Tietoa kirjoittajasta


Pro Karelia ry
toimitus

E-mail
Kirjoittajan muita artikkeleita

31.12.2018 [05, 08]
»  EVAKKOJEN OMISTUSOIKEUS YHÄ SUOMESSA HOITAMATTA

30.03.2016 [05, 10]
»  SERBIA PALAUTTAA HOLOKAUSTIN RYÖSTÖOMAISUUTTA

23.03.2016 [02, 03]
»  HAJASIJOITUSKO PELASTAA MEIDÄT?

10.03.2016 [03, 10]
»  ONKO SUOMI VARAUTUNUT VENÄJÄN SORTUMISEEN?

08.03.2016 [02, 08]
»  KARELIA KLUBIN STRATEGIA

29.02.2016 [02, 10, 18]
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJASTA 2016 LUETTUA

27.01.2016
»  KARELIA KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS 25.02.2016

21.09.2015 [03, 04, 10]
»  UUSI VENÄLÄINEN NORD STREAM 2 -KAASUPUTKI

16.09.2015 [02, 04]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUS TV:SSÄ

27.06.2015 [02, 10]
»  KOLMEN KARJALA-KIRJAN JULKISTAMINEN 28.08.2015

15.04.2015 [02, 15, 18]
»  TERVETULOA YLEISÖTILAISUUTEEN PE 29.05.2015!

13.01.2015 [02, 07]
»  MIKÄ ON KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN SUURI KONTEKSTI?

01.01.2015 [02, 03, 06]
»  PRESIDENTTI TUOMITSI VOIMANKÄYTÖN, MITÄ TILALLE?

16.11.2014
»  EUEEP:N VUOSIKOKOUS 2015 STUTTGARTISSA

12.09.2014 [02, 03]
»  KAHDEN TASON PELI KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSESSA

26.08.2014 [02, 13]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 03.09.14

22.05.2014 [02, 10]
»  OUTO STATUS QUO -AJATTELU

04.05.2014 [02, 11, 18]
»  KARJALAN WIN-WIN -PALAUTUKSEN YLEISÖTILAISUUS 06.05.14

27.03.2014 [02, 11, 18]
»  ILPO HELTIMOISESTA KARELIA KLUBI RY:N PUHEENJOHTAJA

22.03.2014 [05, 08]
»  TUOMIOJA EI VASTAA IMMOSEN KYSYMYKSEEN

22.03.2014 [04, 05, 08]
»  TUOMIOJAN VASTAUS IMMOSELLE EVAKKOJEN RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

03.03.2014
»  IMMONEN TIUKKAA HALLITUKSELTA RESTITUUTIO-OIKEUDESTA

25.01.2014
»  VIRO JA VENÄJÄ RAJASOPIMUKSEEN HELMIKUUSSA 2014

22.01.2014 [03, 10]
»  VENÄJÄ JA JAPANI NEUVOTTELEVAT TAAS KURIILEISTA

05.12.2013 [04, 06]
»  ITSENÄISYYS!

27.11.2013 [02, 06, 10]
»  SUOMEN ITSENÄISYYDEN 100-VUOTISJUHLA

30.09.2013 [04]
»  HYÖKKÄYS PRO KARELIAN SERVERILLE

20.09.2013 [06, 07]
»  KKL 15: MUSTAN NAUHAN PÄIVÄ 23.08

22.08.2013 [02]
»  ILPO HELTIMOINEN KARJALAN KUVALEHDEN LEVIKKIPÄÄLLIKÖKSI

25.06.2013 [04, 07, 10]
»  TUTKINTAPYYNTÖ PRESIDENTTI PUTINISTA

  Lisää artikkeleita kirjoittajalta

  Artikkeli-arkisto


Copyright 1999-2018 © Pro Karelia ry. Artikkelien ja kuvien lainaaminen sallittua, lähde mainittava.

  Pro Karelian email-rekisterit

08.03.2016
Pro Karelia ry

Tämä artikkeli liittyy alla lueteltuun/lueteltuihin artikkeliryhmiin.
Klikkaamalla artikkeliryhmää näet, mitä muita artikkeleita ryhmään kuuluu.


[02] Karjalan palautus
[08] Evakko
[21] Poliittiset

KARELIA KLUBIN STRATEGIA

Karelia Klubi ry:n strategiasta kerrotaan kuvineen myös tällä videolla:

Kuva: Karelia Klubin strategia -video ja sotien taloudellinen rasite vuoden 2012 bruttokansantuotteen pohjalta

Karelia Klubi ry:n hallitus ryhtyi vuonna 2005 silloisen puheenjohtajansa Ilpo Heltimoisen aloitteesta käsittelemään strategiaansa. "Karjalan palautuksella" tarkoitetaan aina koko pakkoluovutetun alueen palautusta.

Missio kuvaa tilaa, minkä halutaan tapahtuvan. Se on toiminta-ajatuksemme ja syy olemassaoloomme. Missio kertoo, mikä on yhdistyksen ydintoiminta ja rooli.

Palautuksen periaatteena on aina win-win -lähtökohta, jolloin molemmat osapuolet voittavat. Se ei ole väkivaltapolitiikkaa omien etujen ajamiseksi, vaan päinvastoin.

Ilman yhteisiä tavoitteita jokainen yksilö kulkisi omaan suuntaansa. Strategiaselvityksessä yhdistyksen tavoitteet on puettu visioksi ja tavoitetilaksi.

Visio kuvaa tilannetta, mihin toiminnalla ja sen strategialla tähdätään ja mitä halutaan saavuttaa. Strategisena tavoitteena on siten visio, jossa pakkoluovutetut alueet ovat palautuneet Suomelle.

Suhteitten todellinen parantaminen Venäjään on hyvin merkityksellinen tavoite.

Visiosta käytetään usein harhaanjohtavaa unelma -nimeä, minkä ihmiset haluavat saavuttaa. Mistään unelmasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä unelma ei johda aktiiviseen toimintaan kohti tavoitteita tai visiota.

Yksi keskeinen työkalu strategiaprosessissa on useinkin tarina, miksei myös kieli. Näiden tavoitteena on innostaa ihmisiä toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Klubin narratiivi, tarina, on evakkokertomus. Noin 420 000 karjalaista joutui Neuvostoliiton hyökkäysten vuoksi pakenemaan kodeistaan.

Kaikkiaan näitä oman maan pakolaisia oli yli 800 000 henkeä eli noin 23 prosenttia koko kansasta oli evakkoja. Useat olivat evakkoja kaksi kertaa, pahimmillaan kolme kertaa.

Miksi palautuksesta ei käydä poliittista keskustelua, vaikka Suomi menetti 13.3 % nykyisestä pinta-alastaan eli noin 45 000 km2 sekä noin 90 000 henkeä kaatuneina ja noin 250 000 haavoittuneina. Nuorten ja parhaassa iässä olevien ihmisten menettäminen oli pahempaa kuin taloudellisten arvojen menettäminen.

Evakot menettivät lähes kaiken varallisuutensa, työnsä, kiinteistönsä eli sukunsa tilat. Sotien taloudellinen rasite vastaa vuoden 2012 arvoilla bruttokansantuotteen pohjalta lähes 500 mrd. euroa.

Suomalaiset on opetettu ja peloteltu vaikenemaan. Meidät on yritetty suomettaa, eikä lustraatiota eli puhdistusta ole koskaan tapahtunut.

Klubin tiedottaminen on aktiivista, mutta se harvoin läpäisee uutiskynnyksen. Media ei halua nostaa palautuskysymystä esille. Eikö aihe ole riittävän mediaseksikäs vai onko syynä suomettuminen? Todella tyhjänpäiväisiä asioita uutisoidaan näyttävästi palautuksen sijasta.

Vallassa oleva vanhempi poliittinen ja mediasukupolvi ei halua omia asioitaan selvitettäviksi. Siksi esim. KGB- ja Stasi-yhteydet ja -vakoilu ovat edelleen selvittämättä. Nuoret pidetään pimennossa.

Neuvostoliiton sorruttua lukuisat ihmiset odottivat suomalaisten poliittisten päättäjien ottavan palautuskysymyksen Venäjän kanssa esille. Media teki asiasta useita kyselyjä. Asiaa ei otettu keskusteluihin. Vladimir Putinin ja FSB:n hallinnon aikana sitä ei edes uskalleta ottaa esille.

Keneltä tai miltä taholta palautus tapahtuu? Tämä voi toteutua momentumin kautta. Onko varauduttu momentumin syntymiseen? Näin ei ole ainakaan nykytietojen perusteella. Virallinen Suomi on edelleen täysin hiljaa tästäkin asiasta.

Venäjän federaation luhistuminen Neuvostoliiton ja tsaaridynastian tapaan näyttää olevan entistä lähempänä. Luhistuminen voi tapahtua talouden ja/tai sisäisten erimielisyyksien perusteella. Useita tunnettuja toisinajattelijoita on murhattu ja Putinia ja hänen hallintoaan syytetään näistä murhista.

Milloin Suomi varautuu federaation luhistumiseen ja Karjalan palautukseen? Mediasuhteita tulee ylläpitää ja sidosryhmiä pitää tietoisina asiasta. Momentum ei välttämättä kestä vuosikausia.

Klubilla ja palautushankkeella on suurena etuna oma kuvalehti. Karjalan Kuvalehti on saanut paljon kiitosta siitä, että se kertoo, miten asiat ovat ja miten niiden tulisi olla. Tässä suhteessa ero muuhun mediaan on suuri, sillä valtamedia ei helposti tartu koko Karjalan kysymykseen.

Tiedottaminen, mediasuhteet, sidosryhmien tunnistaminen ja jäsenet ovat keskeisiä kriittisiä onnistumisen tekijöitä. Elleivät ne asiat ole kunnossa, on Karjalan kysymyksen läpivieminen vaikeaa, ehkä jopa mahdotonta.

Klubin keskeinen vahvuustekijä ovat sen jäsenet, joita nyt on tuhatkunta. Jäsenkunnan hyväksikäyttö on jäänyt heikolle toteutustasolle.

Kun sanomme, että Karelia Klubi ry:n arvot ovat avoimuus, rohkeus ja vastuullisuus, emme hoe tavanomaisia arvo-määrittelyjä, vaan todella tarkoitamme, mitä sanomme.

Karelia Klubi on organisaationa läpinäkyvä. Läpinäkyvyys on todellisuutta, sillä internet-sivumme kertovat itse asiassa kaiken toiminnastamme.

Olemme valmiit muuttamaan kantaamme, jos jollakulla on selvästi meitä paremmat perustelut.

Arvoihimme sisältyvä rohkeus merkitsee sitä, että tavoitteemme on rakentavalla toiminnalla murtaa Karjalan palautuskysymykseen liitettyjä tabuja.

Vastuullisuuteen liittyy se, että emme provosoidu, vaikka meitä yritetään provosoida esim. ns. traditionaalisilla argumenteilla

Tuemme YK:n Pinheiron periaatteiden toteuttamista eli suomalaisevakkojen täyttä oikeutta omaan omaisuuteensa. Omaisuutta ei koskaan ole millään dokumentilla siirretty Neuvostoliitolle.

Palautuksen lisäksi on joukko muita asioita, joita Klubi aktiivisesti edistää, esimerkiksi erittäin outo ns. sotasyyllisyys. Suomi on sotiin "syytön syyllinen". Tällaisesta ajattelutavasta on syytä nopeasti luopua.

Myös asekätkijöinä tuomittujen yli 1 500 henkilön on saatava oikeutta.

On erittäin suotavaa, että mahdollisimman moni jäsenistä osallistuu aktiivisesti strategian jatkokehittämiseen.

Samalla jäsenten toivotaan toimivan aktiivisesti omiin sidosryhmiinsä päin. Perheenjäsenet ja nuorempi sukupolvi eivät useinkaan tiedä juuri mitään viime sodista ja evakoista. Narratiivi ei toimi!

Tehtävämme on kertoa evakkoudesta, Neuvostoliiton syyllisyydestä viime sotiin ja pakkoluovutetun alueen palauttamisesta.

Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi Karjalan Kuvalehden 01/2016 artikkelista, win-win -kirjoista ja traditionaalisiin argumentteihin liittyvistä kirjoista.Artikkelien kommentointi on toistaiseksi lopetettu.
Kommentin tai mielipiteen voi lähettää suoraan Pro Karelia -verkkolehden toimitukselle: toimitus@prokarelia.net^  Takaisin ylös      Lisää artikkeleita kirjoittajalta      Artikkeli-arkisto 
Tutustu kirjaan ja tilaa se Karelia Klubi Kaupasta, sähköpostitse tai 05 541 6450, hinta 19:50 euroa.

NS. SOTASYYLLISYYS

Koko Suomen kartta vuodesta 1920
Siirry Kansalaisvetoomuksen internet-sivuille. Vetoomus ei ole jäsenlomake.SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Candomino laulaa karjalaisia lauluja [mp3-file].SIIRRY KARELIA KLUBI KAUPPAAN

Karjala. Sanat ja sävel: Olli Nykänen [4.13 MB mp3-file].