Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

12.09.2014
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[03] Taloudelliset
[21] Poliittiset

KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

- Poliittiset päättäjät ovat I taso
- Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat II taso
- Esimerkkejä kahden tason pelistä
- Martti Siiralan ja Pro Karelian rooli
- II taso motivoi, I taso päättää
- Medialla tärkeä rooli
- Venäjän vallan vertikaali
- Putinin hallinto valjastaa median
- Karjalan latentti kysymys
- Realismi ja anarkia yhä vallassa
- Globaalietiikka ja luottamusPoliittiset päättäjät ovat I taso

Harvemmin ajatellaan sitä, että Karjalan palautus on Suomessa ja Venäjällä luoteeltaan kahden tason toimintaa – tai peliä. Kummankin tason toimijoiden merkitys sanelee pitkälti sen, onko palautuksen käsittely luoteeltaan demokraattista vai ei.

Poliittiset päättäjät molemmissa maissa muodostavat I tason. He käyvät asiaan liittyvät neuvottelut ja tekevät viralliset päätökset. Syntyy helposti sellainen kuva, että kyse on vain I tason toimijoiden päätöksistä ja vaikutuksista.

Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt ovat II taso

Kansalaisjärjestöt ovat win-win –palautuksen II taso. Suomen hallitusohjelmassa korostetaan niiden merkitystä. Kansalaisdemokratia edellyttää, että jokaisella kansalaisella ja kansalaisjärjestöllä on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa I tason päättäjiin ja päätöksiin.

II-taso on kuviteltua paljon tärkeämpi toimija. Amerikkalainen sosiaaliantropologi Margaret Mead on sanonut: ”Älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä asiaan vihkiytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, mikä koskaan on sitä muuttanut.”Esimerkkejä kahden tason pelistä

Kahden tason pelin merkitystä Suomessa kuvaa hyvin se, ettei esimerkiksi maan itsenäisyyden tavoittelu lähtenyt valtiojohdosta, vaan kansalaisista, karelianisteista, fennomaaneista ja taiteilijoista.

Leninillä ei ollut virallista asemaa tai legitimiteettiä hänen käynnistäessään totalitaristisen neuvostovaltion.

Angloafrikkalaisen väestön oikeuksien toteutumisessa Yhdysvalloissa Martin Luther King oli keskeinen henkilö. Hänen ajamansa asia kulminoitui Barack Obaman valitsemiseen Yhdysvaltain presidentiksi.

Paavinvallan heikkeneminen ja protestanttisen luterilaisen kirkkokunnan perustaminen 1500-luvulla eivät tapahtuneet paavin tai 5. lateraanikonsiilin toimesta, vaan ne tapahtumat käynnisti uskonpuhdistaja Martti Luther.

Martti Siiralan ja Pro Karelian rooli

Karjalan palautusta ei nostanut 1990-luvun alussa esille Suomen valtiojohto, vaan dosentti Martti Siirala.Suomessa on alle 20 % karjalaisjuurisia ihmisiä eli noin miljoona kansalaista. Kuitenkin Karjalan palautusta tukee noin 40 % kansalaisista eli yli kaksi miljoonaa ihmistä. Karjalan palautuskysymys olisi voinut hävitä joksikin aikaa kokonaan näköpiiristä, jos se olisi jäänyt valtiojohdon asiaksi.

II taso motivoi, I taso päättää

Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen merkitystä korostettaessa on tehtävä selvä ero aktiivisen toiminnan motivoinnin ja päätöksenteon välille. II taso on usein toiminnan katalyytti jakamalla substanssitietoa ja herättelemällä kansalaisia ja päättäjiä.

Suomen perustuslain mukaan maan rajoista päättää eduskunta. Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt eivät käy alueneuvotteluja vieraan valtion kanssa, vaan se on valtiovallan, hallituksen ja presidentin, tehtävä.

Nämä esimerkit osoittavat, että kahden tason pelillä voi olla suuri vaikutus momentumin synnyttämiseen. Karjalan palautus ei tässä vaiheessa ole main streamia. Siksi palautus odottaa sille kuuluvaa hetkeä.

Medialla tärkeä rooli

Medialla ja erityisesti sosiaalisella medialla on merkittävä osuus kansalaismielipiteiden, mutta myös poliittisen mielipiteen, muodostamisessa, kanavoimisessa ja levittämisessä. Mediaan kannattaa olla yhteydessä ja viestiä sille selvästi Karjalan win-win –palautuksen suuret vaikutukset.

Venäjän vallan vertikaali

Venäjällä on hyvin länsimaisen perustuslain mukaiset valtioelimet. Mutta niiden valinta tai toiminta ei ole demokratian periaatteiden mukaista.

Vallan käyttö Venäjällä määräytyy vallan vertikaalin mukaisesti, josta esimerkiksi Mikael Kurvinen on selkeästi kirjoittanut Karjalan Kuvalehdessä 09/2012.Tällä hetkellä Venäjän poliittinen johto ei voi vapaasti päättää esimerkiksi aluekysymyksistä, vaan se joutuu ottamaan huomioon oman propagandansa ja opetuksensa tuloksena kehittyneen vahvan isovenäläisyyden, nationalististen ryhmien vaikutukset sekä oligarkien ja oman klaaninsa vaatimukset.

Nämä vaatimukset voivat olla hyvin ristiriitaisia, mitä korruption avulla pyritään voitelemaan toimivaksi. Venäjän korruptio onkin suurempaa kuin koskaan ennen. Siihen liittyy olennaisesti kansallisomaisuuden laajamit-tainen ryöstäminen.

Putinin hallinto valjastaa median

Venäjällä media on tällä hetkellä valjastettu lähes täysin valtiohallinnon määräysvaltaan, joten sen voidaan odottaa tukevan johdon päätöksiä, mitä ne sitten ovatkin. Poikkeuksen tästä voivat tehdä internet ja Facebookin venäläinen vastine Vkontakt, tosin sekin on siirtynyt valtiojohdon määräysvaltaan.

Karjalan latentti kysymys

Karjalan kysymys on Venäjälläkin virallisesti latentti, minkä vuoksi tarvitaan voimakas muutostilanne, tarvitaan momentum. Nyt eletään globaalisti turbulenttisia murrosaikoja, mikä voi muuttaa Karjalan palautuksen nykyi-sen latentin tilan nopeastikin aktiiviseksi.

Tällainen ilmiö tapahtui Neuvostoliiton sortuessa vuonna 1991, jolloin venäläiset poliitikot toimivat momentumin synnyttäjinä, mutta presidentti Koivisto ei ilmeisesti ymmärtänyt momentumia.

Venäjällä on säädetty erillinen laki niin sanotuista ulkomaisista agenteista eli ulkomailta rahoitusta mahdollisesti saavista järjestöistä, mikä rajoittaa vahvasti kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Realismi ja anarkia yhä vallassa

Kun osallistujia on useita, on win-win –tuloksen saavuttaminen haasteellinen tehtävä, koska eri tasojen toiminta voi olla hyvin itsekästä. Poliittisen realismin mukainen kansainvälinen järjestelmä on anarkinen, samoin useiden valtioiden.Vaikeneminen ei koskaan tuota win-win –pohjaista ratkaisua sen paremmin yhden kuin kahden tason peleis-sä. Vaikka lyhyellä tähtäyksellä tilanne voi näyttää positiiviselta, se on yleensä positiivinen vain toiselle osapuolelle tai jollekin ryhmälle.

Nykyinen Karjalan kysymyksen selvittämätön tilanne haittaa Suomea ja Venäjää sekä maitten välisiä suhteita, keskinäinen luottamus puuttuu.

Globaalietiikka ja luottamus

Professori Reijo E Heinosen mukaan maailma voi pelastua vain omaksumalla globaalieettisen asenteen. Maitten välille tarvitaan aivan uutta luottamusta.

Tämän tason saavuttaminen on vaikeaa ja haasteellista, mutta siihen kannattaa käyttää resursseja. Positiivisesti kehittyvä luottamus ja win-win –tulokset voivat tuoda ainutlaatuisia tuloksia sekä Suomen ja Venäjän välillä että globaalilla tasolla.

Artikkeli on Veikko Saksin alustus Balder-salin yleisötilaisuudessa 03.09.2014. Häneltä saa myös lisätietoja.


Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].