Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

14.03.2009
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[06] Sotasyyllisyys

SOTASYYLLISYYDEN PARADOKSIT JA PURKAMINEN

- Yhä jatkuva sotasyyllisyys on paradoksi ja oikeusmurha
- Sotasyyllisyyden paradokseja
- Miksi vääriä tuomioita ei ole purettu?
- Eikö presidentistä kuristushuonevangiksi ollut menetys?
- Olemmeko syyllisiä, ettei tarvitsisi tarkastella historiaa?
- Miksi häpäisemme veteraanien perinnön?
- Purkamisen keskeiset perusteet
- Mitä oikeusministeri Brax aikoo tehdä?
- Vieläkö Stalinin varjo pelottaa?
- Sotasyyllisyys loppuu vain tuomioiden purkamisella

Yhä jatkuva sotasyyllisyys on paradoksi ja oikeusmurha

Yksi viime sotien erittäin raskaaksi muodostunut paradoksi oli se, että Neuvostoliitto aloitti talvisodan hyökkäämällä Suomeen ja jatkosodan pommittamalla Suomea, mutta maataan ja kansalaisiaan puolustavasta Suomesta tehtiin sotaan syyllinen.

Hyökkäysten seurauksena kahdeksan suomalaista poliittista johtaa tuomittiin 2 - 10 vuoden pituisiin vankeusrangaistuksiin sotasyyllisinä.Tämä yhteenveto käsittelee Suomen sotasyyllisyyttä vain kahdesta näkökulmasta: sotasyyllisyyden paradoksien ja tuomioiden purkamisen kannalta.

Paradoksilla tarkoitetaan sinänsä loogista väitettä, joka johtaa loogiseen ristiriitaan tai järjenvastaiseen tilanteeseen. Toisaalta padaroksi voi olla selvästi epälooginen väite, joka kuitenkin ilmaisee intuitiivisesti todeksi koettua asiaa.

Sotasyyllisyyden paradokseja

Suomesta tehtiin sotaan syyllinen Moskovan välirauhansopimuksessa 19.09.1944 ja syyllisyys sinetöitiin Pariisin rauhansopimuksessa 10.02.1947. Miksi NL kuitenkin erotettiin Kansainliitosta 14.12.1939 talvisodan aloittaneen hyökkäyksen vuoksi?

Dosentti Hannu Rautkallio on eri maista kerätyillä dokumenteilla todistanut, että sotasyyllisyys oli ensisijaisesti kotimaisen konspiraation tuote.

Miksi Suomen silloinen oikeusministeri Urho Kekkonen halusi poliittiset johtajat sotasyyllisiksi? Haluaako nykyinen oikeusministeri samaa vai muutosta?

Miksi vääriä tuomioita ei ole purettu?

On todistettu, ettei Suomi ollut syyllinen sotiin ja sotasyyllisyystuomiot olivat perustuslain vastaisia. Siten tehtiin pitkälle vaikuttavia oikeusmurhia. Miksi tuomioistuimen määräämiä tuomioita ei ole purettu?

Miksi virallinen Suomi haluaa ehdottomasti olla syyllinen? Löytyisikö mistään muusta kansasta johtajia, jotka itse haluavat maansa ehdottomasti pysyvän sotasyyllisinä? Venäjällä sellainen ei tulisi kysymykseenkään - tuskin painajaisunissakaan johtajien mieleen.

Miksi perusteluksi esitetään, ettei vääriä tuomioita saa purkaa, ettei vääriä tuomioita purkamalla vahvistettaisi todellisiksi? Eikö 10 vuoden kuritushuonetuomio täytäntöönpanoineen ollutkaan todellinen? Olivatko kaikki oikeudenkäynnit teatteria? Ovatko kaikki ylemmät oikeusasteet tarpeettomia, nehän käsittelevät vain ”vääriä” tuomioita?

Eikö presidentistä kuristushuonevangiksi ollut menetys?

Miksi perustellaan, ettei tuomioita tarvitse purkaa, koska tuomitut eivät menettäneet mitään, eivät ainakaan kunniaansa? Presidentin ja rangaistusta istuvan vangin ihmisoikeudet, arvostus ja kunnia ovat useimpien ihmisen mielestä kovasti eri tasoisia. Voisivathan nykypoliitikot tuomita itsensä kokeeksi.

Miksi haluamme olla maailmalla sotasyyllisiä? Edistääkö se toimiamme? Kunnioitetaanko meitä juuri sen vuoksi? Pidämmekö me pakkosopimuksetkin kuin herrasmiehet – vai vähän yksinkertaiset?

Haluaisivatkohan sotasyyllisinä tuomitutkin ehdottomasti pysyä tuomittuina? Jos, niin miksi ihmeessä esim. presidentti Risto Ryti paneutui perusteellisesti puolustukseensa?

Olemmeko syyllisiä, ettei tarvitsisi tarkastella historiaa?

Haluammeko ehdottomasti pysyä sotasyyllisinä, ettei meidän koskaan tarvisisi kysellä nykyrasitteeksi laskettuna 50 – 60 mrd. euron sotakorvauksien tai kaikkiaan nykyrasitteeksi laskettuna 500 mrd. euron sodan taloudellisen rasitteen perään?

Onko hienoa olla syyllinen, ettei tarvise koskaan kysellä Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten eli 45 000 km2 perään?

Auttaako syyllisyys erityisen hyvin toteuttamaan YK:n ihmisoikeuksia ja esim. Pinheiron periaatteita: jokaisella pakolaisella (karkotetulla, pakkosiirretyllä, evakolla) on oikeus palata kotiinsa ja saada omaisuutensa takaisin?

Miksi häpäisemme veteraanien perinnön?

Miksi häpäisemme veteraanien perinnön pitämällä heidän sodanaikaiset johtajansa ja koko kansan sotaan syyllisinä? Onko syyllisyydessä jotain tuskallista ylevyyttä vai onko terve, järkevä ajattelu kadotettu?

Miksi haluamme jättää lapsillemme sotasyyllisyyden taakan? Eikö riitä, että veteraanisukupolvi ja pari muuta sukupolvea ovat sen häpeän jo kantaneet?

Purkamisen keskeiset perusteet

Jo edelliset paradoksit osoittavat, että sotasyyllisyyden ylläpitäminen on käsittämätöntä vallankäyttöä, joka tuhoaa omaa maata ja sen mahdollisuuksia. Siinä ei ole mitään ylevää, eikä mitään kunniakasta, että perustuslain vastaisiksi tiedetyt ihmisoikeurikokset ehdottomasti pidetään voimassa.

Tuomioiden purkamista on käsitellyt yksityiskohtaisesti mm. asianajaja Kari Silvennoinen. Hänen esittämänsä perustelut löytyvät Karelia Klubi –lehdestä ja Pro Karelian nettisivuilta www.prokarelia.net. Professori Jyrki Virolainen on blogissaan 20.10.2008 tukenut Silvennoisen kannanottoja.

Purkamisen oikeutuksen osalta ei pitäisi olla enää mitään epäselvää. Kaksi KKO:n päätöstä ja yksi Oikeuskanslerin päätös ovat selkeästi todenneet, että sotasyyllisyyslaki oli taannehtivana lakina hallitusmuotomme vastainen.

Tuomioistuin oli perustuslain kieltämä erityistuomioistuin. Tuomareina istui syytettyjen tunnettuja vihamiehiä. Edes tämän erityisen lain pohjalta syytettyjä ei olisi voitu tuomita sotasyyllisinä.

Mitä oikeusministeri Brax aikoo tehdä?

Vaikka purkamisen perusteet ovat näin vahvat, poliitikot pakenevat vastuutaan ja samalla tavalla pakenevat KKO ja Oikeuskansleri. On erittäin oudoksuttavaa, että oikeusvaltioksi itseään kutsuvan maan korkeimmat oikeusviranomaiset ja poliitikot haluavat tietoisesti jatkaa raskaita ihmisoikeusrikkomuksia.

Oikeusministeri Tuija Brax on ottanut sotasyyllisyysasian ministeriön tarkasteluun. Asiaa tutkimaan on asetettu kahden hengen työryhmä. Eräät haastattelut viittaavat siihen suuntaan, ettei oikeusministeriö tule esittämään tuomioiden purkamista.

Ollaanko koko prosessista ollaan mahdollisesti jälleen tekemässä korkean luokan farssia ja ihmisoikeuksia polkevaa poliittista teatteria? Jos, niin miksi?

Vieläkö Stalinin varjo pelottaa?

Miksi poliitikot ja oikeusviranomaiset pelkäävät, ettei tällaista ilmiselvää oikeusmurhaa haluta korjata? Vaikuttaako ent. suurlähettiläs Juri Derjabinin sotasyyllisyysseminaarin marraskuussa 2005 lausahdus, ettei tuomioita pidä purkaa, yhä korkeimpana ohjeena?

Tilaisuudessa Suomen eturivin historioitsijat täydellisesti vaikenivat purkamisesta Derjabinin käytettyä ensimmäisenä alustajana puheenvuoronsa.

Väärien sotasyyllisyystuomioiden purkamatta jättäminen on viesti kansalaisille siitä, ettei Suomi kovinkaan syvästi välitä kansalaistensa ihmisoikeuksista, eikä niitä halua puolustaa. Se on samalla esimerkki siitä, että perustuslakia vastaan voi toimia ja kun on riittävän korkealla tasolla, ei siitä tule mitään sanktioita.

Sotasyyllisyys loppuu vain tuomioiden purkamisella

Suomen sotasyyllisyys on lopetettava. Se voidaan lopettaa vain yhdellä tavalla: väärien tuomioiden purkamisella. Asianajaja Silvennoisen mukaan riittää, kun KKO:lle annetaan selväsanainen valtuutus toimia ylimääräisten erityistuomioistuimien muutostuomioistuimena.

Sotasyyllisyys synnytettiin kotimaisen konspiraation tuotteena perustuslain vastaisilla tuomioilla. Siten minkäänlainen kunnian palautus tai muu poliittisen kosmetiikan tuote ei korjaa tilannetta. Tuomiot on oikeuden päätöksellä purettava.

+

Artikkeli on kauppat. maisteri Veikko Saksin alustus Loviisassa 11.03.2009 ja Valkeakoskella 13.03.2009 Soviet Story ja sotasyyllisyys –tilaisuudessa.

Lisätiedot: Veikko SaksiArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Oikea paradoksi

"Neuvostoliitto aloitti talvisodan hyökkäämällä Suomeen ja jatkosodan pommittamalla Suomea, mutta maataan ja kansalaisiaan puolustavasta Suomesta tehtiin sotaan syyllinen."

Mihinkäs Saksilta unohtuu se, että Ryti lupasi ohi eduskunnan Saksalle Suomen osallistuvan Barbarossaan? Mihin unohtuu Suomen ja Saksan käymät sotilasneuvottelut, joissa Suomen osallistumista Barbarossaan suunniteltiin? Mihin unohtuu ne Saksan kanssa sovitut suorat sotilaalliset toimet, joita Suomikin alkoi suorittaa jo Barbarossaa edeltävänä iltana?

Jos Pro Karelia vaatii muilta rehellisyyttää niin soisi sortuvan siihen vaihteeksi itsekin. Väite jatkosodan alkamisesta pelkästään Neuvostoliiton suorittamalla pommituksella ei ole rehellinen, se on sodan aikaista propagandaa ja siinä suljetaan silmät siltä, että Suomi oli itse aloitteellinen ja siltä että johto halusi sotaa, kun oli Saksan kosintaan jo myöntävästi vastannutkin. Unohdetaan sellainen pieni mutta merkittävä asia, että Suomi oli jo ennen tätä pommitusta antanut Saksalle luvan hyökätä Suomen alueelta ja se, että Suomi oli itsekin jo Neuvostoliittoa vastaan sotatoimia aloitteellisesti tehnyt ja Saksaa niissä tukenut. Hyökkäys on toki paras puolustus, mutta hyökkäys on silti aina hyökkäys.

Liittoutuneet halusivat tuomita hävinneiden maiden johtajat, siksi hyökkäyssodan suunnittelusta tehtiin rikollista - rikos ihmiskuntaa vastaan ja tähän Suomen johto syyllistyi, sille ei voi mitään. Kokonaan toinen asia on, oliko liittoutuneilla oikeutta tuomita ja vaatia tuomioita hävinneille.

Varsinainen paradoksi syntyy siitä, että suljetaan silmät tosiasioilta ja yritetään muuttaa tapahtunutta sivuuttaen ne asiat, joista tuomiot alunperin lähtivät liikkeelle.

Johtajien tuomiot eivä todellakaan ole veteraanien häpeä, mutta tämä perusteeton syyttäminen ja syyllistäminenhän on tuttua Pro Karelian toimintaa.
mikävaan [2009-03-17 08:30:49]


Kansalaisadressi

Olisiko palautusasian esille ottamista vaativalla kansalaisadressilla enää tässä tilanteessa mitään vaikutusta? Onhan selvää, että niiden rivit, joita asia henkilökohtaisesti vielä koskee, ovat uhkaavasti harvenemassa. Tosin kerta toisensa jälkeen hämmästyttää, että niin monille karjalaisillekin asia näyttää olevan lähes yhdentekevä! Olen ollut monta kertaa " kauhiasti hämmästynyt".
Velvollisuutemme lienee kuitenkin pitää asiaa esillä ainakin niin kauan kuin oma päämme keikkuu.
[2009-03-15 12:46:38]


Rintaan pistää kun sitä ajattelee..

Siitä on tullut sydämmen asija minulle. En osaa sitä millään muulla tavalla perustella.
Jos sotasyyllisyyksien purkaminen on historian uudelleenkirjoittamista niin olkoon.
Vladimir Putin on kirjoittamassa Sovijet Historiaa uudelleen missä, Kommunismin Mustan Kirjan kuvaama Stalin on sankari ja Suuren Venäjän rakentaja.
Jos Putin saa kirjoittaa uudelleen Historian, miksi se on Suomalaiselta kielletty?
Millä tavalla sotasyyllisyyttä tarjotaan lapsille koulussa ??
Mitä Risto Ryti on Suomalselle koululapselle tänään?

Minun roolimalli on ja oli Risto Ryti . !

Expatriate Finn [2009-03-14 22:18:13]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].