Tietoa kirjoittajasta


Andrei Starostin


Uusi Karjala -ryhmän jäsen Petroskoista, Venäjältä.
Kirjoittajan muita artikkeleita

05.12.2009 [02, 10]
»  UUSI KARJALA -RYHMÄN LAUSUNTO 

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

05.12.2009
Andrei Starostin

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[10] Venäjä

UUSI KARJALA -RYHMÄN LAUSUNTO

+
Pro Karelia ry julkaisee petroskoilaisen Uusi Karjala -ryhmän lausunnon englannista käännettynä. Lausunto on ryhmän kannanotto Karjalan palautuskysymykseen, eikä se edusta Pro Karelia ry:n kantaa. Lausuntoon liittyvä Pro Karelian vastine julkaistaan joulukuun puoliväliin mennessä.
+

Keskustelu ns. “menetetyistä alueista” on ollut ihmisten kanssakäymiseen liittyvä asia pitkän aikaa Suomessa. Mielestämme ei ole mitään selvää syytä yrittää haastaa laillisuutta, jonka mukaan ns. ”menetetyt alueet” kuuluvat Venäjälle.

Kansainvälinen laki on ainoa maitten välisten suhteitten säännöstelijä. Nykyinen raja Venäjän ja Suomen välillä on kehittynyt useiden rauhansopimusten pohjalta. Ne ovat Moskovan rauhansopimus 1940 ja aseleposopimus Suomen ja Neuvostoliiton ja Ison-Britanian välillä 1944, Pariisin rauhansopimus 1947.

Voimme myös mainita Euroopan Turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan (Helsingin lopullinen päätösasiakirja) 1975. Se vahvisti erityisesti II maailmansodan alueelliset tulokset ja Euroopan rajojen koskemattomuuden ja sen allekirjoitti 35 valtiota.

Jokaisen valtion tulisi selvästi havaita kansainvälisen lain normit, jotka on myönnetty valtiollemme Karjalan alueseen. Haluaisimme muistuttaa, kuinka vaarallista voi olla revanssististen ajatusten vaaliminen. Saksalainen aggressio II maailmansodassa alkoi Versaillesin rauhassa 1918 siltä pois otettujen alueitten valloituksella.

II maailmansota toi mukaan joukon rajamuutoksia Euroopan sisällä. Eikä ole mitään syytä sanoa, että mitkä tahansa vaatimukset palauttaa takaisin sotaa edeltävät rajat ovat mielettömiä. Tätä logiikkaa seuraten Puolan tulisi osoittaa alueellisia vaatimuksia sekä Ukrainaa että Valko-Venäjää kohtaan, Romanian tulisi vaatia niiden alueitten palauttamista, jotka se menetti Ukrainalle 1940, ja YK:n jäsen Moldova tulisi lakkauttaa.

On selvää, että kuka tahansa jonkinlaisella älykkyydellä varustettu henkilö voi nähdä, kuinka vaarallisia sellaiset vaatimukset voivat olla. Sen vuoksi me ajattelemme, että joidenkin suomalaisten organisaatioiden, jotka vaativat palauttamaan Venäjälle menetetyt Karjalan alueet, esittämien minkä tahansa vaatimusten pitäisi kohdata voimakasta kritiikkiä.

Terveen järjen ja kansainvälisen lain viittausten tulisi tuhota revanssismin hurma. Sen lisäksi ajattelemme, että Venäjän ja Suomen rajan nykyisen tilan kiistaton hyväksyminen johtaa aktiivisempaan yhteistyöhön raja-alueilla ja sen seurauksena tämän alueen sosiaaliseen ja taloudelliseen kehityksen.

Lisätiedot: Andrei StarostinArtikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net


Sodoff vastaa

No johan oli kirjoitus nimim. “Houston we’ve a problem” nimimerkillä. Koska kyseinen kirjoitus oli otsikoitu ja näin osoitettu allekirjoittaneelle, kirjoitanpa siihen vastineen .

Kirjoituksessa minua erityisen vahvasti häiritsee muutama kohta.

1. Kirjoittaja aloittaa kirjoittamalla, että “ottaen huomioon sen tosiasian, miten NL :n johto pyrki estämään maailman luisumiseen toiseen maailmansotaan kehittäessään kollektiivista puolustusta ja ottaen huomioon sen tosiasian että pienet valtiot torpedoivat nuo pyrkimykset jnejne…” Hohhoijaa!! Eiköhän edelleenkin fasistiset Natsi-Saksa ja Neuvostoliitto tehneet keskenään Molotov-Ribbentropp sopimuksen, jonka seurauksena alkoi sotatoimet Suomea vastaan ja Balttian miehitys, ja sota Puolaa vastaan.. Ja kollektiivisen puolustuksen sijaan puhuisin mielummin näiden kahden maiden toimista kollektiivisena mielenhäiriönä, tyyliin joko olet meidän puolella tai olet meitä vastaan. (Bolshevismi=enemmistöläisyys)

2.Kirjoittaja väittää minun kirjoituksessani kirjoittavan että “voisimme valikoida rauhansopimuksen tarpeidemme mukaan”. Luehan uudestaan mitä kirjoitin!! Minähän nimenomaan kirjoitin, että koska Venäjällä (tai erityisesti sen edeltäjällä Neuvostoliitolla) ei ollut tapana pitää kiinni tekemistään sopimuksista, niin miksi siis pidettäisiin kiinni Pariisin rauhansopimuksesta määritetyistä rajoistakaan!?! Ja miksi juuri vuoden 1939 rajat?? No juuri siksi, että ne rajat ovat ITSENÄISEN SUOMEN rajat. Esim. nimimerkki viittaa, että yhtä hyvin Venäjä voisi vaatia Suomelta vuosien 1703 tai 1809 rajoja mutta tuolloinpa Suomi ei ollut itsenäinen kansakunta vaan osana joko Ruotsia tai Venäjää ja siinä on iso ero onko kansakunta itsenäinen vai ei!?!?!?!?

Ja lisäksi, Neuvostoliitto rikkoi hyökkäämättömyys sopimuksen sekä rauhansopimuksen NL:n ja Suomen välillä eli oli yksiselitteisesti syyllinen sotaan. Jos Suomi olisi ollut aloitteellinen sotaan (Talvisota joka aloitti kaikkisotatoimet), niin silloin tilanne olisi hieman toinen. Samalla voi pohtia, miksei NL suhtautunut Suomeen kuten Ruotsiin?? Stalinhan kuulemma antoi joukoilleen ohjeet, että kun Suomi on vallattu, niin Ruotsin puolelle ei saa mennä vaan Ruotsin rajavartioihin pitää suhtautua erittäin ystävällisesti. Jos NL olisi suhtautunut ystävällisesti myös Suomea kohtaan, mitään sotaa Suomen ja NL:n välillä tuskin olisi koskaan ollut ja Suomen rajatkin olisivat yhä edelleen mitä luultavammin samat miksi ne määriteltiin Tarton rauhansopimuksessa 1920. Ystävällisestä suhtaumisesta saatiin heti sodan jälkeen hyvä esimerkki kun Suomi ja Neuvostoliitto solmivat YYA-sopimuksen jonka jälkeen monessa yhteydessä ylistettiin kansojemme välistä ystävyyttä. Miksei näin voinut olla jo vuonna 1939 tai sitä ennen?????

Viitaten siihen, että NL:lla ei ollut tapana pitää tekemiään sopimuksia pitää kertoa, että parhaillaan pyörii toisessa iltapäivälehdessä sarja, missä kerrataan Talvisota päivästä päivään. 16.12.1939 tässä lehdessä julkaistussa jutussa mm. kerrotaan, että “Pravdan (Totuus) pääkirjoituksessa todetaan, että NL ei anna Kansainliiton päätökselle karkoittaa NL jäsenyydestään minkäänlaista arvoa, koska NL ei ole sodassa Suomen kanssa!!! Sen sijaan NL on solminut keskinäisen avunantosopimuksen sen (Kuusisen hallitus) kanssa. Edelleen ilmoitetaan, että NL katsoo itsellään olevan nyt vapaat kädet sekä Suomen että muissa kansainvälisissä kysymyksissä ”.

Syy miksi mainitsin tästä esimerkistä on, että se on vain yksi lukemattomista esimerkeistä miten NL rikkoi jälleen yhden tekemänsä sopimuksen (Kansainliiton jäsenyys) sekä esimerkki siitä, miten Pravdan “uutisoi” eli todellisuudessa asiat oli juuri päinvastoin mitä “Totuus“ lehti kertoi. Väittiväthän neuvostoliittolaiset vielä pitkään sodan jälkeenkin, että Suomi oli aloitteellinen sotaan, mutta vasta kymmeniä vuosia myöhemmin perestroikan ja glasnostin tultua totuus, siis oikea totuus, ei “NL:n totuus”, myös myönnettiin Neuvostojohtajien suulla ja paperilla.

3. Kirjoittaja väittää tai antaa ymmärtää, että Eestissä oli sotilasdiktatuuri ENNEN kuin NL miehitti Eestin ja muut Balttian maat. Tämä oli minulle “uusi tieto” ja varmaan siitä syystä että se ei pidä paikkaansa. Minun tietojeni mukaan Eestissä kuten muuallakin Balttiassa vallitsi demokratia kunnes Neuvostojoukot puoliväkisin valtasivat Balttian. Neuvostoliiton menoa Balttiaan voisi verrata vaikkapa raiskaukseen tai pakottamiseen seksuaaliseen tekoon. Tarkoitan että, pakottaja vaatii tyyliin: “Annat tai itket ja annat” ja samoin Neuvostoliitto menetteli myös Balttian maiden kanssa jotka olivat käytännössä pakoitettuja antamaan NL:n joukkojen tulla alueelleen.

4. Kirjoittaja kysyy, että eikö Balttien liittyminen EU:in ollut myös miehityksen alku? Ei, koska NL:n menolla Balttiaan ja EU jäsenyydellä on ainakin se suuri ero, että Balttian maat halusivat itse EU:n jäseneksi, sen sijaan NL:n joukkoja ei tietääkseni toivottu Balttiaan, vaan ne halusivat pysytellä sodan ulkopuolella mutta isot herrat (Hitler & Stalin ) päättivät toisin. Ja juuri tästä samasta syystä Balttian maat ovat myös NATO:n jäseniä - vapaaehtoisesti !!

5. Mistä kirjoittaja on saanut sen käsityksen että olen miespuolinen henkilö? Tarkoitan, että kutsutte minua kirjiotuksesanne ‘herra sodoffiksi’.Sodoff [2009-12-21 17:56:18]


Jokainen pesköön oman likapyykkinsä ja kertokoon sen muillekin

Toisen maailmansodan jälkeisissä rauhanteoissa muodostuneet eurooppalaiset rajat ovat osoittautuneet kestäviksi. Jokseenkin kaikissa maissa on yksilöitä ja ryhmittymiä, jotka vaativat rajoihin muutoksia. Mutta kaikissa maissa kansojen vastuuntuntoiset enemmistöt pitävät nämä marginaaliset rettelöitsijät kurissa. Näin myös Suomessa. Tästä vakiintuneen yhteisvastuun tunnon statuksesta on erittäin hyvä jatkaa eurooppalaisen rauhanomaisen yhteistyön kehittämistä. Rajojen muutokset yhtäällä aiheuttaisivat paineita muuallakin. Suistuttaisiin takaisin voimankäytön sekasortoon. Maanosamme asiat ovat hyvin näin (tietenkin kaikki on suhteellista).

Menneisyyden tilittäminen on ensisijaisesti jokaisen maan oma sisäinen asia. Venäjä hyökkäsi Suomen kimppuun vuonna 1939. Venäjä tulee puimaan tämän asian sisällään kun se on siihen valmis. Suomi hyökkäsi Venäjän kimppuun vuonna 1941. Suomikin pui tämän asian sisällään. Se on siihen jo ryhtynytkin paremmin kuin Venäjä vuoden 1939 osalta. Mutta kesken asia vielä Suomessakin on.

Suomessa on kesken myös 20-luvun taitteessa tapahtuneiden Itä-Karjalan hyökkäysretkien puiminen. Suomen syyllisyys tähän valloitussodan yritykseen ei poistu sillä että valtiovalta virallisesti silloin irtisanoitui siitä, mutta salli hyökkäilyn tapahtua Suomen alueelta, suomalaisten vapaaehtoisjoukkojen toimesta ja Suomen vakinaisen armeijan upseerien johtamana. Kun Venäjä talvisotaa edeltäneissä neuvotteluissa sanoi ei pelkäävänsä Suomen hyökkäävän kimppuunsa mutta jonkun muun hyökkäävän Suomen alueen kautta ilman että Suomen hallitus pystyisi tai haluaisi sitä estää, sillä oli vajaan kahdenkymmenen vuoden takaisissa Suomen Itä-Karjalan retkissä tästä kokemus ja ennakkotapaus.
Eurooppa on oikealla tiellä [2009-12-20 11:48:58]


UUSI KARJAL A-RYHMAN LUSUNTO

Lausunto on selvää Iso Venäläistä laajennus propagandaa. Ryhmä ei maininnut kuinka Soviet Union oli myös yksi II maailmansodan aloittajavaltioista joka irti sanoi Tarton rauhan asiakirjat ja raa'asti hyökkäsi puolueettoman valtion kimppuun ja suurella ylivoimallaan anasti osan Suomen Karjalasta. Olisivat edes olleet senverran "älykkäitä" ja kertoneet lausunnossaan kuinka Leaque of Nations potkasi Soviet Union'in ulos jäsenyydestän kun se hyökkäsi kimppuumme. On se käsittämätöntä kuinka niinkin suuri osa Nyky-Suomen väestöstä ei ole ymmärtänyt hoitaa omia etujaan,vaan vielä suosii ryöstäjää!

***************************************
Eino Kyynäräinen. Sotaveteraani Kannakselta. [2009-12-17 09:03:38]


sodoffille

Ottaen huomioon sen tosiasian miten NL:n johto pyrki estämään maailman luisumisen toiseen maailmansotaan kehittäessään kollektiivista puollustusta ja ottaen huomioon myös sen tosiasian että pienet valtiot torpedoivat nuo pyrkimykset sitoen länsiliittoutuneiden kädet näiden neuvotellessa NL:n kanssa ja pakottaen siten NL:n johdon allekirjoittamaan hyökkäämättömyys-sopimuksen fasistisen Saksan ja NL:n kanssa, nousee kysymykseksi se missä määrin toisen maailmansodan alkamisen syyt tippuvat myös pienten valtioiden ( kuten esimerkiksi Suomen ) päälle. Toisinsanoen missä määrin myös mm Cajanderin hallituksen käsissä on se noin 70 miljoonan toisessa maailmansodassa kuolleen ihmisen veri.
Mitä tulee operaatioon "Elokuun myrskyt", niin on muistettava että japanin armeija oli ollut haluton heittämään pyyhettä kehään ennen tuon alkua. Ja miksi ei, sehän oli japanin laivasto joka oli ottanut takkinsa US Navyltä eikä niinkään armeija. jenkit olivat joutuneet aloittamaan suunnitelmat japanin kotisaarille noususta ja arviot tappioista pyörivät jossain miljoonassa.
RKKA:n murskattua Japanin armeijan Mantsurian joukot, joutui japanin armeijan johto lopulta antamaan periksi ja japanin keisari pääsi lopultakin ilmoittamaan antautumisesta 15 elokuuta -45. Siten on vaikea määritellä missä määrin japanin antautuminen oli seurausta vain kahdesta atomipaukusta ja missä määrin armeijan kunnian menetyksestä RKKA:n sen murskattua.
Venäläiset vetoavat tällähetkellä voimassa olevaan rauhansopimukseen vuodelta 1947 je sen kehitykseen vuoden 1940 rauhan rajoista. Mutta herra sodoff viittaa ajatukseen että voisimme valikoida rauhansopimuksen tarpeittemme mukaan. Mutta miksi ei venäläiset voi tehdä samaa? Esimerkiksi he voisivat vaatia Suomelta vuoden 1743 rauhan rajoja. tai miten olisi 1809 rauhan raja, eikös se kulkenut jostain Tornioista...
Eestin ( kuten muukin balttian ) sotilasdiktatuureilla oli tietenkin omat intressit sopia NL:n johdon kanssa sotilastukikohdista ( kuten pyrkiä estämään kansannousu heidän valtaansa vastaan ). Kuten tiedetään, NL kunnioitti noita sopimuksia varsin pikälle pyrkien rauhoittamaan balttien kommunisteja toimintaa. Mutta miksi NL:n johto päätti vaihtaa hevosia ( ja sallia kansannousu balttiassa ). Kävikö kuitenkin niin että Laidonar & co eivät pystyneetkään hillitsemään alempien upseeriensa oma aloitteista toimintaansa saksan suuntaan?
Jos balttian kansan halu liittyä NL:ään halutaan nähdä miehityksenä, niin eikö silloin balttien liittyminen EU:hun ole myöskin miehityksen alku.

houston we have a problem [2009-12-10 00:52:06]


Venäjä pitää tiukasti kiinni maineestaan....

Huomautan ensi alkuun ‘Uusi Karjala’-ryhmän kirjoituksesta, että II maailmansodassa ei ollut saksalainen aggressio vaan venäläis-saksalainen aggressio, sillä Neuvostoliitto oli Natsi-Saksan liittolainen mistä todisteena Molotov-Ribbentropp sopimus mikä oli kiistaton alkusysäys koko sotaan.

Lisäksi huomautan, että venäläisillä (tai siis Venäjän valtiolla tai ainakin sen edeltäjällä NL:lla) on ilmeisesti perinteenä tehdä sopimuksia, joita ei ole tarkoituskaan pitää ja näin menettelemällä se puolestaan pitää yllään ns. epäluotettavan maan imagoa.
Esimerkkejä sopimusrikkomuksista voi lukea vai täältä: http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Venaja_ja_sopimukset.htm

Joten jos Venäjä ei ole aiemminkaan pitänyt sopimuksiaan, niin miksei myös Pariisin rauhansopimusta voisi siltä osin rikkoa, että palautetaan Suomen ja Venäjän raja sille vanhalle alkuperäiselle paikalleen, mihin se jäi Leninin hallitessa Neuvostoliittoa ja missä se oli ennen Neuvostoliiton Suomea kohtaan aloittamia aggressioita vuonna 1939.

Mutta jos tässä palautusasiassa tilanne olisikin toisinpäin, eli että Suomen pitäisi luovuttaa Venäjälle maata (mistä tämä koko sotku itse asiassa alkoi kun Stalin vaati saada alueita Leningradin lähistöltä), niin kyllä löytyisi vaikka minkälaisia perusteita sen puolesta että alueet on luovutettava, mutta kun tilanne onkin näin päin eli Suomen tai joku muu pienempi maa olisi saama puolella niin heti ‘alueiden takaisin luovuttaminen uhkaa maailmanrauhaa’.

Otetaan lisäesimerkkeinä vaikkapa Kuriilien saaret jotka aiemmin kuuluivat Japanille. NL ja Japani olivat sodassa ja siinä vaiheessa kun Japani oli jo antautunut niin Neuvostoliittolaiset sodan sankarit käyvätkin valloittamassa 4 saarta. Oli varmaan todella vaikea valloittaa saaret kun kukaan ei ollut vastaanpanemassa.

Tai entäpä Eestin Setuille kuuluneet alueet. Eesti aikoinaan joutui NL:alaiseksi kun NL vaati joukoillensa saada perustaa sotilastukikohtia Eestiin joten Neuvostojoukot saivat vapaasti mennä Eestin mutta vasta myöhemmin selvisi että siinä meni samalle itsenäisyys ja Neuvotojoukot käytännössä miehittivät Eestin mikä loppui vasta 90-luvun alussa Eestin ja muiden Balttian maiden uudelleen itsenäistymiseen, jonka yhteydessä kuitenkin edellä mainitut Setu alueet jäivät Venäjän haltuun kun Neuvoto-Eestin aikana eestin itäraja määritetliin uudelleen ja siinä kohtaa raja halkoi Setu alueet.
Näin muistan asiasta lukeneeni jostain.

Neuvostoliittohan ei koskaan myöntänyt Balttian miehittämistä mutta mikä muukaan voi olla kyseessä sillä ennen II maailmansotaa Balttian maat olivat itsenäisiä, joten miksi muuten NL:n joukot olisivat jääneet sodan jälkeen Balttiaan kuin että Neuvotoliitto miehitti Balttiaa.

Ja onhan se aika erikoista, että mm. Balttian maat ja monet muut saavat ovat saaneet takaisin itsenäisyytensä, DDR:kin on jälleen osa emä-Saksaa mutta Suomi, joka oli täysin syytön sotaan ja aluemenetyksiinsä ei ole vieläkään saanut takaisin omia maitaan. Ikään kuin tällä annettaisiin ymmärtää että Suomi olisivat syyllinen koko II maailmansotaan.

Mutta tietyllä tavalla ajateltuna tämä palautus asiakin tuo mieleen vanhan sanonnan: ‘ Köyhä antaa vähäästäänkin mutta rikas ei paljostaankaan’ sillä onhan Suomi ja Venäjä pinta-alan suhteen kuin rikas (Venäjä) ja köyhä (Suomi).

Pahoittelen, että tämä kirjoitus sisältää ‘niin paljon’ venäläisittäin ikävää tekstiä, mutta olisi jo korkea aika siellä itärajan takanakin katsoa totuutta suoraan silmiin ja myöntää esi-isien pahat teot ja aloittaa niiden hyvittäminen niin omille kansalaisille kuin ulkomaalaisillekin.Sodoff [2009-12-08 14:08:49]


johan ne nyt myrkyn lykkäsivätkin

näköjään paikalliset eivät olekkaan halukkaita siirtymään suomen puolellesaatika nielemään meikäläisten näkemykset historiasta.

houston we have a problem [2009-12-07 00:07:47]


MOT!

Todistaa vain alueryöstäjän roistovaltioksi!
Evakko -38 [2009-12-05 19:46:19]


Voi tietämättömyys !

Eikö tämä putinilainen järjestö ,tiedä Suomen ja NL .Ennen 1940. Tekemiä sopimuksia. 1920,1932,1936. Tyypillistä tälle järjestölle.
Alik [2009-12-05 19:03:57]^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].