voima kasvaa voittamaan vastustuksen.

Artikkelin nimissä hyvän puolesta tulee todellakin monta Martti-nimeä ja Ahtisaari jatkaa samaa nimi-suoraa. Kuinka pitkälle, sitä emme vielä tiedä...
karjalainen [2009-02-24 16:24:56]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].